Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Phục sinh. Năm C_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Phục Sinh. Năm C. Số 744

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Thứ Năm Tuần Thánh_2019.


Lời Chúa trong Thánh lễ Thứ Năm Tuần Thánh hôm nay chất chứa nhiều ý nghĩa và mầu nhiệm cao quí, nhưng ít nhất chúng ta phải suy niệm về ba đề tài chính trong ba bài đọc, để cảm nghiệm sâu sắc hơn về các mầu nhiệm cử hành hôm nay.  Bài đọc I nhắc đến ngày mừng lễ Vượt qua của người Do thái, bài đọc II thuật lại việc Chúa Giê-su Kitô đã lập Bí tích Thánh Thể trong bữa ăn vượt qua này; và bài Tin Mừng qua sự kiện Chúa rửa chân cho các môn đệ thúc giục chúng ta bắt chước gương Chúa khiêm nhường và hy sinh phục vụ cho anh chị em, đó là sứ vụ của một Ki-tô hữu.

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

4 bài học quan trọng mà Tuần Thánh dạy ta về việc là một Kitô hữu hôm nay

Khi cử hành các mầu nhiệm trong Tuần Thánh, một trong những câu hỏi cơ bản gợi lên trong tâm trí là: “là một Kitô hữu có nghĩa là gì trong thế giới hôm nay?”
Có nhiều lúc, những người Kitô hữu nổi bật với những quan điểm gây tranh cãi của mình về địa hạt chính trị. Lắm khi họ lại xuất hiện như ai đó tỏ ra xa tránh khỏi phần còn lại của xã hội và sống như một người xa lạ trong một môi trường mà con người không phạm tội.

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Lý do người ta không hiểu tại sao họ không hiểu nhau?

Ngôn ngữ có nhiều mục đích, nhưng thông thường nhất, người ta sử dụng ngôn ngữ để diễn tả chính mình về các suy nghĩ, ý tưởng, ý kiến. Người ta sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp, trong học tập, trong công việc, để đạt được mục đích nào đó, hoặc để hiểu biết lẫn nhau.
1. Ngôn ngữ: tính quy ước
có lời và không lời
nói và viết

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Chúa Giêsu, Thánh Phaolô và chúng ta đối diện với cái chết (2)

BÀI HAI
PHAOLÔ NHẬN BIẾT
CÁI CHẾT CỦA NGÀI THẾ NÀO?
Ai trong chúng ta cũng rất sợ hãi cái chết; cái chết là một phần không thể tách rời tạo nên ý nghĩa của sự sống; nó là phần mang ý nghĩa mạnh mẽ đến độ có thể trở nên kẻ đồng loã cho Sa-tan: tên quỉ này dùng nó để lường gạt chúng ta, làm chúng ta suy nghĩ nông cạn điên khùng và làm chúng ta thất vọng, tên quỉ đó cũng có thể thúc đẩy chúng ta nói và suy nghĩ phi lý đến độ sống như thể không bao giờ chết, nó cũng đưa chúng ta đến thất vọng, sự thất vọng làm chúng ta tìm đến cái chết trước bằng nhiều cách khác nhau như nghiện ngập ma tuý xì ke, tự làm thương tổn, tự tử, v.v.

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Tĩnh tâm Mùa Chay_2019

Linh mục Phao lô Nguyễn Luật Khoa, OFM

Tối Thứ Sáu


Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019

Chúa Nhật Lễ Lá. Năm C_2019

 
Chúa nhật Lễ Lá hôm nay khởi đầu Tuần thánh, và suy niệm những đoạn Tin mừng diễn tả những sự kiện xảy ra trong những ngày cuối cùng trong chương trình cứu độ của Chúa Giê-su.  Một điều quan trọng mà chúng ta phải chú ý là tất cả lời nói và hành động của Chúa Giê-su phát xuất từ một động lực và diễn tả một điều duy nhất là tình yêu cao cả và tột đỉnh của Chúa cho chúng ta. 

Tìm kiếm ....