Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2020

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 19 Thường niên. Năm A_2020

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 19 Thường Niên. Năm A. Số 802

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Thánh Lễ Chúa Nhật 19 Thường niên_A. Lễ Chiều Thứ Bảy lúc 5 giờ 30


Tìm kiếm ....