Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2021

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 3 Thường niên. Năm B_2021

   Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 3 Thường Niên. Năm B. Số 825

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:30 chiều. Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài đọc 1.  Go. 3, 1-10.  Bài đọc này thuật lại câu chuyện dân thành Ni-ni-vê phạm tội và Thiên Chúa đã sai ngôn sứ Giô-na đến kêu gọi họ sám hối ăn năn.  Toàn dân nghe lời ông thống hối tội lỗi nên được Thiên Chúa thứ tha.

Bài đọc 2.  1Cr. 7, 29-31.  Trong bài đọc này, Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu sống siêu thoát, coi mọi sự ở đời như không vì thời giờ chóng qua.  Mỗi người sống hoàn thiện bằng cách sống kết hợp với Chúa. Đó là ý nghĩa đoạn thư sau này.

Tin Mừng.  Mc. 1, 14-20.  Sau khi được Gioan Tiền hô dọn đường, Chúa Giêsu công khai loan báo Tin mừng.  Người kêu gọi mọi người sám hối tội lỗi và tin theo Người.  Người cũng chiêu mộ bốn môn đệ đầu tiên phụ giúp Người. 

Đáp ca. Lạy Chúa, xin chỉ bảo con về lối bước của Ngài.

Kinh Thánh tuần tới:  Ðnl. 18, 15-20; 1Cr. 7, 32-35; Mc. 1, 21-28.

Suy Niệm.

Lời Chúa hôm nay có một chủ đề chính, đó là "Tiếng Chúa gọi". Bài Cựu Ước nói về việc Chúa gọi tiên tri Giona đi rao giảng lòng sám hối cho dân thành Ninivê. Bài trích thư gởi giáo dân Côrintô nói về sự cấp bách phải đáp lại tiếng Chúa gọi mà hoán cải đời sống. Còn bài Tin Mừng thì nói về việc Chúa gọi 4 Tông đồ đầu tiên là Anrê, Phêrô, Giacôbê và Gioan. Chúng ta thường hiểu "tiếng Chúa gọi" theo nghĩa hẹp, đó là Chúa gọi một người nào trở thành tu sĩ hay linh mục. Hiểu rộng thêm một chút thì "Tiếng Chúa gọi" cũng có thể là sống ý Chúa trong bậc gia đình. Nhưng hiểu như thế vẫn còn hẹp nghĩa lắm. Không phải Chúa chỉ gọi đi tu hoặc có gia đình, mà còn là tiếng Chúa kêu gọi tất cả chúng ta cộng tác với Người trong chương trình rao giảng Tin mừng và ơn cứu độ. Thật vậy, trong sứ vụ cứu độ thì Thiên Chúa lại cần đến con người. Thánh Augustinô đã suy gẫm và rút ra kết luận: "Khi tạo dựng con, Chúa không cần hỏi ý con. Khi muốn thánh hóa con, Chúa cần con góp sức con." Chúa Giêsu đến loan báo Tin Mừng cứu độ, kêu gọi mọi người ăn năn thống hối, để được đón nhận vào triều đại nước Thiên Chúa. Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta trở thành những Kitô hữu, môn đệ của Chúa, và được Chúa mời gọi theo Chúa để thi hành sứ vụ này. Tôi đã làm gì để đóng góp vào chương trình của Chúa?  

Reflection.

Jonah 3:1-5,10.  God sent the prophet Jonah to the people of the pagan city of Nineveh. The people of Nineveh were doing many sinful things, and Jonah warned them of God's anger. The people listened to Jonah. They turned from their evil ways, believed in God, fasted, and did penance. Because of their change of heart, God spared them. Who are the people in today's world that help us to turn away from sin and evil behavior?

1 Corinthians 7:29-31. In this reading Saint Paul reminds the people of Corinth that our world is not a lasting home. By this he means that Christ will come again in glory. Until he comes again, we are to do our best to live good lives and to care for the needs of others. When we do these things, we are always ready to meet Christ. Preparing for God's Kingdom should always be a top priority for Christians. Why is it important to live each day as a preparation for God's Kingdom? How do we do that?

Mark 1:14-20. Today's gospel reading recounts how Jesus calls his first disciples Simon and Andrew, James and John.  The four fishermen immediately respond to God's call. They leave their boats and their nets in order to follow Jesus right on the spot. "I will make you fishers of men," Jesus promises his new disciples. They take his words to heart and make following him their first priority in life. What does Jesus call his first disciples and us to do? Are there things that might prevent us from hearing Jesus' urgent call? What are they?  Who or what can help us to put following Jesus first in our lives?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai.  Cv. 22, 3-16; Mc. 16, 15-18.  Lh. Maria&Giuse/Gđ. Giang&Tiên
Thứ Ba.    2Tm. 1, 1-8; Mc. 3, 31-35.    Lh. Maria&Giuse/Gđ. Giang&Tiên
Thứ Tư.    Lh.Giuse&Têrêsa/Gđ.Âu Trường&Hương - Lh.Maria&Giuse/Giang&Tiên
Thứ Năm. Dt. 10, 19-25; Mc. 4, 26-34.  Lh. Maria&Giuse/Gđ. Giang&Tiên
Thứ Sáu.  Dt. 10, 32-39; Mc. 4, 26-34.  Lh. Maria&Giuse/Gđ. Giang&Tiên
Thứ Bảy.  5 giờ 30 chiều.  Lh. Maria&Giuse/Gđ. Giang&Tiên
Chúa Nhật. Lh. Anna/Gđ. Âu Trường&Hương - Lh.Madalena/Gđ.Ng. Đ Chót
                    Lh. Maria&Giuse/Gđ. Giang&Tiên
                                         

