Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm B_2014

  Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Vọng. Năm B. Số 517

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                  Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. 2Sm. 7, 1-16. Bài đọc này thuật lại chuyện vua Đavít định xây đền thờ cho Chúa ngự, nhưng Chúa cho con vua là Salômôn thực hiện, và hứa cho triều đại vua tồn tại muôn đời, vì Chúa Cứu Thế thuộc dòng tộc vua Đavít.
Bài Đọc 2.  Rm. 16, 25-27. Mầu nhiệm Thiên Chúa cứu độ từ lâu được dấu kín, nay nhờ Đức Kitô được loan báo cho mọi dân nước, để mọi người tin mà được cứu rỗi.  Đó là nội dung đoạn thư này.
Tin Mừng. Lc. 1, 26-38. Tin mừng hôm nay thuật lại Chúa sai Thiên thần truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria mang thai Con Chúa, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần.  Sau khi biết thánh ý Chúa, Đức Mẹ đã khiêm tốn vâng lời.  Đó là ý nghĩa bài Tin mừng hôm nay.

Đáp ca: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời.

Kinh Thánh Tuần Tới: Is. 52, 7-10; Dt. 1, 1-6; Ga. 1, 1-18.

Suy Niệm. Thiên  Chúa có thể cứu độ con người bằng bất cứ cách nào Ngài muốn, theo sự khôn ngoan thượng trí của Ngài. Nhưng trong công cuộc cứu độ này, Ngài không muốn hành động một mình  mà muốn có sự cộng tác của con người.  Chính vì vậy mà Ngài đã sai sứ thần Gabriel đến hỏi ý kiến Đức Maria trong việc làm Mẹ Đấng Cứu thế. Ngài tôn trọng tự do của con người. Sau khi Đức Maria đã thưa “Xin Vâng”, Ngôi Hai Thiên Chúa lập tức đầu thai trong lòng Trinh nữ Maria và Maria đã trở thành Mẹ của Con Thiên Chúa. Từ khi thưa “Xin Vâng”, Đức Maria đã hoàn toàn tận hiến đời mình để thực hiện thánh ý Chúa. Nơi Đức Maria cũng như nơi chúng ta, một trong những yếu tố quan trọng nhất để Thiên Chúa có thể thành công, đó là biết vâng theo thánh ý Chúa, để Chúa dùng cuộc sống theo dự định hay kế hoạch của Thiên Chúa.  Lạy Chúa, này con đây, với tất cả những yếu hèn, khiếm khuyết của con, nhưng con tin rằng trong bàn tay nhào nặn của Chúa, tất cả đều có giá trị.  Xin cho con luôn biết cởi mở đón nhận ơn Chúa, và phó thác cho chương trình của Chúa, như Mẹ Maria đã thưa lời “Xin Vâng”, đáp trả lại tình yêu của Chúa và phó thác hoàn toàn cho chương trình của Ngài.  Amen.

Reflection
2 Samuel 7:1-5, 8-12, 14, 16. This first reading tells about King David of Israel, an ancestor of Jesus. He wished to build a house for God, but instead God promised that David's rule and family would last forever: "Your house and your kingdom shall endure forever before me." Why do we call churches "the house of God?" What are the meanings of the word "dwell?" Where else does God dwell? How does David show his deep respect for God? How does showing respect for our churches show respect for God? Why do you feel that church is a very special place to be?
Romans 16:25-27. In this reading Saint Paul praises God for at last revealing Jesus Christ through the prophets and the gospel to all believers and to people of all nations. Let us praise and thank God for the priceless gift of faith in Jesus Christ, "the mystery kept secret for long ages." Let us welcome Jesus with deep faith at his birth among us and at all his "comings" into our lives. How can we keep Jesus at the center of our Christmas celebration? What are some distractions that surround Christmas in our world today?
Luke 1:26-38. In today's reading about the annunciation, an angel tells Mary that she is to be the mother of Jesus. The angel recalls the prophecy to David that we saw in the first reading. "The Lord God will give him the throne of David his father. He will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." Mary does not understand this great mystery but accepts God's will humbly: "I am the handmaid of the Lord. May it be done to me . . . ." What did Mary respond to the angel that says she was willing to do God's will? How can we listen to God who speaks to us in different ways?

Ý Lễ Trong Tuần.    
Thứ Hai.          Lh. Phao-lô  - Lh. Giuse/Gđ. Bà Lam Trần
Thứ Ba.           Lh. Maria  -   Các Lh. Gđ. Ngô V. Quảng
Thứ Tư.          Tạ ơn/Gđ. Jos Chương – Lh. Alêxù&Phêrô/Gđ. Trần C. Hồi
Thứ Năm.       Lh. Phaolô&Vincentê  - Lh. Giuse/Gđ. Ng. V. Phi
Thứ Sáu.         Lh.Gioakim&Madalena/Gđ. Ng. V. Phi
Thứ Bảy.        Lh. Đa Minh – Lh.Andrê&Anna&Gioakim&Maria/Gđ. Võ Th. Vi
Chúa Nhật.    Lh. Phaolô – Lh. Vinh sơn/Gđ.Ngô V. Quảng
                        Lh. Gioan/Gđ. Bà Ng. B. Tước
    
Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ
5:30. Trần NgọcÁnh/Đỗ Kim Loan  Vũ Đình Hiệu            Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8. Lê Huy Bình/Vũ Ngọc Điệp         Trần Ngọc Ánh             Hào Đặng;Phạm Thắng                
10. Phạm V. Tiến/Đỗ Thu Hương    Phạm V. Tiến;Lê Đình Phong        Keluc Đặng                  
Dâng Lễ: Gđ. Nguyễn Văn Phi                                            Dustin Phạm;Nathan Vũ      

Phụng Vụ Tuần Tới              
5:30. Đỗ Cẩn/Ng. B. Hồng              Ng. Trung Trực           Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8. Ng. Đình Chót/Phạm LanDung   Ng. Văn Cả                    Hào Đặng;Phạm Thắng         
10. Vũ Cẩm/Trần Thu Hường         Ng.Thanh Ban;Trần V.Thái                Austin Vũ                          
Dâng Lễ: Gđ. Hồ Huỳnh Phong        Hải Ng;Johnathan Ng;Kevin Ng.;Michael Ng.

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 14 tháng 12, 2014
Quĩ Điều Hành $2,161                   Quĩ tu sĩ nam nữ: $941
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
  1. Nguyễn Đình Phương 2,000
  2. Bùi Minh Hòa Hiệp    1,100
  3. Lê Cao Tuấn               1,000
  4. Phạm Liên                     200
  5. Nguyễn Linh&Uyên      200
  6. Đỗ Cẩn                          100
  7. Đinh Quang Huy           100
  8. Trần Th. Thu (Gđ#180) 100
  9. Nguyễn Văn Hòa           100
  10. Vũ Đình Hiệu                  50
          Tổng cộng:              $ 4,950

Chào Mừng.
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Cầu xin mọi người nhận được nhiều ơn lành của Thiên Chúa.

Chúc Mừng Giáng Sinh.
Kính thưa quí cha, quí sơ và quí ông bà anh chị em.  Tuần này cùng mọi người, chúng ta hân hoan vui mừng mừng sinh nhật của Ngôi Hai Thiên Chúa, xuống thế làm người đem tin mừng ơn cứu độ, an bình và hy vọng cho chúng ta.  Trong tâm tình vui mừng và cảm tạ Thiên Chúa, xin kính chúc quí cha, quí sơ, quí ông bà anh chị em và quí quyến cảm nhận tràn đầy hồng ân và tình yêu của Thiên Chúa.              
 Lm. Chánh xứ. 

Xin Tiền Tĩnh Tâm.
Sẽ có xin tiền lần thứ hai sau chịu lễ trong các Thánh lễ tuần này cho tuần tĩnh tâm mùa Vọng của giáo xứ.  Xin mọi người rộng lượng.

Xưng Tội.
Để dọn tâm hồn sốt sắng mừng lễ Giáng Sinh của Chúa Cứu Thế, sẽ có nghi thức tĩnh tâm thống hối và xưng tội lúc 2 giờ 30 chiều Chúa nhật hôm nay. Xin vui lòng mau chóng đến đúng giờ.

Quỹ Hưu Dưỡng Linh Mục.  Hàng năm vào dịp lễ Giáng sinh, địa phận kêu gọi mọi người giúp đỡ quỹ Hưu dưỡng Linh mục địa phận. Trong số linh mục hưu dưỡng có cha cựu quản nhiện của giáo xứ.  Vì vậy sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau rước lễ trong Thánh lễ vọng và trong ngày Giáng sinh.  Xin rộng lượng giúp đỡ. 

Bao Thư Dâng Cúng & Lịch Phụng Vụ.   Còn một số bao thư dâng cúng năm 2015 chưa nhận.  Xin các gia đình vui lòng ghé vào cuối nhà thờ để nhận. Và cũng còn một số lịch phụng vụ 2015, xin tự do lấy.

Chương trình Giáng Sinh và các phần phụng vụ.

Thứ Tư, ngày 24, Đêm vọng Giáng Sinh.
9 giờ 15 tối.  Hát vọng Giáng sinh    9 giờ 30.  Hoạt cảnh Giáng Sinh
10 giờ- Thánh lễ Vọng Giáng Sinh
Đọc Lời Chúa:  Nguyễn Thanh Ban / Ngô Thủy Tiên
Thừa Tác Viên Thánh Thể: Vũ Đình Hiệu; Nguyễn Văn Cả; Lê Đình Phong
Giúp Lễ: Phạm Thắng; Khoa Nguyễn; James Ngô; Johnathon Nguyễn; Aaron Nguyễn; Thomas Nguyễn; John Nguyễn. Nathan Vũ
Dâng Của Lễ: Gia đình  Đinh Phú Phil

Thứ Năm, ngày 25, Lễ Giáng Sinh (Lễ buộc)
Thánh lễ lúc 11 giờ sáng.
Đọc Lời Chúa:  Nguyễn Trường Giang / Lê Thanh Xuân
Thừa Tác Viên Thánh Thể: Nguyễn Đình Chót; Ng Trung Hải; Ng. Trung Trực
Giúp Lễ: David Nguyễn; Peter Nguyễn; Keluc&Johnny Đặng; Paul Nguyễn; Joseph Nguyễn; Andrew Nguyễn; Mike Nguyễn.   
Dâng Của Lễ: Gia đình  Lê Đình Phong

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....