Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 22 Thường niên. Năm C_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 22 Thường Niên. Năm C. Số 763

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Hc. 3, 19-31.  Người khiêm nhường luôn vâng lời và cố gắng sống đẹp lòng Thiên Chúa. Thiên Chúa không bao dung và chống lại kẻ kiêu căng vì mầm mống tội lỗi đã ăn xâu vào lòng dạ của họ. Thiên Chúa hứa ban ơn cho người khiêm tốn.  Đó là ý nghĩa bài đọc 1 trích sách Huấn ca này.
Bài Đọc 2. Dt. 12, 18-24. Để được hưởng hạnh phúc với Chúa, với Thiên thần và các Thánh trong Nước Chúa, các Kitô hữu phải sống trong sự khiêm nhường và bác ái.  Đó là ý nghĩa của đoạn thư này.
Tin Mừng. Lc. 14, 1-14. Tin mừng thuật lại chuyện Chúa Giêsu dùng bữa tại nhà ông thủ lãnh Biệt phái.  Nhân dịp này Chúa dạy môn đệ và tất cả chúng ta phải sống khiêm nhường và bác ái để được vào dự tiệc Nước Trời.   

Đáp ca: Ôi Thiên Chúa, do lòng nhân hậu,
                                  Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần.    

Kinh thánh tuần tới:  Kn. 9, 13-18; Plm. 9,10-12,7; Lc. 14, 25-33.

Suy Niệm.
Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta hai nhân đức khiêm tốn và bác ái.  Khiêm tốn không phải là giả vờ tự hạ để trở nên khác biệt và ích kỷ. Khiêm tốn là nhận biết những ơn Chúa ban sử dụng để phục vụ tha nhân và làm sáng danh Chúa.  Chính Chúa Giêsu đã vâng lời và khiêm nhường mặc lấy bản tính con người để hy sinh phục vụ và chết trên thập giá cứu chuộc loài người. Đức khiêm tốn làm một trong các mối phúc của bài giảng trên núi và Chúa mời gọi mọi người hãy học cùng Người là Đấng hiền lành và khiêm tốn trong lòng. Ai sống hiền lành và khiêm tốn thì được phúc trước mặt Chúa và hưởng hạnh phúc Nước trời. Qua hình ảnh bữa tiệc, Chúa Giêsu muốn nói đến bữa tiệc Nước Trời, nơi đó mọi người đều được mời đến dự không phân biệt. Bữa tiệc Nước Trời, Thiên Chúa đã dọn sẵn, và chỉ những ai sống Lời Chúa, có đức khiêm tốn, tinh thần nghèo khó và bác ái, quảng đại mới được vào dự tiệc. “Chúa sẽ hạ bệ những ai quyền thế và lòng trí kiêu căng. Ngài nâng cao mọi kẻ khiêm nhường, phận nhỏ. Người nghèo đói Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng” (Lc 1,51-54).

Reflection.
Sirach 3, 19-31. The Book of Sirach is a collection of teachings on how to live in a manner approved by God. The first two verses advise us to be humble, even when others praise us to the skies. Humble people do not deny their gifts and talents. Humble people recognize that their gifts and talents come from God. The last two verses encourage us to listen to those who are wise, and to be generous to those who are in need. Do you know anyone in your life whom you consider "humble"? What makes you think so?
Hebrews 12,18-24. Today's second reading describes a dramatic contrast between the old and new covenants. When God made the covenant with the Israelites on Mount Sinai, it was a majestic and even terrifying event. But our covenant with God in Jesus is characterized by its intimacy. The risen Christ draws all believers up to Mount Zion, a symbol of God's kingdom, or reign. There, all the angels and saints are gathered in a joyful celebration of love and friendship.   As a follower of Jesus, are you looking forward to this joyful celebration? Pray every day with confidence, "Thy kingdom come." How can you help make our earth more like heaven?
Luke 14:1, 7-14. Have you noticed how often Jesus talks about parties and dinners? He wants us to be prepared for that great feast that is the fullness of God's reign. In today's gospel, Jesus prepares us with some good advice about ways to be a guest and ways to be a host. As God's guests in this world, we should act humbly and remember that we are always in the presence of Someone greater than we are. As hosts of God's people, we should offer hospitality to those who cannot reward us. How can you do what Jesus says in the gospel and help the ones among us who need our help the most?

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Thánh lễ 8 giờ sáng             Tạ ơn/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Ba.         1Tx. 5, 1-11; Lc. 4, 31-37.     Lh. Giuse/gđ. Hùng&Yến
Thứ Tư.         Cl. 1, 1-8; Lc. 4, 38-44.         Lh. Giuse/gđ. Hùng&Yến
Thứ Năm.      Cl. 1, 9-14; Lc. 5, 1-11.         Lh. Giuse/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Sáu.       Cl. 1, 15-20; Lc. 5, 33-39.     Lh. Maria/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Bảy.       Lh. Mồ côi/Gđ. Hùng&Yế  -  Lh. Tô-ma/Gđ. Phạm Đ. Quế
Chúa Nhật.    8&10 giờ sáng    Xin tạ ơn/Gđ. Kim Ngọc Nguyễn 
                                                  Lh. Maria  -  Như ý/Gđ. Hùng&Yến       

