Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

Chúa Giêsu Lên Trời

Cuộc về trời của Chúa Giêsu được ghi lại trong Mc 16:19-20, Lc 24:36-53, Cv 1:6-12, và 1 Tm 3:16.
Theo kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, Chúa Giêsu chịu đóng đinh vì tội lỗi của nhân loại, rồi chết và sống lại. Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu đã hiện ra nhiều lần với các môn đệ.

Sau khi phục sinh được 40 ngày, Chúa Giêsu gọi 11 Tông Đồ lên Núi Ô-liu, ngoại thành Giêrusalem. Người ta không hoàn toàn hiểu rằng sứ vụ thiên sai của Đức Kitô mang tính tâm linh chứ không liên quan chính trị, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu sẽ phục hồi vương quốc cho Israel hay không. Họ thất vọng vì sự đè nén của đế quốc Rôma và có thể mường tượng cảnh lật đổ đế quốc Rôma.
Chúa Giêsu trả lời: “Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1:7-8).

Khi Chúa Giêsu được đưa lên cao, một đám mây bao phủ che kín Ngài. Khi các môn đệ nhìn theo hút Chúa Giêsu lên trời, hai Thiên thần mặc áo trắng đứng bên cạnh họ và hỏi: “Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời” (Cv 1:11).

Lúc đó, các môn đệ trở lại Giêrusalem rồi vào phòng mà họ vẫn tụ họp để cầu nguyện. Có những điểm thú vị từ việc Chúa Giêsu thăng thiên:

• Trong Kinh Thánh, đám mây thường diễn tả sức mạnh và vinh quang của Thiên Chúa, như trong sách Xuất Hành, khi cột mây dẫn đường cho dân Do Thái trong sa mạc.

• Trước đó, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ rằng sau khi Ngài lên trời, Chúa Thánh Thần sẽ đến ban sức mạnh cho họ. Trong ngày Lễ Ngũ Tuần, họ đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong hình lưỡi lửa. Ngày nay, mỗi người được rửa tội đều được lãnh nhận Chúa Thánh Thần, chính Ngài ban ơn khôn ngoan và sức mạnh để sống đời Kitô hữu.

• Mệnh lệnh Chúa Giêsu truyền cho những người theo Ngài là làm chứng về Ngài tại Giêrusalem, Giuđê, Samari, và khắp nơi trên trái đất này. Đầu tiên, Phúc Âm được rao truyền cho người Do Thái, rồi rao truyền cho người Samari, và cho dân ngoại. Các Kitô hữu có trách nhiệm loan truyền Tin Mừng về Chúa Giêsu cho những người chưa nghe biết.

• Sứ vụ của Chúa Giêsu trên thế gian đã hoàn tất. Ngài đã trở về trời, cũng là nơi Ngài xuất phát. Ngài đã mặc xác phàm, mãi mãi vẫn là Thiên Chúa và Con Người trong vinh quang của Ngài.

• Các Thiên thần cho biết rằng một ngày nào đó Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang, như khi Ngài lên trời. Nhưng thay vì mơ hồ chờ ngày Ngài tái lâm, chúng ta phải bận rộn làm công việc mà Đức Kitô đã trao phó cho từng người trong chúng ta.

• Cuộc lên trời của Chúa Giêsu là một trong các tín điều của Kitô giáo. Kinh Tin Kính của các Tông Đồ, Kinh Tin Kính của Công đồng Nicê, và Kinh Tin Kính của Thánh Athanasia đều tuyên xưng rằng Đức Kitô lên trời và ngự bên hữu Chúa Cha.

Câu hỏi để suy tư:

Đây là một sự thật lạ lùng để nhận biết chính Thiên Chúa, trong Ngôi Thánh Thần, sống trong tôi là một tín hữu. Tôi có tận dụng tặng phẩm này để tìm hiểu thêm về Chúa Giêsu và sống vui lòng Chúa?
 
TRẦM THIÊN THU 
(Chuyển ngữ từ Christianity.about.com)

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....