Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay. Năm A. Số 933

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1.  1Sm. 16, 6-13. Trong bài đọc này, Thiên Chúa sai ngôn sứ Samuen xức dầu cho Đavít làm vua thay thế Saulê đã lỗi nghĩa với Thiên Chúa.  Và Chúa Thánh Thần hướng dẫn vua Đavít từ ngày đó.

Bài Đọc 2. Ep. 5, 8-14. Thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu đã lãnh phép rửa tội phải sống nên con cái Thiên Chúa là Ánh Sáng, bằng cách xa lánh các việc đen tối xấu xa, luôn ăn ở ngay thẳng, lương thiện, công bình và chân thật.  Đó là nội dung đoạn thư này.

Tin Mừng.  Ga. 9, 1-38.  Tin mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa ngườI mù từ khi mới sinh, cho anh được sáng mắt thể xác, nhất là mở con mắt tâm hồn cho anh tin Chúa. Chúng ta cũng cần được Chúa mở mắt tâm hồn chúng ta.

Đáp Ca: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.   

Kinh thánh tuần tới:  Ed. 37, 12-14; Rm. 8, 8-11; Ga. 11, 1-45.

Suy niệm.

Hành trình đức tin của người mù trong bài Tin mừng chính là khuôn mẫu cho hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Chúa Giê-su đã đem anh ra khỏi sự tối tăm, ban cho anh ánh sáng không những thể xác mà còn ánh sáng tâm hồn. Anh qúa vui mừng, khẳng khái quyết liệt tuyên xưng lòng yêu mến tuyệt đối với Chúa Giêsu. Chúng ta cảm tạ Chúa ban cho chúng ta ánh sáng thể xác, nhưng có thể chúng ta có những điểm mù tối trong tâm hồn chẳng hạn như những đam mê, ích kỷ, hận thù, ghen ghét, kiêu căng, gian dối. Còn có những người từ chối không nhận ra sự mù lòa, lỗi lầm, khuyết điểm và giới hạn của chính mình, vì thế không hay khó nhìn thấy sự tốt lành nơi tha nhân, hay nhìn thấy được những ân sủng và sự hiện diện của Chúa trong đời sống. Chúng ta biết sự mù tối tâm hồn rất nguy hại. Chỉ có ánh sáng Tin mừng của Chúa Giê-su Ki-tô mới xoá tan những điểm tối đó. Chỉ có niềm xác tín vào Chúa Giê-su Ki-tô và thực hành Lời Chúa dạy, với đời sống cầu nguyện mới có thể xua đuổi bóng tối ra khỏi tâm hồn, và có ánh sáng Chúa Ki-tô ngự trị.

Reflection.

1 Samuel 16:1, 6-7, 10-13a. God sends the prophet Samuel on an important mission to find and anoint the future king of Israel. But when Samuel finds the man he thinks is just right for the job, God tells him that he has made a mistake. God's advice is: Don't judge by how important a person might seem, for I look into the heart. The prophet listens to God's advice. He chooses the youngest son of Jesse of Bethlehem. This shepherd boy is athletic and handsome. Yet only God sees in David the potential to be Israel's greatest king and the ancestor of the Messiah. Have you ever heard the saying, "Don't judge a book by its cover"? What do you think it means? How does this saying relate to what God says about not judging by appearances?

Ephesians 5:8-14. As we move forward to Easter during this Lenten season, we have thought about the meaning of Baptism. This reading reminds us of the courage we need to have as followers of Christ. The world is not an easy place to share the good news, but it needs to see the light of Christ's truth in us. Can you give names to the "darkness" you face in your world or in the larger world that we share? How will you let the light of Christ shine through you?

John 9:1-41. John's story of the man born blind weaves together the themes of light, sight, and insight. Jesus heals the man so that he can see. The blind man gains not only his sight but also insight. Who are the "truly blind" people in this gospel story? How can you keep from going through life "blind" to the reality of Jesus and his love in your life? How will you stay alert to really see and care for those who need Jesus' healing touch?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.       

