Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

Thông tin giáo xứ

Giáo Xứ Thánh Giuse.
Địa Phận Tulsa, Oklahoma.
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
www.gxgiusetulsa.blogspot.com
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 5 Phục Sinh. Năm B. Số 385


Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Và Buộc:  6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều  & Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài đọc 1. Cv. 9, 26-31. Ông Saolô đang lùng bắt các người theo đạo Chúa Kitô thì được Chúa thương gọi ông trở thành tông đồ rao giảng Tin mừng cho dân ngoại, đổi tên thành Phaolô.  Ông nhiệt thành rao giảng đạo, Tin mừng, và can đảm chịu gian khổ vì Chúa.  Đó là nội dung bài đọc I hôm nay.

Bài đọc 2. 1Ga. 3, 18-24. Trong bài đọc này, thánh Gioan xác quyết: chỉ những ai thành tâm giữ luật mến Chúa yêu người bằng việc làm cụ thể mới được sống an vui, và được Chúa nhậm lời khi cầu nguyện.  Đó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

Tin mừng. Ga. 15, 1-8. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa phục sinh tự giớI thiệu là Cây Nho, chúng ta là cành. Cành nào kết hợp với cây thì tươi tốt và sinh nhiều trái ngọt, cành nào tách lìa khỏi cây sẽ bị khô héo và chết đi.       

Đáp ca: Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con
           ca ngợi vang lên trong đại hội.

Kinh Thánh tuần tới:  Cv. 10, 25-48; 1Ga. 4, 7-10; Ga. 15, 9-17. 

Suy Niệm. THẦY LÀ CÂY NHO, CÁC CON LÀ CÀNH. Chúa ví Ngài như cây nho và mọi phần tử trong Giáo Hội là cành nho. Một điều hiển nhiên và rõ ràng là cành cây phải hoàn toàn cần tới thân cây mới sống được. Nếu cắt lìa thân nho thì cành sẽ khô héo và chết. Đó là hình ảnh cho chúng ta biết: mỗi người chúng ta cần phải liên kết với Chúa Giêsu, thì chúng ta mới sống, sống mạnh và sinh trái được. Chúng ta cần tới Chúa để đạt ơn cứu rỗi, nghĩa là chúng ta không thể tự tạo, tự giải thoát, thần hóa con người của mình, nếu không sống trong Chúa, nhờ Chúa và với Chúa. Điều này phải hiểu một cách tuyệt đối. Một cành cây cắt đứt lìa thân cây còn sống không? Có lẽ nó có thể sống một vài ngày tạm bợ rồi sẽ chết khô. Cũng thế, một khi chúng ta xa lìa Chúa, tâm hồn chúng ta cũng sẽ chết khô. Bên ngoài chúng ta có thể là thành công trên phạm vi danh vọng, tiền tài, vật chất, cao sang, nhưng trước mặt Chúa, chúng ta là kẻ chết và chết khô. Vậy chúng ta có thể kết hợp với Chúa Giêsu cách nào? Bằng Lời Chúa, cầu nguyện, lãnh nhận các Bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể một cách sốt sắng và xứng đáng, để chúng ta thường xuyên duy trì mối tương quan huyết mạch với Chúa Giêsu.

Reflection.
Acts 9. 26-31. Saul, who would later be known as the apostle Paul, had persecuted Christians for a long time. But after a dramatic conversion experience in which Jesus asked, "Saul, Saul, why do you persecute me?" Saul had become a dedicated disciple. At first, the other disciples were afraid of him and did not accept him. However, Saul proved himself by daring to preach the good news Jesus had revealed to him.  What might you do to prove that you are a changed person?

1 John 3, 18-24. This letter of John reminds us that our love for God is tested in action. We are to love "in deed and in truth." When we believe in Jesus and love one another as he commanded us, we can be sure that God is with us. What examples can you think of from a person who talks about love or friendship but do not act accordingly? In real life, who comes to mind as a strong example of someone who loves "in deed and in truth"?

John 15, 1-8. A family tree illustrates how each of us belongs to a particular branch of the extended family of our ancestors. In this gospel, Jesus speaks about himself as the vine and of us as the branches that belong on the vine. We are the fruitful branches that are "trimmed by" the Father to produce good works in the world.  Without the vine, the branches dry up and die. But when we live by the words Jesus has given us, we produce abundantly all that is good. What images you think Jesus might use to illustrate how we belong to him? What evidence do we as families or as a parish give that we are branches of Jesus' vine? What good works do you most want your parish to produce abundantly? How can you help to make that happen?

Bài Đọc Và Ý Lễ.
Thứ Hai.      Cv. 14, 5-17; Ga, 14, 21-26.     Lh. Antôn&Inê/Gđ. Ng. V. Giá   
Thứ Ba.       Cv.  14, 18-27; Ga. 14, 27-31.  Xin bằng an/Gđ. Ng. V. Hướng
Thứ Tư.       Cv.  15, 1-6; Ga. 15, 1-8.          Lh. Anrê&Mátta/Gđ. Ng. V. Giá
Thứ Năm.   Cv. 15, 7-21; Ga. 15, 9-11.       Tạ ơn/Gđ. Lê H.Bình&An
Thứ Sáu.     Cv. 15, 22-31; Ga. 15, 12-17.   Lh. Micae&Maria/Gđ. Ng. V. Giá
Thứ Bảy.      Lh. Đa Minh&Ti62n nhân nội ngoại/Gđ. Bà Tạo    
Chúa Nhật.  Lh. Maria&Mátta/Gđ. Việt Cường&Hoài Hương   

