Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 25 Thường niên. Năm C_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 25 Thường Niên. Năm C. Số 765

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Am. 8, 4-7. Trong bài đọc 1 hôm nay, ngôn sứ Amốt lên án  một cách gắt gao những kẻ buôn bán gian lận, đầu cơ tích trữ và bóc lột người nghèo. Những người này đã phạm tội, mất lòng Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài Đọc 2. 1Tm. 2, 1-8. Thánh Phaolô kêu gọi chúng ta cầu nguyện với lòng chân thật cho mọi người được bình an, được an cư lạc nghiệp, và sống đẹp lòng Chúa, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi. Đó là nội dung đoạn thư này.
Tin Mừng. Lc. 16, 1-13. Tin mừng trích sách Luca hôm nay thuật lại dụ ngôn người quản lý bất trung, để dạy chúng ta khôn khéo biết dùng của cải Chúa ban cho ở đời này, quảng đại trong những việc bác ái, làm sáng danh Chúa, hay, biết dùng đời sống hôm nay mà lo cho phần rỗi linh hồn chúng ta đời sau.

Đáp ca: Hãy ngợi khen Chúa, Đấng nâng cao kẻ túng thiếu.

Kinh thánh tuần tới: Am. 6, 4-7; 1Tm. 6, 11-16; Lc. 16, 19-31.

Suy Niệm.
Để dạy chúng ta khôn khéo xử dụng những ơn lành của Chúa ban đời này để đầu tự cho cuộc sống đời sau, Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn người quản gia khôn khéo. Câu hỏi quan trọng là: Nếu "con cái đời này" biết phải làm gì và làm cách nào đối với tiền của để to liệu cho ngày mai, thì tại sao "con cái sự sáng" lại không biết sử dụng ơn Chúa ban trong hiện tại để lo cho phần rỗi của mình đời sau? Nếu người quản gia bất lương biết dùng tiền của bất chính để mua lấy bạn hữu, tại sao người tín hữu lại không biết khôn ngoan sử dụng của cải tạm bợ vào những việc bác ái, vào việc xây dựng Nước Chúa và làm sáng danh Chúa hôm nay để mua lấy Nước Trời đời sau? Nếu người ta căn cứ vào cách dùng tiền của để biết được lòng người có trung tín hay không, thì tại sao người Ki-tô lại không "trung tín với Chúa", sử dụng tiền của để bảo đảm cho sự vĩnh cửu chân thật đời sau? Chỉ khi nào sử dụng tiền của trong việc bác ái và tốt lành, chúng ta mới thực là những quản gia biết làm theo ý chủ, trở thành những quản gia trung tín và khôn ngoan. Chỉ khi nào biết coi tiền của là phương tiện phục vụ cho cùng đích là Nước Trời chúng ta mới thực sự "làm tôi Thiên Chúa."

Reflection.
Amos 8:4-7. The prophet Amos lived eight centuries before Christ, but the warning he issued against greed is still needed today. He calls on dishonest people who cheat others to take a good look at themselves. They are so focused on money that they cannot wait for the Sabbath or holy days to be over. They are not fair with the poor. But their greed is no secret from God. "Never will I forget a thing they have done!" God promises. How much is "enough?" How much food is enough? How much money is enough? How might you share some of them with those who have less? What other ways can you share your "time, talent, and treasure" with those who struggle just to have enough? 
1 Timothy 2:1-8. This reading from the first letter to Timothy was written at a time when Christians were trying to get along with the Roman government. Wisely, they are advised to pray for those who have power over them. They hope to avoid persecution so that they can live in peace. But they also hope for the conversion of their rulers to the Christian faith. Do you remember to pray for those leaders whose decisions affect our nation's values?
Luke 16:1-13. Jesus warns his followers today against allowing money to become their master. They must use money in an intelligent and responsible way. But they must be ever alert to the ways in which concerns about money can take over their lives. Jesus advises them to prove themselves trustworthy in dealing with material wealth. Then they will be more trustworthy in spiritual matters as well. How do you share your money with those who have less? How do you use your money to care for yourself? How do you use your money to care for others?

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Er. 1, 1-6; Lc. 8, 16-18.      Các Lh. ở luyện hình.
Thứ Ba.        Er. 6, 7-20; Lc. 8, 19-21.    Lh. Giuse
Thứ Tư.        Er. 9, 5-9; Lc. 9, 1-6.          Lh. Giuse/Gđ. Nha Trần
Thứ Năm.     Kg. 1, 1-8; Lc. 9, 7-9.         Lh. Đa Minh 
Thứ Sáu.      Kg. 2, 1-9; Lc. 9, 18-22.     Lh. Anna&Maria/Gđ. Long&Hoài 
Thứ Bảy.      5:30     Lh. Giuse 
Chúa Nhật.   8&10 giờ sáng   Lh. Đa Minh, ngày giỗ   -   Lh. Giuse/Nha Trần
                                                Xin gia đình bình an/Gđ. Long&Hoài

Phụng Vụ Tuần Này.   
             Đọc Lời Chúa               Thừa Tác Viên Thánh Thể                Giúp Lễ          
5:30. Ng.Đình Chót/Trần M Nguyệt   Ng. Đình Chót                      Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Trần Thị Tho              Ng.Đình Chót/Ng.Văn Cả     Joseph Hải Nguyễn
                                                                                       Nguyễn Gavin Nguyễn/Đạt Vũ
10. Ng. Thanh Ban/Uyên Đinh          Lê Đình Phong/Ng. Viết Phương     Dustin Phạm
Dâng lễ. Gđ. Trần V. Sinh&Thúy                                            Josh Ngô/Benjamin Trần

