Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2012

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Năm B.2012


Ông bà anh chị em thân mến.  Hôm nay Giáo Hội long trọng mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa Giê-su.  Đây là Bí tích, mầu nhiệm “Yêu Thương” mà Chúa Giê-su đã lập ra và để lại cho Giáo Hội như nguồn thần lương nuôi sống Giáo Hội, và là dấu chỉ liên kết, hiệp nhất mọi người Kitô hữu trong tình yêu thương của Chúa.  Trong niềm xác tín vào Bí tích Thánh Thể chính là Mình Máu Thánh Chúa Giê-su, chúng ta hãy cùng nhau suy niệm Lời Chúa hôm nay để đi sâu vào mầu nhiệm cao cả này.  

Có thể nói  bài đọc 1 trích sách Xuất hành hôm nay là một đoạn văn hết sức quan trọng của Cựu Ước, vì đoạn văn này chứa đựng những điều cốt yếu nhất của Cựu Ước, được tóm tắt trong câu: “Thiên Chúa là Chúa của Israel và Israel là dân riêng của Chúa,” đã được ghi lại trong giao ước. Vì là Dân riêng, cho nên Thiên Chúa đã ban cho họ các điều luật để họ được sống và sống trong ân sủng tình yêu và trong sự che chở gìn giữ của Người.  Do đó, khi Môsê mở quyển giao ước ra đọc cho dân nghe, họ đã long trọng cam kết: “Chúng tôi xin thi hành và tuân theo tất cả những điều Chúa phán.”  Qua lời cam kết này của dân Israel với Thiên Chúa, chúng ta nhận thấy một mối tương quan mật thiết giữa Thiên Chúa và Israel.  Câu chuyện này giúp chúng ta cảm nghiệm được tình yêu bao la của Thiên Chúa ban cho chúng ta là những Kitô hữu trong Giao Ước mới, được đóng ấn bằng chính Máu của Chúa Giêsu Kitô.  Giao Ước cũ được ký kết bằng máu các con vật là chiên bò dê thì Giao Ước mới được ký kết bằng chính Máu Cực Thánh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa để cứu chuộc nhân loại.  Và Máu của chính Con Một Thiên Chúa së thanh tẩy mọi tâm hồn và đời sống của chúng ta, để chúng ta thuộc về Người cách trọn vẹn và trở nên thánh thiện đẹp lòng Người.  Trong Bí tích Mình Máu Thánh Chúa hôm nay, Thiên Chúa cũng muốn chúng ta long trọng cam kết như dân Israel xưa: “Chúng tôi xin thi hành và tuân theo tất cả những điều Chúa phán.”  Nhưng như chúng ta đã biết dân Israel đã không luôn trung thành với giao ước và không tuân theo những điều Chúa đã dạy họ.  Cho nên, chúng ta phải luôn tự nhìn nhận, chúng ta có luôn trung thành với Chúa không? Chúng ta chứng minh sự trung thành của chúng ta đối với Chúa bằng cách nào?  Chúng ta có luôn thi hành và tuân giữ những điều Chúa dạy bảo, những sứ mệnh Chúa trao cho chúng ta không?,  Để chúng ta có một sự liên kết mật thiết với Chúa và được Chúa gìn giữ chở che. 

Điểm chính yếu mà tác giả của bài đọc 2 hôm nay muốn đề cập và nhắc nhở chúng ta là chính Chúa Giêsu Kitô đã dùng Máu thánh của Người để niêm phong, đóng ấn giao ước giữa chúng ta với Thiên Chúa.  Chúa Giêsu Kitô đã tự hiến tế làm của lễ trên bàn thờ thập giá vì tội lỗi của chúng ta, và ban cho chúng ta gia nghiệp là sự sống đời đời.  Trong Thánh lễ mừng kính Mình Máu Thánh Chúa hôm nay, và sau khi rước Mình Thánh Chúa vào trong tâm hồn, chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta bày tỏ, đáp trả lại một cách thực tế lòng cảm tạ, tri ân đối với Chúa như thế nào, bằng cách nào trong đời sống của chúng ta một cách tương xứng?   

Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật về Bữa Ăn Tối và cũng là Bữa Tiệc Ly trong ngày mừng lễ Vượt Qua của Chúa Giêsu với mười hai tông đồ.  Đang khi ăn, Chúa Giêsu đã công bố một điều thật tuyệt vời và hết sức bất ngờ: “Anh em hãy cầm lấy, (mà ăn) này là Mình Ta”. Rồi Người cầm lấy chén, trao cho các ông, và nói: “Này là Máu Ta, Máu Tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người.”  

