Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

Thông tin giáo xứ: Chúa nhật 14 Thường niên Năm B_2012Giáo Xứ Thánh Giuse.
Địa Phận Tulsa, Oklahoma.
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
http://www.gxgiusetulsa.com
 Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô 

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 14 Thường Niên. Năm B. Số 394

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu:     Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng:   5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều  & Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Ed. 2, 2-5. Trong bài đọc này, Thiên Chúa sai ngôn sứ Êdêkien kêu gọi dân Chúa đang bị lưu đày bên Babylon ăn năn sám hối để Chúa tha thứ cứu vớt.  Nhưng họ lòng chai dạ đá không chịu nghe lời Chúa.  Đó là nội dung bài đọc này.
Bài đọc 2. 2Cr. 12, 7-10.  Thánh Phaolô gặp nhiều khó khăn trong công việc hoạt động tông đồ.  Nhưng ông tin chắc ơn Chúa đã giúp ông chiến thắng.  Và chính lúc ông cảm thấy yếu đuối là khi quyền năng Chúa được tỏ hiện.  Đó là ý nghĩa của bài đọc 2 hôm nay.
Tin Mừng.  Mc. 6, 1-6.  Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu về Nadarét là quê hương, xóm làng của Người.  Người giảng dạy và được người đồng hương thán phục, nhưng họ không tin Người là Đấng Cứu Thế mà chỉ coi Người như là một thợ mộc nghèo hèn và do đó, họ từ khước, tẩy chay Người. Vì vậy, họ đã không nhận được ơn sủng nào của Chúa.

Đáp ca. Mắt chúng con nhìn vào Chúa,
                           cho tới khi Người thương xót chúng con.

Kinh thánh tuần sau:  Am. 7, 12-15; Ep. 1, 3-14; Mc. 6, 7-13.

Suy Niệm.
Là một ngôn sứ thì phải nói Lời Thiên Chúa, mà Lời Chúa thì luôn nói thẳng nói thật, “sự thật hay mất lòng”, cho nên người nghe không muốn tiếp nhận, nhiều khi còn bị người ta thù ghét, như ngôn sứ Ezêkiel kêu gọi người ta sám hối ăn năn khiến họ kết án ông và nhiều lần bách hại ông. Thánh Gioan Baotixita vị ngôn sứ lớn nhất thời Cựu ước cũng bị Hêrôdê chém đầu vì đã dám lên tiếng vạch tội loạn luân của vua, còn rất nhiều ngôn sứ khác cũng không thoát khỏi cảnh thù hằn vì đã thay mặt Chúa nói lên những sự thật. Chúa Giêsu vị ngôn sứ trên mọi ngôn sứ cũng rơi vào tình trạng đau thương đó.  Với con mắt thiển cận, hẹp hòi, một số người không chấp nhận Chúa Giêsu, họ tìm cách tẩy chay và lên án Chúa Giêsu.  Cả những người đồng hương của Chúa, họ không tin vì họ tự cho là đã biết rõ thân thế và gia đình rất là bình thường của Người, không hào quang danh giá mà chỉ là bác thợ mộc âm thầm khiêm tốn. Dù là con Thiên Chúa Người cũng phải bó tay trước sự cứng lòng của con người. Người trở nên bất lực trước những kẻ thiếu niềm tin, cứng lòng và kêu ngạo. Xin Chúa trợ giúp để dù có phải lâm vào hoàn cảnh bị hiểu lầm, thua thiệt, chống đối vì đã dám nói Lời Chúa, chúng ta vẫn không nản chí thất vọng, nhưng luôn trung thành với đức tin đã lãnh nhận và thi hành sứ mạng ngôn sứ của mình.

Reflection.
Ezekiel 2:2-5 In today’s reading, God sends Ezekiel to proclaim unwelcome truths to the Israelites, who were in exile in Babylon.  But they would resist what he had to say about their need to repent. However, God assures him that the rebellious Israelites will recognize that a true prophet has come to them. Despite his fears, Ezekiel agrees to be God's messenger. Who are the people in today's world you recognize as prophets, as messengers of God? What opportunities do you think young people may have for serving as God's spokesperson? What truth about how God wants us to live would you most want to communicate to the world? Why?
2 Corinthians 12:7-10. Like Peter and the other apostles, Paul did not suddenly become perfect when he began to follow Jesus. He had been a proud and powerful Pharisee who persecuted the first disciples. Paul received many great graces and blessings as he made his missionary travels and preached the good news.  Paul prayed and Jesus revealed a wonderful secret to him. Imagine how happy Paul was to discover that "when I am powerless, then I am strong."  How do you think Jesus might define "weak" and "strong"? Why? Would they be the same or different from the images of strength and weakness perceived by you and your friends?
Mark 6:1-6. When Jesus first returned to Nazareth and preached in the local synagogue, his audience was amazed. They could not believe that one who had grown up in their midst could be such an outstanding teacher and healer. Perhaps they envied and feared the power they sensed in him. Because of their refusal to believe, Jesus could work few miracles among them. He understood that a prophet is not honored in his own hometown. So he moved on to other villages where the people welcomed him.  Why do you think they were so determined to reject him?  

