Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

Thông tin giáo xứ: Chúa nhật 32 Thường niên Năm B_2012

Giáo Xứ Thánh Giuse.
Địa Phận Tulsa, Oklahoma.

14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
www.gxgiusetulsa.com
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 32 Thường Niên. Năm B. Số 411

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:30 chiều. Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
 
Bài đọc 1. 1V. 17, 10-16. Bài đọc 1 trích quyển thứ nhất Các Vua nói về việc bà góa ngoại đạo ở Sarépta đã hy sinh nuôi ngôn sứ Êlia, nên được Thiên Chúa thưởng cho mẹ con bà sống no đủ suốt thời kỳ đói kém.
Bài đọc 2. Dt. 9, 24-28. Chúa Giêsu hiến mạng sống một lần để chuộc tội muôn dân, và Người sẽ đến lần thứ hai cứu thoát những ai trông đợi Người. Đó là ý nghĩa đoạn thư gởi ngưòi Do thái hôm nay.
Tin Mừng. Mc. 12, 38-44. Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khiển trách các kinh sư, những người giả hình, kiêu ngạo, tham lam; trái lại Người khen ngợi một bà góa nghèo hy sinh dâng lên Thiên Chúa tất cả tài sản vì tấm lòng yêu mến, nêu gương cho mọi người.

Đáp ca. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
 
Kinh thánh tuần tới: Đn. 12, 1-3; Dt. 10, 11-14, 18; Mc. 13, 24-32. 

Suy Niệm. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu khen ngợI đồng tiền của người đàn bà góa nghèo bỏ dâng cúng ở đền thờ quỶ hơn những số tiền lớn của những người giàu. Xét về số lượng thì chắc chắn hai đồng tiền của bà góa thua kém xa số tiền của những người khác. Nhưng xét theo tỉ lệ tương quan, nghĩa là về hoàn cảnh, về mục đích và thái độ thì người đàn bà này đã bỏ vào thùng tiền có giá trị và nhiều hơn, vì bà không dâng những thứ dư thừa mà dâng những cái rất cần thiết để sống. Trái lại, những người dâng cúng nhiều chỉ khoe khoang để tìm danh vọng tiếng khen. Số tiền họ dâng cúng tuy nhiều nhưng so với cơ nghiệp và gia tài của họ thì có thấm thía gì. Họ chỉ mất một ít tiền bạc nhưng lại được lời về danh giá và tiếng khen. Chính vì lỶ do đó mà Chúa Giêsu đã đánh giá bà goá nghèo dâng cúng nhiều hơn mọi người. Qua bài Tin Mừng với việc làm của người đàn bà góa nghèo, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết Ỷ nghĩa và giá trị của tiền bạc đối với người sử dụng nó và qua đó chúng ta rút ra được một bài học, đó là thái độ và giá trị của sự giúp đỡ, chia sẻ. Thương yêu là cho đi. Càng cho nhiều là dấu càng yêu thương nhiều, nhất là cho đi với một lòng thành thực thiết tha. Nhưng không phải chỉ cho những gì là vật chất như của cải, tiền bạc mới là cho. Chúng ta có thể cho những gì là cao quỶ như lời cầu nguyện; và cho những gì là tinh thần như một thiện cảm, sự hiền hòa hay những lời an ủi chân thành.

