Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay. Năm A. Số 932

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Xh. 17, 3-7. Thiên Chúa sai ông Môisen dẫn dân Do thái đi qua sa mạc về đất Chúa hứa.  Dọc đường thiếu nước uống, họ kêu trách Chúa.  Chúa bảo ông  Môisen lấy gậy đập vào đá, nước chảy ra cho họ uống.  Đó là hình ảnh Chúa Giêsu là Nước Hằng Sống và là nội dung bài đọc này.

Bài Đọc 2. Rm. 5, 1-8.  Trong đoạn thư hôm nay, thánh Phaolô khẳng định Thiên Chúa thương chúng ta, sai Con Một Người xuống thế, chịu chết chuộc tội chúng ta, ban cho chúng ta nước hằng sống là ân sủng Chúa Thánh Thần.

Tin Mừng.  Gn. 4, 5-42. Chúa Giêsu xin người nữ Samaria cho nuớc uống, để Người ban lại cho chị nước hằng sống là chính Người.  Ai tin Người sẽ được sống muôn đời.  Đó là ý nghĩa bài Tin mừng hôm nay.


Đáp Ca: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người,
   “Các ngươi đừng cứng lòng.”

Kinh thánh tuần tới1Sm. 16, 1-13; Ep. 5, 8-14; Ga. 9, 1-41.

Suy niệm.

Bài Tin Mừng kể lại một cuộc gặp gỡ giữa một khách bộ hành khát nước và một phụ nữ đi múc nước. Thế nhưng, cuộc gặp gỡ này thật lạ lùng. Sau một cuộc hành trình xa dưới nắng nóng, mệt mỏi, Chúa Giêsu khát nước, đến giếng nước và gặp người kín nước. Chúa Giêsu mở đầu cuộc đối thoại bằng một lời nài xin. Khát nước và xin nước uống là một điều tự nhiên bình thường. Nhưng ở đây không phải Chúa khát nên xin nước uống mà chỉ là dịp để Ngài đề cập đến một vấn đề quan trọng hơn. Chúa muốn nói cho người phụ nữ biết: chính chị là người đang khát, và Chúa cũng muốn nói cho chị biết: Ngài là ai, là người sẽ làm cho chị hết khát: “Ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa”. / Bên bờ giếng này, Chúa Giêsu còn mời gọi chúng ta hãy tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, “trong sự thật.”  Xin cho chúng ta luôn biết khao khát, tìm kiếm và luôn được kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể.

Reflection

Exodus 17: 3-7. After the Israelites escaped from slavery in Egypt, God took care of their basic needs. God gave them Moses for their leader, and manna and quail for their food. In today's reading, we hear them complaining about the lack of water at their campsite. Think how important water is, especially in the desert. Moses turns to God in desperation. And God hears his prayer. When Moses strikes a rock, water gushes forth. We cannot live without water. It is a basic need. Can you think of some other needs that we have?

Romans 5:1-2, 5-8. God's love for the Israelites was made visible in the desert by water flowing from a rock. But God's love was made even more visible for all people at all times through the sacrifice of Jesus on the cross. Like a river that never dries up, the love of God is "poured out in our hearts." How do you know someone loves you? How do they show it by their actions? How do you show your love for someone? How did Jesus show his love for us? How is God's love poured into your heart? How do you pour God's love out on others? How do others pour God's love out on you?

John 4:5-15, 19-26, 39, 40-42. In this wonderful story from John's Gospel, Jesus gives the Samaritan woman at the well the "living water" of truth. A foreigner, she is hospitable to Jesus and honest with him. In return, he chooses to reveal to her the truth about his identity. The woman rushes off to tell everyone the good news that the Messiah has come. And she is so convincing that the Samaritans come to believe in Jesus on her word. So many people are searching for and "thirsting for" the right answers to life's questions. Will you share with them the "living water" of truth that you have received from Jesus? How?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần. 

Thứ Hai.   2V. 5, 1-15; Lc. 4, 24-30.        Lh. Gioan Bao

Thứ Ba.    Đn. 3,25-43; Mt. 5, 17-19.      Lh. Maria
Thứ Tư.    Đnl. 4, 1-9; Mt. 5, 17-19.        Lh. Đa Minh&Maria
Thứ Năm. Gr. 7, 23-28; Lc. 11, 14-23.    Lh. An-nê
Thứ Sáu.  Hs. 14, 2-10; Mc. 12, 28-34.  Lh. Gioan Bao
Thứ Bảy.    5 giờ.  Lh. Gia-cô-bê
Chúa Nhật. 8&10. Lh. Anna - Lh.Teresa - 2 Lh.Maria - Lh Giacobe

