Là một nhà khoa học nổi tiếng về công nghệ, đứng trong Top 10 những người sáng tạo nhất thế giới, có những đóng góp rất lớn về nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đặc biệt trong giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ, Giáo sư John Vũ coi trung thực là tài sản quý giá của đời người.