Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 6 Phục sinh Năm C_2013

Tin Mừng
Thông tin liên lạc trong giáo xứ
Chúa Nhật Thứ Sáu Phục Sinh. Năm C. Số 435

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.  

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Cv. 15, 1-29. Bài đọc 1 trích sách Tông đồ công vụ hôm nay  thuật lại sự việc các tông đồ thấy có người bắt những kẻ mới theo đạo phải cắt bì theo luật Môisen, nên quyết định rằng họ chỉ cần tin và làm theo Lời Chúa, thì sẽ được bình an thật trong tâm hồn.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài đọc 2. Kh. 21, 10-23. Giáo Hội do Chúa Giêsu Kitô thiết lập được đặt trên nền tảng kiên cố là các tông đồ.  Đó là ý nghĩa thị kiến của thánh Gioan trong sách Khải huyền hôm nay.
Tin Mừng.  Ga. 14, 23-29. Trong Tin Mừng trích thánh Gioan hôm nay, Chúa Giêsu Kitô sống lại kêu gọi chúng ta tuân giữ lời của Chúa dạy yêu mến Người để được Người và Cha Người thương mến, được Chúa Thánh Thần đến phù trợ, và nhất là được Người ban bình an.

Đáp ca: Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, 
hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài.

Kinh thánh tuần tới: Cv. 7, 55-60; Kh. 22, 12-20; Ga. 17, 20-26.   

Suy niệm. “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian… Các con đừng xao xuyến, đừng sợ hãi.” Bình an của Chúa ban là bình an trong tâm hồn. Bình an của một tâm hồn thanh sạch, ngay thẳng, thánh thiện chứ không phải bình an vật chất hay hiểu biết. Bình an vật chất lệ thuộc vào tiền của, giàu sang, phú quí, những thứ mà thế gian tìm kiếm, nhưng không tồn tại, bề ngoài và chóng đổ vỡ. Bình an trí tuệ hay hiểu biết chú trọng vào khoa học, lý thuyết. Bình an này hay thay đổi và có giới hạn. Bình an Chúa ban không có giới hạn và bền vững mãi mãi, dầu thế giới có đổi thay và xáo trộn. Nó chứa đựng trong một tâm hồn hiền hòa, cao thượng, trong sạch, sống chân thật với mọi người và với Thiên Chúa. Bình an làm thoả mãn hoàn toàn vì bền vững vĩnh viễn. Đó là thứ bình an của Chúa Thánh Thần trong Chúa Giêsu Kitô. Bình an thế gian ban đổ vỡ tan biến khi tình hình trở nên tồi tệ, rã rời. Bình an của Chúa Giêsu khác hẳn. Chúa hứa sẽ trở lại với họ, Thánh Thần sẽ kiện cường họ để đối mặt với bất cứ đe doạ nào của thế gian, ma quỷ và xác thịt, làm họ kiên vững trong lòng yêu mến, ngay cả khi đối diện với những đe dọa, phỉ báng, hay với cái chết đau đớn. Điều này đã được chứng minh suốt chiều dài lịch sử của Giáo Hội với biết bao vị anh hùng tử đạo. Thật là một thứ bình an chân chính và đáng khát khao, tìm kiếm.

