Thứ Ba, 26 tháng 5, 2020

Thánh Lễ Thứ Ba Tuần 7 Phục Sinh lúc 6g30 chiều


Niềm hy vọng cuối cùng

Trong những ngày đen tối không chắc chắn này, chúng ta phải ngước mắt lên trời. Chính nhờ Chúa Kitô lên trời và trở về với Chúa Cha mà chúng ta học cách theo bước Ngài đến cùng. Ngài cho chúng ta thấy rằng ngôi nhà thực sự của chúng ta sẽ không thể tìm thấy ở thế gian tạm bợ này. Chúng ta được tạo dựng cho cuộc sống vĩnh cửu. Chính thông điệp hy vọng này mà chúng ta phải bám lấy và mạnh dạn tuyên bố khi chúng ta tiếp tục vượt qua cơn đại dịch corona và phải xa cách các Bí tích trong rất nhiều giáo phận trên khắp thế giới.

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2020

Thánh Lễ trực tuyến Lễ Chúa Lên Trời lúc 5giờ30 Chiều Thứ Bảy


Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên. Năm A_2020

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên. Năm A. Số 791

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                  Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Tìm kiếm ....