Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

Bạn không đơn độc

Bạn trẻ thân mến,
Chúng ta đã đề cập rằng Thiên Chúa có một kế hoạch tình yêu kỳ diệu và đặc biệt dành cho bạn.
Ngài trao cho bạn một sứ mệnh mà chỉ một mình bạn thực hiện được.
Không ai khác có thể làm thay bạn.
Bạn chớ không phải ai khác.
Bạn thôi, nhưng bạn không đơn độc.
Bây giờ, nếu sứ mệnh của bạn phát xuất từ Thiên Chúa, thì lẽ tự nhiên là Ngài là Đấng có trách nhiệm trước tiên.
Nếu vai trò của bạn thật quan trọng thì dĩ nhiên vai trò cùa Ngài còn quan trọng hơn nữa. Vì vậy bạn cần sát cận với Ngài. Hướng nhìn chăm chú về Ngài để hiểu được Đấng mà bạn phải cộng tác với.
Hãy nhìn Ngài
Là cha của bạn
Người Cha đã tạo dựng nên bạn
Đấng đã tác tạo cả vũ trụ,
cả nhân loại
vì mục đích yêu thương tuyệt vời.
Ngài sắp xếp, hướng dẫn điều khiển mọi sự bằng một nghệ thuật khôn ngoan, vô biên và yêu mến.
Bạn đi vào kế hoạch thần linh của Ngài.
Bạn có một vị trí, một nhiệm vụ đặc biệt của bạn.
Bạn thấy mình nhỏ bé, yếu đuối, nhưng Chúa Cha đã gửi Con Ngài nên giống như bạn, giao tiếp với bạn, chuyển từ Thiên Chúa tới bạn cái sức mạnh cần thiết để bạn hoàn thành sứ mệnh của bạn.
Đức Giêsu là một với ta
và đã chết đi để trở nên sự sống của ta
Ta được mọi sự từ nơi Ngài.
Được ghép với Ngài như cành nho, ta sống một cuộc sống mới, siêu nhiên và vĩnh cửu.
Cuộc đời ta vô nghĩa nếu không kết hợp làm một với Ngài.
Qua Ngài ta trở nên con Chúa Cha.
Cùng với Ngài mà ta tiến lại gần Cha.
Ta phải trở nên giống Ngài dưới cái nhìn của Chúa Cha, bởi vì Kitô hữu là Đức Kitô khác và Chúa Cha ao ước được nhìn ngắm Con Ngài nơi ta.
“Ngài là Thiên Chúa – bạn sẽ thốt lên như thế cùng với tôi...”
Bạn đã được lãnh nhận Thánh Tẩy và Bí tích Thánh Tẩy ghép bạn vào Đức Kitô.
Bạn đã lãnh nhận Bí tích Thêm Sức để hoàn toàn thuộc về Ngài, làm cho bạn nên một thành phần trưởng thành và ý thức của thân thể Ngài. Giờ đây Thánh Linh đang hoạt động nơi bạn để đưa công trình to lớn đó tới chỗ hoàn thành.
Thánh Linh,
Chính là tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con đã được ban cho bạn do Chúa Cha và Chúa Con.
Và cùng Thánh Linh ấy là Đấng yêu thương và hành động nơi bạn. Bạn phải ý thức điều đó để có thể cùng hoạt động với Ngài. Tỉnh táo nhận ra được rằng Ngài đang làm việc nơi tâm hồn bạn và đáp trả Ngài trong mọi sự.
Hãy tỉnh táo nghe lời hướng dẫn và làm những lời hướng dẫn đó với sự ngoan ngoãn: đó là những điều nằm sâu nơi nội tâm để nhắc nhở bạn, gợi ý, thúc đẩy bạn làm lành, đôi khi đó lại là lời hướng dẫn, khuyên nhủ của những người thầy của bạn mà qua họ Chúa Thánh Linh nói với bạn để hướng dẫn bạn.
Bạn hãy cộng tác
một cách ngoan ngoãn
lập tức
nhưng khôn ngoan
linh hoạt.
Tất cả đều tùy thuộc vào Thiên Chúa
và bạn cùng nhau làm việc.
Bạn sẽ chẳng hiểu kết quả của sự cộng tác đó đâu.
Bạn hãy suy gẫm những lời này:
Chúa cùng làm việc với họ” (Mc 15, 20)
Luciana D'aura
 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....