Reflection.
Acts 15:1-2, 22-29. In recent weeks, our readings from the Acts of the Apostles have shown a growing split between Jews and Gentiles in the early Christian community. Many Jewish Christians in Jerusalem felt that the Gentile believers should be required to fulfill the law of Moses. So Paul and Barnabas went on a peacemaking mission to Jerusalem, where they met with Peter and the others. Together they chose a delegation to return to Antioch with a "peace treaty" letter. In it they assured all Gentiles that the Holy Spirit approved of them as members of the Church. They would not be required to abide by the Mosaic Law. Is there a situation in your life now that needs a peaceful solution? What steps can you take to help that happen?
Revelation 21:10-14, 22-23. Our reading today is filled with symbols that gleam and sparkle. The author envisions the gathering of all Christ's faithful ones in the heavenly Jerusalem. It shines like a diamond; its unsurpassed beauty flows from those who have persevered in faith. Its foundation stones are beautifully inscribed with the names of the apostles. And, most magnificent of all, God is the temple in this shining city. And Jesus is the lamp glowing over all. In this reading, "the holy city, a new Jerusalem" is an image of the Church. It is an image of beauty and light. How can you make the Church more beautiful? How can you help the Church to follow the light of Jesus?
John 14:23-29. In the gospel today, Jesus continues to speak about love. Those who live will experience God's love in their lives and the gift of peace that only Christ can give. Jesus also promises to send the Paraclete, or the Comforter, to his disciples. The Paraclete is the Holy Spirit, who will guide the Church for all time. Jesus' followers will not be left on their own. What does loving Jesus and being true to his word have to do with the gift of peace that he promises?

Bài Đọc Và Ý Lễ.                                                                                   
Thứ Hai.     Cv. 16, 11-15; Ga. 15, 26-16,4.  Lh. An-tôn&Inê/Gđ. Ng. V. Giá 
Thứ Ba.      Cv. 16, 22-34; Ga. 16, 5-11.        Lh. Đa Minh
Thứ Tư.      Cv. 17, 15-22; Ga. 16, 12-15.     Lh. Mátta&An rê/Gđ. Ng. V. Giá
Thứ Năm.  Cv. 18, 1-8; Ga. 16, 16-20.          Lh. Tiền nhân  
Thứ Sáu.    Cv. 18, 9-18; Ga. 16, 20-23.        Lh. Giuse
Thứ Bảy.       5:30.  Lh. Maria
Chúa Nhật.   8&10   Lh. Mátta/Gđ Phạm Hoàng Daniel.

Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên Thánh Thể              Giúp Lễ
5:30. Ng. Văn Quí/Phạm H. Liên      Nguyễn Ngọc Bảo
8. Lê Huy Bình/Phạm Ngọc An         Ng. Văn Cả/Sơ Ngô Vy
10.         Phụ Huynh                           Lê Thanh Xuân/Ng. Trường Giang        Thắng Phạm
Dâng lễ.  Các em Lớp Khai Tâm                                      Andrew Nguyễn& Khoa Nguyễn
             
Phụng Vụ Tuần Tới
5:30  Đỗ Cẩn/Vũ Thu Chung           Nguyễn Đình Chót
8. Đinh Trấn/Phạm Lan Dung          Nguyễn Đình Chót/Trần Ngọc Ánh
10.  Vũ Cẩm/Ng. Thị Châu              Nguyễn Trung Hải; Phạm Văn Tiến     KeLuc Đặng&
Dâng lễ. Gđ. Nguyễn Ngọc Diệp                                              Johnny Đặng&Văn Nguyễn
                                                                              
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 28 tháng 4, 2013
Quĩ Điều Hành. $1,743
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình: 
  1. Lâm Hồng Hải     1,000
  2. Đỗ Bá Chính        1,000
  3. Đỗ Thanh Danh   1,000
  4. Lê Kim Nhân       1,000
  5. Trần Phương           600
  6. Phạm Ngọc Đức      300
  7. Ngô T. Lộc              200
  8. Bà Phạm Duy Phớn 100
  9. Nguyễn Hồng Diệp 100
               Tổng cộng:   $5,300

Những Ân Nhân Ủng Hộ Tiệc Nhạc Hội

1.       Chợ Quê Hương         
2.       Ngô Sơn&Kim             
3.       Võ Cang       
4.       Nguyễn Tuyến&Luyến 
5.       Dr. Daniel Hoang Phạm
6.       Hoàng Đức Tùng
7.       Chợ Nam Hải    
8.       Nguyễn Oanh&Loan  
9.       Trần Hải&Hương          
10.    Ẩn danh             
11.    Lại Giang 
12.    Trương Thanh Hồng
13.    Đỗ Thị Thu Tâm
16,000
5,000
5,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
500
500
500
300
14.    Ng. Hưng Thịnh 
15.    Vũ Cẩm  
16.    Dr. Tony Hồ 
17.    Nguyễn Hiền 
18.    Phạm Hữu Trí  
19.    Quí sơ Đa Minh 
20.    Lê Tịnh&Tín 
21.    Lưu Trúc&Hằng
22.    Trương Hương  
23.    Đỗ Xuân Tuyển 
24.    Hoàng Hữu Bình 
25.    Trương Minh 
                  Tổng Cộng
300
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
$37,700


