Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 6 Phục sinh. Năm C_2016

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Sáu Phục Sinh. Năm C. Số 587

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Cv. 15, 1-29. Bài đọc 1 trích sách Tông đồ công vụ hôm nay  thuật lại sự việc các tông đồ thấy có người bắt những kẻ mới theo đạo phải cắt bì theo luật Môisen, nên quyết định rằng họ chỉ cần tin và làm theo Lời Chúa, thì sẽ được bình an thật trong tâm hồn.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài đọc 2. Kh. 21, 10-23. Giáo Hội do Chúa Giêsu Kitô thiết lập được đặt trên nền tảng kiên cố là các tông đồ.  Đó là ý nghĩa thị kiến của thánh Gioan trong sách Khải huyền hôm nay.
Tin Mừng.  Ga. 14, 23-29. Trong Tin Mừng trích thánh Gioan hôm nay, Chúa Giêsu Kitô sống lại kêu gọi chúng ta tuân giữ lời của Chúa dạy yêu mến Người để được Người và Cha Người thương mến, được Chúa Thánh Thần đến phù trợ, và nhất là được Người ban bình an.

Đáp ca: Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa,
      hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài.

Kinh thánh tuần tới:  Lễ Chúa Thăng Thiên

Suy niệm. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su mặc khải cho chúng ta biết mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi.  Người nhắc tới cả 3 Ngôi Thiên Chúa: "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy.  Ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến... Đấng Phù Trợ, là Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Ngài sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con". Như thế, giáo lý cơ bản về Ba Ngôi là: Chúa Cha là Đấng sai Chúa Con đến với loài người; Chúa Con vâng lời Chúa Cha đến với loài người để dạy loài người những lệnh truyền; Chúa Thánh Thần lại được Chúa Cha sai đến nhân danh Chúa Con, để dạy loài người hiểu sâu hơn những lệnh truyền của Chúa Con. Thái độ con người phải có đối với Ba Ngôi: Yêu mến Chúa Con nên tuân giữ những điều Ngài dạy; Chúa Thánh Thần sẽ giúp đỡ họ làm điều đó. Kết quả: Ba Ngôi sẽ "yêu mến", "tỏ mình ra", "ở trong" và ban “bình an của Chúa”cho người ấy.

Reflection.
Acts 15:1-2, 22-29. In recent weeks, our readings from the Acts of the Apostles have shown a growing split between Jews and Gentiles in the early Christian community. Many Jewish Christians in Jerusalem felt that the Gentile believers should be required to fulfill the law of Moses. So Paul and Barnabas went on a peacemaking mission to Jerusalem, where they met with Peter and the others. Together they chose a delegation to return to Antioch with a "peace treaty" letter. In it they assured all Gentiles that the Holy Spirit approved of them as members of the Church. They would not be required to abide by the Mosaic Law. Is there a situation in your life now that needs a peaceful solution? What steps can you take to help that happen?
Revelation 21:10-14, 22-23. Our reading today is filled with symbols that gleam and sparkle. The author envisions the gathering of all Christ's faithful ones in the heavenly Jerusalem. It shines like a diamond; its unsurpassed beauty flows from those who have persevered in faith. Its foundation stones are beautifully inscribed with the names of the apostles. And, most magnificent of all, God is the temple in this shining city. And Jesus is the lamp glowing over all. In this reading, "the holy city, a new Jerusalem" is an image of the Church. It is an image of beauty and light. How can you make the Church more beautiful? How can you help the Church to follow the light of Jesus?
John 14:23-29. In the gospel today, Jesus continues to speak about love. Those who live will experience God's love in their lives and the gift of peace that only Christ can give. Jesus also promises to send the Paraclete, or the Comforter, to his disciples. The Paraclete is the Holy Spirit, who will guide the Church for all time. Jesus' followers will not be left on their own. What does loving Jesus and being true to his word have to do with the gift of peace that he promises?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     Cv. 16, 11-15; Ga. 15, 26-16,4.  Lh. Maria
Thứ Ba.      Cv. 16, 22-34; Ga. 16, 5-11.        Lh. Ôbà nội ngoại   
Thứ Tư.      Cv. 17, 15-22; Ga. 16, 12-15.     Lh. Maria
Thứ Năm.  Cv. 18, 1-8; Ga. 16, 16-20.          Lh. Gioan
Thứ Sáu.    Cv. 18, 9-18; Ga. 16, 20-23.       Xin bằng an
Thứ Bảy.       5:30.  Lh. Tiền nhân
Chúa Nhật.   8&10  Lh. Ôbà nội ngoại/Gđ. Chị Dung
                                Lh. I-nê/Gđ. Trần Th. Hiền&Hương   
                                                                
Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này
              Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                               Giúp Lễ        
5:30. Ng. Đình Chót/Ng. Bạch Hồng   Ng. Trung Trực                          Hải Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Thảo Mary Vũ        Ng. Đình Chót
10.  Phụ huynh lớp Khai tâm                Ng. Thanh Ban;Lê Đình Phong    Peter Nguyễn
Dâng Lễ:   Lớp Khai tâm                                                                 Kevin Ng. Alan Lưu

