Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

Thông tin giáo xứ: Chúa nhật 28 Thường niên Năm B_2012

Giáo Xứ Thánh Giuse.
Địa Phận Tulsa, Oklahoma. 
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
www.gxgiusetulsa.com
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô     

Tin Mừng 
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.  
Chúa Nhật Thứ 28 Thường Niên. Năm B. Số 407


Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều và
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.   

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài đọc 1. Kn. 7, 7-11.  Nhờ ơn Thiên Chúa soi sáng, người công chính biết quí chuộc Đức Khôn Ngoan hơn sức khoẻ, vàng bạc, và của cải, nên được mọi sự lành bằng an, và giàu có về tinh thần và sự tốt lành.  Đó là ý nghĩa bài đọc  này.

Bài đọc 2. Dt. 4, 12-13. Chúa Giêsu là Lời của Thiên Chúa.  NgườI thấu suốt lòng dạ con người. Người sẽ khôn ngoan xét xử mọi tư tưởng cũng như tâm tình của mọi người chúng ta.  Đó là nội dung đoạn thư hôm nay.

Tin Mừng. Mc. 10, 17-30.  Tin mừng dạy những ai muốn được ‘’sống muôn đời’’, phải khôn ngoan dùng cuộc sống và của cải Chúa ban, giúp đỡ những người nghèo khó, và giúp đỡ việc Chúa. Họ sẽ được lại gấp trăm đời này và sự đời sau.

Đáp caXin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình Chúa,
để chúng con mừng rỡ hân hoan.

Kinh thánh tuần tới:  Kn. 7, 7-11; Dt. 4, 12-13; Mc.10, 17-27.

Suy Niệm. Chúng ta thường nghe nói "Có tiền mua tiên cũng được". Có lẽ bận tâm lớn nhất của chúng ta trong cuộc sống là kiếm tiền. Quả thực tiền bạc rất cần cho cuộc sống. Tuy nhiên Chúa Giêsu cũng khuyến cáo chúng ta rằng tiền bạc rất nguy hiểm, có thể làm cho chúng ta mất Nước thiên đàng. Người thanh niên trong bài Tin mừng hôm nay là một con người đạo đức và giữ những giới răn của Chúa từ nhỏ. Nhưng Chúa kêu gọi anh: "Hãy đem bán hết gia tài, bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta."  Như chúng ta biết, đến nước khác, việc đầu tiên mà du khách phải làm là đổi tiền của mình thành tiền đang lưu hành tại nước đó. Tiền của ta trên trái đất chẳng có giá trị gì trên trời, nếu nó không đổi thành việc lành. Cho nên Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta về sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Khôn ngoan thật của Thiên Chúa đưa đến sự vâng theo thánh ý Chúa, đưa đến việc thực hành đức bác ái, quảng đại làm đẹp lòng, sáng danh Chúa và đem lại cuộc sống đời đời. Còn sự khôn ngoan xảo trá thế gian cuối cùng sẽ bị phơi bày ra trước mặt Thiên Chúa và lãnh hình phạt ở cuộc sống đời sau. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa giúp chúng ta nhận ra sự gì là thiêng liêng, thánh thiện và vĩnh cửu, sự gì là tầm thường, tạm bợ và trần tục; sự gì là cần thiết, quan trọng, là trước tiên và trên hết cho đời sống chúng ta. Cho nên đời sống và hướng đi, trong đó có việc xử dụng tiền của của chúng ta, phải được soi sáng bằng sự khôn ngoan của Lời Chúa, để làm sáng danh Chúa đời này và được hưởng hạnh phúc thật đời sau.

Reflection.
Wisdom 7:7-11. The author of this reading sees clearly that wisdom is more desirable than riches. It is also to be valued above power, health, and beauty. Wisdom enables us to keep our priorities straight. It helps us to see things from God's point of view. Sometimes we hesitate to seek the things of God because it might mean we have to lose the things of earth. Who or what can help people your age prefer wisdom to material things? Why is it often difficult to seek God's Kingdom before the things this world values?

