Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Mẹ Thiên Chúa. Năm A_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Năm A. Số 617

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Ds. 6, 22-27.  Thiên Chúa dạy các tư tế khi chúc lành cho dân thì nói: “Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành, gìn giữ, thương ban bình an cho anh chị em.”  Đó là đặt dân Chúa dưới quyền bảo trợ của Chúa và là nội dung bài đọc này.
Bài Đọc 2.  Gl. 4, 4-7.  Tới thời viên mãn, Thiên Chúa cho Con Một Người sinh xuống trần làm con Đức Maria, để cứu chuộc chúng ta, cho chúng ta thừa hưởng gia nghiệp Nước Trời.  Đó là ý nghĩa bài đọc 2 hôm nay.
Tin Mừng. Lc. 2, 16-21.  Tin mừng hôm nay thuật lại: sau khi Đức Maria sinh Chúa Giêsu, thiên thần báo tin cho các ngưòi chăn chiên đến thờ lạy Chúa, và thuật lại cho Đức Mẹ nghe về Hai Nhi.  Đức Mẹ hằng ghi nhớ việc đó trong cuộc đời và suy niệm trong lòng.  Đó là ý nghĩa bài Tin mừng hôm nay.

Đáp ca:   Xin Thiên Chúa xót thương,
                      và ban phúc lành cho chúng con.

Kinh thánh tuần tới: Lễ Hiển Linh. Is. 60, 1-6; Ep. 3, 2-6; Mt. 2, 1-12.

Suy Niệm.
Hôm nay ngày đầu năm mới 2017, và cũng là ngày chúng ta mừng Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Tin Mừng cho chúng ta biết "Mẹ ghi nhớ tất cả những sự việc đó, và suy niệm trong lòng" (Lc 2:19). Không biết Mẹ suy nghĩ gì và "tất cả những sự việc đó" là những sự việc gì? Chắc chắn "những sự việc đó" bao gồm tất cả vui sướng của việc sinh hạ một Hài Nhi, Đấng Cứu Thế. Năm mới và Hài Nhi trông rất yếu ớt, nhưng quyền lực vô biên của Thiên Chúa ẩn trong năm mới như trong Con Trẻ bé mọn. Thiên Chúa sẵn sàng bao bọc cuộc sống và hy vọng mỏng dòn của chúng ta trong chiếc khăn ấm áp của tình yêu Ngài. Với sự hứa hẹn bảo đảm như thế chúng ta không cần phải nhìn lại những quãng trống trong cuộc sống quá khứ và thầm nghĩ, "Giá như..." nữa, nhưng hãy can đảm nhìn về tương lai với niềm hy vọng phong phú và với một tâm hồn cương quyết. Chúng ta cũng cần phải nhận rằng Thiên Thần nói với chúng ta giống như với các mục tử: "Đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết Người: Các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ" (Lc 2:12). Hãy noi gương Mẹ gạt bỏ mọi thầm nghĩ, "Giá như..." hoặc "Nếu mà..." đối với những sự việc đã qua, và hãy đến thờ lạy Hài Nhi Giêsu.

Reflection.
 Numbers: 6:22-27. In this reading, the key word is "bless." People who are "blessed" are brought into a close personal relationship with God. God watches over them in a special way, radiates love and joy on them, and favors them with peace and well being. Who are the people in your life that you consider "blessed?" What qualities impress you? Who might look to you as a "blessed person?" What can you do to become more aware of the many blessings that surround you in your everyday life?
Galatians 4:4-7. In this reading, Saint Paul tells us that we have become God's adopted daughters and sons. In a special way, Jesus has given us Mary to be our mother, too. Mary cares for us and for all of God's family with the same love she had for Jesus. We can turn to Mary our mother with all our needs and hopes, confident that she will never fail us. When do you turn to Mary? How will you honor Mary as the one chosen by God to bring Jesus into the world?
Luke 2:16-21. The shepherds found Mary and Joseph, and the baby lying in the manger. And once they saw, they understood what God's message meant. It is through Mary’s cooperation that all these blessings have come to us according to God's plan. Luke tells us that she treasured all these things and reflected on them in her heart. Today, after receiving the Eucharist, take a few minutes to think about the "treasures" you have been given in the gift of Jesus. Ask Mary to help you reflect on them in your heart, as she did. In this way you will keep alive the meaning of Christmas all year long. Which qualities of Mary would you most like to develop in your life? Why?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      1Ga. 2, 22-28; Ga. 1, 19-28.   Xin bình an cho gia đình   
Thứ Ba.       1Ga, 2,29-3,6;  Ga. 1, 29-34.   Lh. Anna
Thứ Tư.      1Ga. 3, 7-10; Ga. 1, 35-42.      Các Lh. Tiền nhân
Thứ Năm.   1Ga. 3, 11-21; Ga. 1, 43-51.    Lh. Giuse
Thứ Sáu.    1Ga. 5, 5-13; Mc. 1, 6-11.       Lh. Tê-rê-sa
Thứ Bảy.   5 giờ 30 chiều.       Lh. Tê-rê-sa      
Chúa Nhật.  8&10 giờ sáng.    Lh. An-rê&Mát-ta  -  Lh. Cha mẹ NN