Ông bà anh chị em thân mến.  Qua hành động và lời nói trên đây, Chúa Giêsu đã trở thành Bánh và Rượu làm lương thực cho sự sống của các môn đệ.  Và Chúa Giêsu cũng đã để lại cho Giáo hội và nhân loại một nhiệm tích cao cả và lạ lung - Đó là  Bí tích Thánh Thể - làm dấu chứng cho Giao Ước mới!  Và trong Tin mừng thánh Mátthêu, chúng ta nghe Chúa căn dặn các môn đệ: “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy,” đó là chính là điều chúng ta thực hành Lời Chúa truyền dạy mỗi khi chúng ta cử hành Bí tích Thánh Thể.  Do đó chúng ta hãy suy nghĩ, Mình Máu Thánh Chúa mà chúng ta lãnh nhận có tạo ra điều gì khác biệt trong đời sống không?  Chúng ta có thành thật để Chúa Kitô Thánh Thể mà chúng ta lãnh nhận biến đổi chúng ta trở thành tình yêu cûa Chúa cho người khác không?  Chúng ta có lòng tin chân thật, có lòng khao khát và tôn kính Chúa khi chúng ta tiến lên lãnh nhận Chúa vào trong tâm hồn không?

Ông bà anh chị em thân mến. Như chúng ta đã biết, chủ đích cûa Chúa Giêsu Kitô khi Người thiết lập Bí tích Thánh Thể và để lại cho Giáo hội là không những trở thành nguồn sống nuôi dưỡng linh hồn chúng ta, mà Chúa còn muốn trở thành nguồn mạch yêu thương kết hợp mọi người Kitô hữu lại trong Thân Thể của Người, và biến đổi mỗi người trở thành dân riêng cûa Chúa trong cùng một Giáo hội hay cộng đoàn giáo xứ, hay như trong một gia đình có cùng một đức tin, tôn thờ một Chúa.  Bởi vì Chúa biết chỉ có Bí tích Thánh Thể, Bí tích Tình Yêu, mới làm cho các môn đệ trong Giáo Hội hiệp nhất, trở nên một, trở thành một gia đình yêu thương hiệp nhất cho đến ngày Ngài lại đến trong vinh quang.  Thánh Phaolô, trong thư gởi cho các tín hữu Côrintô, đã khẳng định rằn, “Anh chị em thân mến, chén chúc tụng mà chúng ta cầm lên chúc tụng Chúa, chẳng phải là thông hiệp với một Chúa Kitô sao? Tấm bánh mà chúng ta bẻ ra chẳng phải là thông phần vào Mình Chúa đó sao? Vì có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể, vì hết thảy chúng ta thông phần cùng môt tấm bánh.”  Đồng thời, Chúa Giêsu Kitô đã ban cho cho chúng ta những giới răn để chúng ta luôn sống trong ân sủng của Người. Cũng như một phần tử trong một gia có những bổn phận và trách nhiệm để xây dựng tình yêu thương hiệp nhất, mỗi người trong một gia đình đức tin, gia đình Chúa Kitô cũng có những bổn phận, trách nhiệm để tạo sự yêu thương hiệp nhất. Trong một gia đình, nếu người vợ hay người chồng, nói xấu nhau, chỉ trích nhau, thì gia đình đó không thể nào có hạnh phúc và có tinh thần hiệp nhất được.  Do đó mà chúng ta có thể xác tín rằng: ai rước Mình Máu Thánh Chúa mà có những lời nói, hành động hay việc làm chủ tâm gây chia rẽ, phá hoại sự hiệp nhất của cộng đoàn giáo xứ, bằng những sự chỉ trích, phê bình, kết án anh chị em, hay sống ích kỉ riêng mình, là người coi thường Bí tích Thánh Thể và chính Chúa Kitô, bởi vì nơi họ không có đời sống liên kết, hợp nhất và không có đức ái, tình yêu, và quảng đại của Chúa Giê-su Ki-tô.   

Như chúng ta đã nghe, Chúa Giêsu đã hứa ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế và Người đã giữ trọn lời hứa đó khi lập Bí tích Thánh Thể.  Thánh Thể quả thực là một hồng ân bao la cao quí.  Một Thiên Chúa đã lấy chính Thịt và Máu Mình làm của ăn cho chúng ta.  Xin cho Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô giúp chúng ta biết lấy cuộc sống Kitô để tôn vinh Tình Yêu Thiên Chúa và giúp chúng ta biết đáp lại Tình Yêu ấy mà biết sống thương yêu hiệp nhất, hy sinh hiến dâng phục vụ như Chúa Giêsu Thánh Thể, để làm sáng danh Chúa trong cuộc sống trung thành và tuân giữ những giới răn của Chúa.

Lm. Quản Nhiệm

 
The Most Holy Body & Blood

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....