Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 15 Thường niên năm C_2013

Tin Mừng 
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ. 
Chúa Nhật Thứ 15 Thường Niên. Năm C. Số 445

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.  

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Đnl. 30, 10-14. Giới răn của Thiên Chúa không phải là những gì xa lạ, vượt quá sức con người, nhưng được ghi khắc trong lòng mọi người, để họ tuân giữ dễ dàng.  Đó là nội dung bài đọc trích sách Đệ nhị luật hôm nay.
Bài đọc 2. Cl. 1, 15-20. Mọi vật đều được tạo thành nhờ Đức Giêsu Kitô.  Người là đầu Hội thánh và là trưởng tử mọi loài.  Nhờ máu Người đổ ra mà muôn vật được giao hòa với Thiên Chúa.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.
Tin Mừng. Lc. 10, 25-37.  Trong bài Tin mừng hôm nay, để trả lời câu hỏi của người thông luật “Ai là anh em của tôi?” Chúa Giêsu đã dùng câu chuyện người Samaria nhân lành thương giúp một người thù ghét, và bị cướp đánh bị thương dọc đường, để dạy chúng ta đức bác ái, thương yêu giúp đỡ mọi người khốn khó bằng việc làm cụ thể.    

Đáp Ca: Các bạn khiêm cung, các bạn hãy tìm kiếm Chúa,
lòng các bạn hãy hồi sinh.

Kinh thánh tuần tới.  St. 18, 1-10; Cl. 1, 24-28; Lc. 10, 38-42.
Suy niệm.  Trong cuộc sống bình thường hễ ai thương mình, thì mình thương lại, ai ghét hay làm hại mình thì mình ghét hoặc trả thù lại họ. Đối với người Kitô hữu lại khác, Chúa dạy chúng ta yêu thương Thiên Chúa như một người Cha và yêu thương mọi người như anh em. Tuy nhiên, tình yêu đối với người khác cần phải đi xa tới đâu, cần phải trải rộng tới đâu? Người thông luật trong đoạn Tin Mừng hỏi Đức Giêsu: “Ai là người anh em của tôi?”  Chúa Giêsu không trả lời với ông trực tiếp câu hỏi ông nêu ra, nhưng Ngài lấy dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu để trả lời cho ông và dạy dỗ chúng ta, là những người tin theo Ngài: Tình thương đó phải trải rộng đến tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, mầu da, ngôn ngữ vv…” Giới răn bác ái yêu thương là chân lý của Ki-tô giáo. Yêu thương không phải là cho đi một cái gì, nhưng là yêu thương với tất cả con tim chân thành, biết hy sinh, từ bỏ, cảm thông, tha thứ, quên mình, hiến thân phục vụ tha nhân. Chúa đã làm gương hy sinh, từ bỏ, hiến thân cho nhân loại: ”Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu “ ( Ga 15, 13 )  Người Kitô hữu phải thể hiện cuộc sống của mình theo gương Chúa Giêsu, và phải sống tình thương bằng những việc làm tỏa ánh sáng, nếu không họ chỉ là những Kitô hữu giả hiệu. Thánh Gioan đã định nghĩa: “Thiên Chúa là Tình Yêu” cho nên, chúng ta phải có cuộc sống yêu thương.

Reflection.
Deuteronomy 30:10-14. This reading shows a wonderful understanding of human nature. The author knows how easy it is to say, "I would do God's will if only I knew what it was!" We hear Moses telling the people, "Don't look up in the sky or out to sea for God's will. Look in your own heart." The people are about to enter the Promised Land. They will enjoy all the good things God has in store for them if only they listen to the word of God and follow God's law. Look into your heart. What do you think God is asking of you today?
Colossians 1:15-20. This reading is part of a great hymn of praise to Jesus Christ as the Lord of all creation. He is the One who keeps everything in existence. He is the head of the Church, which continues his ministry on earth. Through his sacrifice on the cross, Jesus unites everyone with God. He is the source of our peace. As part of God's creation and as members of the Church, we belong to Jesus Christ. How do you feel about belonging to Christ?
Luke 10:25-37. Jesus was a great storyteller. He told the parable of the Good Samaritan to the lawyer who wanted to be saved. And how surprised the lawyer must have been when he heard the answer to the question "Who is my neighbor?" My neighbor is not just  a member of my family or parish. My neighbor is anyone in need even if he or she seems to be an enemy. Jesus' parable reveals the true meaning of love of neighbor. It is going out of our way to do everything for someone that we would want done for us. What is Jesus' message in this parable? If you truly understand Jesus' message, how could you carry it out in your own school, neighborhood, or parish? 

Bài Đọc Và Ý Lễ.                                                                                   
Thứ Hai.     Xh. 1, 8-22; Mt. 10,34-11,1.     Xin tạ ơn/Gđ. Bà Lam Trần 
Thứ Ba.      Xh. 2, 1-15; Mt. 11, 20-24.       Lh.Gioankim&Anna/Gđ. Khoa Lương
Thứ Tư.      Xh. 3, 1-6; Mt. 11, 25-27.        Lh. Tê-rê-sa
Thứ Năm.  Xh. 3, 13-20; Mt. 11, 28-30      Tạ ơn/Gđ.Ôbà cố Lê Viết Thắng
Thứ Sáu.    Xh. 11,10-12,14; Mt. 12, 1-8.   Tạ ơn/Gđ. Nguyễn V. Vàng
Thứ Bảy.       5:30.   Lh. Giuse/Gđ. Tang quyến
Chúa Nhật.   8&10  

Phụng Vụ Tuần Này.
           Đọc Lời Chúa               Thừa Tác Viên Thánh Thể       Giúp Lễ
5:30. Ng. Văn Quí/Vũ Th. Chung   Ng. Trung Trực
8. Ng. Văn Chót/An Phạm              Ng. Văn Cả              
10. Vũ Cẩm/Ng. Ngọc Yến             Lê Đình Phong; Trần V. Thái       Alex Nguyễn
Dâng lễ. Gđ. Huỳnh Tiến Dũng                                       Long Ngô&Johnathon  Ng.