Phụng Vụ Tuần Này

         Đọc Lời Chúa                         Cho Rước Mình Thánh                    

5. Ng. Danh Nhân/Lê Thị Hiên         Sơ Nguyễn Liên/ Ng. V Phương
8. Lê Huy Bình/Trần Thị Tho            Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Ng. Thanh Ban/Ng. Kim Giao     Sơ Bạch Tuyết/ Ng. Th Ban/Ng Tr Hải

Phụng Vụ Tuần Tới

5. Ng. Thành Chung/Trần K Thảo    Sơ Ng. Liên/ Ng. Th Ban

8. Ng. Danh Nhân/Trần H Trang      Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Ng. Tr Giang/Vũ Lan                  Sơ Bạch Tuyết/Ng. Tr Giang/Đoàn Th Nguyệt

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $4,749                       

Quĩ Xây Dựng: Các gia đình:

Ẩn danh (Làm lá)    500
Bùi Minh Hòa Hiệp  500
Nguyễn Đức Toán   200
Tổng cộng:       $1,200

Chào Mừng.

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Tổng Kết Đóng Góp tài Chánh 2022

Ban tài chánh đã gởi bản tổng kết đóng góp tài chánh năm 2022 của mỗi gia đình.  Nếu gia đình nào chưa nhận được, hoặc có gì sai sót, hay không chính xác, xin liên lạc với ông Nguyễn Trung Trực, đt: 918-607-2739 hay văn phòng giáo xứ để điều chỉnh.  Chân thành cám ơn tấm lòng đóng góp quảng đại của các gia đình trong giáo xứ.  Xin Thiên Chúa trả công và ban ơn lành.

Xin Tiền Cho Tĩnh Tâm.

Sẽ xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ trong các Thánh lễ  Chúa nhật tuần này và tuần tới cho tuần tĩnh tâm mùa chay sắp đến. Xin mọi người rộng lượng và quảng đại. Nếu ai muốn giúp đỡ chi phí cho linh mục hướng dẫn và các linh mục đến giúp, xin liên lạc với linh mục quản nhiệm.  Xin Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chương Trình Làm Lá.

Cảm tạ Chúa, Đức Maria và Thánh Cả Giuse, công việc làm lá tiến hành rất tốt đẹp nhờ vào những sự cố gắng và hy sinh của mọi người.  Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ mọi công việc. Công việc làm lá sẽ tiếp tục vào Thứ Hai, bắt đầu lúc 8 giờ sáng. Vì đây là công việc cần nhiều người giúp, cho nên, xin mọi người hy sinh thời giờ đến giúp. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang và Thánh Cả Giuse ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người.    

Ngắm Đứng-Dâng Hạt. 

Xin chú ý! Sẽ bắt đầu ngắm đứng và dâng hạt vào Thứ Hai tuần này, ngày 13, lúc 5:30 chiều, và Thánh lễ sẽ vào lúc 6 giờ 15. Những ai muốn tham dự, xin vui lòng đến đúng giờ để phân chia. 

Tĩnh Tâm Mùa Chay.

Tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay sẽ được tổ chức từ tối Thứ Sáu, ngày 31 tháng 3, và sẽ do linh mục Nguyễn Thảo Nam, dòng Tên hướng dẫn. Xin kêu gọi mọi người sắp xếp công việc chuẩn bị thời giờ tham dự. Sau đây là chương trình tĩnh tâm. 

Chương Trình Tĩnh Tâm

Thứ Sáu. 7 giờ 15 tối – Thánh lễ.
                 8 giờ tối - tĩnh tâm
Thứ Bảy. 10 sáng đến 12 giờ: Ăn trưa.
                1 giờ trưa - Tĩnh tâm các em học sinh. 
                   Xin cha mẹ đưa các em đến hội trường.
                5 giờ tối: Thánh lễ vọng.
                8 giờ tối: tĩnh tâm
Chúa Nhật Lễ Lá. 8&10 giờ sáng: Thánh lễ.
                              2 giở 30 chiều: Nghi thức thống hối và xưng tội

Luật Mùa Chay.

Luật Hội Thánh buộc tất cả mọi người tín hữu từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt các ngày Thứ Sáu trong mùa chay. Và phải kiêng thịt và ăn chay ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tới 59 phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày.

Mùa chay kêu gọi mọi người siêng năng làm những việc đạo đức như cầu nguyện, thực hành Lời Chúa, viếng Đàng Thánh Giá, lần hạt, tham dự Thánh lễ hằng ngày, sống bác ái, quảng đại, và hãm mình từ bỏ các thói hư tật xấu, hy sinh thời giờ giúp làm lá, như là một việc ăn năn, đền tội, và tham dự tuần tĩnh tâm để chuẩn bị tâm hồn mừng mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô.


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....