Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ 25 Thường Niên. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 25 Thường niên. Năm A. Số 960

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2023

Trẻ em, tấm gương phản chiếu những thói quen tốt và xấu của chúng ta

 Đôi mắt nhỏ đang nhìn bạn và đôi tai nhỏ xíu đang lắng nghe có thể khuyến khích bạn cố gắng hơn mỗi ngày, nói chuyện tử tế hơn và kiên nhẫn hơn.

Bạn đã từng thử nhìn bản thân mình qua đôi mắt con cái của bạn chưa? Không ai hiểu rõ bạn hơn chúng, về những điểm yếu cũng như điểm mạnh lớn nhất và những hành động yêu thương của bạn.

Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ 24 Thường Niên. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 24 Thường niên. Năm A. Số 959

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ 23 Thường Niên. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 23 Thường niên. Năm A. Số 958

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ 22 Thường Niên. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 22 Thường niên. Năm A. Số 957

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

Lợi ích của việc ngồi vào bàn ăn như một gia đình

Bạn có biết trong bữa cơm gia đình có bao điều tốt đẹp không?

Nấu nướng, thời gian chuẩn bị và thưởng thức các món ăn có thể là điểm gặp gỡ của gia đình và cũng thời gian để mọi người chia sẻ với nhau qua những cuộc chuyện trò đầy thú vị. Một khoảnh khắc để tạ ơn Chúa vì những gì Người ban cho chúng ta và điều đó cho phép chúng ta nuôi dưỡng thân xác và linh hồn của mình. Bạn đã bao giờ dừng lại để suy nghĩ về giá trị của việc ngồi vào bàn chưa?

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ 21 Thường Niên. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 21 Thường niên. Năm A. Số 956

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2023

Tầm quan trọng của việc Chầu Thánh Thể

Nhờ Chầu Thánh Thể chúng ta có được sức sống của Chúa. Nhờ Chầu Thánh Thể mà chúng ta có năng lượng yêu thương. mang lại cho ta sự khôn ngoan đích thực.

Ngày nay dường như ai trong chúng ta cũng sử dụng điện thoại di động. Điện thoại là thiết bị điện tử, nghĩa là nó phải có điện năng thì mới hoạt động được. Tạm gọi là phải có năng lượng. Vì thế, để điện thoại có thể hoạt động thì chúng cần phải được sạc pin.

Tìm kiếm ....