Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 5 Thường niên Năm A_2014

 Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Năm Thường Niên. Năm A. Số 475

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Is. 58, 7-10. Ngôn sứ I-sa-i-a khuyên chúng ta sống bác ái theo Lời Chúa dạy, để nên muối cho đời và ánh sáng cho thế gian.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài Đọc 2. 1Cr. 2, 1-5.  Thấy tín hữu Corintô chia rẽ nhau vì cho mình khôn ngoan hơn người khác, thánh Phaolô nêu gương cho họ bắt chước.  Ngài không giảng dạy theo khôn ngoan thế gian mà dựa vào quyền năng Thiên Chúa.  Đó là nội dung đoạn thư này.
Tin Mừng. Mt. 5, 13-16.  Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy chúng ta là công dân Nước Trời, phải nên muối ướp thế gian cho khỏi hư vì tội lỗi, phải nên ánh sáng soi dẫn mọi người đến với Chúa và về Nước Trời, bằng những việc tốt lành, bác ái, có lòng quảng đại, hy sinh, hay sống tám mối phúc thật Người đã dạy.

Đáp Ca: Trong u tối người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay.

Kinh thánh tuần tới: Hc. 15, 16-21; 1Cr. 2, 6-10; Mt. 5, 17-37.

Suy Niệm. Muối và ánh sáng là nhu cầu thiết yếu không thể thiếu trong cuộc sống. Muối mặn giúp đồ ăn có ý vị và không bị hư thối. Ánh sáng cần thiết để chiêm ngắm, để làm việc và tránh được những tai họa. Chúa Giêsu ví người môn đệ của Ngài như muối và ánh sáng. Chúa Giêsu muốn các môn đệ ở giữa đời phải giúp cho cuộc đời có ý nghĩa. Vì thế, nếu muối không còn mặn, đèn không còn sáng, thì còn gì vô dụng bằng? Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang hiện diện trong mỗi người chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết gìn giữ cho đèn chúng con luôn sáng, muối chúng con luôn mặn. Sự hiện diện của chúng con ở đâu phải gây được một tác động làm đẹp cho đời. Ðời chỉ đẹp khi biết hướng về nguồn Thiện Mỹ Tối Cao. Xin Chúa luôn ở trong chúng con và ở trong cuộc đời. Amen.

Reflection.
Isaiah 58:7-10. If we hope to receive God's mercy for ourselves, we must extend mercy to those who need it most. The first reading spells out some works of mercy we are to do: share our food with the hungry; shelter the homeless and oppressed; clothe the naked; take care of the suffering; remove all forms of oppression; stop judging others unjustly. People who volunteer to help others often remark that this work is a real joy to them. Why do you think this is so? How does this relate to this second reading? Does this match your experience?
1 Corinthians 2:1-5. Whenever Paul began to preach, he felt weak and fearful. He trembled at the power of God that overcame his own weakness. His hearers were drawn, not to faith in Paul, but faith in God. This passage reminds us that all of us, even leaders and teachers and parents, are human. We all have weaknesses and fears. We all look to God for help and strength. Weakness and fear are not bad. They are perfectly human! Our fears tell us that we are in danger, and that we must do something about it. We must listen to our fears and make a decision about them. When are you fearful? When have your fears helped to keep you from danger or lead you out of danger?
Matthew 5:13-16. Jesus insists that our light must shine before others. He wants us to bring the brightness and flavor of God's word into our world. Can you think of ways that individuals or families in your area have spread light and hope to others? How has their example helped others to do the same? How has their example helped others to find God?

Bài Đọc Và Ý Lễ.    
Thứ Hai.        1V. 8, 1-13; Mc. 6, 53-56.    Xin bình an
Thứ Ba.         1V. 8, 22-30; Mc.7, 1-13.      Tạ ơn/Gđ. Đoàn Kim Thoa
Thứ Tư.         1V. 10, 1-10; Mc. 7, 14-23.   Xin như ý.
Thứ Năm.      1V. 11, 4-13; Mc. 7, 24-30.   Xin cầu nguyện
Thứ Sáu.        1V. 11, 29-32; Mc. 7, 31-37. Xin như ý.
Thứ Bảy.      5:30    Lh. Đa Minh&Maria
Chúa Nhật.  8&10.  

