Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua. Năm A. Số 969

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Ed. 34, 11-17.  Ngôn sứ Ê-dê-kien loan báo Thiên Chúa là mục tử.  Người chăm sóc đoàn chiên của Người, Người lo lắng cho từng con chiên tùy theo tình trạng của nó.  Đó là nội dung bài đọc này.

Bài Đọc 2. 1Cr. 15, 20-28.  Trong thư thứ nhất gởi người Cô-rin-tô, thánh Phaolô nói về ngày tận thế, ngày Chúa Giêsu, Kitô Vua chiến thắng mọi kẻ thù, kể cả sự chết.  Và trong ngày ấy, Người sẽ cho kẻ tin Người được sống lại hưởng vinh quang vớI Người.  Đó là ý nghĩa bài đọc 2 hôm nay.

Tin Mừng. Mt. 25, 31-46.  Tin mừng hôm nay thuật lại cuộc phán xét chung trong ngày tận thế.  Chúa Giêsu là Vua sẽ dùng giới răn yêu thương để phân định kẻ tốt, người xấu.  Chúa thưởng những người sống giới răn thương yêu: mến Chúa yêu người, và trừng phạt những ai ích kỷ, thờ ơ, không có lòng bác ái,  yêu thương. 

Đáp caChúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

Kinh Thánh Tuần Tới. Chúa nhật Thứ Nhất Mùa Vọng. Năm B

Suy Niệm.  

Đặt lễ Chúa Kitô Vua trong Chúa nhật cuối cùng năm phụng vụ, Giáo Hội nhắc nhở rằng, Đức Kitô chính là Vua của vũ trụ, Ngài là Chủ của thời gian, Chủ của lịch sử nhân loại và là Chủ của lịch sử mỗi người chúng ta. Chúa Kitô vượt trên thời gian để mãi mãi là vị Vua vĩnh cửu, Vua tình yêu. Bài Tin mừng hôm nay mô tả ngày cánh chung. Khi đó Đức Giêsu xuất hiện như một vị Vua-Thẩm phán. Tất cả mọi người đều tập họp trước nhan Ngài để chịu xét xử. Tiêu chuẩn mà vị Vua-Thẩm phán ấy dựa vào để xét xử là cách sống yêu thương.  Một tình thương cụ thể được chứng tỏ bằng việc làm thiết thực đối với những con người bằng xương bằng thịt “Cho kẻ đói được ăn, cho kẻ được khát uống, viếng thăm kẻ bệnh tật và tù đày, tiếp rước khách lạ bơ vơ…”. Điều bất ngờ hơn nữa chính là lời Đức Kitô tuyên bố: “Mỗi lần các ngươi làm những điều ấy cho một kẻ bé nhỏ là các ngươi làm cho chính Ta”. Những người bị xét xử đều nhất loạt thắc mắc: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói khát, rách rưới, bệnh tật, bị cầm tù hay là khách lạ đâu?”  Mặc cho người tốt kẻ xấu thắc mắc, lời Chúa dạy thật rõ ràng: người khốn khổ bất cứ dưới hình thức nào đều là hiện thân của Chúa. Ngài tự đồng hóa mình với họ. Ngài chỉ xét có một điều: mỗi người đã làm gì và không làm gì cho tha nhân. Như thế, việc làm chứ không phải lời nói hay cái gì khác quyết định chúng ta thuộc chiên hay dê.

Reflection.

Ezekiel 34:11-12, 15-17. In the Bible, one of the most frequently used images of God is that of a shepherd. The image appears again and again in the Old and New Testaments. Ezekiel sees God as a devoted shepherd who rescues the lost and the strays from dark places. God tends the injured sheep, heals the sick, and gives rest to the entire flock. The goats who do not belong to the flock will be separated out. What are some things a shepherd does for the sheep? What are some things God does for his people? In a certain way, all of us are called to leadership. How could we care for those we are responsible for and lead them forward in the faith?

1 Corinthians 15: 20-26, 28. The second reading reminds us to look forward to the day when all creation will recognize Christ's reign. At his second coming, Christ will put an end to death by raising our bodies to eternal life. The entire universe will be in harmony with God, and God will be all in all. Christ reigns over the living and the dead. What three things does Paul tell us about this kingship in this reading? St. Paul mentions that "those who belong to him" will have life in Christ. What does it mean to belong to someone? How does it make you feel to know you belong?

Matthew 25:31-46Today, on the feast of Christ the King, we read that a ruler or leader should be like a shepherd. And the ruler is also a judge. At the last judgment, Christ is pictured as the king who judges the nations. How does he judge? What criteria does the ruler/judge use to separate the good and evil ones?

Ý Lễ Trong Tuần.          

Thứ Hai.   Lh. Phero&Ine&Loreso/Gđ. Ng. H Tuyền – Các Lh./Gđ. Vĩnh&Loan

Thứ Ba.    Các Lh. – Các Đẳng Lh./Gđ. Ng V Tường
Thứ Tư.    Lh.Anre&Anna/Gđ.Võ Thị Vi – Lh.OBCMAENN/Gđ. Vĩnh&Loan
Thứ Năm. Lh. Anton – Lh. Maria/Gđ. Ng Thu
Thứ Sáu.  Lh. Maria/Gđ.Tiến&Kim Anh – Tạ ơn/Các sơ Đa Minh
Thứ Bảy.  Lh.Anne&Juliana&Các Đẳng Lh. – Xin Tạ ơn&Bằng an-Lh.Thai nhi
Chúa Nhật. Lh.Giuse-Teresa-Maria- Lh. Đominico Đinh T Cao/Gđ. Ng V Cả
Lh.Gioakim&Maria&Các Đẳng Lh./Gđ.Võ Th Vi - Lh.Anton&Teresa/Gđ.Phạm V Định

Phụng Vụ Tuần Này. 