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                     Thừa Tác Viên                       Giúp Lễ        
5:30. Đỗ Hoàng Quí/Ng. Thị Châu       Ng. Ngọc Bảo                     Joseph Hải Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Phạm Ngọc An              Ng. Văn Cả/Ng. Đình Chót
10. Ng.Trường Giang/Thảo Mary Vũ   Ng.Thanh Ban;Phạm V. Tiến           James Ngô
Dâng Lễ: Gđ. Đỗ Cẩn                                                                   Alan Lưu;Steven Trần

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30.  Hội Hiền Mẫu                        Ng. Đình Chót                          Joseph Hải Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Trần Thị Tho     Vũ Đình Hiệu/Ng. Văn Cả
10. Ng. Trung Hải/Ng. Ngọc Yến   Lê Thanh Xuân;Ng. Trường Giang         Austin Vũ  
Dâng Lễ: Gđ. Đinh Tiến Cao                                         Quân Trường Sanh;Phạm Minh

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 25 tháng 12, 2016
Quĩ Điều Hành. $5,570         
Quĩ Hưu dưỡng linh mục địa phận: $750
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
Đỗ Hoàng Quang&Christy 1,000
Phạm Tuấn Paul                 500
Nguyễn Minh Anthony         200
Nguyễn Chơn Phán            100
Phạm Văn Định                  100
       Tổng cộng:           $ 1,900

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chầu Thánh Thể.
Các gia trưởng sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào tối Thứ Sáu tuần này, ngày 6, vào lúc 6 giờ chiều, trước Thánh lễ 6 giờ 30.  Xin các gia trưởng tham dự để cầu xin Chúa Giêsu Thánh Thể thánh hóa cuộc sống và cho gia đình được hòa thuận.

Hội Hiền Mẫu.  
Hội cũng có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào Thứ Bảy, ngày 7, tuần này, lúc 5 giờ chiều. Xin mời các hội viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.  Xin chú ý! Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần tới, ngày 8.  Xin các người được mời nấu những món ăn hy sinh cộng tác với hội trong tinh thần xây dựng giáo xứ.  Chân thành cám ơn tất cả mọi người.

Chương Trình Gói Bánh Mừng Tết.
Xin chú ý!  Chương trình gói bánh mừng Tết năm nay sẽ được tổ chức vào 2 đợt như những năm trước. Đợt 1 bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 11 tháng 1, với công việc lau lá bắt đầu 5 giờ chiều. Thứ Năm- 9 giờ sáng- cắt và ướp thịt, lau và cắt lá, nấu và xay đậu.  Thứ Sáu-7 giờ sáng: gói bánh. Thứ Bảy-7 giờ sáng: lau bánh và dán nhãn hiệu.  Giao bánh sáng Chúa Nhật.  Đợt 2 bắt đầu từ Thứ Tư tuần sau đó, với chương trình và công việc như đợt 1.  Xin kêu gọi quí ông bà anh chị em hy sinh dành thời giờ giúp giáo xứ trong công tác này.   *** Đặc biệt, giáo xứ chân thành cám ơn ông bà Nguyễn Đình Phương, chủ tiệm Phở 71, cũng như năm vừa qua, đã công đức bảo trợ chi phí vật liệu cho chương trình gói bánh năm nay.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho ông bà và gia quyến.

Chương Trình Mừng Tết Đinh Dậu
Chương trình mừng Tết Đinh Dậu sẽ được tổ chức như sau:
Thánh lễ Tất Niên- Giao Thừa  sẽ được cử hành vào tối Thứ Sáu, ngày 27 tháng 1, lúc 5 giờ 30 tối, sau đó đốt pháo, hội chợ và bán thức ăn.  Thứ Bảy, ngày 28, Thánh lễ lúc 5 giờ 30 tối.  Chúa nhật, ngày 29, 9 giờ 30 sáng: đốt pháo; 10 giờ: Thánh lễ Tân Niên mừng năm mới. Sau đó có tiệc mừng. Không có Thánh lễ 8 giờ sáng.   Xin mời mọi người tham dự.

Hộp Thư Dâng Cúng 2017 Và Vé Số Xuân. 
Còn nhiều hộp thư dâng cúng tài chánh cho quĩ điều hành năm 2017 chưa có người nhận. Sau Thánh lễ, xin quí gia trưởng vui lòng đến lấy hộp thư của gia đình.  Khi dâng cúng hay đóng góp, xin vui lòng dùng bao thư để tiện cho ban tài chánh ghi sồ sách.  Kèm theo bao thư là 2 vé số xuân.  Xin các gia đình mua vé số xuân để ủng hộ quĩ xây dựng thánh đường mới.

Chân Thành Cám Ơn.
Một lần nữa, chân thành cám ơn tất cả các em, phụ huynh và các anh chị phụ trách giúp hoạt cảnh cho đên Giáng sinh vừa qua; ban trật tự đã hy giúp phân lối đi và điều hòa lưu thông; các thành viên trong hội đồng mục vụ và tất cả mọi người đã giúp xếp ghế, trang hoàng hội trường và ban làm hang đá, nhất là anh Đỗ Danh. Xin cám ơn các anh chị em trong ca đoàn và mọi người xử dụng nhạc cụ, đã hy sinh bỏ thời gian tập dượt và hát trong các Thánh lễ; anh Hiền đã chuẩn bị âm thanh.  Cám ơn các em giúp lễ và thày Nguyễn Duy; những người phụ trách hoa; mọi người trong nhóm Linh thao đã làm sạch sẽ nhà thờ, và tất cả mọi người đã giúp đỡ những công việc khác để chuẩn bị và mừng Lễ Giáng Sinh. Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....