Phụng Vụ Tuần Tới.
            Đọc Lời Chúa                     Thừa Tác Viên                           Giúp Lễ
5:30  Hội Hiền Mẫu                             Vũ Đình Hiệu                           Hải Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Trần Thị Tho              Trần Ngọc Ánh
10.  Hội Hiền Mẫu                              Trần V. Thái;Lê Thanh Xuân           Keluc Đặng
Dâng Lễ: Hội Hiền Mẫu                                                               Tyler&Preston Hoàng

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 10 tháng 4, 2016  
Quĩ Điều Hành. $2,121
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
8 vé số Xuân lô an ủi   800  (quá hạn không người nhận)
Phạm Định (Gđ. 130)  200
Nguyễn Văn Ái           200
Lê Quang Trung         100
Nguyễn Văn Vỹ          100
     Tổng cộng:    $ 1,400

Chào Mừng.
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình đã thay đổi địa chỉ hay mới di chuyển đến, và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Tiền Lần Thứ Hai.
Để mua phần thưởng khuyến khích các em trong lớp giáo lý và Việt ngữ, đã thể hiện tinh thần chăm chỉ, cố gằng học hành trong suốt niên học, sẽ có xin tiền lần thứ hai trong các Thánh lễ tuần này.  Xin mọi người quảng đại để nâng đỡ tinh thần các em.

Chúc Mừng Lớp Khai Tâm.
Trong niềm tri ân và cảm tạ Thiên Chúa, giáo xứ hân hoan chúc mừng các gia đình và nhất là các em trong lớp Khai tâm năm nay, được lãnh nhận các Bí tích tuần này. Xin Chúa Giê-su Thánh Thể ban tràn đầy ơn sủng xuống cho các em.  Và chân thành cám ơn các thày cô giáo lý viên, đặc biệt là anh chị Lê Đình Phong & Xuân, đã dạy dỗ và hướng dẫn các em trong năm qua. Xin Thiên Chúa trả công.


          Chúc mừng các em lớp Xưng Tội Rước lễ Lần đầu_2016

1.   Maria Vida Pham
2.   Giuse Danny Nguyen
3.   Giuse Alexander Truong Nguyen
4.   Magdalena Katelyn Lan Anh Nguyen
5.   Phanxico Brayden Khai Le
6.   Phanxico Bao Quoc Do
7.   Maria Mai Vy Tran
8.   Anton Hoang Tam Anh Jacob
9.   Peter Dat Johnny Vu
10. Phero Matthew Thien Nguyen
11. Maria Hannah Thy Thy Nguyen
12. Anna Elizabeth Tien Tran
13. Maria Kristin Le Tran
14. Joseph Ethan Trung Nhat Nguyen

Lễ Chúa Thăng Thiên. 
Xin chú ý! Theo lịch phụng vụ, Lễ Chúa Thăng Thiên sẽ vào Thứ Năm, ngày 5, tuần này. Nhưng sẽ được dời chuyển vào Chúa nhật tuần tới, ngày 8 tháng 5. 

Chầu Thánh Thể Gia Trưởng.
Sẽ có giờ Chầu Thánh Thể vào Thứ Sáu đầu tháng tuần này, lúc 6 giờ chiều cho các vị gia trưởng trong giáo xứ.  Xin mời mọi người hy sinh thời giờ tham dự giờ chầu và Thánh lễ, để xin Chúa Giê-su Ki-tô Thánh Thể thánh hóa cuộc sống và cầu cho gia đình của mình.

Hội Hiền Mẫu.
Hội cũng có giờ Chầu Thánh Thể vào Thứ Bảy đầu tháng tuần này, lúc 5 giờ chiều, trước Thánh lễ.  Xin các hội viên và mọi người tham dự, để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.  Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật, ngày 15.  Xin mọi người hy sinh giúp đỡ.

Công Tác Giáo Xứ
Xin Chú Ý! Để sửa chữa và bảo trì những ghế ngồi trong nhà thờ đã hư hỏng, và làm những công việc cho nhà kho, vì vậy, sẽ công tác giáo xứ bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 14. Đây là công tác cần nhiều người giúp đỡ. Xin chân thành kêu mời mọi người hy sinh thời giờ giúp đỡ, và xin liên lạc với
-         - Ông chủ tịch Nguyễn Đức. Lợi: 918-808-1801;
-         - Ông phó Nguyễn Trung Hải: 918-830-5322;
-         - và ông Phạm Văn Tiến: 918-340-3831,
để biết chương trình, thời giờ và chi tiết công tác. Xin Thiên Chúa trả công, ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Bế Giảng Giáo lý-Việt ngữ. 
Xin thông báo! Chương trình giáo lý và Việt ngữ năm nay sẽ kết thúc sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 22 tháng 5. Sau Thánh lễ, sẽ có phát phần thưởng cho các em. Xin các cha mẹ và phụ huynh hy sinh tham dự để khuyến khích các em và cám ơn thày cô đã hy sinh trong suốt năn qua.  Sau đó, các em sẽ tham dự buổi picnic với giáo xứ. 

Picnic Giáo Xứ.  
Để tạ ơn Thiên Chúa và mừng bổn mạng, giáo xứ  sẽ có buổi picnic sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 22 tháng 5.  Sẽ có ăn trưa miễn phí, và nhiều trò chơi cho người lớn và các em.  Xin mời mọi người tham dự để cùng vui mừng với mọi người và tạo tình liên kết trong giáo xứ.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....