Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 3 Mùa Chay. Năm C_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Chay. Năm C. Số 740

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1.  Xh. 3, 1-15; Trong bài đọc 1 trích sách Xuất hành hôm nay, Thiên Chúa qua sự kiện bụi cây cháy sáng, cho ông Môisen biết Người là Đấng Tự Hữu, và sai ông  đi cứu dân Người khỏi nô lệ Ai Cập, dẫn họ về đất Chúa hứa.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài Đọc 2. 1Cor. 10, 1-12.  Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô cho biết: Thiên Chúa đã thương ban nhiều ơn cho cha ông chúng ta, nhưng các ngài vô ân bội nghĩa nên bị Thiên Chúa phạt, chúng ta cần lấy đó làm bài học cho chúng ta.  Đó là nội dung bài đọc 2 hôm nay.
Tin Mừng.  Lc. 13, 1-9.  Khi nghe biết có một số người bị tổng trấn Philatô giết, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn cây vả, phán bảo rằng: “Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy.” Đó là bài học Chúa muốn dạy chúng ta qua bài Tin mừng hôm nay là phải ăn năn cải thiện đời sống để đời sống Ki-tô hữu sinh hoa trái tốt cho Chúa.

Đáp ca: Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.      

Kinh thánh tuần tới.  Gs.5, 9-12; 2Cr.5,17-21; Lc.15, 1-32.

Suy Niệm.
Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta hãy ăn năn sám hối. Lời kêu gọi này không chỉ nhắm đến mọi người, không trừ ai. Thế nhưng có người sẽ thắc mắc: người “tốt” cũng cần phải sám hối sao? Những người được gọi là “tốt”, họ vẫn phải sám hối vì những việc tốt như hy sinh, phục vụ, bác ái, công bằng lẽ ra họ có thể hay phải làm mà lại không làm. Đời sống Ki-tô hữu của họ giống như cây vả trong bài Tin Mừng này, không sinh hoa trái tốt cho chủ. Ông chủ muốn chặt nó đi không phải vì nó đã sinh ra những trái xấu, mà vì nó không sinh ra những trái vả như nó phải sinh ra.  Một cây vả mà không sinh trái vả thì đâu còn là cây vả nữa. Cây vả được trồng 3 năm thì tới lúc có trái. Bởi vậy ông chủ ra lệnh chặt bỏ đi để khỏi tốn công chăm sóc, để khỏi chật đất, danh chỗ trồng cây khác hữu ích hơn. Nhưng người làm vườn vẫn chưa nản lòng. Người này vẫn còn hy vọng nơi cây vả, nên xin ông chủ cho thêm thời hạn một năm nữa. Trong thời gian này ông sẽ tích cực bồi dưỡng và chăm sóc cho nó. Sau đó nếu nó vẫn không trái thì mới bị chặt đi. Dụ ngôn không cho ta biết kết quả cuối cùng thế nào. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ nói lên điều Chúa Giêsu muốn nói: cũng như người làm vườn kiên nhẫn chờ đợi cây vả ra trái, Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi những người “tốt”,  tội lỗi ăn năn sám hối.

Reflection.
Exodus 3:1-8a, 13-15. Today’s first reading, Moses encounters a burning bush at Mount Horeb. As he takes a closer look, he hears God calling him by name and instructing him to take off his sandals as a mark of respect for this holy place. God assures Moses that the cries of the people in captivity have been heard. God will not only rescue the people but will lead them to the Promised Land. When Moses realizes that God wants him to return to Egypt and lead the Israelites, Moses says that the people will not believe him because he does not know God's name. Moses learns God's name. It is Yahweh, meaning "I am who am." Your name told others something about your essential self. Therefore, to respect someone's person meant also to respect that person's name. How do you show respect for God's name and therefore God himself? 
1 Corinthians 10:1-6, 10-12. Paul's letter to the Christian community at Corinth is filled with advice about keeping the faith. In today's reading he reminds the people that they cannot take their new faith for granted. Faith means that we are called to conversion, to turn to God each day. Lent is a season of penance, a time for conversion. Our challenge is to give evidence that we are truly followers of Christ.
Luke 13:1-9. The parable of the fig tree reminds us that God is patient and compassionate. He is willing to help us, as the man was willing to give the tree extra time and help so that it would grow and bear fruits. How do you need God to help you in order to change your life for the better? If God gives you another year of life, what do you want to be like a year from now?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      Is. 7, 10-14; Lc. 1, 26-38.        Lh. Gioakim&Maria/Gđ. Võ Thị Vi 
Thứ Ba.       Đn. 3, 25-43; Mt. 18, 21-35.    Lh. Phan. Saviê   
Thứ Tư.       Đnl. 4, 1-9; Mt. 5, 17-19.         Các Lh. /Gđ. Võ Thị Vi 
Thứ Năm.    Gr. 7, 23-28; Lc. 11, 14-23      Xin tạ ơn
Thứ Sáu      Mc. 12, 28-34.                         Lh. An-rê&Anna/Gđ. Võ Thị Vi
Thứ Bảy.     5:30.   Xin bằng an
Chúa Nhật. 8&10.  Các Lh./Gđ. Quốc& Hiền
                               Các Lh. Thân nhân /Gđ. Bà Jackie 
                          