Phụng Vụ Tuần Này.
   Đọc Lời Chúa                Thừa Tác Viên Thánh Thể          Giúp Lễ
5:30.  Ng. Đình Chót/Ngọc Nguyễn      Trần Ngọc Ánh
8. Lê Huy Bình/Phạm LanDung            Ng. Văn Cả
10. Ng.Trường Giang/Ng. Ánh Tuyết   Lê Đình Phong; Trần Văn Thái         James Ngô&
Dâng Lễ: Gđ. Đặng Quang Hoành                Khoa Nguyễn;Andrew Ng.

Phụng Vụ Tuần Tới   
5:30  Trần Ngọc Ánh/Đỗ Kim Loan    Ng. Trung Trực       Joseph Hải Ng.&Trần H. Liêm
8. Ng. Đình Chót/Phạm Ngọc An     Sơ Ngô                     David Nguyễn
10.    Lớp giáo lý          Lê Thanh Xuân; Ng. Trường Giang    Phạm Thắng
Dâng Lễ: Lớp giáo lý                                                Keluc&Johnny Đặng           

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 2 tháng 2, 2014
Quĩ Điều Hành. $2,239.  Thánh lễ Giao thừa: $914.   Tổng cộng: $3,153
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình:
 
1
Chợ Quê Hương
 5,000
27
An Trương (Triều)
200
2
Nguyễn Tuyến & Luyến
2,000
28
Phạm Trang
200
3
Trương Minh & Hiếu
2,000
29
Võ Ánh & Ng.Hiền
200
4
Trần Hải & Hương
1,100
30
Đỗ Đức Tâm
200
5
Ca sĩ NgọcHuệ&CharlesPhạm
1,000
31
Đinh Chưởng&Ngân  
160
6
Nam Hải Market
1,000
32
Ẩn Danh
120
7
Nguyễn Hải & Trúc
1,000
33
Phạm Thị Kim Anh
100
8
Trương Minh & Thủy
1,000
34
Phạm Tiến&Kim Anh
100
9
Lm. Quản nhiệm
500
35
Trần Hoàng Nhã  
100
10
Lm. Nguyễn Ngọc Tâm
500
36
Trần Thắng Đồng
100
11
Phạm Quang Nam
500
37
Đoàn Kim Thoa
100
12
Nguyễn Ngọc Yến&Hùng
500
38
Ẩn Danh
100
13
Vũ Cẩm
500
39
Dr. Tony Hồ & Nga
100
14
Phan Minh Quân
500
40
Hồ Song
100
15
Nguyễn Toán & Loan
500
41
Nguyễn An
100
16
Nguyễn Trực & Nguyệt
500
42
Nguyễn Tiến Chương
100
17
Nguyễn Trung Hải
500
43
Nguyễn Văn Sao  
100
18
Phạm Minh Thế
500
44
Bùi Gẫm
50
19
Nguyễn Thịnh & Hiên  
300
45
Nguyễn Hằng
50
20
Nguyễn Ngọc Bảo
300
46
Nguyễn Ngự  
50
21
Các Sơ Đa Minh
200
47
Nguyễn Nu
50
22
Hoàng Tùng & Hường  
200
48
Trần Angela&Ng. Thái
50
23
Nguyễn Hoa
200
49
Kenny
40
24
Nguyễn Toàn & Yến
200
50
Bà Trần Huyền
20
25
Nguyễn Trâm & Mạnh
200
51
Vũ Thị Vinh
20
26
Phạm D. Kim
200
Tổng cộng
$ 23,410

Đấu giá. 
  1. Anh Út Nam Hải $1,000 
  2. Tom Đình Lê      $2,500 
  3. Vân Beck            $2,000
        Tổng cộng:          $5,500

Lớp Bí Tích Khai Tâm (Xưng Tội&Rước Lễ Lần Đầu).
Xin chú ý! Để chuẩn bị cho các em lãnh nhận các bí tích, xin  mời cha mẹ, phụ huynh các em lớp Khai Tâm tham dự buổi họp quan trọng và cần thiết vào Chúa Nhật tuần tới, ngày 16, sau Thánh Lễ  10 giờ sáng trong nhà thờ, để biết thêm chi tiết và chuẩn bị cho các em xưng tội  và rước lễ lần đầu. Xin cha mẹ, phụ huynh tham dự.

