Thứ Năm, 16 tháng 11, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ 33 Thường Niên. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 33 Thường niên. Năm A. Số 968

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Cn. 31, 10-31. Sách Châm ngôn hôm nay ca tụng người vợ hiền gương mẫu, đảm đang, biết yêu thương, chăm sóc chồng con đầy đủ, và thương yêu, quảng đại, giúp đỡ những người túng thiếu. Đó là nội dung bài đọc này. 

Bài Đọc 2. 1Tx. 5, 1-6.  Trong thư gởi người Thê xa lô ni ca, thánh Phaolô cho biết: Thiên Chúa sẽ đến xét xử thình lình, không được mê ngủ trong tội lỗi, lầm lạc, mà phải tỉnh thức chờ Chúa đến bằng cách chu toàn bổn phận của một Kitô hữu và sống tiết độ.  Đó là ý nghĩa của đoạn thư này.

Tin Mừng. Mt. 25, 14-30.  Tin mừng chứa đựng một dụ ngôn về việc Thiên Chúa giao cho mỗi người nén bạc là ơn Chúa để sinh lợi cho phần rỗi linh hồn mình và giúp đỡ kẻ khác.  Và Thiên Chúa sẽ thưởng phạt tùy theo cách chúng ta sử dụng có lợi ích không.     

Đáp ca. Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa. 

Kinh Thánh Tuần Tới. Lễ Chúa Ki-tô Vua.

Suy Niệm.

Dụ ngôn về các nén bạc trong Tin mừng hôm nay kêu gọi mọi người chúng ta suy nghĩ sâu xa về bổn phận và trách nhiệm của mỗi người Kitô hữu. Các cộng đoàn Kitô hữu thời sơ khai đang chờ đợi ngày Chúa trở lại. Đang lúc chờ đợi có lẽ các Ki-tô trong cộng đoàn đã bị “mê ngủ vì cám dỗ”, chú trọng vào lề luật cách máy móc, hình thức bề ngoài và hoàn toàn sợ hãi. Thánh Matthêu kể dụ ngôn này nối kết chặt chẽ với dụ ngôn mười trinh nữ vào ngày tận thế tuần trước, kêu gọi mọi người tỉnh thức, chu toàn bổn phận trong trung tín khi chờ đợi ngày Chúa đến. Thiên Chúa dù có trở lại chậm trễ, thì cũng phải luôn tỉnh thức, sẵn sàng, và cầu nguyện vì Chúa sẽ xét xử qua thái độ và cách sống trong trách nhiệm và bổn phận. Thật vậy, có được hưởng hạnh phúc Nước Trời hay không tất cả đều tùy thuộc vào cách sống, vào thái độ chúng ta xử dụng ơn lành của Chúa ban. Tin Chúa, giữ đạo và mang danh hiệu Kitô hữu chưa đủ để vào Nước Trời, nhưng còn phải lắng nghe, thực hành lời Chúa, có lòng yêu thương, quảng đại, tha thứ, khiêm nhường và sống trung tín, hoàn thành trách nhiệm Chúa trao phó.

Reflection.

Proverbs 31:10-13,19-20, 30-31. The woman in today's reading is described as a treasure. She has chosen to use her considerable talents as a wife. She is creative and has a head for business. She cares not only for her family but also for the needy whom she serves. She honors the Lord and is honored in turn by those who know her. Her beauty comes from within, because her spirit is focused on God. In her wisdom, she brings goodness to her husband. What makes a person worthy? What are some accomplishments of the woman in the reading?

1 Thessalonians 5,1-6. In today's second reading, St. Paul is sounding the alarm to wake up those Christians who are forgetting to act as "children of the light" right now. Paul says that they have to be awake and be prepared for the Lord's coming at the end of time. What does the "day of the Lord" mean? Is this day expected or unexpected? Why? How do you think we can become "children of the light?" When is one in darkness?

Matthew 25:14-30 or 25:14-15, 19-21. In today’s Gospel, each of the three servants receives a certain amount of money from the master. The first two servants use their gift wisely and increase their master's investment. But the third servant, out of fear and lack of self-confidence, buries the money. When the master returns, that servant has nothing to offer him but the small amount received in the first place.  When God gives talents and blessings, what does he expect? What does it mean to "settle accounts?

Ý Lễ Trong Tuần.          

Thứ Hai. Lh.Batolomeo&Micae&Ine/Ng V Tường - Lh.Micae&Maria/GdTrần H Cường

Thứ Ba.  Lh. Anton - Lh. Phê-rô&Maria/Gđ. Chị Linh - Tổ tiên NN/Gđ.Ng H Tuyền
Thứ Tư.  Lh. Thân nhân/Gđ. Xuân Tuyết - Lh. Phero&Ine&LorensoGđ. Ng. V Tường
Thứ Năm. Lh. Phaolo&Maria/Gđ. Ng H Tuyền – Lh.Luca&Maria/Gđ.Kristine Trang
Thứ Sáu. Các Đẳng Lh. – Các Lh.TTNN – Lh. Gioan Bao&Isave/Gđ. Chị Linh
Thứ Bảy. Lh.Batolomeo&Micae&Ine/Gđ.Ng H Tuyền – Lh.LmToma/Gđ.KristineTrang
Chúa Nhật. Lh.Giuse-Teresa-Maria-Lh.Gioakim&Anna/Ng Tường -Lh.Gia tộc/C. Linh
    Lh.TNNN/Gđ.Huy&Lan -Lh.Thai nhi&Mồ côi/Phạm V Định-Lh.TTNN/Gđ.Vĩnh&Loan
   Các Lh. NN/Gđ. Đinh Th Trấn -Lh.Vincente&Gioan Bao&Anna&Các Lh/Gđ.Long&Lưu

