Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

Là kitô hữu ngày nay – Giáo hội chúng ta đi về đâu?

Là tín hữu kitô ngày nay có nghĩa là gì? Giáo hội chúng ta đi về đâu? Làm thế nào tìm thấy Chúa trong thời buổi ngày càng thế tục này?

Linh mục Bề trên tổng quyền Dòng Tên Arturo Sosa tại hội nghị Bàn Tròn về chỗ đứng của Giáo hội ngày nay @ Schweizer Jesuitenprovinz / CélineFossati

Thế còn đức tin, chỗ đứng của đức tin trong xã hội rất thế tục này? Một Giáo hội như Giáo hội công giáo có còn vai trò gì ngoài vai trò nghi thức?
Ngày thứ sáu 20 tháng 9, Linh mục bề trên tổng quyền đã tham dự hội nghị bàn tròn về các vấn đề này. Cử tọa là những người suy tư về vai trò văn hóa của tôn giáo và yếu tố ổn định mà tôn giáo có thể mang lại cho xã hội, Cha Arturo Sosa có lời tuyên bố mà chúng tôi xin ghi lại đầy đủ ở đây.

Bài phát biểu của Cha bề trên tổng quyền về chỗ đứng của Giáo hội và của tín hữu kitô ngày nay.

Là tín hữu kitô ngày nay có nghĩa là gì? Giáo hội chúng ta đi về đâu? Làm thế nào tìm thấy Chúa trong thời buổi ngày càng thế tục này? Đức tin của chúng ta có thể nói chuyện lại với người trẻ không? Chúng ta tìm hy vọng ở đâu? Để đề cập đến các vấn đề này, chúng ta không những chỉ cần kiến thức mà cần có cả Khôn Ngoan.

Sách Khôn ngoan của Kinh Thánh viết: “Quả thế khôn ngoan là phản ảnh của sự sáng hằng có, là gương không tì ố rọi lại hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh của Thiên Chúa toàn thiện. Tuy chỉ một mình, khôn ngoan thật vạn năng, bất di bất dịch trong mình, khôn ngoan lại đổi mới mọi sự, và qua các thế đại, khôn ngoan chuyển đến các linh hồn lành thánh, biến họ thành bạn của Thiên Chúa và thành tiên tri. Quả thế, Thiên Chúa không yêu mến gì, ngoại trừ kẻ nào chung sống với khôn ngoan.”

Chúng ta được mời đọc “Dấu hiệu của thời đại” và chúng ta tự hỏi “Đời sống đức tin trong thời đại thế tục là gì?” Thời đại chúng ta được đánh dấu bằng sự thế tục hóa ngày càng tăng. Nếu chúng ta chỉ đi tìm “các cách cũ” thì đây có thể xem là một mối đe dọa. Chúng ta có thể sợ thế tục hóa như một sự suy yếu. Chúng ta có thể than khóc về việc mất nhịp điệu cùng chia sẻ một đức tin chung. Chúng ta có thể tuyệt vọng tin đời sống kitô của chúng ta vẫn còn có ý nghĩa.

Nhưng Khôn ngoan kêu gọi chúng ta dấn thân vào thế tục hóa và không sợ nó. Đây là một cơ hội để có mặt theo một cách MỚI: chúng ta tự hỏi, làm thế nào Chúa làm việc ở đây và bây giờ? Đây là cơ hội để lựa chọn một cách tự do và quyết định để sống đức tin của chúng ta. Điều này làm phong phú cho toàn bộ xã hội thế tục, ngay cả với những người theo một con đường khác. Cũng như không phải ai cũng là nghệ sĩ, tất cả đều được phong phú qua cái đẹp mà họ tạo ra. Như vậy, không phải tất cả mọi người đều có đức tin, nhưng tất cả đều có thể được phong phú bằng cuộc sống của chúng ta trong Thần Khí. Trong mỗi xã hội đều cần có sự siêu việt, một điều gì đó lớn hơn mình, một lòng sốt mến. Chúng ta cần các giá trị làm lớn rộng lợi ích cá nhân và thúc đẩy lòng cao thượng. Nhu cầu hy sinh mình và hy vọng đến từ Chúa bị đóng đinh và phục sinh. Một nhu cầu hành động hỗ trợ lợi ích chung.

Việc đọc các Dấu hiệu của thời đại cũng mời chúng ta mở ra với “Thời đại của cầu nguyện và hành động”.

Chúng ta phải đối diện với các thách thức đang chờ chúng ta: trào lưu chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa mị dân, sự chênh lệch kinh tế ngày càng nặng, bất ổn chính trị ngày càng tăng, coi thường lợi ích chung ngày càng tăng, quên đi những người dễ bị tổn thương và những người di dân, nhiều gia đình phải di dời vì chiến tranh, những người sống bên lề và vấn đề suy thoái môi trường.
Chúng ta có thể làm gì từ cảm hứng của Khôn ngoan? Chúng ta, các tu sĩ Dòng Tên, chúng ta tìm thấy câu trả lời qua con đường kết hợp cầu nguyện và hành động.
– Để ngày càng có nhiều Giêsu hữu gần gũi với người nghèo.
– Làm việc với người nghèo, cho công bằng xã hội và để thay đổi chính sách kinh tế, chính trị và xã hội và các nguyên nhân của chúng.
– Hiểu rõ hơn các quá trình tạo ra bất công; giúp phát triển các mô hình thay thế.
– Đề xuất một quá trình toàn cầu hóa dựa trên tinh thần đa văn hóa.
– Chăm sóc người di cư, người di dời, nạn nhân của nạn buôn người.
– Tăng cường dân chủ bằng cách đào tạo người công dân và thúc đẩy ơn gọi phục vụ công chúng và đời sống chính trị để đảm bảo lợi ích chung.

Lắng nghe tuổi trẻ

Chúng ta nhận ra, lớn lên trong thế giới biến đổi nhanh chóng, nhiều người trẻ tự hỏi điều gì có thể mang lại giá trị và ý nghĩa cho cuộc sống của họ. Nhiều người cảm thấy lạc hướng hoặc vô vọng. Tuy nhiên, đồng thời, họ cũng mang trong lòng hạt giống của một tầm nhìn mới và một cách sống mới về đức tin chúng ta. Câu hỏi cho chúng ta là: làm thế nào chúng ta có thể cùng đi với họ tiến về một tương lai đầy hy vọng? Vì thế chúng ta phải đồng hành với những người trẻ tuổi trong thực tế của họ.
Đây là những nơi rất quan trọng mà Giáo hội tìm cách nhận thức và phân định các tác động của Chúa Thánh Thần trong và qua các thời khắc lịch sử của loài người. Chúng ta phải để cho mình được những người trẻ giúp đỡ để hiểu sự thay đổi của tính hiện đại ngày nay và hy vọng tính hiện đại này mang lại.
Trong đường hướng này, chúng ta được mời gọi để tạo các khoảng không gian trong công việc tông đồ của chúng ta, trong Giáo hội, trong xã hội dân sự để người trẻ có thể là nhân vật chính, để họ lớn lên trong phân định và trong dấn thân.
Cuối cùng và là điều rất quan trọng, để trả lời một cách khôn ngoan với các dấu chỉ của thời hiện đại, chúng ta phải sống một đời sống nhất quán, có đời sống thiêng liêng sâu đậm và mở ra để chia sẻ chúng ta là ai và ai là động lực cho đời sống chúng ta.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch (phanxico.vn)

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....