Thứ Hai. Kính Thánh Giuse                 Lh. Giuse/Gđ. Ng. Sinh
Thứ Ba.  Ed. 47, 1-12; Ga. 5, 1-16.     Lh. Maria
Thứ Tư.  Is. 49, 8-15; Ga. 5, 17-30.    Xin bằng an
Thứ Năm. Xh. 32, 7-14; Ga. 5, 31-47. Lh.Giuse&Maria/Gđ. Ng V Sinh
Thứ Sáu.  Kn. 2, 1-22; Ga. 7, 1-30.     Xin ơn chữa lành
Thứ Bảy. 5 giờ.    Lh. Anna
Chúa Nhật. 8&10. Lh. Anna - Lh.Teresa - 2 Lh.Maria
                              Lh. Phaolo&Catarina
                                                                                                                                                    

Phụng Vụ Tuần Này

         Đọc Lời Chúa                         Cho Rước Mình Thánh                    

5. Ng. Thành Chung/Trần K Thảo      Sơ Nguyễn Liên/ Ng. Th Ban
8. Ng. Danh Nhân/Trần H Trang        Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Ng. Tr Giang/Lê Th Xuân             Sơ Bạch Tuyết/ Ng. Tr Giang/Đoàn Th Nguyệt

Phụng Vụ Tuần Tới


5. Ng. Hưng Thịnh/Đỗ K Loan             Sơ Ng. Liên/ Ng. V Phương
8. Ng. Hưng Thịnh/Đỗ Thu Hương     Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Đoàn Q Dũng/Phạm Lan Thanh   Sơ Bạch Tuyết/Lê Đình Phong/Ng. Tr. Hải

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $4,333                       

Quĩ Xây Dựng: Các gia đình

Nguyễn Luân         200
Nguyễn Hữu Long 200
Lý Cảnh Trên        100
Trần Văn Tri          100
Tổng cộng         $600

Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Ngắm Đứng-Dâng Hạt. 

Xin chú ý! Sẽ tiếp tục ngắm đứng và dâng hạt từ Thứ Hai đến Thứ Năm trong các tuần mùa chay lúc 5:30 chiều, và Thánh lễ sẽ vào lúc 6 giờ 15. Những ai muốn tham dự, xin vui lòng đến đúng giờ để phân chia. 

Xin Tiền Cho Tĩnh Tâm.

Sẽ xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ trong các Thánh lễ  Chúa nhật tuần này cho tuần tĩnh tâm mùa chay sắp đến.  Xin mọi người rộng lượng và quảng đại. Nếu ai muốn giúp đỡ chi phí cho linh mục hướng dẫn và các linh mục đến giúp, xin liên lạc với linh mục quản nhiệm.  Số tiền xin được tuần vừa qua là: $1,747. Chân thành cám ơn và xin Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chương Trình Làm Lá.

Cảm tạ Chúa, Đức Maria và Thánh Cả Giuse, công việc làm lá tiến hành rất tốt đẹp nhờ vào những sự cố gắng và hy sinh của mọi người.  Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ mọi công việc. Công việc làm lá sẽ tiếp tục vào Thứ Hai, bắt đầu lúc 8 giờ sáng. Vì đây là công việc cần nhiều người giúp, cho nên, xin mọi người hy sinh thời giờ đến giúp. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Cả Giuse ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người.    

Tĩnh Tâm Mùa Chay.

Tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay sẽ được tổ chức từ tối Thứ Sáu, ngày 31 tháng 3, và sẽ do linh mục Nguyễn Thảo Nam, dòng Tên hướng dẫn. 12:30 trưa Thứ Bảy có tĩnh tâm cho các em.  Xin cha mẹ đem các em đến dự.  Xin kêu gọi mọi người sắp xếp công việc chuẩn bị thời giờ tham dự. Sau đây là chương trình tĩnh tâm. 

Chương Trình Tĩnh Tâm

Thứ Sáu. 7 giờ 15 tối – Thánh lễ.
                 8 giờ tối - tĩnh tâm
Thứ Bảy. 10 sáng đến 12 giờ: Ăn trưa.
                1 giờ trưa - Tĩnh tâm các em học sinh. 
                   Xin cha mẹ đưa các em đến hội trường.
                5 giờ tối: Thánh lễ vọng.
                8 giờ tối: tĩnh tâm
Chúa Nhật Lễ Lá. 8&10 giờ sáng: Thánh lễ.
                              2 giở 30 chiều: Nghi thức thống hối và xưng tội

Luật Mùa Chay.

Luật Hội Thánh buộc tất cả mọi người tín hữu từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt các ngày Thứ Sáu trong mùa chay. Và phải kiêng thịt và ăn chay ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tới 59 phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày.

Mùa chay kêu gọi mọi người siêng năng làm những việc đạo đức như cầu nguyện, thực hành Lời Chúa, viếng Đàng Thánh Giá, lần hạt, tham dự Thánh lễ hằng ngày, sống bác ái, quảng đại, và hãm mình từ bỏ các thói hư tật xấu, hy sinh thời giờ giúp làm lá, như là một việc ăn năn, đền tội, và tham dự tuần tĩnh tâm để chuẩn bị tâm hồn mừng mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô.


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....