Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 14 Thường niên. Năm A_2020

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 14 Thường Niên. Năm A. Số 797

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Giờ Chầu của gia trưởng và Thánh lễ Thứ Sáu Tuần 13 Thường niên lúc 6giờ chiều


Tìm kiếm ....