Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

Thông tin giáo xứ: Chúa nhật Lễ Mình Máu Chúa Kitô _2012

Giáo Xứ Thánh Giuse.
Địa Phận Tulsa, Oklahoma.
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
http://www.gxgiusetulsa.com
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô


Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa Kitô. Năm B. Số 390


 Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Và Buộc:  6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều  & Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài đọc 1. Xh. 24, 3-8. Ông Môisê loan truyền Lời Chúa và các giới luật cho dân Chúa.  Mọi ngườI đều hứa tuân giữ, nên ông lập bàn thờ tế lễ Chúa, và lấy máu rảy lên dân làm giao ước.  Đó là nội dung bài đọc này.

Bài đọc 2. Dt.  9, 11-15.  Bài đọc 2 trích thư gửi người Do thái khẳng định rằng Chúa Giêsu là Thượng Tế đã lấy máu mình rửa sạch tội lỗi loài người.  Người là trung gian của giao ước mới, giao ước Thiên Chúa hứa ban sự sống muôn đời làm gia nghiệp cho loài người.  Đó là ý nghĩa của đoạn thư này.

Tin Mừng. Mc. 14, 12-26.  Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể.  Người đọc lời truyền cho bánh rượu trở nên Mình và Máu Thánh Người, làm lương thực thiêng liêng nuôi linh hồn mọi người, và lập giao ước tình yêu của Người, hiện diện giữa Hội thánh cho đến ngày tận thế.      

Đáp ca. Tôi sẽ lãnh chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa.

Kinh thánh tuần sau: Ed. 17, 22-24; 2Cr. 5, 6-10; Mc. 4, 26-34.

Suy Niệm. "Đây là Mình Thầy" và "Đây là Máu Thầy" chính là mầu nhiệm của Bí tích Thánh Thể mà Chúa Giêsu muốn trao ban cho con người. Chúa Giêsu đã hứa ở cùng chúng ta và Ngài đã giữ trọn lời hứa đó khi lập Bí tích Thánh Thể. Thánh Thể quả thực là một hồng ân bao la vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta, một Thiên Chúa lại lấy chính Thịt và Máu mình làm của ăn cho chúng ta. Ý thức điều đó, Giáo Hội đã mượn lời của tác giả Thánh vịnh trong bài đáp ca để nói lên tâm tình của mình: "Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi?’’ Quả thực, chúng ta sẽ chẳng có thể lấy bất cứ điều gì, hay làm gì để tạ ơn cho cân xứng, bởi vì tất cả đều là của Chúa. Tạ ơn Chúa đã ban tặng cho nhân loại Bí tích cực thánh. Tuy nhiên, vì tầm quan trọng của việc lãnh nhận linh dược vô giá này, mà Giáo hội đòi buộc mọi tín hữu cần chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng, nếu không, hậu quả sẽ khôn lường. Điều này được thánh Phaolô ghi lại rất rõ ràng. "Bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa. Ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa là ăn và uống án phạt mình" (1 Cr 11, 27.29). Xin cho mỗi Kitô hữu Ỷ thức điều trọng yếu này để không ngừng chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng và tinh tuyền để lãnh nhận cách xứng đáng Mình và Máu Chúa Kitô. 

Reflection.
Exodus 24:3-8. We think of blood as a sign of life. The Israelite of Old Testament times also considered it a sign of holiness. They used the blood of sacrificial animals to seal the covenant between God and God's people. The sprinkling of blood on the altar and on the people made it a very solemn event to be remembered by the twelve tribes of Israel.  This story helps us as Christians to have a deeper appreciation of the new covenant that was sealed in the blood of Jesus Christ. How can we show that we are faithful to our baptismal commitment to God? And to Jesus our Savior?

Hebrews 9:11-15. The key point in this second reading for us to grasp is that Jesus sealed the new covenant with God in his own blood, not the blood of sacrificial animals. The sacrifice of Jesus on the cross won our eternal salvation. It was made once and for all, and need never be repeated. As you celebrate Eucharist and receive the Body and Blood of Christ, how will you show your gratitude for the sacrifice Jesus made out of love for you?

Mark 14:12-16, 22-26. When people arrive at their parish church to celebrate Mass on Sunday morning, they are often distracted by many things. But this gospel reading reminds us of what Eucharist is all about. It helps us to focus on the Last Supper, the final Passover meal Jesus shared with his friends. There we hear him say those familiar and astounding words: "This is my body. This is my blood.". How would you describe the difference the Eucharist makes in your life? What can you do to help others appreciate the Most Holy Body and Blood of Christ?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       1V. 17, 1-6; Mt. 5, 1-12.       Lh. Maria&Giuse
Thứ Ba.        1V. 17, 7-16; Mt. 5, 13-16.   Tạ ơn/Gđ. Ôbà Vàng
Thứ Tư.       1V. 18, 20-39; Mt. 5, 17-19.   Lh. Gioan&Maria
Thứ Năm.   1V. 18, 41-46; Mt. 5, 20-26.   Tạ ơn
Thứ Sáu.     Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu.    Như ý
Thứ Bảy.     5:30.  Tạ ơn/Gđ. Thân Tuyết
Chúa Nhật.  8&10. Lh. Phêrô/Gđ. Thân Thấy 
                               Lh. Maria&Giuse/Gđ. Trần Thị Nghĩa