Hebrews 4:12-13.  A two-edged sword is a very powerful symbol. When we picture God's word as a sharp sword, we want to sit up and pay attention to the reading. The inspired author teaches us that this sword can cut right to the human heart. It judges our thoughts and decisions. It saves those who listen to it and requires an accounting from those who ignore it. How might God's word in these verses from Wisdom strike someone's conscience or heart? How might you allow it to change you?

Mark 10:17-27. The rich young man in this story comes to seek wisdom from Jesus about how to achieve everlasting life. He assures the Good Teacher that he has kept the commandments since he was a child. Jesus looks at him with love and challenges him to do one thing more he must sell his possessions and follow Jesus. This he cannot do. So he goes away sad. Jesus assures his disciples that entering the kingdom of God is no easy matter. In what ways do you already share or give away some of your possessions? What message is Jesus giving us about our attitudes towards riches?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.        Gl. 4, 22-31; Lc. 11, 29-32.  Đọc kinh&Rước Mình Thánh Chúa
Thứ Ba.         Gl. 4,31-5.6; Lc. 11, 37-41.  Đọc kinh&Rước Mình Thánh Chúa   
Thứ Tư.         Gl. 5, 18-25; Lc. 11, 42-46.  Đọc kinh&Rước Mình Thánh Chúa  
Thứ Năm.      Ep. 1, 1-10; Lc. 11, 47-54.   Đọc kinh&Rước Mình Thánh Chúa
Thứ Sáu.       Ep. 1, 11-14; Lc. 12, 1-7.      Lh. Giuse/Gđ. Bà Lam Trần
Thứ Bảy.     5:30  Lh. Giuse/Gđ. Trần Thị Kim – Tạ ơn/Gđ.Long&Lưu
Chúa nhật.  8&10.  Bằng an/Gđ. Long&Lưu
                            
Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                     Thừa Tác Viên Thánh Thể         Giúp Lễ
5:30  Ng. V. Quí/Vũ Thu Chung           Ng. Ngọc Bảo
8. Đinh Trấn/Phạm LanDung                Ng. Đình Chót/Sơ Ngô Vy
10.Ng.Trường Giang/ĐoànTh.Nguyệt  Đoàn Q.Dũng; Phạm V. Tiến; Ng.   Trung Hoàng                  
Dâng lễ:Gđ. Austin Trung Nguyễn    V. Hòa; Ng.Thanh Ban       Anthony Ng&Văn Ng

Phụng Vụ Tuần Tới    
5:30. Đỗ Cẩn/Ngọc Nguyễn               Ng. Đình Chót
8.Ng. Đình Chót/Lê Huy Bình           Ng. Văn Cả/Trần Ngọc Ánh
10.Ng. Trung Hải/Ngô Thủy Tiên     Lê Viết Thắng;Đoàn Th. Nguyệt;Lê     James Ngô &    
Dâng lễ:Gđ.Ng. Thanh Ban              Đình Phong;Trần V. Thái        Paul&Joseph Nguyễn 
                                                              
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 7 tháng 10 2012
Quĩ Điều Hành.  $2,259
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình: Nguyễn Trung Hải $2,000; Trương Thanh&Hồng $100; Lm quản nhiệm $500. Tổng cộng: $2,600

Xin Chú Ý! Vì các linh mục trong địa phận sẽ dự tuần tĩnh tâm tại Subiaco, Arkansas, cho nên sẽ không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều từ Thứ Hai, ngày 15 cho đến Thứ Năm, ngày 18.  Nhưng vẫn có đọc kinh bắt đầu từ 6 giờ, sau đó sẽ có rước Mình Thánh Chúa.

Hội Hiền Mẫu. Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần tới, ngày 21, để giúp quĩ xây dựng của giáo xứ.  Xin những người được mời nấu những món ăn, vui lòng hy sinh tham gia và giúp đỡ trong công việc mở mang và làm sáng danh Chúa.  Xin chân thành cám ơn Hội và tất cả mọi người.

