Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm B_2014.


Ông bà anh chị em thân mến.  Hôm nay là tuần cuối cùng trước khi chúng ta mừng đại lễ Giáng sinh.  Qua bài Tin mừng hôm nay, Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm vai trò đặc biệt và quan trọng của Đức Mẹ Maria trong lịch sử ơn cứu độ, để học và noi gương Đức Mẹ, sống theo thánh ý Chúa, và như Đức Mẹ, chuyển ân sủng tình yêu, bình an và ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho mọi người.
Có một câu chuyện về một nữ tu dòng Mến Thánh Giá làm việc tại Cơ quan Bác ái Từ Thiện của địa phận.  Chúng ta biết Cơ quan Bác ái Từ thiện có nhiều văn phòng mục vụ giúp đỡ những người nghèo, bệnh nhân và cung cấp nơi ở cho các người mẹ bị hành hạ và các phụ nữ lầm lỡ mang thai, có những điều kiện thuận lợi để sinh đẻ và nuôi con.  Mỗi ngày sơ chỉ làm những công việc đơn sơ như cầu nguyện, chia sẻ lời Chúa, và cùng với một số người tình nguyện khác giúp những phụ nữ học về cách săn sóc trẻ thơ và có thời giờ để học nghề để sinh sống sau này. Chúng ta thắc mắc Cơ quan Bác ái và sơ Mến Thánh Giá hy vọng đạt được điều gì khi làm công việc đơn giản này?  Sơ đã trả lời là nhiều phụ nữ chưa biết đến trung tâm này. Và sơ cho biết thêm, qua những công việc khiêm nhường này, sơ hy vọng những phụ nữ biết còn có những người lo lắng và quan tâm đến đời sống và hoàn cảnh của họ.

Sau một thời gian trong công việc này, sơ đã tâm sự “Lúc đầu, tôi rất buồn và không hiểu lý do tại sao Thiên Chúa lại để cho những người mẹ và những phụ nữ này phải sa vào tình trạng đau khổ như vậy. Thế nhưng sau đó, tôi đã hiểu rõ được Thiên Chúa sẽ không xuống trần gian nữa để bày tỏ cho chúng ta biết tình yêu thương bao la và sự quan tâm đặc biệt của Ngài.  Ngày nay, Thiên Chúa nhờ qua chúng ta để Chúa tiếp tục hiện diện và ban tình yêu của Ngài đến cho người khác.  Chúng ta phải trở thành dụng cụ để chuyển ơn sủng của Ngài đến cho người khác.”
Ông bà anh chị em thân mến.  Sau khi đọc câu chuyện và nghe những lời phát biểu chân thành và cảm động của sơ Mến Thánh Giá, tôi tìm ra 2 điều rất chí lý mà tôi muốn chia sẻ với mọi người.  Điều thứ nhất là khi sơ nói “Thiên Chúa sẽ không xuống trần nữa để bày tỏ cho chúng ta biết tình yêu thương bao la và sự quan tâm đặc biệt của Ngài”, sơ nói thật đúng.  Thiên Chúa đã làm công việc này hơn 2 ngàn 14 năm trước đây, qua việc sai Ngôi Hai Thiên Chúa, là Đức Giêsu Kitô, xuống thế làm người,  và đó là lý do tại sao chúng ta đang sửa soạn chuẩn bị tâm hồn mừng mầu nhiệm cao trọng này. Điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với ông bà anh chị em là khi sơ nói, “Ngày nay, Thiên Chúa nhờ qua chúng ta để Chúa tiếp tục hiện diện và ban tình yêu của Ngài đến cho người khác.  Chúng ta phải trở thành dụng cụ để chuyển ơn sủng của Ngài đến cho người khác”, lời phát biểu này thật chí lý.

