Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012

Thông tin giáo xứ: Chúa nhật 27 Thường niên Năm B_2012

Giáo Xứ Thánh Giuse.
Địa Phận Tulsa, Oklahoma. 
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
www.gxgiusetulsa.com
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô      

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 27 Thường Niên. Năm B. Số 406


Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều và
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.   

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. St. 2, 18-24. Bài đọc 1 trích sách Sáng thế nhắc nhở chúng ta Thiên Chúa dựng nên người nữ, cho kết hợp với người nam, trở thành vợ chồng.  Cả hai nên một xương một thịt, không thể tách lìa nhau.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.

Bài đọc 2. Dt. 2, 9-11.  Chúa Giêsu yêu thương chúng ta đến nỗI đã chịu chết chuộc tội chúng ta.  Người nêu gương cho hôn nhân gia đình thương yêu gắn bó với nhau đến chết.  Đó là nội dung đoạn thư Do thái hôm nay.

Tin Mừng. Mc. 10, 2-16.  Qua Tin mừng theo thánh Marcô hôm nay, Chúa Giêsu xác quyết vợ chồng không thể ly dị nhau, vì cả hai là một xương một thịt Thiên Chúa đã kết hợp ngay từ đầu.  Nếu ly dị, họ ‘’phạm tội ngoại tình đối với nhau’’.

Đáp ca. Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con,
                                          hết mọi ngày trong đời sống chúng con!    
    
Kinh thánh tuần tới:  Kn. 7, 7-11; Dt. 4, 12-13; Mc. 10, 17-27.   

Suy Niệm. Phụng vụ Chúa nhật hôm nay đề cập tới một vấn đề căn bản, cốt yếu nhất của xã hội loài người: hôn nhân gia đình. Từ khởi nguyên, Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, tạo dựng con người có nam có nữ để họ sống với nhau trong mối giây ràng buộc, bất khả phân ly của hôn nhân. Đây là gia đình đầu tiên của con người. Để trả lời những người biệt phái: ”Người ta có được phép ly dị vợ không?” Chúa Giêsu đã đề cập đến giá trị, nền tảng của gia đình và đòi hỏi của hôn nhân. Chúa Giêsu luôn đề cao giá trị của đời sống hôn nhân, đời sống gia đình. Chúa Giêsu xác định lại tính thánh thiêng của bậc vợ chồng. Ngài có thái độ thật dứt khoát đối với đời sống hôn nhân: một vợ một chồng, bất khả phân ly. Chúa Giêsu lên án gắt gao tội ngoại tình. Ngài mạnh mẽ kết án việc ly dị, ngoại tình, gian dâm. Chúa Giêsu luôn đề cao giá trị của hôn nhân, vì thế câu nói của Chúa Giêsu: “Sự gì Thiên Chúa liên kết, con người không được phân ly” là nền tảng vững chắc cho đời sống hôn nhân gia đình. Vợ chồng trở nên một huyết nhục trong sự tôn trọng, yêu thương nhau, đặt mình nơi quyền năng tạo dựng của Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã nâng bậc hôn nhân lên hàng Bí Tích và mặc lại cho hôn nhân vẻ đẹp ban đầu đã bị tội lỗi làm cho lu mờ, che khuất. Xin cho mọi người biết bảo vệ đời sống và giá trị  hôn nhân gia đình mà Chúa đã biến đổi thành Bí Tích.

Reflection.
Genesis 2, 18-24. In earlier verses which are not part of today's reading, the story describes how God made the first man from clay. God then fashioned all kinds of birds and animals. But none of them were suitable partners for the man. So God made the first woman from the man's own body. Together the man and the woman became one body. They were equal and suitable partners for one another. In marriage, husband and wife enter a union blessed by God. What does this story tell you about the relationship between man and woman? What message do you hear about marriage in this story?

Hebrews 2, 9-11. Jesus, the Son of God, is a perfect example of humility. He made himself lower than the angels by taking on our human nature. He then made himself subject to suffering and death in order to gain our salvation. Jesus tasted death for all of us so that we can share in his glory with God the Father. He is pleased to call us his brothers and sisters. In return, at every Eucharist, we thank him for lifting us up with him. What does today's reading tell us about the effects of Jesus' suffering and death?

Mark 10, 2-16. The Pharisees tried to test Jesus by asking him if he agreed with the law of Moses regarding divorce. Jesus draws their attention to the true meaning of marriage. He reminds the Pharisees of the teaching from Genesis about the man and the woman becoming one flesh. Jesus is focusing on God's loving plan for marriage partners. What are the most important qualities needed by both husband and wife? What are some of the obstacles to a good and lasting marriage? Why is it important for partners to share their faith?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Gl. 1, 6-12; Lc. 10, 25-37.    Lh. mồ côi/Gđ Phạm Q. Nam
Thứ Ba.        Gl. 1, 13-24; Lc. 10, 38-42.   Lh. Maria/Gđ. Lâm Lập
Thứ Tư.        Thánh lễ khai mạc Năm Đức Tin lúc 7 giờ tối
Thứ Năm.    Gl. 3, 1-5; Lc. 11, 5-13.        Lh. Anna
Thứ Sáu.      Gl. 3, 7-14; Lc. 11, 15-26.   Các Lh.
Thứ Bảy.      5:30   
Chúa nhật.  8&10.  Lh. Maria/Gđ. Lâm Lập  
                            
Phụng Vụ Tuần Này.
             Đọc Lời Chúa               Thừa Tác Viên Thánh Thể                Giúp Lễ
5:30  Hội Hiền Mẫu                        Vũ Đình Hiệu
8. Lê Huy Bình/Vương K. Nga       Ng. Văn Cả/Trần Ng. Ánh
10. Đoàn Q.Dũng/Ng. Thị Châu    Trần V.Thái; Lê Th. Xuân; Ng.Trường    Phạm Thắng
Dâng lễ: Gđ. Anthony Nguyễn       Giang; Ng.Trung Hải                   Keluc&Johny Đặng