Phụng Vụ Tuần Này.
         Đọc Lời Chúa                       Thừa Tác Viên Thánh Thể                   Giúp Lễ
5:30 Đỗ Cẩn/Đỗ Kim Loan             Ng. Trung Trực      
8. Đinh Trấn/An Phạm                   Sơ Ngô Vy/Ng. Đình Chót
10. Nhóm Linh Thao                     Ng.Văn Hòa; Trần TD. Lan; Đoàn         John Trần&
Dâng Lễ: Gđ.Ng.Th.Xuân Tuyết    Quốc Dũng;Lê Thanh Xuân      Keluc&Johny Đặng

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30 Trần Ngọc Ánh/Phạm H.Liên  Ng. Ngọc Bảo  
8. Ng.Đình Chót/Vương K. Nga     Sơ NGô Vy/Ng. Văn Khá 
10.Ng.Thanh Ban/Lê Thanh Hằng  Đoàn Thanh Nguyệt; Ng. Tr. Hải;  Lê     Vũ Trần& 
Dâng Lễ.Gđ.Thân Ngọc Tuyết      Đình Phong;Ng. Thanh Ban   Long Ngô&Khoa Ng.
                                                                   
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 3 tháng 6, 2012
Quĩ Điều Hành. $2,107           Quĩ Linh mục hưu dưỡng bệnh: $1,003.
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ.  Các gia đình: Nguyễn Hồng Diệp $100; Phạm Quang Thái $500; Bùi Thị Gấm $100.  Tổng cộng: $700

Hội Hiền Mẫu.
Trong dịp bán thức ăn tuần vừa qua, hội đã thu được số tiền $1,282 đô la.  Xin chân thành cám ơn sự hy sinh của các hội viên và những người đã cộng tác nấu những món ăn. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và thánh cả Giuse, trả công và ban ơn lành cho những người giúp đỡ trong công việc xây dựng giáo xứ. 

Kiệu Thánh Thể.
Nếu thời tiết cho phép, trước Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này, sẽ có cuộc cung nghinh Thánh Thể. Xin mời mọi người tham dự cuộc cung nghinh để cùng tôn kính thờ hồng ân cao quí mà Chúa Giêsu Kitô đã để lại cho nhân loại. Và xin Chúa Giêsu Thánh Thể tuôn đổ tình yêu xuống cho mọi người.

Thánh Lễ Tạ Ơn.
Trong niềm tri ân và cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân Thánh hiến, giáo xứ sẽ mừng Lễ Ngân Khánh Khấn Dòng, kỷ niệm khấn 25 năm trong đời sống tu sĩ dòng Đa Minh của Sơ Maria Hoàng Thị Kim Anh. Thánh lễ lúc 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 24 tháng 6 năm 2012.  Sau Thánh lễ sẽ có buổi tiếp tân.  Xin kính mời mọi người tham dự để chúc mừng và cùng với Sơ cảm tạ Thiên Chúa.

Giáo Lý Viên
Xin các giáo lý viên chú ý!  Sẽ có một buổi học tập (workshop) về phương cách dạy và những điều cần chú ý khi điều hành một lớp học, vào Chúa nhật, ngày 15 tháng 7, sau Thánh lễ 10 giờ sáng.  Xin kêu gọi các giáo lý viên và những người muốn tham gia chương trình dạy giáo lý hy sinh thời giờ tham dự. 

Chân Thành Cám Ơn.   
Giáo xứ xin chân thành cám ơn gia đình anh chị Nguyễn Quốc Quỳnh đã mua cho giáo xứ một máy cắt cỏ mới, để có thể gìn giữ khu vực chung quanh nhà thờ một cách tốt đẹp và khang trang.  Ông Vương Trường Thịnh và anh Đặng Thanh Phương đã hy sinh thời giờ giúp đỡ, gắn những chân bánh xe mới cho các xe treo ghế.  Ông Đinh Tiến Cao đã giúp khai quang khu vực bên phải hội trường phía cuối sân đậu xe.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và thánh cả Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho quí vị.

Xin Chú Ý!
Khi tham dự Thánh lễ ngày Chúa nhật, xin vui lòng tắt điện thoại di động và những máy điện tử khác. Không nói chuyện ồn ào. Để tỏ lòng tôn kính Chúa đang ngự trong nhà tạm, không nhai sinh gôm trong nhà thờ hay lên rước lễ. Luật Hội thánh buộc phải kiêng ăn uống 1 tiếng đồng hồ trước khi chịu lễ. Xin vui lòng đừng để con em nhỏ xả rác, bánh kẹo, xé sách hát hay tờ Tin mừng.  Không xả rác trong nhà thờ hay chung quanh khu vực nhà thờ, hội trường. Không đậu xe trong các lối ra vào để tránh tình trạng ngăn chặn lưu thông, nhất là khi có trường hợp khẩn cấp. Xin thành thật cám ơn sự cộng tác và chú ý của mọi người.  

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....