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30 Trần Ngọc Ánh/Ngọc Nguyễn          Vũ Đình Hiệu  
8. Lê Huy Bình/Phạm LanDung               Trần Ngọc Ánh        
10. Ng.Trường Giang/Trần Thu Hường   Ng.Trung Hải/Phạm Văn Tiến    Khoa Ng.
Dâng lễ Gđ. Ng.Tiến Dũng                                                Andrew Ng.&Keluc Đặng
                                  
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 7 tháng 7, 2013
Quĩ Điều Hành. $1,773
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình:  
  1. Nguyễn Đức Vĩnh                            5,700
  2. Tang Quyến Giuse Đỗ Xuân Thăng    600
  3. Lý Cảnh Trên                                      500
  4. Hoàng Văn Bôn                                  500
  5. Nguyễn Chơn Phán                             200
  6. Thân Ngọc Tuyết                                200
  7. Trần Hoàng Long                               100
  8. Nguyễn Văn Quí                                100
  9. Trần Thị Huyền                                    20
                         Tổng cộng:                    $ 7,920

Địa Chỉ Mới của Trang Web Giáo Xứ.  Xin thông báo! Vì vấn đề kỹ thuật, địa chỉ trang web của giáo xứ (www.gxgiusetulsa.com) đã bị chiếm đoạt, và đang bị rao bán. Vì số lượng người vào và đọc những bài viết trong trang web rất nhiều, và trải rộng khắp nơi trong nhiều quốc gia trên thế giới, cho nên số tiền rao bán cao. Trang web của giáo xứ đã chuyển sang một địa chỉ mới có tên sau đây: www.gxgiusetulsa.net.  Nếu muốn biết những tin tức, sinh hoạt của giáo xứ được đăng trong tờ Tin mừng, hay những bài đọc trong Thánh lễ hàng ngày, hàng tuần, cũng như Kinh Thánh, giáo luật, giáo lý, thánh ca, kinh nguyện phụng vụ hàng ngày, và nhiều tin tức khác, xin vào trang web. 

Chân Thành Chúc Mừng. Giáo xứ hân hoan chúc mừng ông bà cố Lê Viết Thắng trong dịp mừng đặc biệt 60 năm thành hôn. Xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành cho ông bà cố, ban cho ông bà nhiều sức khỏe và an bình.

Bán Đồ Cũ- Garage Sale. Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã tham gia chuẩn bị, giúp đỡ và cung cấp những vật dụng cho cuộc gây quĩ bán đồ cũ, garage sale. Giáo xứ vẫn tiếp tục nhận những vật dụng  trong tuần này, cho đến ngày bán- Thứ Bảy, ngày 20 Tháng 7, từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều.  Xin để vật dụng trước cửa hội trường.

Hội Hiền Mẫu Bán Thức Ăn.  Trong tinh thần gây quĩ cho chương trình xây dựng giáo xứ, hội Hiền Mẫu sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần tới.  Xin các hội viên và những người được mời nấu những món ăn,  hy sinh giúp đỡ.  Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Ghi Danh Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ. Xin thông báo!  Sẽ có 2 ngày ghi danh các lớp giáo lý và Việt ngữ cho niên khóa 2013-14,  vào các ngày sau đây:  Chúa nhật, ngày 28 tháng 7, và Chúa nhật, ngày 11 tháng 8, sau Thánh lễ 10 giờ sáng bên hội trường. Để biết số lượng sách cần phải mua, xin các phụ huynh cha mẹ mau mắn ghi danh các em vào những ngày nêu trên.

Họp Các Giáo Lý Viên Và Thày Cô. Xin các giáo lý viên và thày cô vui lòng tham dự buổi họp vào Chúa nhật, ngày 28, sau Thánh lễ 10 sáng, bên hội trường, để chuẩn bị chương trình, chia lớp và biết những chi tiết cần thiết.  Và xin kêu gọi những ai có lòng thương yêu, lo lắng và chú ý đến đời sống tôn giáo của con cái, cháu chắt, thế hệ tương lai, cũng như những người có khả năng hay muốn tham gia, giúp đỡ chương trình giáo lý và Việt ngữ, tham dự buổi họp này.  Xin các giáo lý viên, thày cô và những người tham gia tham dự nghi thức tuyên hứa trong Thánh lễ khai giảng.  

Ngày Khai Giảng. Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ khai giảng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 18 tháng 8.  Sau nghi thức khai giảng, sẽ có buổi họp cho các phụ huynh, cha mẹ.  Xin tất cả phụ huynh có con em ghi danh vui lòng tham dự buổi họp này.

Cảm Tạ. Tang quyến anh Giuse Đỗ Minh Thăng xin chân thành cảm tạ quí cha, quí sơ và quí ông bà anh chị em đã thăm viếng, đọc kinh cầu nguyện, tham dự Thánh lễ an táng và tiễn đưa Giuse đến nơi an nghỉ.  Tang quyến chân thành cảm tạ.

Rao Hôn Phối. Chị Hoàng Bích Thuận, con ông bà Hoàng Hữu Bình, muốn kết hôn với anh Châu Ngọc Toàn, con ông bà Châu Văn Tư, Việt Nam.  Thánh lễ hôn phối sẽ được cử hành vào Thứ Bày, ngày 27 tháng 7, lúc 2 giờ chiều.  Nếu ai biết anh chị này có ngăn trở gì, xin cho linh mục quản nhiệm biết.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....