         Đọc Lời Chúa                       Trao Thánh Thể                     

5. Ng. Danh Nhân/Ng. Ngọc Yến     Sơ Liên/ Ng. Tr Giang
8. Trần Thu/Đào Th Lợi                    Sơ Liên/Sơ Phượng/Ng. Tr Trực
10. Hội Đồng Mục Vụ                       Sơ Bạch Tuyết/Ng Tr Giang/Ng Tr Hải

Phụng Vụ Tuần Tới

5. Hội Hiền Mẫu                             Sơ Liên/ Ng. Thanh Ban

8. Ng. Th Chung/Lê Thị Hiên         Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/Phạm. V Tiến
10. Ng. Tr Hải/Trần Th Hường       Sơ Bạch Tuyết/Ng. Th Ban/Lê Th Xuân

Tài Chánh.   

Quĩ Điều Hành. $4,875

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể.

Giờ tôn sùng Thánh Thể  chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 2, sẽ do Hội Hiền Mẫu phụ trách. Xin mọi người tham dự để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

Nhóm Gia Trưởng.

Nhóm Gia trưởng sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào Thứ Sáu, ngày 1 tuần này, lúc 5 giờ 30 chiều.  Xin mọi người tham dự, để xin Chúa Giê-su Ki-tô Thánh Thể thánh hóa, và ban ơn cho cá nhân, gia đình và cộng đoàn.

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường.

Xin kêu gọi tất cả mọi gia đình trong giáo xứ tham gia đóng góp chương trình trả nợ ngôi thánh đường mới. Xin đọc danh sách những gia đình đã đóng góp và số tiền trên bảng trước nhà thờ. Danh sách những gia đình quảng đại đóng góp tuần vừa qua.

Gđ. BQP Đinh Tiến Cao $1,000
Các sơ Đa Minh                $500
Gđ. Nguyễn Tri Phương   $500
Xin Thánh Gia, Chúa Giê-su, Đức Maria, Thánh Giuse, 
ban muôn ơn lành cho các gia đình đã, đang và sẽ quảng đại đóng góp.

Xin Tiền Lần Thứ Hai

Để giúp tuần tĩnh tâm mùa Vọng sắp tới, sẽ có xin tiền lần thứ hai sau chịu lễ trong các Thánh lễ Chúa nhật tuần này. Xin mọi người quảng đại và rộng lượng.  Số tiền thu được tuần vừa qua là: $1,935.

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Vọng.

Tuần tĩnh tâm mùa Vọng năm nay sẽ được tổ chức từ tối Thứ Sáu, ngày 8 đến 10 tháng 12, và sẽ do linh mục Nguyễn Quốc Linh dòng Chúa Cứu Thế hướng dẫn. Linh mục Nguyễn Quốc Linh thường giảng thuyết trong Ngày Thánh Mẫu, tại dòng Mẹ Đấng Cứu Chuộc.  Xin vào mạng (trang web) của giáo xứ để nghe lời giới thiệu của ngài, và xin mọi người chuẩn bị thời giờ tham dự.  Xin đọc chương trình dưới đây.

Chương Trình Tĩnh Tâm.

Thứ Sáu, ngày 8, Thánh lễ lúc 8 giờ sáng và 7 giờ tối – 8 giờ tối tĩnh tâm
Thứ Bảy, ngày 9: 10 giờ sáng tĩnh tâm. 12 giờ trưa ăn trưa miễn phí
                            12 giờ 30 trưa cho giới trẻ. Xin cha mẹ đem con em đến.
                            Thánh lễ vọng: 5 giờ chiều. 8 giờ tối tĩnh tâm
Chúa nhật. Thánh lễ 8 và 10 giờ sáng. 
                   2 giờ 30 chiều: Nghi thức thống hối và xưng tội.

Bảo Trợ Lịch Phụng Vụ 2024.

Có 2 cửa tiệm: The CT Nail Lounge $1,000
                         Lt Insurance Group  $1,000
Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Nhận Tác Vụ Đọc Lời Chúa Và Trao Thánh Thể.

Xin tất mọi người đọc Lời Chúa và trao Thánh Thể vui lòng tham dự nghi thức nhận tác vụ trong Thánh lễ 8 hay 10 giờ sáng, Chúa nhật, ngày 3 tháng 12. Chỉ những người đã nhận tác vụ mới được công bố Lời Chúa và trao Thánh Thể trong các Thánh lễ.  Khi được cắt đọc Lời Chúa hay trao Thánh Thể xin vui lòng mặc y phục chỉnh tề. Cám ơn sự hy sinh phục vụ và cộng tác của mọi người. Xin Chúa ban nhiều ơn lành.

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Xin chú ý!  Thứ Sáu, ngày 8 tháng 12, là ngày lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.  Lễ trọng và buộc.  Sẽ có Thánh lễ vọng tối Thứ Năm, ngày 7, lúc 6 giờ tối.  Thánh lễ trong ngày sẽ vào lúc 8 giờ sáng và 7 giờ tối.  Sau đó sẽ bắt đầu tuần tĩnh tâm.       

 


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....