Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2021

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ 2 Phục sinh. Năm B_2021

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Hai Phục sinh. Năm B. Số 836

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:30 chiều. Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối

Thánh Lễ Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

 

Tìm kiếm ....