Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 4 Phục sinh. Năm A_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Tư Phục Sinh. Năm A. Số 635

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Cv. 2, 14-41. Dịp lễ Ngũ Tuần, thánh Phêrô kêu gọi dân Do Thái sám hối tội lỗi, lãnh nhận phép rửa để được cứu rỗi. Và hôm đó có cả ba ngàn người trở lại tin Chúa. Đó là ý nghĩa bài đọc 1 hôm nay.
Bài Đọc 2. 1Pr. 2, 20-25. Trong đoạn thánh thư này, thánh Phêrô kêu gọi các tín hữu hãy tin theo Chúa Kitô là Mục tử, và noi gương Người hy sinh, chịu đựng những khó khăn, đau khổ hằng ngày để làm gương và được cứu rỗi chính mình hay kẻ khác.
Tin Mừng.  Ga. 10, 1-10. Chúa Giêsu tự xưng Người là Mục tử.  Người chăm sóc từng con chiên là chúng ta.  Và Chúa cũng chính là ‘’Cửa Chuồng Chiên.’’ Ai qua Người mà vào thì được cứu rỗi. Đó là ý nghĩa Tin mừng hôm nay.   

Đáp ca. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

Kinh thánh tuần tớiCv. 6, 1-7; 1Pr. 2, 4-9; Ga. 14, 1-12. 

Suy Niệm.  
Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tự ví mình là "cửa chuồng chiên" và là "mục tử" tốt lành của chúng ta. Chúng ta nên biết ở xứ Palestina, người ta nuôi chiên rất đông. Ban đêm, các mục tử dẫn các đàn chiên của mình vào một cái chuồng chung ở giữa đồng cỏ, và chia phiên nhau canh gác ở ngay cửa ra vào. Ðến sáng, từng mục tử qua cửa để vào chuồng và gọi tên các con chiên trong đàn mình. Chúng đã quen tiếng mục tử nên đi theo ra khỏi chuồng đến những đồng cỏ.  Chúa Giê-su, vị Mục Tử tốt lành, biết rõ từng người chúng ta, và vì yêu thương, Ngài thí mạng sống cho chúng ta và dẫn chúng ta tới sự sống thật. Thánh vịnh hôm nay cũng ca ngợi rằng: Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tuơi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính. Hôm nay, chúng ta cũng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho Giáo hội luôn có những mục tử như lòng Chúa mong ước. Cảm tạ Chúa, vì qua những mục tử của Chúa, Chúa vẫn luôn thương chăm sóc, chở che và gìn giữ cuộc đời chúng ta trong tình thương quan phòng của Chúa.

Reflection.
Acts 2:14, 36-41Today we hear about the consequences of Peter's fiery proclamation of the Good News. His listeners face the truth: their sins have crucified the Messiah. Deeply shaken, they respond to Peter's message by repenting of their sins A large number seek to be baptized! They open their hearts to God's word and allow themselves to be changed by it.  How can this Easter Season be a season of new life for you as you receive the sacraments?
1 Peter 2:20-25. Today's reading issues a challenge to Christian slaves of the first century and to all of us, who should be slaves, or servants, of God. We are called to follow Jesus' way of life. This means that we must suffer patiently for doing good, just as Jesus suffered for us. Doing the right thing is not always easy. When have you suffered, even in a small way, for doing the right thing?
John 10:1-10We are all familiar with the image of Jesus as the Good Shepherd. But in this reading from John's Gospel, Jesus first refers to himself as "the gate" through which the sheep come to safety. The thieves are those people who try to enter God's kingdom by some other gate. The sheep are those who recognize Jesus as the only door to the green pasture of eternal and abundant life. Think about what an ordinary gate does. It keeps safe whatever is in the yard (like small children, animals, a garden) and keeps out what might be harmful. How is Jesus a gate for your life? How does he keep you safe?  How can you help others to recognize Jesus as the gate for their lives?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Cv. 11, 1-18; Ga. 10, 1-10.          Lh. Inhaxiô&Anna  
Thứ Ba.        Cv. 11, 19-26; Ga. 10, 22-30.     Lh. I-nê&Lô-ren-sô
Thứ Tư.        Cv. 12,24-13,5; Ga. 12, 44-50.   Các Lh./Chị Kiều
Thứ Năm.     Cv. 13, 13-25; Ga. 13, 16-20.     Lh. Phê-rô&I-nê
Thứ Sáu.      Cv. 13, 26-33; Ga. 14, 1-6.          Tạ ơn/Gđ. Long&Lưu
Thứ Bảy.5 giờ 30 chiều.      Lh. Maria 
Chúa Nhật.  8 và 10 giờ sáng.  Lh. Giuse Phùng Kim Thức
                                                    Lh. Maria                                       