Phụng Vụ Tuần Này

         Đọc Lời Chúa                                Trao Thánh Thể                     

5. Ng. Thành Chung/Trần K Thảo         Sơ Liên/ Ng. Thanh Ban
8. Lê Huy Bình/Trần H Trang                Sơ Liên/Sơ Phượng/ Trần V Thái
10. Ng. Tr Giang/Trần Mai Khanh         Sơ Bạch Tuyết/ Đoàn Q Dũng/Phạm V Tiến

Phụng Vụ Tuần Tới

5. Ng. Danh Nhân/Ng. Ngọc Yến         Sơ Liên/Ng. Tr Giang

8. Trần Thu/Đào Th Lợi                        Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/Ng. Tr Trực
10. Hội Đồng Mục Vụ                           Sơ Bạch Tuyết/

Tài Chánh.    

Quĩ Điều Hành. $5,023

Quĩ Xây dựng: Lớp giáo lý chuẩn bị hôn nhân $1,100

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể.

Giờ tôn sùng Thánh Thể  chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 25, sẽ do nhóm Linh thao phụ trách. Xin mọi người tham dự để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

Hội Hiền Mẫu.

Trong lần bán thức ăn tuần vừa qua, hội đã thu được số tiền $2,415.  Chân thành cám ơn những người đã hy sinh nấu những món ăn và giúp những công việc khác.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người. 

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường.

Xin kêu gọi tất cả mọi gia đình trong giáo xứ tham gia đóng góp chương trình trả nợ ngôi thánh đường mới. Xin đọc danh sách những gia đình đã đóng góp và số tiền trên bảng trước nhà thờ. Danh sách những gia đình quảng đại đóng góp tuần vừa qua.

Gđ. Nguyễn Dennis&Luyến $500
Gđ. Nguyễn Lập                   $200
Gđ. Bùi Thị Gẫm                  $100

Xin Thánh Gia, Chúa Giê-su, Đức Maria, Thánh Giuse, ban muôn ơn lành
cho các gia đình đã, đang và sẽ quảng đại đóng góp. 

Xin Tiền Lần Thứ Hai

Để giúp tuần tĩnh tâm mùa Vọng sắp tới, sẽ có xin tiền lần thứ hai sau chịu lễ trong các Thánh lễ Chúa nhật tuần này và tuần tới. Xin mọi người quảng đại và rộng lượng. 

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Vọng.

Tuần tĩnh tâm mùa Vọng năm nay sẽ được tổ chức từ tối Thứ Sáu, ngày 8 đến 10 tháng 12, và sẽ do linh mục Nguyễn Quốc Linh dòng Chúa Cứu Thế hướng dẫn. Linh mục Nguyễn Quốc Linh thường giảng thuyết trong Ngày Thánh Mẫu, tại dòng Mẹ Đấng Cứu Chuộc.  Xin vào mạng (trang web) của giáo xứ để nghe lời giới thiệu của ngài, và xin mọi người chuẩn bị thời giờ tham dự.

Lễ Tạ Ơn. (Thanksgiving Day) 

Thứ Năm tuần này, ngày 24, là Lễ Tạ Ơn.  Sẽ có 1 Thánh lễ lúc 10 giờ sáng.  Nếu ai tham dự Thánh lễ, xin mang theo những thức ăn khô hay đóng hộp, để giúp những người nghèo tại địa phương trong mùa lễ này. 

Bảo Trợ Lịch Phụng Vụ 2024.  

Công ty lợp mái nhà Ethics Roofing&Construction bảo trợ và ủng hộ $500 cho lịch Phụng vụ 2024.

Trao Thừa Tác Vụ Đọc Lời Chúa Và Trao Thánh Thể.

Xin tất mọi người đã ghi danh đọc Lời Chúa và trao Thánh Thể vui lòng tham dự nghi thức trao ban Tác vụ trong Thánh lễ 8 hay 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 3 tháng 12. Khi được cắt đọc Lời Chúa hay trao Thánh Thể xin vui lòng mặc y phục chỉnh tề. Khi tiến lên cung thánh, những người đọc Lời Chúa hay lời nguyện đi vào lối giữa, cúi đầu và tiến lên bục.  Khi trở về cũng vậy. Cám ơn sự sự hy sinh phục vụ và cộng tác của mọi người.

Hoạt Cảnh Giáng Sinh.

Tuần này nhóm hoạt cảnh sẽ ở lại tập dượt sau giờ học đến 5 giờ chiều.  Xin cha mẹ đến đón các em lúc 5 giờ chiều.  Chân thành cảm ơn sự tham gia của các em và cộng tác của cha mẹ. Xin Chúa ban ơn lành cho mọi người.

Cung Nghinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam sẽ vào Thứ Sáu, ngày 24 tháng 11, nhưng sẽ mừng vào Chúa nhật, ngày 26, Lễ Chúa Ki-tô Vua. Nếu thời tiết thuận tiện, sẽ có cuộc cung nghinh trước Thánh lễ 10 giờ sáng.  Xin mọi người tham dự để tôn kính và vinh danh các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là cha ông chúng ta. Xin các ngài cầu bầu giúp cho chúng ta noi gương các ngài sống đạo và  trung thành với Chúa Kitô.  Hội Đồng mục vụ sẽ phụ trách khiêng kiệu và phụng vụ.    

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....