Quĩ Bác Ái Địa PhậnTrong lần xin tiền thứ hai trong các Thánh lễ Chúa nhật tuần vừa qua, đã thu được số tiền $1,238.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho những tấm lòng quảng đại của mọi người.
 
Năm Đức Tin: CANH TÂN-TUYÊN XƯNG-THỰC HÀNH.
Thứ Năm, ngày 11, tuần vừa qua tại Rô-ma, Đức thánh cha Bê-nê-đíc-tô đã chủ tế Thánh lễ chính thức khai mạc Năm Đức Tin. Trong bài giảng, sau khi gợi nhớ lại sự kiện lịch sử ngày khai mạc của Công Đồng Va-ti-can thứ hai 50 vừa qua, và việc ban hành cuốn giáo lý 20 năm trước đây, ĐTC tuyên bố rằng: “Tôi thấy rằng điều quan trọng nhất, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm đầy ý nghĩa như hiện nay, cần phải khơi dậy trong toàn thể Giáo Hội sự căng thẳng tích cực. . .khao khát nồng nhiệt tái loan báo Chúa Kitô cho con người ngày nay.”  Và Ngài cho biết lý do tại sao cần có một Năm Đức Tin, Ngài nói: “Có một sự trống rỗng đang lan tràn.”  Ngài kêu gọi mọi tín hữu ý thức sứ mệnh và công cuộc sự canh tân đời sống trong Năm Đức Tin. Ngài nói: “Ngày nay hơn bao giờ hết, rao giảng Tin Mừng có nghĩa là làm chứng một cuộc sống mới, được Thiên Chúa biến đổi, và chỉ đường.”  Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần khơi động lại trong tâm hồn mỗi người ngọn lửa “khao khát và nồng nhiệt” Chúa Ki-tô, để xin Chúa canh tân, biến đổi đời sống, giúp chúng ta can đảm tuyên xưng và loan báo Chúa Ki-tô cho mọi người.

Kế Hoạch Xây Nhà Thờ&Nhà Xứ.
Muôn vàn lời cảm tạ tri ân Thiên Chúa.  Chương trình xây dựng tiến hành rất khả quan và tốt đẹp.  Tuần trước một số thành viên của hội đồng mục vụ và đại diện các ban kiến thiết, kế hoạch tài chánh đã có cuộc gặp gỡ với Đức giám mục và đại diện của địa phận.  Cuộc gặp gỡ diễn ra thật tốt đẹp và mong muốn. Ngoài ra, cũng đã có một cuộc gặp gỡ với kiến trúc sư Nguyễn Thanh Khiết từ Arlington, TX, đến thăm giáo xứ. Kiến trúc sư Khiết đã hoàn thành một số bản vẽ, cũng như trao cho giáo xứ những tấm hình diễn tả bên trong và ngoài nhà thờ, nhà xứ và quang cảnh chung quanh khu vực, được chưng bày tại cuối nhà thờ. Và xin chú ý! Tuần tới, ban tài chánh sẽ gởi đến tất cả các gia đình trong giáo xứ bao thư dâng cúng.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang và thánh cả Giuse, chúc lành cho kế hoạch và tiếp tục hướng dẫn.

Hội Chợ Mùa Thu.
Hội chợ mùa Thu sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 27 sắp tới, bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 chiều, với những tiết mục và trò chơi thật vui cho mọi người, nhất là các em như thi trang phục Halloween. Hội chợ cũng sẽ bán nhiều món ăn nóng và “bảo đảm” thơm ngon.  Xin mọi người tham dự.

Rao Hôn Phối.
Cô Nguyễn Hạnh Tuyền, con ông bà Nguyễn Văn Tường trong giáo xứ,  muốn kết hôn với anh Hồ Ngọc Phong, con ông bà Hồ Mạnh Đông, hiện ngụ tại  Wichita, Texas. Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành tại thánh đường giáo xứ, Thứ Bảy, ngày 20 tháng 10, lúc 3 giờ chiều. Nếu ai biết những người này có ngăn trở gì, xin vui lòng cho linh mục quản nhiệm biết. Xin cám ơn.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....