Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm C_2013

Tin Mừng 
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 24 Thường Niên. Năm C. Số 453

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.   

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Xh. 32, 7-14. Sau khi thoát khỏi cảnh nô lệ, được Thiên Chúa cứu thoát ra khỏi đất Ai Cập, và trong cuộc hành trình đi về đất hứa, dân Do thái đã quên Thiên Chúa, đúc bò vàng để thờ, nên Thiên Chúa định phạt họ. Nhưng nhờ ông Môisen cầu khẩn, Chúa đã nguôi giận tha thứ.  Đó là ý nghĩa bài đọc trích sách Xuất hành hôm nay.
Bài đọc 2. 1Tm. 1, 12-17. Trong đoạn thư này, thánh Phaolô cảm tạ Thiên Chúa, vì Người thương tha tội ông bắt bớ và giết hại dân Chúa, và còn chọn ông làm tông đồ rao giảng Tin mừng cho dân ngoại.
Tin Mừng. Lc. 15, 1-32. Chúa Giêsu kể ba dụ ngôn về tình thương và tha thứ của Thiên Chúa đối với tội nhân.  Người chẳng những tha tội cho chúng ta mà còn vui mừng.  Đó là nội dung Tin mừng hôm nay.       

Đáp ca: Tôi sẽ chỗi dậy và đi về cùng cha tôi.      
  
Kinh thánh tuần tới: Am. 8, 4-7; 1Tm. 2, 1-8; Lc. 16, 1-13.
Suy Niệm. Thiên Chúa yêu thương con người dù con người vong ân, bội nghĩa, phản nghịch lại Ngài. Thánh Phaolô đã cho thấy cảm nghịệm của mình: Ngài là người bắt bớ Giáo Hội, làm hại các môn đệ Chúa. Ngài là người bất xứng, tội lỗi, đã nói phạm thượng, xúc phạm đến Chúa. Đoạn thư hôm nay đã nói lên tình thương vô biên của Chúa, đã nói lên lòng thương xót và trái tim nhân từ, tha thứ của Chúa đối với Phaolô, và đã phục hồi Phaolô, lại còn tín nhiệm trao sứ mệnh cho Phaolô. Ba dụ ngôn trong Tin Mừng hôm nay nói lên trọn vẹn lòng nhân từ thương xót của chúa. Đối với Chúa không có gì có thể ngăn cản lòng nhân từ, sự nhạy cảm của con tim và lòng quảng đại, bao dung của Chúa. Chỉ một con chiên bị lạc đàn, người mục tử sẵn sàng bỏ chín mươi chín con chiên khác ngoài đồng, nhất quyết tìm cho ra một con chiên lạc. Chỉ một đồng bạc bị mất thôi, người đàn bà đã thắp đèn sáng, quét nhà và lục lọi khắp nơi để tìm cho ra bằng được đồng tiền bị đánh mất. Hơn hết mọi sự, Thiên Chúa luôn yêu thương, gắn bó và cứu độ con người, bởi vì Ngài không muốn con người bị hư đi. Nên, một người tội lỗi, một người lầm lạc, Thiên Chúa luôn tìm cách đưa họ về. Xin Chúa cho chúng con tấm lòng bao dung tha thứ, cảm thông với mọi người vì Chúa không ngừng tha thứ cho chúng con.

Reflection.
Exodus 32:7-11, 13-14. After the Israelites had agreed to keep God's commandments, Moses returned to the mountain for forty days. While he was gone, the people broke the first commandment by making an idol to worship in the place of God. With that, the Bible reading pictures God as ready to reject them and start all over again with Moses as the one person who has kept the covenant. But the story shows Moses pleading with God to remember all that God had done for the Israelites and all that God had promised to the Abraham, Isaac, and Jacob. Hearing Moses' prayer, God forgave the people. One reason the Jewish people love Moses is because he continued to love his people even when they were wrong. He pleaded for them. He asked God to forgive them. Has this happened in your life?
1Timothy 1:12-17. The second reading is a prayer of thanks for the mercy granted to Saint Paul. Although Paul was once a proud and sinful person, Jesus chose him to be the apostle to the Gentiles. Other Christians could see Jesus, mercy, grace, and patience at work in Paul. They could be assured that even the greatest sinner was not beyond God's reach. No one is perfect. We all sin. And so we all have reason to trust in God's mercy! Have you experienced God's mercy? Have you passed along God's mercy by forgiving others who have offended you?
Luke 15:1-32. It's celebration time! The lost sheep has been found. The lost coin has been located. Jesus tells these two "lost and found" parables to show us how delighted God is when a sinner is welcomed home. Did you ever lose something and not bother to look for it? What does that say about the value you place on that object? From the teaching of Jesus, we know we are valuable to God. We do get lost at times, but God would never "lose" us. He never forgets about us.