Reflection.
1 Kings 17:10-16. In this reading we hear the beautiful story of the prophet Elijah and the widow and her son. During a great drought, Elijah met a widow and asked her for a small cupful of water and a bit of bread. She had only a handful of flour and a bit of oil that she was preparing for her son and herself. But she made a little cake for the prophet and was rewarded with flour and oil for a year, until the rains came again. The generosity of this widow touches us and fills us with admiration. What do you think we can receive or learn from someone who is poor?
Hebrews 9:24-28. This reading contrasts the actions of the Jewish High Priest with Jesus' priestly office. Each year the Jewish high priest entered the sanctuary of the Temple of Jerusalem with the sacrifice of animals' blood. In contrast, Jesus entered the sanctuary of heaven and offered the sacrifice of himself once to take away our sins. Why is this reading a source of hope for the followers of Jesus?
Mark 12: 41-44. In this reading we have the story of another widow who gave generously. Many rich people gave far more; she gave only two small copper coins not worth very much. But Jesus was moved by what she did and praised her to his disciples. She gave all that she had to live on. God loves generosity. Nothing is more moving to the heart of Jesus than our willingness to give of ourselves to help others. Why do we admire people who "give their all"? What does it mean to "give my all" to God?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai. Lh. Vincentê/Gđ Bà Tạo - Lh. ÔB/TT/Nội ngoại/Gđ Bà Lam Trần
Thứ Ba. Các Lh.Nội ngoại/Gđ. Phạm V.Tiến - Lh. An-rê&Phaolô/Gđ Vỹ&Nga
Thứ Tư. Các Lh./Gđ. Bà Tạo - Các đẳng Lh./Gđ. Bình&An
Thứ Năm. 2Lh. Phaolô/Gđ Bà Lam Trần – Các Lh. thân nhân/Gđ. Ông Ng. V. Dung
Thứ Sáu. Lh.Maria&Gioankim&Mồ côi/Gđ.Vỹ&Nga - 2Lh. Maria/Gđ.Bà Lam Trần
Thứ Bảy 5:30 chiều.TNCMNN và ân nhân/Ôbà Cao –Lh.Maria&Mồ côi/Bà Lam Trần
Chúa nhật 8&10. Lh. Đa Minh/Gđ.Bà Tạo - Lh. Anê-Tê-rê-sa/Gđ. Ông Ng. V. Dung
Các Lh. Mồ côi/Gđ. Bà Lam Trần

Phụng Vụ Tuần Này.
Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên Thánh Thể                    Giúp Lễ
5:30 Ng.Thanh Ban/Ng.Thị Châu Vũ Đình Hiệu
8. Đinh Trấn/Vương Kim Nga Ng. Đình Chót/Sơ Ngô Vy
10. Ng. Duy Linh/Ng. Thảo Hiền Trần V. Thái; Đoàn Quốc Dũng; Lê Long Ngô &
Dâng lễ:Gđ.Lê Văn Bằng Thanh Xuân;Ng.Trường Giang Johnathon Ng&Khoa Ng

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30 Ng. Đình Chót/Sơ Kim Anh Nguyễn Ngọc Bảo
8. Lê Huy Bình/Phạm LanDung Ng. Văn Cả/Trần Ngọc Ánh
10. Các lớp giáo lý phụ trách Ng.Tr. Hải; Đoàn Thanh Nguyệt; Ng. Phạm Thắng&
Dâng lễ: Lớp giáo lý Văn Hòa; Ng. Thanh Ban Andrew Ng./Keluc Đặng

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 4 tháng 11, 2012
Quĩ Điều Hành. $2,251 Lễ Các Thánh: $828
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình: 

 1. Âu Thanh Trường       10,000
 2. Nguyễn Văn Giá           6,000
 3. Nguyễn Thanh Ban       3,000
 4. Nguyễn Tuất&Tú          3,000
 5. Đinh Tiến Cao               2,000
 6. Võ Hùng Ánh                1,200
 7. Nguyễn Đình Phương   1,200
 8. Phạm Bá Nghiêm          1,000
 9. Đỗ Quang                     1,000
 10. Nguyễn Long&Mai         500
 11. Trần Hùng Cường            500
 12. Huỳnh Tiến Dũng            500
 13. Trần Thắng Đồng            300
 14. David Trương                  200
 15. Nguyễn Chơn Phán         200
 16. Trần Hoàng Long            100
 17. Bà Lam Trần                   100
 18. Bùi Thị Gẫm                   100
 19. Nguyễn Văn Hinh           100
 20. Phạm Tuấn Paul              100
 21. Nguyễn Thị Chín            100
 22. Nguyễn Đức Toàn           100
 23. Nguyễn T. Long              100
 24. Ngô Dục                         100
 25. Đỗ Xuân Tuyển                80
 26. Trần Thị Huyền                50 
                     Tổng cộng: $31,630
 

Chân thành cám ơn lòng quảng đại và hy sinh của mọi người, và xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.
 
