Thứ Hai, 28 tháng 11, 2022

Mùa Vọng, đôi nét nên biết

 […]Cũng giống như Mẹ Maria, chúng ta dành mùa Vọng như một khoảng thời gian dừng lại, phản tỉnh và chuẩn bị đón nhận món quà Tình yêu của Thiên Chúa đến với chúng ta qua Hài nhi Giêsu.

Lịch sử về Mùa Vọng


Không có một nguồn gốc lịch sử chắc chắn về Mùa Vọng; vào thời điểm trước cuối thể kỷ thứ IV, không có bằng chứng nào tồn tại xung quanh dịp lễ mừng Thiên Chúa hạ sinh cả.

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2022

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng. Năm A_2022

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng. Năm A. Số 917

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2022

Biết ơn

Cảm ơn cố nhạc sĩ Thy Yên đã gợi lên tâm tình : Có lúc nào đó người thầm nghiền ngẫm suy tư. Cảm thấy đời ta chứa chan hồng ân Chúa bag. Còn chờ gì nữa không vang tiếng hát tri ân. Lạy Chúa! Con xin cảm tạ, lạy Chúa con xin cảm tạ.

Vâng ! Cuộc đời của chúng ta nhiều khi do ồn ào quá, náo nhiệt quá để rồi ta quên nói lời cảm ơn Thiên Chúa cũng như tất cả những ai đã đi ngang qua đời mình. Ngày mỗi ngày, mình nhận được nhiều ơn lắm chứ ! Thế nhưng nhiều khi mình nhận như một thói quen hay là “quen quá hóa nhàm” để mình không trân trọng những món quà nhưng không đến từ Thiên Chúa.

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2022

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua. Năm C_2022

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua. Năm C. Số 916

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2022

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 33 Thường niên. Năm C_2022

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 33 Thường niên. Năm C. Số 915

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2022

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 32 Thường niên. Năm C_2022

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 32 Thường niên. Năm C. Số 914

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2022

Tại sao chúng ta kính nhớ người quá cố trong Thánh lễ?

Gelsomino Del Guercio

Ngay những thời đầu, Hội thánh vẫn kính nhớ người quá cố và dâng lời cầu nguyện cho họ, nhất là dâng Hy lễ Thánh Thể.
Kính nhớ những người quá cố trong thánh lễ là một phong tục rất cổ xưa. Cha Nicola Ban, Đại diện Giám mục về Phúc âm hóa và các Bí tích của giáo phận Gorizia, giải thích với cổng thông tin Isontina rằng “lòng tôn kính đã xác định các thời điểm có thể xem là hữu ích để cầu nguyện cho người quá cố thân yêu trong cử hành Thánh Thể. Nói chung, những người đã qua đời được nhớ đến sau 8 ngày hoặc 30 ngày tính từ lúc qua đời hoặc từ lễ an táng”.

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2022

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 31 Thường niên. Năm C_2022

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 31 Thường niên. Năm C. Số 913

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Tìm kiếm ....