Bài Đọc Và Ý Lễ.                                                                                   
Thứ Hai.    1Tm. 2, 1-8; Lc. 7, 1-10.          Các Lh. Mồ côi/Gđ. Bà Lam Trần
Thứ Ba.     1Tm. 3, 1-13; Lc. 7, 11-17.      Lh. Giuse&Anna/Gđ. Khoa Lương
Thứ Tư.     1Tm. 3, 14-16; Lc. 7, 31-35.    Lh. Mồ côi/Gđ. Khoa Lương
Thứ Năm.  1Tm. 4, 12-16; Lc. 7, 36-50.    Lh. Giuse/Gđ. Bà Lam Trần
Thứ Sáu.    1Tm. 6, 2-12; Lc. 8, 1-3.         Lh. Giuse/Gđ. Bà Lam Trần
Thứ Bảy.       5:30.   Lh. Giuse&Maria/Gđ. Bà Lam Trần
Chúa Nhật.   8&10.   Lh. Lucia/Gđ. Trần Công Hồi
                      
Phụng Vụ Tuần Này.
         Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên Thánh Thể      Giúp Lễ
5:30. Đỗ Cẩn/Đỗ K. Loan                   Nguyễn Trung Trực
8. Lê Huy Bình/Phạm LanDung         Trần Ngọc Ánh
10. Ng.Trường Giang/Ng. Thị Châu   Lê Thanh Xuân; Ng.Trung Hải   Văn Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Lâm Hồng Hải                                               James Ngô&Joseph Ng.

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30.Trần Ngọc Ánh/Phạm H. Liên  Vũ Đình Hiệu
8. Đinh Trấn/Vương Kim Nga          Nguyễn Văn Cả
10.Ng. Trung Hải/Ngô Thủy Tiên    Ng.Trường Giang; Phạm V Tiến   Paul Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ.Đoàn Thanh Hải                                             Thu Nguyễn&John Trần

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 8 tháng 9, 2013
Quĩ Điều Hành. $2,215
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình: 
 1. Vương Trường Thịnh 1,000
 2. Lưu Văn Hiển             1,000
 3. Nguyễn Hưng Thịnh     600
 4. Gđ 39-                           300
 5. Nguyễn Đình Chót        100
 6. Nguyễn Văn Quí           100
 7. Phạm Minh Tâm           100
 8. Trần Quốc Hiệp            100
 9. Gđ 199-                         100
 10. Gđ 240-                         100
 11. Bùi Gẫm                         50
 12. Bùi Minh Hoàng            50
 13. Trần Thị Huyền             20
                    Tổng cộng:   $ 3,620

Hội Hiền Mẫu. Trong lần bán thức ăn cuối tuần vừa qua, hội đã thu được số tiền $1,212 để sung vào quĩ xây dựng giáo xứ.  Xin chân thành cám ơn sự hy sinh của các hội viên và những người đã giúp nấu những món ăn. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Đồng Mục VụGiáo xứ cần một số người, tổng cộng là 7 người,  hy sinh tham gia tình nguyện phục vụ trong hội đồng mục vụ .  Nếu ai muốn tình nguyện tham gia, xin liên lạc với linh mục quản nhiệm, hay gọi số điện thoại: 918-438-1380.  Xin kêu mời!

