Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 26 Thường niên. Năm C_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 26 Thường Niên. Năm C. Số 766

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Am. 6, 1-7. Trong bài đọc 1 hôm nay, ngôn sứ Amốt cảnh cáo những kẻ kiêu căng, và những người giàu có ăn uống nhậu nhẹt say sưa, sống xa đọa, phóng  túng, và ích kỷ.  Họ sẽ phải chịu cảnh lưu đày và chết khốn khổ.  Đó là ý nghĩa của bài đọc này.
Bài Đọc 2. 1Tm. 6, 11-16. Trong đoạn thư này, thánh Phaolô khuyên ông Timôtê và chúng ta sống công chính, đạo đức, hiền lành, vững lòng tin và yêu mến, để được cứu độ trong ngày Chúa Giêsu ngự đến. Đó là nội dung bài đọc 2 hôm nay.
Tin Mừng. Lc. 16, 19-31. Tin mừng hôm nay kể dụ ngôn người giàu có ăn uống linh đình, ích kỷ và “vô cảm”, làm ngơ, không thương giúp Ladarô nghèo khó, để dạy chúng ta sống bác ái, vị tha và quảng đại để được hưởng phúc Nước Trời.

Đáp Ca: Linh hồn tôi hỡi, hãy ngợi khen Chúa.

Kinh thánh tuần tớiKb. 1, 2-3. 2,2-4; 2Tm. 1, 6-14; Lc. 17, 5-10.

Suy Niệm.
Qua dụ ngôn trong bài Tin Mừng, chúng ta thấy hai cảnh hoàn toàn trái ngược nhau ở đời này và ở đời sau. Đời này là một người phú hộ giàu sang, và một người nghèo khổ Lazarô. Vị thế thay đổi ở đời sau: người phú hộ thì bị muôn đời trầm luân khốn nạn, còn người nghèo khổ Lazarô thì được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Tại sao?  Người phú hộ, cũng như biết bao người giàu có khác trong xã hội này, nghĩ rằng: những gì đang có là của mình, muốn xử dụng hay cho ai hay không là tùy ý mình. Ông nghĩ: ông có quyền giúp đỡ hay không giúp đỡ những người nghèo khổ.  Sống như thế ông nghĩ không có lỗi gì và hoàn toàn không có tội.  Thế những, tội của người phú hộ giàu có là tội “vô cảm, vô tâm”, làm ngơ trước hoàn cảnh khốn khổ của Ladarô chờ đợi một chút bố thí của ông để sống. Người phú hộ giàu có có một đời sống ích kỷ, không có lòng thương xót và quảng đại đối với người khác.  Ông còn có tội tự kiêu vì ông cho rằng tiền bạc của cải ông có là tự ông làm ra, nhưng thật ra không phải là của ông.  Tất cả những gì chúng ta đang có là do ơn Chúa ban. Ông và tất cả chúng ta chỉ là những người quản lý của Chúa, và phải xử dụng theo ý Chúa để làm sáng danh Ngài.

Reflection.
Amos 6:1a, 4-7. Amos was a shepherd. When God called him to be a prophet, Amos did not forget the values of simple living in harmony with nature. The selfish ways of the rich disgusted him. They thought only of their own comfort and placed their trust in their wealth rather than in God. The prophet warned them that God would not allow their sinfulness to remain unpunished.  Sometimes people feel secure only when they have a nice house, money in the bank, and lots of possessions. How will you show that your true security comes from God’s love for you?
1Timothy 6:11-16. Today's reading is the conclusion of the first letter to Timothy, a leader of the early Christian community. The writer, Paul, urges Timothy to serve others by practicing all the virtues (that is, strengths) we see in Jesus. Timothy must "fight the good fight of faith" and be committed to the truth until the Lord comes again. Faith is a gift of God, but we need to help it grow strong. How do you strengthen your faith? How do you help others grow in faith?
Luke 16:19-31. To whom is Jesus speaking when he tells the story of the rich man and Lazarus? Luke's Gospel prepares us for this parable by telling us that was the money-loving Pharisees who had made fun of Jesus' teaching that "you cannot give yourself to God and money." We read this teaching in last week's gospel. But Jesus also speaks to us today as he describes the eternal reward of Lazarus and the punishment of the rich man. Do we, like the rich man, sometimes forget God's word about sharing what we have with the poor? Do we sometimes ignore or see right through the hungry or homeless person in our own community? How will you show that you have heard Jesus' warning about ignoring Lazarus?

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.        Dcr. 8, 1-8; Lc. 9, 46-50.       Lh. Tiền nhân
Thứ Ba.         Dcr. 8, 20-23; Lc. 9, 51-56.   Lh. Phê-rô&Giuse 
Thứ Tư.         Gp. 3, 1-23; Mt. 18, 1-10.      Lh. Anna&Đa Minh
Thứ Năm.      Nkm. 8, 1-12; Lc. 10, 1-12.   Xin bình an/Gđ. Long&Mai
Thứ Sáu.       Br. 1, 15-22; Lc. 10, 13-16.   Tạ ơn Đức Mẹ
Thứ Bảy.      5:30     Lh.  Các lh./Gđ. Ng. Thủy
Chúa Nhật.   8&10 giờ sáng   Các Lh/Gđ.Ng.Thủy – Lh. Gioan Bao&Maria/Lê V Anh
                                                 Xin như ý/Hội Đền tạ