Cung Nghinh Đức Mẹ. 
Thánh Năm là Tháng Hoa kính Đức Maria.  Nếu thời tiết cho phép, sẽ có cuộc cung nghinh kính Đức Mẹ và thánh Giuse, Bổn mạng của giáo xứ, trước Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này. Sau cuộc cung nghinh, sẽ có dâng hoa kính Đức Mẹ.  Xin chân thành cám ơn chị Đỗ Thu Hương và một số phụ huynh đã tham gia giúp đỡ dạy các em dâng hoa kính Đức Mẹ. Xin mời mọi người tham dự. 

Tiệc Nhạc Hội “Tình Mẹ.”
Tổng số tiền thu được trong tiệc nhạc hội Tình Mẹ được tổ chức tuần vừa qua là $66,522. Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người tham dự, các ban, nhóm và mọi mọi người đã phụ giúp trong mọi công việc tổ chức tiệc nhạc hội Tình Mẹ tuần vừa qua, những ân nhân ủng hộ tài chánh, những người nấu các món ăn, ủng hộ nước uống và các vật dụng cần thiết.  Quí vị trong ban kế hoạch tài chánh, ban bảo trì, ban an ninh trật tự, quí vị trong hội đồng mục vụ, các chị trong ban ẩm thực, những người tình nguyện trong các công việc sửa soạn các món ăn, dọn dẹp hội trường, và tất cả các công việc khác. Xin đặc biệt cám ơn ông Nguyễn Hiền điều khiển hệ thống âm thanh, các ông Nguyễn Văn Tuất, và Nguyễn Trung Trực trong ban Kế hoạch, Chị Trần Thu Hường, chị Linh, chị Oánh và các chị trong ban điều hành và ẩm thực, ông Nguyễn Trung Hải và ông Nguyễn Lợi trong hội đồng mục vụ và tất cả mọi người đã hy sinh nhiều công sức, và thời giờ trong việc tổ chức và sửa soạn tiệc nhạc hội này được thành công tốt đẹp.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bàu của Đức Maria và thánh cả Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hân Hoan Chúc Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chúc mừng các gia đình và  học sinh đã lãnh nhận Bí tích Thêm sức Chúa nhật tuần vừa qua, và các em lãnh nhận Bí tích Hòa giải và Mình Thánh Chúa Chúa nhật tuần này.  Chân thành cám ơn các giáo lý viên đã hy sinh phụ trách dạy dỗ và hướng dẫn các em.  Xin Thiên Chúa, qua sự hướng dẫn và che chở của Chúa Thánh Thần, ban nhiều ơn lành cho các em và mọi người.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần tới, ngày 19.  Xin quí vị được mời nấu những món ăn hy sinh tham gia và cộng tác với Hội trong chương trình xây dựng giáo xứ.  Xin chân thành cám ơn.

Bế Giảng Lớp Giáo Lý
Xin chú ý! Ngày bế giảng lớp giáo lý năm nay sẽ vào ngày Chúa nhật, ngày 19 tháng Năm. Xin các phụ huynh ở lại sau Thánh lễ 10 giờ, để dự buổi lễ bế giảng và phát phần thưởng cho các em tại hội trường. 

Chúc Mừng Học Sinh, Sinh Viên Ra Trường.  
Giáo xứ hân hoan chúc mừng tất cả học sinh và sinh viên mãn khóa ra trường năm nay. Cầu chúc tất cả may mắn trong công việc, có những quyết định lựa chọn sáng suốt, và thành công trong những dự tính và hướng đi tới cho tương lai. 


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....