Lớp Giáo Lý Và Việt Ngữ.   
Xin cha mẹ phụ huynh lưu ý!  Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ học lại sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này. Sau Thánh lễ, xin  mau mắn đem các em đến lớp học. Xin các phụ huynh nhắc nhở con cái mang sách vở đến lớp học, và giữ gìn sách vở khỏi bị thất lạc. Để tránh những tình trạng đáng tiếc có thể xảy ra, xin mọi người chú ý và cẩn thận khi di chuyển xe trong bãi đậu, nhất là sau Thánh lễ 10 giờ sáng.  Để tránh sự cản trở lưu thông, xin vui lòng không dừng xe lại trong lối đi.   Xin thành thật cám ơn sự hợp tác của mọi người. 

Chân Thành Cám Ơn.
Trong niềm cảm tạ, tri ân Thiên Chúa, xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh thời giờ, công sức để giúp cho việc tổ chức mừng xuân Giáp ngọ tuần vừa qua được thành công tốt đẹp.  Đặc biệt 2 ca sĩ Ngọc Huệ và Charles Phạm; / ông Nguyễn Văn Tuất, trưởng ban kế hoạch; / ông Nguyễn Trung Trực, Đỗ Danh và ban tài chánh; / ông chủ tịch và phó Nguyễn Đức Lợi, Nguyễn Trung Hải và mọi thành viên trong Hội đồng mục vụ;/  chị Trần Thu Hường và các chị trong ban ẩm thực; quí bà trong hội Hiền mẫu, nhóm Linh thao, những người và các nhóm giúp nấu và bán những món ăn; / ông Đinh Tiến Cao và những người giúp chuẩn bị và nấu thịt; / anh Bằng trong việc chuẩn bị pháo; / các người tham gia chương trình văn nghệ; / anh Nguyễn Hiền và ban âm thanh; / những người giúp sắp xếp và dọn dẹp hội trường, / những người tặng và mua ủng hộ các món quà đấu giá; / các ân nhân dâng cúng tài chánh và hoa; / ban an ninh trật tự, / quí quan khách tham dự, và nhiều người khác đã âm thầm giúp đỡ trong những công việc khác. / Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ La Vang và thánh cả Giu-se, trả công, ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Các Vé Số Trúng Giải Sổ Xố Xuân.
Sau đây là các vé số trúng:
Số Độc Đắc $5,000: vé số 0159;  
Số Hạng nhì $2,000, vé số 0192;  
Số Hạng ba $500, vé số: 0090;  
10 Số an ủi $100, vé số: 0033;/  0350;/  0362; / 0219; / 0187; / 0436; / 0474; / 0289; / 0456; / 0314
Xin vui lòng gặp linh mục quản nhiệm để nhận giải.  
      Theo ban tổ chức sổ xố cho biết, tổng số tiền thu được của chương trình vé số là $9,300 đô la.  Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người, cá nhân, công sở, cửa tiệm đã ủng hộ nhiệt thành, để cùng giúp cho chương trình xây dựng ngôi thánh đường mới. 
      Và đặc biệt cám ơn thành viên trong ban sổ xố, và những người đã hy sinh thời giờ và công sức đi bán những vé số như: ông Nguyễn Trung Hải, Nguyễn Trung Trực, chị Trần Thu Hường và Nguyễn Thị Ngọc Yến, và một số những người khác.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bàu của Mẹ La Vang và thánh cả Giuse, ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....