Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

7 điều nhắc nhở quan trọng trong Kinh Lạy Cha

Trong cuốn “A Story of God and All of Us” (Chuyện của Chúa và của Chúng ta), hai tác giả Roma Downey và Mark Burnett phản ánh về cuốn sách truyệt vời nhất mà thế giới từng biết đến: Kinh Thánh. Phần đặc biệt là Kinh Lạy Cha, là kiểu mẫu hoàn hảo đối với đời sống cầu nguyện của các Kitô hữu. Đây là 7 điều nhắc nhở quan trọng mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, một trong các bài giảng về cầu nguyện quan trọng nhất trong Kinh Thánh.
1. Lạy Cha chúng con ở trên trời
Ngài là Thiên Chúa Cha. Ngài luôn yêu thương, đánh giá và động viên con cái Ngài.

2. Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng
Thiên Chúa toàn năng, chí thánh, chí minh và chí thiện. Danh Ngài vô song và Ngài đáng được chúc tụng.

3. Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời
Thiên đàng ở trên thế gian. Hãy hướng cuộc sống về Ngài hàng ngày và để Ngài biến đổi thế giới qua Vương quốc và sự công minh chính trực của Ngài.

4. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày
Hãy chân nhận rằng Thiên Chúa luôn thỏa mãn các nhu cầu của chúng ta (dù to hay nhỏ), Ngài vui mừng quan phòng và trao ban mọi thứ cho con cái Ngài.

5. Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con
Phải mau mắn tha thứ lỗi lầm của người khác, vì Ngài đã tha thứ cho chúng ta, đặc biệt là qua cái chết của Chúa Giêsu.

6. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ
Thiên Chúa che chở và bảo vệ chúng ta. Chúng ta có Đấng Bảo Vệ toàn năng, Ngài giúp chúng ta khi chúng ta gặp chước cám dỗ và sự dữ.

7. Thiên Chúa vinh thắng
Nước Chúa là Thiên Đàng, vì quyền năng và vinh quang Ngài muôn đời. Amen.
Ngày tận thế, Thiên Chúa sẽ hiển vinh và Thiên quốc vĩnh hằng.

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ beliefnet.com)

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....