Phụng Vụ Tuần Này.
           Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên Thánh Thể                 Giúp Lễ
5:30. Ng. Đình Chót/Đỗ K Loan      Ng. Trung Trực                           Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                    Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Đỗ Thu Hương         Ng. Đình Chót/Ng. Văn Ái         Joseph Hải Nguyễn 
                                                                                            Gavin Nguyễn/Thiện Nguyễn
10. Ng. Trường Giang/My Vũ Lê   Ng. Thanh Ban/Ng.Trung Hải                      Austin Vũ
Dâng lễ: Gđ. Nguyễn Văn Phi&Thái                                                   Tâm&Thiện Hoàng

Phụng Vụ Tuần Tới.   
5:30. Ng. Đức Nội/Hồng Nguyễn   Ng. Đình Chót                            Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                   Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê H. Bình/Phạm LanDung        Ng. Đình Chót/Ng. Văn Cả         Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                Thiện Nguyễn/Tâm Phạm
10.  Các lớp giáo lý                       Đoàn Th. Nguyệt/Ng. Tr. Giang           Aaron Nguyễn
Dâng lễ:  Các lớp giáo lý                                                          Josh Ngô;Benjamin Trần 
            
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 17 tháng 3, 2019
Quĩ Điều Hành. $2,527
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà XứCác gia đình:
Phạm Văn Tiến 500
Lê Thuận&Vi    100
Gia đình #66      50
Tổng cộng:   $650

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Công Tác Làm Lá Hoàn Tất.
Cảm tạ Chúa, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse!  Công tác làm lá năm nay đã hoàn tất một cách rất tốt đẹp ngày Thứ Bảy. Chân thành cám ơn tất cả những người đã hy sinh thời giờ đến giúp mỗi ngày trong suốt hơn 3 tuần vừa qua, các người cưa lá nhất là anh Thường, những người cho mượn xe chuyên chở lá và rờ mọc chở rác, các tài xế, những người cho mượn máy cưa, những người đã nấu thức ăn, và tất cả những công việc khác nữa.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang trả công và ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người.

Tĩnh Tâm Mùa Chay.
Xin thông báo!  Tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay sẽ được tổ chức từ chiều Thứ Sáu, ngày 12, đến Chúa nhật, ngày 14 tháng 4, và sẽ do linh mục tiến sĩ Nguyễn Luật Khoa dòng Phan-xi-cô hướng dẫn. Linh mục Nguyễn Luật Khoa dòng Phan-xi-cô hiện đang phụ trách hướng dẫn tâm linh tại trường đại học chủng viện Thánh Patrick, CA. Xin mọi người chuẩn bị thời giờ và công việc để tham dự.  

Chương Trình Tĩnh Tâm.          
Thứ  Sáu.  7 giờ 15 tối – Thánh lễ.  8 giờ tối tĩnh tâm                        
Thứ Bảy. 10 sáng: Giảng tĩnh tâm (có giải lao khoảng 15 phút) / 12 giờ: Ăn trưa
1 giờ trưa - Tĩnh tâm cho các em học sinh lớp giáo lý.
5 giờ 30: Thánh lễ vọng Chúa nhật  8 giờ tối- tĩnh tâm
Chúa Nhật Lễ Lá. 8&10 giờ sáng: Thánh lễ. 2 giở 30 chiều: Xưng tội    

Xin Tiền Cho Tĩnh Tâm. 
Để tổ chức tuần tĩnh tâm mùa chay sắp tới được chu đáo và tốt đẹp, sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ trong các Thánh lễ Chúa nhật tuần này.  Xin mọi người rộng lượng và quảng đại. Nếu ai muốn giúp đỡ chi phí cho linh mục hướng dẫn, xin liên lạc với linh mục quản nhiệm. Số tiền xin được tuần trước là: $1,278

Ca Đoàn Thiếu Nhi.
Chúa nhật tuần này, ngày 24, các em sẽ ở lại tập hát sau giờ học, từ 2 đến 3 giờ chiều.  Chúa nhật tuần sau, ngày 31, Ca đoàn Thiếu nhi sẽ phụ trách thánh nhạc, và các em lớp giáp giáo lý-Việt ngữ sẽ đảm trách các phần phụng vụ trong Thánh lễ 10 giờ sáng.  Xin phụ huynh đưa các em trong ca đoàn đến lúc 9 giờ 30 để ôn lại các bài hát trước Thánh lễ.

Ca Đoàn Tập Hát Chuẩn Bị Lễ Phục Sinh
Ca đoàn sẽ bắt đầu tập hát vào Chúa nhật tuần tới, ngày 31, lúc 2 giờ chiều, để chuẩn bị cho Tam nhật Vượt qua và đại lễ Phục sinh. Ước mong sự tham gia đông đủ của mọi ca viên thuộc 3 ca đoàn. Xin kính mời!

Luật Mùa Chay.
Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt trong hai ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh. Các ngày Thứ Sáu trong mùa chay phải kiêng thịt. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tới 59 phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày. Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Mùa chay kêu gọi mọi người cải thiện đời sống, cầu nguyện, thực hành Lời Chúa, viếng Đàng Thánh Giá, lần hạt, tham dự Thánh lễ hằng ngày, hy sinh làm việc bác ái, quảng đại, và hãm mình từ bỏ các nết xấu.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....