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                Thừa Tác Viên                       Giúp Lễ        
5:30.  Hội Hiền Mẫu                        Vũ Đình Hiệu                    Joseph Hải Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Trần Thị Tho       Trần Ngọc Ánh/Vũ Đình Hiệu
10. Phụ Huynh                                 Phạm V. Tiến;Ng. Thanh Ban    Peter Nguyễn 
Dâng Lễ: Lớp Khai Tâm                                                   Dustin Phạm;Alan Lưu                                                                                                                                                  
Phụng Vụ Tuần Tới
            Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên                       Giúp Lễ
5:30. Ng. Đình Chót/Ngọc Nguyễn   Ng. Ngọc Bả               Joseph Hải Nguyễn
8. Ng. V. Cả/Phạm LanDung             Ng. Đình Chót/Ng. V. Cả
10.    Hội Hiền Mẫu                          Lê Đình Phong;Trần V. Thái     James Ngô
Dâng Lễ:  Hội Hiền Mẫu                                                Quân Sanh;Phạm Minh

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 30 tháng 4, 2017
Quĩ Điều Hành. $2,145
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Lê Bảo Tịnh                 1,000
Linh mục quản nhiệm     300
Trần Quốc Hiệp              100
Thân nhân Đỗ X. Tuyển 100
Nguyễn Đình Chót          100
Mary Thân                      100
Nguyễn Hưng Thịnh      100
       Tổng cộng:       $1,800

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Cung Nghinh Đức Mẹ Và Thánh Giuse
Nếu thời tiết thuận tiện, giáo xứ sẽ có cuộc cung nghinh tôn vinh thánh Giuse và Đức Mẹ Maria vào Chúa nhật tuần này, trước Thánh lễ 10 giờ sáng. Trong Thánh lễ có dâng hoa kính Đức Mẹ, và một số các em trong giáo xứ sẽ rước Mình Thánh Chúa lần đầu.  Xin mọi người tham dự.

Lớp Giáo Lý Khai Tâm.
Giáo xứ hân hoan chúc mừng các gia đình và nhất là các em trong lớp Khai tâm được lãnh nhận Bí tích Hòa giải và Rước lễ lần đầu trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này. Xin Chúa Giê-su Thánh Thể ban nhiều ơn lành cho các em. Giáo xứ cũng chân thành cám ơn anh chị Phong và Xuân đã dạy dỗ, hướng dẫn và chuẩn bị tâm hồn các em trong những ngày tháng vừa qua.  Xin Chúa trả công và ban nhiều ơn lành.

Bế Giảng Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ.
Xin thông báo!  Chương trình giáo lý và Việt ngữ sẽ kết thúc vào Chúa nhật, ngày 21 tháng 5.  Sau Thánh lễ 10 giờ sáng, sẽ có nghi thức bế giảng và phát phần thưởng cho các em.  Sau đó, các em sẽ tham dự buổi picnic với giáo xứ. Xin  mọi người tham dự để khuyến khích các em.

Xin Tiền Lần Thứ Hai Cho Phần Thưởng.
Để giúp các thày cô lớp giáo lý và Việt ngữ có tài chánh, mua phần thưởng cho các em vào dịp bế giảng, và để khuyến khích các em đã cố gắng và chăm chỉ học hành, sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ trong các Thánh lễ tuần này.  Xin mọi người rộng lượng.

Ngày Picnic Giáo Xứ.
Để tạ ơn Chúa và mừng bổn mạng, giáo xứ sẽ có buổi picnic vào Chúa nhật, ngày 21 tháng 5, ngay sau Thánh lễ 10 giờ sáng và buổi phát phần thưởng cho các em.  Sẽ có ăn trưa miễn phí, và nhiều trò chơi cho người lớn và các em.  Xin mời mọi người tham dự để cùng chia vui với mọi người, cũng như tạo tình liên kết trong giáo xứ.

Hội Hiền Mẫu.
Để giúp cho quĩ xây dựng giáo xứ, trong lần bán thức ăn Chúa nhật vừa qua, hội Hiền mẫu đã thu được số tiền $1,699.  Chân thành cám ơn tất cả mọi người giúp đỡ và hy sinh nấu những món ăn. Xin Chúa trả công và ban nhiều ơn lành.

Thông Báo Của Địa Phận Về Phong Chức Linh Mục.
Đức giám mục địa phận sẽ phong chức linh mục cho 2 thày phó tế David Webb và Phê-rô Nguyễn Duy vào Thứ Bảy, ngày 27 tháng 5, lúc 10 giờ sáng, tại nhà thờ chính tòa Holy Family. Sau đó tân linh mục Nguyễn Duy sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn lúc 10 giờ sáng tại giáo xứ, và ngay sau đó là buổi tiếp tân.  Xin mời mọi người tham dự.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè
Giáo xứ cần nhiều người hy sinh thời giờ phụ giúp công tác cắt cỏ, làm sạch sẽ và bảo trì nhà thờ, hội trường và khu vực chung quanh trong mùa hè này.  Xin kêu gọi mọi người cố gắng hy sinh giúp đỡ giáo xứ trong công tác này.  Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số điện thoại: 918-340-3831, hay anh Danh, số điện thoại: 918-408-6574, để biết thêm chi tiết, công việc và ngày giờ. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho sự hy sinh của mọi người. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....