Phụng Vụ Tuần Này.
         Đọc Lời Chúa                      Thừa Tác Viên Thánh Thể                  Giúp Lễ
5:30 Ng. Th.Ban/Nguyễn Ngọc      Nguyễn Ngọc Bảo
8. Lê H.Bình/Vương Kim Nga         Sơ Ngô Vy/Ng. V. Khá
10. Vũ Cẩm/Trần Thu Hường          Ng.Thanh Ban; Phạm V.Tiến; Lê          Vũ Trần &
Dâng Lễ: Gđ.Ng. Văn Tuất            Viết Thắng; Ng. V. Hòa           Keluc&Johny Đặng           

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30 Trần Ng. Ánh/Hồng B. Ng  Nguyễn Đình Chót
8. Đinh Trấn/Phạm Lan Dung     Sơ Ngô Vy/ Ng. Đình Chót
10.   Các phụ Huynh                  Đoàn Q. Dũng;Lê Th. Xuân; Đoàn     Phạm Thắng&       
Dâng Lễ.  Các em lớp giáo lý     Thanh Nguyệt; Ng. Tr. Hải      Long Ngô&Khoa Ng.
                                                                    
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 29 tháng 4, 2012
Quĩ Điều Hành. $2,496    Tiền giúp mua quà: $777       Tiền hoa: Bà Tạo $100
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ:  Nguyễn Văn Hinh&Tuyết 200; Trần Thanh Hiền 300; Nguyễn Thị Chín 100; Lê Huy Bình&An 500.   Tổng cộng: $1,100

Lớp Xưng Tội Và Chịu Lễ Lần Đầu.  Xin các phụ huynh cha mẹ của các em trong lớp xưng tội và rước lễ lần đầu vui lòng tham dự buổi họp bắt buộc, vào tối Chúa nhật tuần này, ngày 6 tháng 5, lúc 7 giờ tối tại hội trường. Đây là buổi họp quan trọng để mọi người được biết rõ lần cuối cùng các chi tiết cần thiết về ngày lễ và việc tổ chức cho các em. Các em sẽ Xưng tội và Rước lễ lần đầu trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 13 tháng 5. Xin vui lòng tham dự.

Chúc Mừng.  Trong niềm tạ ơn Thiên Chúa, giáo xứ hân hoan chúc mừng 15 học sinh sẽ nhận Bí tích Thêm Sức vào lúc 2 giờ chiều Chúa nhật tuần này, tại nhà thờ chính tòa Holy Family. Xin Chúa Thánh Thần ban những ơn đặc biệt để các em can đảm trở thành những chứng nhân cho Chúa Kitô. Xin chân thành cám ơn các cô giáo Trần Thi Thu Hường, Đỗ Thu Hương và thày Nguyễn Quang đã dạy dỗ và hướng dẫn các em trong niên học. Danh sách các em: Âu Diễm My; Đoàn An; Mai Đình Lễ; Nguyễn Hồng Duy; Nguyễn Hoàng Phú; Nguyễn Kay; Nguyễn Lisa; Nguyễn Minh Thiên; Nguyễn Nghi; Nguyễn Quốc Trí; Thái An; Thái Vương; Trần Felix; Võ Huy và Võ Steven.  Xin chúc mừng các em và tất cả gia đình.

Kế Hoạch Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Những trưởng gia đình nào chưa bỏ phiếu biểu quyết cho việc tiến hành kế hoạch xây dựng nhà thờ nhà xứ tuần trước, thì xin vui lòng gặp thành viên hội đồng mục vụ cuối nhà thờ sau Thánh lễ để bỏ phiếu. Để phiếu được hợp lệ, phải ghi tên vào phiếu.  Sẽ thông báo kết quả cuộc biểu quyết vào Chúa nhật, ngày 20.  Xin mời các trưởng tham dự. Xin Thiên Chúa soi sáng và trợ giúp chúng ta trong chương trình phát triển xây dựng, để sống đức tin yêu thương hiệp nhất, biết hy sinh và quảng đại đầu tư cho thế hệ tương lai, và làm sáng danh Chúa.

Cung Nghinh Kính Đức Mẹ Và Thánh Cả Giuse. Tháng Năm là thánh kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta.  Nếu thời tiết cho phép, giáo xứ sẽ có cuộc cung nghinh kính Thánh Giuse và Đức Mẹ trước Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 13 tháng 5.  Xin mọi người tham dự để tỏ lòng tôn kính của những con thảo đối với Mẹ Hiền. Xin Thánh Cả Giuse và Đức Mẹ Maria cầu bầu cho giáo xứ và mỗi người chúng ta còn đang trên con đường trần gian đầy gian nan hiểm trở.

Picnic Giáo Xứ. Như đã thông báo, để mừng ngày bổn mạng giáo xứ sẽ có buổi picnic vào Chúa nhật, ngày 20 tháng 5, sau Thánh lễ 10 giờ sáng, cùng ngày lễ bế giảng các lớp giáo lý và Việt ngữ. Xin mời mọi người tham dự.

Quĩ Quyền Sống. (Birthright) Hằng năm vào cuối tuần Ngày Hiền Mẫu (Mother’s Day), Chúa nhật tuần tới, địa phận kêu gọi mọi người quảng đại giúp đỡ tài chánh cho Quĩ Quyền Sống. Quĩ này giúp đỡ và cung cấp chỗ ở và những nhu cầu cần thiết cho những phụ nữ mang thai, và các bà mẹ mới sinh con không có nơi nương tựa.  Do đó, trong các Thánh lễ tuần tới sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ.  Xin mọi người rộng lượng.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....