Phụng Vụ Tuần Này.   
             Đọc Lời Chúa            Thừa Tác Viên Thánh Thể             Giúp Lễ          
5:30. Ng. Đức Nội/Ngọc Nguyễn    Ng. Viết Phương                    Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê Huy Bình/An Phạm               Ng.Đình Chót/Ng.Văn Cả        Joseph Hải Nguyễn
                                                                                            Tâm Phạm&Thiện Nguyễn
10. Các lớp giáo lý                         Đoàn Q. Dũng/Phạm V. Tiến          Danny Nguyễn
Dâng lễ. Các lớp giáo lý.                                                     Steven Trần/Alex Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30.  Hội Hiền Mẫu                              Ng. Trung Trực                Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng.Đình Chót/Trần Hồng Trang       Ng.Đình Chót/Ng.V Cả     Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                   Gavin Nguyễn/Đạt Vũ
10.  Hội Hiền Mẫu                                 Lê Th. Xuân/Ng. Th. Ban         Aaron Nguyễn
Dâng lễ: Hội Hiền Mẫu                                                              Jon Đinh/Minh Phạm

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 22 tháng 9, 2019
Quĩ Điều Hành. $3,244
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Jason Trần                100
Đỗ Thị Bích Phượng 100
Đinh Quốc Trương    100
Đinh Hoàng Quân     100
Đinh Quỳnh Trúc       100
Nguyễn Minh Sang    100
Phạm Kim Loan         100
Hoàng Trung Nguyễn100
Phạm Bá Nghiêm      100
Nguyễn Tự Lập         100
Nguyễn Chơn Phán  100
Nguyễn Đức Nội       100
Tổng cộng:         $1,200

Chào Mừng.
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chúa Nhật Linh Mục.
Chúa nhật tuần này, ngày 29, được gọi là Chúa nhật Linh mục tại quốc gia Hoa kỳ. Giáo dân trong giáo xứ được kêu gọi cầu nguyện và trợ giúp linh mục hiện đang phục vụ giáo xứ, và các linh mục tiền nhiệm. Chân thành cảm tạ.

Ca Đoàn Thiếu Nhi. 
Các em sẽ phụ trách hát lễ trong Thánh lễ 10 giờ sáng tuần này.  Xin Chúa chúc lành cho những hy sinh cố gắng của các em, cùng sự hổ trợ khích lệ của quý phụ huynh, sơ Kim Anh và anh chị Hương Hiền.

Chầu Thánh Thể Gia Trưởng.
Xin mời các gia trưởng tham dự giờ chầu Thánh Thể chiều Thứ Sáu đầu tháng tuần này, ngày mùng 4, lúc 6 giờ, trước Thánh lễ 6 giờ 30 chiều.

Hội Hiền Mẫu.
Sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào chiều Thứ Bảy đầu tháng tuần này, ngày mùng 5, lúc 5 giờ.  Xin các hội viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.

Cung Nghinh Đức Maria Và Thánh Giuse.
Tháng Mười là Tháng Mân Côi. Mọi người được kêu gọi sống Ba Mệnh Lệnh Fatima của Đức Maria: Lần hạt Mân côi; Tôn sùng Mẫu Tâm và Cải thiện đời sống.  Nếu thời tiết thuận tiện, sẽ có cuộc cung nghinh Đức Maria và Thánh Giuse trước Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 6 tháng 10. Hội Hiền Mẫu sẽ đảm trách khiêng kiệu và những phần phụng vụ trong Thánh lễ. Hội đồng mục vụ kiêng kiệu Thánh Giuse. Xin mọi người tham dự.

Đại Hội Giới Trẻ Địa Phận.
Văn phòng giới trẻ điạ phận sẽ tổ chức ngày đại hội giới trẻ cho các em học sinh trung học trở lên, vào Thứ Bảy ngày 19 tháng 10 tới đây, tại trường Union High School. Các em trong lớp Thêm sức trong giáo xứ buộc phải ghi danh và tham dự ngày đại hội này. Mọi thắc mắc và chi tiết xin liên lạc với thầy cô của lớp Thêm sức. Chân thành cảm ơn.

Hội Chợ Mùa Thu.
Hội chợ mùa thu sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 26 tháng 10, bắt đầu từ 6 giờ 30 chiều, tại hội trường. Có nhiều trò chơi và sẽ có cuộc thi quần áo Halloween. Đồng thời quán Thánh Giuse sẽ bán nhiều món ăn ngon và hấp dẫn.  Xin  mời mọi người tham dự.

Hủy Bỏ chương trình Chích Ngừa Cảm Cúm Và Khám Bệnh.
Vì tiệm Walgreen không còn các phiếu chính ngừa miễn phí, cho nên buổi chích ngừa và khám bệnh tại giáo xứ sẽ bị hủy bỏ.  Chân thành cáo lỗi với mọi người.

Ghi Tên Thừa Tác Viên Đọc Sách Và Cho Chịu Lễ.
Những ai muốn tình nguyện tham gia phần vụ đọc sách và cho chịu lễ, trong các Thánh lễ vọng 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy, hay  8 và 10 giờ sáng Chúa nhật, xin vui lòng ghi tên vào danh sách ở cuối nhà thờ. Xin đánh dấu vào ngày và giờ Thánh lễ muốn tham gia. Xin cám ơn.

Rao Hôn Phối.
Chị Nguyễn Uyên Vy, giáo dân trong giáo xứ, con ông bà Nguyễn Trường Sơn, ở Tulsa, muốn kết hôn với anh Trần Văn Nhàn, ngụ tại Việt Nam.  Nếu ai biết đôi này có ngăn trở gì, xin cho linh mục chánh xứ biết.  Chân thành cám ơn. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....