Phụng Vụ Tuần Tới    
5:30. Ng. V. Quí/Vũ Thu Chung            Ng. Ngọc Bảo
8. Đinh Trấn/Phạm LanDung                 Ng. Đình Chót/Sơ Ngô Vy
10.Ng.Trường Giang/ĐoànTh.Nguyệt   Đoàn Q.Dũng; Phạm V. Tiến; Ng.   Trung Hoàng                  
Dâng lễ: Gđ. Austin Trung Nguyễn    V. Hòa; Ng.Thanh Ban       Anthony Ng&Addi Ng. 
                                                               
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 7 tháng 10 2012
Quĩ Điều Hành.  $2,241
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình: Ẩn danh $6,000; Nguyễn Trung Trực $3,700; Bùi Thị Gẫm $100; Nguyễn Minh Tuấn&Trúc $400; Nguyễn Văn Hinh&Tuyết $100.  Tổng cộng: $10,300.
 
Năm Đức Tin: CANH TÂN-TUYÊN XƯNG-THỰC HÀNH. Năm Đức Tin sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 tuần này.  Trong tông thư “Cánh Cửa Đức Tin” Đức thánh cha Bê-nê-đíc-tô kêu gọi mọi Ki-tô hữu thành tâm kiểm điểm lại đức tin hiện nay của mình, để canh tân và sống trung thành với Tin mừng của Chúa Ki-tô.  Năm Đức Tin là cơ hội cần thiết cho mọi người Ki-tô hữu tái khám phá, tuyên xưng và sống đức tin của mình một cách sống động và trở thành những chứng nhân cho Chúa Ki-tô. Xin đọc 10 điều thực hành trong Năm Đức Tin của giáo xứ tại cuối nhà thờ, hay trên trang web.

Thánh Lễ Khai Mạc Năm Đức Tin. Xin chú ý! Năm Đức Tin sẽ chính thức khai mạc vào Thứ Năm, ngày 11 tuần này.  Đức giám mục địa phận kêu gọi mọi người tham dự Thánh lễ lúc 7 giờ tối ngày này, được cử hành cùng một lúc trong tất cả giáo xứ trong địa phận. Xin mọi người hy sinh thời giờ tham dự.

Tháng Mân Côi.  Tháng Mười là Tháng Mân Côi kính Đức Mẹ.  Trong tháng này, trùng với Năm Đức Tin, chúng ta được kêu mời thành tâm thi hành Ba Mệnh Lệnh Fatima: Cải Thiện Đời Sống-Tôn Sùng Mẫu Tâm-Lần Hạt Mân Côi.  Và nếu thời tiết cho phép, giáo xứ sẽ có cuộc cung nghinh Đức Mẹ trước Thánh lễ 10 giờ sáng, Chúa nhật, tuần này.  Xin mọi người tham dự. 

Chúa Nhật Bác Ái Công Giáo- Catholic Charity Sunday. Hàng năm cơ quan Bác ái Công giáo của địa phận phát động chương trình hỗ trợ tài chánh cho các chương trình mục vụ giúp đỡ người nghèo địa phương như: cung cấp tài chánh, quần áo cho người thiếu thốn, giúp đỡ những người vô gia cư, những người nghèo, bệnh tật, những người mẹ có con sơ sanh bị bỏ rơi không nơi nương tựa và những di dân. Do đó sẽ có xin tiền lần thứ 2 trong các Thánh lễ tuần này.

Hội Giúp Lễ. Xin các bậc cha mẹ của các em trong hội giúp lễ lưu ý!  Xin vui lòng đọc tờ Tin mừng để biết khi nào các em được cắt cử.  Khi giúp lễ, các em phải vận quần dài, áo sơ-mi bỏ vào quần và mang giầy.  Xin vui lòng đưa các em đến nhà thờ 10 phút trước Thánh lễ.  Xin cám ơn sự hợp tác của mọi người.   

Cảm Tạ. Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người, nhất là quí vị trong hội đồng mục vụ và các em trong nhóm Humble Bees, đã hy sinh giúp đỡ trong mọi công việc để tổ chức ngày Tết Trung Thu tối Chúa nhật tuần vừa qua.  Mọi người, nhất là các em, rất vui và thích thú thưởng thức những tiết mục do các em trình diễn một cách rất đẹp. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Chú Ý! Để cập nhật hóa danh sách giáo xứ, xin những gia đình nào đã di chuyển hay thay đổi địa chỉ và điện thoại, vui lòng báo cho văn phòng giáo xứ biết.  Xin cám ơn sự hợp tác của mọi người.

Kỷ Niệm Hôn Phối.  Đức giám mục địa phận sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn cho các đôi vợ chồng kỷ niệm hôn phối Chúa nhật tuần này, ngày 7 tháng 10, lúc 2 giờ 30 chiều tại nhà thờ chính tòa. Xin các đôi hôn nhân tham dự.

Rao Hôn Phối. Nguyễn Hạnh Tuyền, con ông bà Nguyễn Văn Tường trong giáo xứ,  muốn kết hôn với anh Hồ Ngọc Phong, con ông bà Hồ Mạnh Đông, hiện ngụ tại  Wichita, Texas. Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành tại thánh đường giáo xứ, Thứ Bảy, ngày 20 tháng 10, lúc 3 giờ chiều. Nếu ai biết những người này có ngăn trở gì, xin vui lòng cho linh mục quản nhiệm biết. Xin cám ơn.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....