Chương Trình Xây Dựng Thánh Đường. Song song với sự tham gia đóng góp của những tấm lòng quảng đại, (xin xem tổng số tiền đóng góp trong bảng báo cáo tại cuối nhà thờ), ban kế hoạch kiến thiết đã có một buổi họp vào tối Thứ Tư, ngày 11, lúc 7 giờ tuần vừa qua, với sự tham gia của ông chủ tịch và phó chủ tịch hội đồng mục vụ, cùng với linh mục quản nhiệm, để duyệt lại những thay đổi trong bản vẽ thiết kế của ngôi thánh đường như: tháp chuông, vật liệu nền, đường đi tại công trường trước thánh đường, vv.  Ban kế hoạch xây dựng sẽ liên lạc với kiến trúc sư Nguyễn Khiết để xin thiết kế một bản vẽ mới với những chi tiết được đề ra.  Khi nhận được bản vẽ mới sẽ treo ở cuối nhà thờ. Xin chân thành cám ơn các thành viên trong ban kiến thiết và kế hoạch tài chánh.  Xin Chúa ban ơn lành.

Thừa Tác Viên Đọc Sách. Ai muốn tình nguyện trở thành thừa tác viên đọc sách trong những Thánh lễ trọng buộc và cuối tuần (5 giờ 30 chiều Thứ Bảy và sáng Chúa nhật), xin cầu nguyện và ghi tên vào tờ danh sách dán trên mặt tủ ở cuối nhà thờ.  Sẽ thông báo ngày giờ những buổi họp để biết thêm chi tiết và cách thức.

Tết Trung Thu.  Tết Trung Thu năm nay sẽ được tổ chức vào Chúa nhật, ngày 22 tháng 9, lúc 8 giờ tối. Sẽ có những tiết mục hào hứng như thi lồng đèn, thi trang phục Việt Nam, và thi tài năng. Các em dự thi những tiết mục trên, phải tới hội trường lúc 7 giờ tốt để ghi danh và tập dượt. Đồng thời sẽ có rước đèn, phát quà  cho các em, và bánh cho tất cả mọi người tham dự.

Xử Dụng Ngân PhiếuXin chú ý!  Để dễ dàng cho ban tài chánh gởi tiền vào ngân hàng, khi xử dụng ngân phiếu để dâng cúng hay đóng góp cho giáo xứ về mọi phương diện, xin vui lòng để: St. Joseph Church, và nếu muốn phân biệt mục đặc biệt nào thí dụ: xây dựng nhà thờ; tiền học giáo lý, xin viết vào phần memo, bằng tiếng Việt hay Anh ngữ, ở phía dưới tấm ngân phiếu.  Xin cám ơn sự hợp tác.

Di chuyển Và Đậu Xe. Xin chú ý! Khi di chuyển, cũng như khi vào và de xe ra trong sân đậu xe, xin mọi người cẩn thận và vui lòng tuân theo tốc độ ấn định là 5 dặm.  Không đậu xe phía trước bên ngoài hàng rào nhà thờ, và để tránh sự tắc nghẽn lưu thông, không đậu xe giữa cổng ra vào. Để tránh những vụ đập cửa xe trộm cắp, không để ví, xách tay, hay các máy điện tử trong xe một cách lộ liễu.

40 Ngày Cho Sự Sống. 40 ngày cầu nguyện cho sự sống của địa phận sẽ được tổ chức từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 3 tháng 11, với mục đích cầu nguyện cho sự chấm dứt phá thai, và hỗ trợ việc bảo vệ sự sống con người.  Hoạt động khởi đầu sẽ được tổ chức vào Thứ Tư, ngày 25 tháng 9, tại Vườn Hy Vọng, địa chỉ: 6135 E. 32nd Pl. Tulsa, từ 6 đến 8 giờ tối. Đức giám mục địa phận Edward J. Slatterty sẽ hiện diện và đọc diễn văn.  Các buổi cầu nguyện tiếp sau đó sẽ được tổ chức vào những ngày sau: Thứ Bảy, ngày 12 tháng 10, và ngày kết thúc: Chúa nhật, ngày 3 tháng 11. Xin liên lạc:  www.vigilcalendar.com/tulsa. Tel: 918-307-4942. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....