Phụng Vụ Tuần Này

             Đọc Lời Chúa                            Thừa Tác Viên                       Giúp Lễ        

5:30. Ng. Hưng Thịnh/Ng. Ngọc Yến       Sơ Kim Anh
8. Ng. Văn Cả/Lê Thị Xuân                      Sơ Nguyễn Liên
10. Đoàn Q Dũng/Trần Thu Hường         Sơ Ánh Tuyết

Phụng Vụ Tuần Tới.

5:30. Ng. Đức Nội/Đỗ K Loan                  Sơ Kim Anh
8. Ng. Hưng Thịnh/Trần Hồng Trang       Sơ Nguyễn Liên
10. Phạm V Tiến/Trần Kim Thảo             Sơ Ánh Tuyết

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 17 tháng 1, 2021

Quĩ Điều Hành.  Tổng cộng: $2,540

Quĩ Xây Dựng Thánh Đường Mới. Gia đình: Kính Nguyễn 400. 

Tổng cộng: $400

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chỉ Thị Buộc Đeo Khẩu Trang. 

Để tuân theo chỉ thị của thành phố, khi đến nhà thờ tham dự Thánh lễ, xin mọi người đeo khẩu trang, và cố gắng giữ khoảng cách.  Xin Chúa gìn giữ che chở mọi người bằng an và bệnh dịch sớm chấm dứt.

Xin Chú Ý!

Để giữ sự trang nghiêm và tôn kính, khi tham dự Thánh lễ xin vui lòng tắt điện thoại, hay cài đặt vào chế độ rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.

Chân Thành Phân Ưu.  

Anh Phao-lô Nguyễn Ngọc Đức, anh của chị Thủy vợ anh Đặng Phương, đã qua đời và cũng đã được an táng vào sáng Thứ Bảy.  Giáo xứ chân thành phân ưu cùng  anh chị và mọi người trong tang quyến.

Cụ bà Anna Trần Thị Sinh, thân mẫu của anh Nguyễn Quốc Quỳnh, vừa qua đời tại Việt Nam. Giáo xứ cũng chân thành phân ưu cùng anh chị Quỳnh&Diễm, và mọi người trong thân quyến.

Trong niềm tin vào Chúa Giê-su Ki-tô phục sinh, chúng ta cùng cầu xin cho 2 linh hồn Phao-lô và Anna được sớm hưởng thánh nhan Chúa trên Nước Trời.

Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Giuse.

Giáo xứ sẽ liên tiếp làm tuần cửu nhật sau các Thánh lễ hàng ngày và cuối tuần, trong Năm Thánh Thánh Giuse này, theo thứ tự hướng dẫn trong sách tuần cửu nhật để trong ngăn đựng sách ở trước ghế ngồi.  Sau khi sử dụng sách cầu nguyện, xin vui lòng để lại nhà thờ.  Nếu muốn lấy sách về nhà để cầu nguyện, xin cho linh mục quản nhiệm biết.  Xin cùng tham dự tuần cửu nhật trong các Thánh lễ trực tuyến. 

Hộp Thư Dâng Cúng 2021. 

Xin các gia trưởng vui lòng ghé lấy bao thư  dâng cúng cho quĩ điều hành năm 2021 của gia đình để trong các hộp phía sau nhà thờ. Và nếu được, xin lấy dùm cho những gia đình thân quen.  Khi dâng cúng hay đóng góp, xin vui lòng dùng bao thư để ban tài chánh dễ dàng ghi sổ sách.  Chân thành cám ơn anh Nguyễn Trung Trực đã hy sinh thời giờ chuẩn bị các bao thư dâng cúng này.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành.

Vé Số Xuân Tân Sửu.

Để yểm trợ chương trình xây dựng ngôi thánh đường mới, giáo xứ gởi 2 vé số xuân trong hộp thư dâng cúng của các gia đình trong giáo xứ.  Chân thành kêu mời các gia đình hy sinh và quảng đại mua ủng hộ. Một số thành viên trong Hội đồng mục vụ cũng sẽ tới các cơ sở thương mại để xin mua ủng hộ. Các vé số sẽ được xổ trong dịp mừng xuân mới Chúa nhật, ngày 14 tháng 2, 2021.  Chân thành cám ơn sự ủng hộ của mọi người.

Chương Trình Làm Lá Mùa Chay. 

Mùa Chay năm nay, giáo xứ sẽ tiếp tục ký hợp đồng làm lá cho công ty Zeigler, bắt đầu vào đầu Tháng Ba.  Ngày giờ  chính thức sẽ thông báo sau. Năm nay, số bó lá công ty đặt là: 12 ngàn bó, ít hơn so với số lượng những năm trước đây.  Vì đây là công việc hàng năm để gây tài chánh cho ngôi thánh đường mới, xin mọi người chuẩn bị thời giờ hy sinh giúp đỡ.  Mọi người giúp sẽ đeo khẩu trang và giữ khoảng cách, tuân theo chỉ thị của thành phố.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....