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Hs. 2, 14-20; Mt. 9, 18-26.    Xin như ý &Đa Minh
Thứ Ba.        Hs. 8, 4-13; Mt. 9, 32-38.      Bình an/Gđ Vũ T. Vuôn
Thứ Tư.        Hs. 10, 1-12; Mt. 10, 1-7.      Lh. Giuse/Gđ. Trần Công Hồi
Thứ Năm.     Hs. 11, 1-9; Mt. 10, 7-15.      Lh. Giuse&Rafael/Gđ. Ry Nguyễn
Thứ Sáu.      Hs. 14, 2-10; Mt. 10, 16-23.  3Lh. Đa Minh/Gđ. Đinh Tiến Cao
Thứ Bảy.      5:30.   Lh. Maria/Gđ. Bà Lam Trần
Chúa Nhật.  8&10.  Lh. Maria&Anne/Gđ.  Đỗ Cẩn

Phụng Vụ Tuần Này.
          
        Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên Thánh Thể          Giúp Lễ
5:30 Hội Hiền Mẫu                         Ng. Ngọc Bảo
8. Đinh Trấn/Vương K.Nga            Ng. V. Cả/Ng. Đình Chót
10. Ng.Duy Linh/Ng.Ngọc Yến       Lê Viết Thắng;Ng. V. Hòa; Ng.         David Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ.Ng.Văn Vĩnh             Thanh Ban; Trần TD. Lan           Keluc&Johny Đặng

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng. Văn Quí/Sơ Kim Anh     Ng. Đình Chót
8. Lê Huy Bình/Phạm Lan Dung    Sơ Ngô Vy/Ng. Đình Chót
10.Phạm Văn Tiến/Ng. Thị Châu   Đoàn Q. Dũng; Đoàn Th. Nguyệt; Ng.     John Trần & 
Dâng Lễ. Gđ. Lưu Văn Vinh         Trung Hải; Lê Viết Thắng            Peter Ng.&Long Ngô 
                                                                  
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 1 tháng 7, 2012
Quĩ Điều Hành.  $2,194
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ.  Các Gđ. Trương Văn Thanh&Hồng  $50;  Nguyễn Văn Hinh&Tuyết $100; Bùi Gẫm $100. Tổng cộng: $250

Lớp Thường Huấn. 
Xin các giáo lý viên và những người muốn tình nguyện chú ý!  Sẽ có một lớp thường huấn (workshop) dành cho các giáo lý viên và những người muốn tham gia chương trình dạy giáo lý cho các em.  Lớp thường huấn này sẽ chú trọng đến sự chuẩn bị tinh thần, phương cách dạy và những điều cần thiết để điều hành một lớp học. Và sẽ được tổ chức vào Chúa nhật tuần tới, ngày 15 tháng 7, sau Thánh lễ 10 giờ sáng.  Đây là một công việc mục vụ quan trọng và thiết yếu, trong việc đặt nền tảng giáo lý và đức tin nơi tâm hồn cho con em trong giáo xứ, đồng thời giúp các em có sự hiểu biết căn bản. Xin kêu gọi các giáo lý viên, và những người có lòng quảng đại và hy sinh phục vụ, tham dự. Xin chân thành cám ơn mọi người.

Hội Hiền Mẫu. 
Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần tới.  Xin những người được mời nấu những món ăn hy sinh tham gia và tích cực giúp đỡ trong công việc xây dựng giáo xứ và làm sáng danh Chúa.  Xin kêu gọi và thành thật cám ơn.

Xin Tiền Lần Thứ Hai.
Vì thực phẩm dự trữ tại cơ quan Từ thiện Bác ái địa phận và các chi nhánh đã gần cạn, và số người đến xin đồ ăn gia tăng một cách nhanh chóng vào mấy tháng qua trong năm nay, Đức giám mục địa phận đã thông báo cho các linh mục về quyết định tổ chức cuộc lạc quyên, xin tiền lần thứ hai trong các giáo xứ, trong các Thánh lễ Chúa nhật tuần tới để mua thực phẩm.  Và ngài khẩn thiết kêu gọi mọi người rộng lượng, để địa phận có phương tiện giúp đỡ những người nghèo khổ trong thời gian kinh tế khó khăn này.  Sẽ có xin tiền lần thứ hai sau phần chịu lễ trong các Thánh lễ tuần tới. Xin mọi người quảng đại.

Lớp Giáo Lý Tân Tòng
Nếu ai biết có người muốn tìm hiểu hay muốn gia nhập đạo Công giáo, xin cho văn phòng giáo xứ hay linh mục quản nhiệm biết tên và số điện thoại của người đó để liên lạc và ghi danh.  Xin thành thật cám ơn.

Sách Hát.
Xin lưu ý! Để có đủ sách hát cho mọi người xử dụng trong Thánh lễ, xin vui lòng không lấy sách hát trong nhà thờ đem về nhà vì bất cứ lý do gì.  Xin mọi người thông cảm và cám ơn sự hợp tác của mọi người.

Chân Thành Cám Ơn.
Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh trong công tác cắt cỏ, thu dọn và làm sạch sẽ khu vực sân chơi, chung quanh hội trường và nhà thờ.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria và thánh cả Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.  Nếu muốn tình nguyện, xin liên lạc với anh Tiến số điện thoại: 918-340-3831, hay anh Trấn, 918- 437-5431.

Ngày Thánh Mẫu
Đại hội Thánh Mẫu tại Dòng Đồng công năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8, với chủ đề: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa’’ (Lc. 1, 46). Đây là dịp đặc biệt cho người Việt từ mọi nơi trên thế giới qui tụ lại để tôn vinh Thiên Chúa qua lòng sùng kính Mẹ Maria.  Và có cơ hội tham dự những buổi hội thảo về tôn giáo, đức tin và thăng tiến đời sống gia đình.  Xin chuẩn bị thời giờ và công việc để tham dự.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....