Kế Hoạch Xây Nhà Thờ&Nhà Xứ. Xin cám ơn tất cả trưởng gia đình đã tham dự buổi họp Chúa nhật tuần vừa qua, để nghe các ban và hội đồng mục vụ trình bày những mô hình, giai đoạn và các kế hoạch tài chánh trong chương trình xây dựng. Và chân thành cám ơn tất cả những gia đình đã hy sinh đóng góp tài chánh trong những tuần vừa qua. Sự sốt sắng và hy sinh này, là một niềm khích lệ tinh thần to lớn cho tất cả mọi người trong giáo xứ, để đồng tâm hiệp sức trong công việc làm sáng danh Chúa. Theo luật định của địa phận, nếu giáo xứ có một nửa tổng số tiền chi phí, 750 ngàn đô la, thì có thể xin phép địa phận để khởi công. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của thánh cả Giu-se, Quan Thầy của giáo xứ, chúc lành và hướng dẫn, để kế hoạch có thể bắt đầu sớm. Để giúp ban tài chánh dễ dàng trong việc ghi sổ sách, khi dâng cúng và đóng góp, xin vui lòng xử dụng bao thư đã gởi về cho mỗi gia đình. Và xin để người nhận trên chi phiếu là: St. Joseph Church. Xin cám ơn sự chú ý và hợp tác của mọi người.  

Lớp Giáo Lý Khai Tâm. Trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này, sẽ có nghi thức Dâng Tiến. Xin chúc mừng các gia đình có con em lãnh nhận các Bí tích Khai Tâm năm nay. Xin mọi người vui lòng dành 4 hàng ghế đầu mỗi bên cho các em và gia đình. Xin cám ơn.

Thông Báo Của Đức Giám Mục. Về đạo luật mang súng ở tiểu bang vừa được thi hành, Đức giám mục địa phận trân trọng thông báo cho tất cả mọi giáo xứ, và mọi người trong giáo phận biết rõ: vì là nơi thờ phượng và sinh hoạt tôn giáo, không nên mang súng vào các cơ sở như nhà thờ, trường học, bãi đậu xe và trong phần đất thuộc phạm vi của giáo xứ hay địa phận.

Hội Hiền Mẫu. Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần sau, ngày 18. Xin các người được mời nấu những món ăn, vui lòng hy sinh giúp đỡ, để chung sức giúp cho quĩ xây dựng giáo xứ. Xin chân thành cám ơn.
 
Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day). Thứ Năm, ngày 22 tháng 11, là Tễ Tạ Ơn. Như mọi năm, Thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ sáng, và ai đi tham dự Thánh lễ này, xin mang theo những thức ăn đóng hộp như: đậu, bắp, cà rốt, thịt, mì gói, cereal, và những đồ dùng vệ sinh hàng ngày, để dâng trong Thánh lễ. Những thực phẩm này sẽ được chuyển đến các nơi phân phát giúp những người nghèo, thiếu thốn vào mùa lễ trong thành phố.  

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Theo lịch Phụng vụ, lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam sẽ vào Thứ Bảy, ngày 24 tháng 11. Nhưng sẽ được dời vào Chúa nhật, ngày 25, cũng là lễ kính Chúa Giêsu Kitô Vua. Nếu thời tiết thuận tiện, sẽ có cuộc rước kiệu cung nghinh Các Thánh Tử Đạo trước Thánh lễ 10 giờ.

Tĩnh Tâm Mùa Vọng. Tuần tĩnh tâm mùa Vọng năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày mùng 6 đến 9 tháng 12 sắp tới, và sẽ do linh mục Nguyễn Trọng Tước, có bút hiệu là Nguyễn Tầm Thường, dòng Tên hướng dẫn. Và để giúp cho tuần tĩnh tâm được tốt đẹp và thuận tiện, sẽ có xin tiền lần thứ hai vào 2 Chúa nhật tới. Xin rộng lượng và xin mọi người chuẩn bị thời giờ và công việc để tham dự.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....