Phụng Vụ Tuần Này.   
             Đọc Lời Chúa             Thừa Tác Viên Thánh Thể                Giúp Lễ          
Phụng Vụ Tuần Này.
5:30. Ng. Đình Chót/Lâm Đỗ          Ng. Đình Chót                        Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng.Văn Cả/Trần Hồng Trang      Ng.Đình Chót/Ng.Văn Cả       Joseph Hải Nguyễn
                                                                                             Phạm Tâm/Gavin Nguyễn
10. Đoàn Q. Dũng/Ngô Thủy Tiên  Đoàn Th.Nguyệt/Lê Đ. Phong        Aaron NGuyễn
Dâng lễ. Gđ. Lê Viết Quốc                                                   Steven Trần/Dustin Phạm

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Hội Hiền Mẫu                        Ng. Viết Phương                     Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Đỗ Thu Hương      Ng.Đình Chót/Ng.Văn Cả       Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                   Gavin Nguyễn/Đạt Vũ
10. Phạm V. Tiến/Ng. Ánh Tuyết   Ng. Thanh Ban/Ng.Trung Hải                  Austin Vũ
Dâng lễ: Gđ. Ng. Văn Quý                                              Minh Phạm/Addison Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 25 tháng 8, 2019
Quĩ Điều Hành. $2,976
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Do Dinh (Gđ.#246)         1,000
Quảng cáo trên web          700
Nguyễn Đức Lợi & Huê     500 (Đêm nhạc hội)
Nguyễn Thị Lưu & Long    500
Hannah (Hạnh) M Nguyễn 500
Trần Cao Thắng&Hà          500
Nguyễn Đức Vĩnh&Loan    500
Nguyễn Ngọc Kim              200
Nguyễn Đức Nội                200
Đỗ Kim Loan                      200
Lâm Hồng Hải                   100
Nguyễn Văn Hinh              100
Gia đình #213                   100
Mr. Paul M Gartlan            100 (Steamboat Springs, CO)
Lê Đình Phong                   50
Tổng cộng:                $5,250       

Xin Chú Ý!
Khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại hay cài đặt vào vị thế rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Thứ Hai-Lễ Lao Động.
Xin chú ý!  Thứ Hai tuần này, ngày 2, là lễ Lao động. Thánh lễ sẽ vào lúc 8 giờ sáng.  Không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều.

Gia Trưởng Chầu Thánh Thể
Sẽ có giờ chầu Thánh Thể cho các gia trưởng trong giáo xứ vào chiều Thứ Sáu đầu tháng, ngày 6 tháng 9, tuần này, lúc 6 giờ, trước Thánh lễ 6 giờ 30.  Mời các gia trưởng bớt chút thời giờ đến tham dự.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào chiều Thứ Bảy đầu tháng tuần này.  Xin các hội viên tham dự.  Và hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật ngày 15.  Xin những người được mời nấu những món ăn vui lòng nhận lời cộng tác với hội.  Chân thành cám ơn sự hy sinh của mọi người.

Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ.
Các lớp giáo lý và Việt ngữ nghỉ học tuần này, và sẽ  học lại sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới. Sau Thánh lễ, xin cha mẹ mau mắn đưa con em đến lớp và xin đón các em về đúng giờ. Để tránh những điều đáng tiếc hay tai nạn xảy ra, xin quí phụ huynh chú ý sự lưu thông trong bãi đậu xe, khi đưa con em qua hội trường sau Thánh lễ, cũng như khi đón các em về. 

Tết Trung Thu
Tết Trung Thu năm nay sẽ được tổ chức vào Chúa nhật, ngày 15 tháng 9, lúc 7 giờ tối, gồm những tiết mục vui nhộn và hào hứng cho mọi người, nhất là các em học sinh, như: thi tài năng (talent show); thi quần áo truyền thống (khăn đống- áo dài); phát quà; ăn bánh; uống trà.  Xin mời mọi người tham dự.  

Lớp Giáo Lý Chuẩn Bị Hôn Nhân.
Giáo xứ sẽ mở lớp giáo lý chuẩn bị hôn nhân bắt đầu vào ngày 15 tháng 9 tới đây, lúc 4 giờ chiều, tại hội trường. Lớp học sẽ vào các ngày Chúa nhật từ 4 đến 5 giờ chiều.  Nếu ai muốn theo học, xin ghi tên và các chi tiết cần thiết vào danh sách cuối nhà thờ.  

Nghi Thức Tuyên Hứa Và Phép Lành
Trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 8 tháng 9, sẽ có nghi thức tuyên hứa và ban phép lành cho các giáo lý viên, thày cô, các ban và những cộng tác viên tham dự chương trình giáo lý và Việt ngữ năm nay.  Trong Thánh lễ này, xin mọi người cùng cầu xin Chúa  chúc lành và hướng dẫn chương trình giáo lý và Việt ngữ năm nay được tốt đẹp, ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người, để đồng tâm hiệp nhất giúp đỡ các em và làm sáng danh Chúa. 

Cha Mẹ Học Sinh Học Trường Thánh Pius. 
Xin cha mẹ có con em đang theo học tại trường Thánh Pius X, mau mắn gặp linh mục quản nhiệm càng sớm càng tốt, để xác định có con em hiện nay đang học tại trường này.   Chân thành cám ơn.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....