Thật vậy, ông bà anh chị em thân mến, chúng ta phải trở thành khí cụ để Thiên Chúa hiện diện và tác động qua chúng ta.  Khi Chúa Giêsu về trời sau cuộc sống nơi trần gian, Ngài đã truyền cho các môn đệ tiếp tục sứ mệnh của Ngài. Như Thiên Chúa Cha đã hành động qua Chúa Giêsu như thế nào khi còn ở dưới thế, thì chính Chúa Giê-su cũng dạy và kêu mời chúng ta hãy để cho Thiên Chúa Cha thể hiện và hành động qua đời sống của chúng ta như vậy.  Mục đích quan trọng trong đời sống Kitô hữu chúng ta là trở thành cái máng, con đường hay con sông để chuyển ơn sủng tình yêu, bình an, tha thứ và hạnh phúc của Thiên Chúa đến cho người khác như Chúa Giêsu đã làm.
Đây chính là công việc mà sơ Mến Thánh Giá đang làm.  Sơ là một cái máng, con sông đưa ơn sủng và tình yêu của Thiên Chúa đến những phụ nữ đang cần đến tình yêu, lòng thương xót và tha thứ của Thiên Chúa.  Và thưa ông bà anh chị em, sơ Mến Thánh Giá đang làm công việc mà chính Đức Maria đã làm trong câu chuyện Truyền tin mà chúng ta vừa nghe trong bài Tin mừng hôm nay.  Để đáp trả lại lời mời gọi của Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria, qua hai tiếng  “Xin Vâng”, đã trở thành cái máng hay con sông chuyển ơn sủng tình yêu, tha thứ và ơn cứu rỗi của Thiên Chúa đến cho nhân loại.  Mẹ đã tiếp nhận và cưu mang Ngôi Hai Thiên Chúa, bởi phép Chúa Thánh Thần, và đã hạ sinh Con Thiên Chúa để Ngài hiện diện và ở cùng chúng ta.  Thật vậy sứ vụ của Đức Maria là chuyển đưa Con Thiên Chúa, ân sủng của Thiên Chúa đến cho nhân loại, và Mẹ Maria đã chu toàn một cách tốt đẹp.
Ông bà anh chị em thân mến.  Những gì Đức Mẹ Maria và sơ đã làm, chúng ta cũng phải làm, vì đây cũng là sứ vụ của chúng ta. Chúng ta nên chú ý đến điều quan trọng này là nếu Chúa Giêsu tái sinh ra nơi trần gian, thì phải sinh ra qua chúng ta.  Và chúng ta đừng quên rằng Thiên Chúa luôn luôn kêu mời và muốn chúng ta thưa lại với Ngài câu Đức Mẹ Maria đã thưa với Thiên Thần Chúa trong bài Tin mừng “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền.” Mừng ngày sinh nhật của Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người ở cùng chúng ta, là chúng ta mừng mầu nhiệm Chúa Giêsu đưa Thiên Chúa đến với chúng ta. Nhưng chúng ta không thể nào chỉ dừng ở đây, vì đó chỉ là một nửa mầu nhiệm Giáng sinh mà thôi.Chúng ta phải đi một bước nữa là chúng ta phải trở thành khí cụ, phải trở thành máng hay dòng sông để đem Thiên Chúa đến người khác.  Đó là bài học chúng ta học được nơi chính Đức Maria, qua câu “Xin Vâng”, Mẹ đã đưa hồng ân Thiên Chúa đến với chúng ta. Đó cũng là lý do tại sao sơ làm mỗi ngày tại Cơ quan Bác ái Từ thiện.  Đó cũng là lý do tại sao Chúa Giêsu xuống trần, và đó cũng là lý do tại sao chúng ta phải đưa Thiên Chúa đến với những người khác.  Mỗi người chúng ta có một sứ vụ quan trọng vá bắt buộc phải thực hiện, phải chu toàn là đưa Thiên Chúa đến người khác.  Nếu chúng ta chỉ mừng ngày sinh nhật của Chúa Cứu Thế, thì chúng ta chỉ mừng một nửa mầu nhiệm Giáng sinh mà thôi.  Chúng ta phải sống mầu nhiệm này, để trở thành cái máng hay dòng sông chuyển đưa ơn sủng của mầu nhiệm này đến cho mọi người.

Xin Thiên Chúa giúp chúng ta biết noi gương Đức Maria, thưa với Chúa  “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền.”   Và ban nhiều ơn lành cho tất chúng ta trong tuần cuối cùng mùa Vọng này, để chúng ta xây dựng một “máng cỏ” xứng đáng cho chính chúng ta và cho những người chung quanh, trước khi chúng ta mừng lễ sinh nhật của Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, đem tình yêu, bình an và ơn cứu độ của Thiên Chúa cho chúng ta.
Lm. Chánh xứ
 
                                                                                       

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....