Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 2 Mùa Vọng. Năm A_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Vọng. Năm A. Số 776

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

Một chút gợi ý sống tinh thần mùa vọng

Có những người cẩn thận đã gợi ý lên kế hoạch cho cả khoảng thời gian Mùa Vọng phải làm gì cho có ý nghĩa và xứng hợp với tinh thần Ki-tô giáo. Chẳng hạn, chuẩn bị tham dự tĩnh tâm, đi xưng tội, hằng ngày tập trung nhiều hơn vào đời sống nội tâm và các việc thiêng liêng, tăng cường việc đọc và suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày, giảm bớt những việc không cần thiết, thực hiện một số việc bác ái, từ thiện vv.

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Vọng ... Đợi Chờ

Bốn tuần ngắn ngủi của Mùa Vọng, thời gian thuận tiện để chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa đến đang dần qua. Và đây là giây phút đặc biệt để tự nhìn xem mình đã chuẩn bị được gì cho thời khắc quan trọng phía trước: Đấng Em-ma-nu-en ngự đến.

Ông Gioan Tiền hô, vị ngôn sứ, đã loan báo về Đấng Cứu Thế. Ông kêu gọi mọi người sám hối vì Chúa đang đến gần, “hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa” (Lc 3,4). Ông vào hoang địa, sống đời nhiệm nhặt và khổ chế để chứng thực lời rao giảng của mình. Lời rao giảng của vị tiền hô dường như đã đụng chạm và vẫn đang đụng chạm tới ta lúc này.

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

Tháng 12: Chờ ngày Giáng Sinh

Tại nhiều nước, 4 Chúa Nhật này được biểu hiện bằng 4 ngọn nến thắp sáng cho thấy lòng mong chờ của con người được diện kiến Hài Nhi Giêsu. Theo lễ nghi Rôma, Giáo Hội trình bày những chủ đề khác nhau: 
 
Tháng 12 là tháng cuối cùng của năm, nhưng theo lịch Công Giáo lại là tháng khai mở một năm phụng vụ mới. Tháng này chắc hẳn ai cũng nhận thấy bầu không khí bên ngoài đang rộn ràng lễ hội. Bên cạnh đó, nhiều nơi chờ mong những ngày Giáng sinh để nghỉ ngơi và chào đón năm mới. Với người công giáo, đây không chỉ là thời gian của niềm vui, nhưng còn là những ngày của Mùa Vọng.

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Parousia nghĩa là gì và nó được nối kết với Mùa vọng như thế nào?

Nửa đầu Mùa Vọng thường dành riêng cho “parousia” của Chúa Giêsu, hoặc Đức Kitô tái lâm.
Một từ thường được dùng trong suốt Mùa vọng đó là “parousia”, tiếng Hy lạp. Từ này được sử dụng trong sách Tân ước Hy lạp, và thường đề cập đến cuộc giáng lâm lần thứ hai của Chúa Giêsu vào ngày tận thế.
Từ này ám chỉ đến Đấng “đang đến” hay đang “hiện diện” và là những dấu chỉ ngày Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang.

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019

Chúa Nhật I Mùa Vọng. Năm A_2019

Hôm nay cùng với Giáo hội, chúng ta bước vào Mùa Vọng. Tại sao gọi là Mùa Vọng?  Mùa Vọng, dịch từ tiếng La tinh “Adventus”, có nghĩa là “đến.”  Vọng là mong đợi, mong chờ điều sắp đến.  Mùa Vọng có 4 nghĩa sau đây. Thứ nhất, Mùa Vọng nhớ lại thời gian dân Do thái mong đợi Đấng Messia (là Chúa Giê-su Kitô)  đến để “giải phóng” dân Israel khỏi ách nô lệ lầm than, đau khổ.

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật I Mùa Vọng. Năm A_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 1 Mùa Vọng. Năm A. Số 775

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

Lễ Tạ Ơn_2019.


Sáng hôm nay trong ngày Lễ Tạ Ơn, chúng ta cùng chung tâm hồn dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn, vì Chúa đã gìn giữ, che chở và ban cho mỗi người, mỗi gia đình, và cho cộng đoàn giáo xứ nhiều ơn lành hồn xác. Trong Thánh lễ hôm nay và trong tâm tình chia sẻ, chúng ta đem những đồ ăn dâng lên Thiên Chúa, để giúp những người khó nghèo trong mùa lễ này.

Tìm kiếm ....