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng. Đức Nội/Ngọc Nguyễn     Ng. Viết Phương                    Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê Huy Bình/An Phạm                Ng.Đình Chót/Ng.Văn Cả        Joseph Hải Nguyễn
                                                                                             Tâm Phạm&Thiện Nguyễn
10.  Các lớp giáo lý                         Đoàn Q. Dũng/Phạm V. Tiến          Danny Nguyễn
Dâng lễ: Các lớp giáo lý.                                                      Steven Trần/Alex Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 15 tháng 9, 2019
Quĩ Điều Hành. $4,084
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Chợ Nam Hải     2,000
Đinh Thiên Trấn 1,000
Thang Ly&Lise     500
Ẩn danh                500
Phạm Minh Tâm   200
Tina Thuy             100
Bùi Thị Gẫm           50
Tổng cộng:     $4,350

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu.
Số tiền thu được trong lần bán thức ăn tuần vừa qua là $1,847. Chân thành cám ơn các hội viên và những người hy sinh nấu những món ăn.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người. 

Chào Mừng.
Giáo xứ hân hoan chào mừng linh mục Anthony Nguyễn Đình Phúc, dòng Chúa Cứu Thế, tỉnh dòng Denver, đến dâng các Thánh lễ cuối tuần này tại giáo xứ.  Linh mục hỗ trợ cho chương trình Unbound, chương trình bảo trợ những trẻ em và gia đình nghèo. Xin Chúa trả công và chúc lành cho công việc mục vụ của ngài.

Chân Thành Cám Ơn.
Chân thành cám ơn mọi người đã phụ giúp mọi công việc tổ chức Tết Trung thu tối Chúa nhật tuần vừa qua, nhất là các em tham gia những tiết mục, cũng như đoàn múa lân. Xin xem hình ảnh trong trang web giáo xứ. Xin Chúa trả công cho mọi người.

Ca Đoàn Thiếu Nhi.
Các em sẽ ở lại tập hát sau giờ học từ 2 đến 3 chiều Chúa nhật tuần này.  Chúa nhật tuần tới, ngày 29, ca đoàn Thiếu nhi sẽ phụ trách hát lễ cùng với các lớp GL-VN sẽ phụ trách phụng vụ trong Thánh lễ. Vì thế, xin phụ huynh đưa các em đến lúc 9 giờ 30 sáng trước Thánh lễ để tập dượt.

Đại Hội Giới Trẻ Địa Phận.
Văn phòng giới trẻ điạ phận sẽ tổ chức ngày đại hội giới trẻ cho các em học sinh trung học trở lên, vào Thứ Bảy ngày 19 tháng 10 tới đây, tại trường Union High School. Sẽ có các giờ hội thảo, thánh ca, xưng tội, Chầu Thánh Thể, và Thánh lễ bế mạc do Đức cha địa phận chủ tế. Địa phận kêu mời tất cả các em tuổi trung học trở lên trong các giáo xứ tham gia. Các em trong lớp Thêm sức trong giáo xứ buộc phải tham dự ngày đại hội này, vì đây là dịp cho các em làm quen và học hỏi với các thanh thiếu niên trong các giáo xứ bạn, nhất là để các em tiến đến gần Chúa hơn trong thời gian học hỏi chuẩn bị lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức. Xin cha mẹ phụ huynh khuyến khích nhắc nhở các em ghi danh trước ngày 5 tháng 10. Mọi thắc mắc xin liên lạc với thầy cô của lớp Thêm sức. Chân thành cảm ơn.

Hội Giúp Lễ.  
Các em học sinh nam từ lớp 4 trở lên muốn gia nhập Hội giúp lễ xin ghi tên vào danh sách ở cuối nhà thờ. Xin cha mẹ khuyến khích và ghi danh các em.

Ghi Tên Thừa Tác Viên Đọc Sách Và Cho Chịu Lễ.
Những ai muốn tình nguyện tham gia phần vụ đọc sách và cho chịu lễ, trong các Thánh lễ vọng 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy, hay  8 và 10 giờ sáng Chúa nhật, xin vui lòng ghi tên vào danh sách ở cuối nhà thờ. Xin đánh dấu vào ngày và giờ Thánh lễ muốn tham gia. Xin cám ơn.

Chích Ngừa Cảm Cúm Và Khám Bệnh.
Sẽ có buổi chích ngừa cảm cúm và khám bệnh miễn phí vào ngày 5 tháng 10, tại hội trường. Thời gian từ 9 đến 11 giờ sáng.  Tiệm Walgreen đảm trách chích ngừa và chỉ có 100 mũi miễn phí cho những người không có bảo hiểm.  Những ai có bảo hiểm, xin mang theo giấy chứng nhận.  Bác sĩ Phương Trang sẽ đảm trách khám bệnh.  Chân thành cám ơn tiệm Walgreen, người liên lạc và bác sĩ Phương Trang.

Rao Hôn Phối.
Chị Nguyễn Uyên Vy, giáo dân trong giáo xứ, con ông bà Nguyễn Trường Sơn, ở Tulsa, muốn kết hôn với anh Trần Văn Nhàn, ngụ tại Việt Nam.  Nếu ai biết đôi này có ngăn trở gì, xin cho linh mục chánh xứ biết.  Chân thành cám ơn. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....