Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng. Năm B_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng. Năm B. Số 970

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Is 63, 16-17. Trong bài đọc một hôm nay, ngôn sứ Isaia xin Thiên Chúa thương tha tội cho dân riêng của Chúa.  Xin Thiên Chúa đến cứu vớt họ, vì họ là con cái Chúa và vì Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ.  

Bài Đọc 2. 1Cor 1, 3-9.  Thánh Phaolô vui mừng cảm tạ Thiên Chúa vì mọi ơn lành Người đã thương ban cho dân Chúa.  Thánh nhân cũng cầu xin cho họ và chúng ta khỏi bị trách cứ điều gì trong ngày Thiên Chúa trở lại.  Đó là ý nghĩa của đoạn thánh thư này.

Tin Mừng. Mc 13, 33-37.  Tin mừng hôm nay thuật lại những việc lạ lùng sẽ xảy ra trong ngày tận thế.  Ngày đó sẽ đến thình lình, nên mỗi người phải lo chừa bỏ tội lỗi và tỉnh thức cầu nguyện để được cứu thoát


Đáp ca. Lạy Chúa, xin cho chúng con được phục hồi,
xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống.

Kinh Thánh Tuần Tới: Is 40, 1-11; 2Pr. 3, 8-14; Mc 1, 1-8.

Suy Niệm.  

Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu căn dặn chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Nhưng tỉnh thức là thế nào? Tỉnh thức là biết chuẩn bị những gì cần thiết cho Chúa đến hay gặp Chúa. Để đón Chúa, một điều kiện căn bản là phải tỉnh thức. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh người chủ và những đầy tớ. Những người đầy tớ được trao mỗi người một việc. Dù việc lớn hay nhỏ, dù quan trọng hay tầm thường, người đầy tớ nào cũng phải tỉnh thức và thận trọng. Tỉnh thức ở đây có nghĩa là chuyên cần với việc được trao và cố gắng làm theo ý của chủ. Tỉnh thức là lòng yêu mến, trân trọng đối với chủ mình. Tỉnh thức cũng là khôn ngoan chọn lựa cách sống giữa một xã hội giả thật lẫn lộn và đầy những mưu mô toan tính, đầy sự gian dối và cám dỗ. “Hãy tỉnh thức!”, đó là thông điệp được gửi đến cho mọi người, bất luận già hay trẻ, sang hay hèn, và mọi nơi. Không biết lúc nào, nhưng chắc chắn sẽ có lúc Chúa đến gặp chúng ta. Xin cho chúng ta luôn cảm nhận sự hiện diện của Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc sống, và biết sống  hy sinh, bác ái, quảng đại như lời Chúa dạy, để chúng ta gặp được Chúa trong ngày Chúa đến.

Reflection.

Isaiah 63:16-17, 19; 64:2-7. In this reading, the author describes the yearning of the people of Israel for God to come once more into their lives. God seems to have turned away from them, and they feel lost. Why do the Israelites feel far away from God? Sometimes we don't pay attention to God because of unimportant things that we make important. Name some of these distractions which can absorb us during Advent. What can you do to change this?

1 Corinthians 1:3-9. In this reading Saint Paul gives thanks for the gifts of God coming through Christ. The grace of God will help us to lead good lives as we prepare for the fullness of God's Kingdom. We are united by Jesus Christ in a common bond of fellowship with one another. Let us each day ask for God's grace to remain faithful to the teachings of Jesus and full of hope in Jesus’ promises. Why is Saint Paul so happy about the Christians living in Corinth? In what ways can we can be faithful to Jesus' teaching and lead good lives? How do we wait for Jesus Christ who comes every day of our lives and at the last day, which the early Christians called "the day of the Lord?"

Mark 13:33-37. In this reading, Jesus warns us of the need to be awake and watchful for his coming at the end of time and each day of our lives. He compares himself to the master of the house who travels far away. The master places his servants in charge of the estate, each with his or her own work. They are put on alert: "May the master not come suddenly and find you sleeping." Be on guard. Stay awake! Why is Jesus asking us to be watchful? Why might we sometimes miss the coming of Jesus? 

Ý Lễ Trong Tuần.          

Thứ Hai.   Is. 2, 1-5; Mt. 8, 5-11.          Lh. Teresa&Giuse

Thứ Ba.    Is. 11, 1-10; Lc. 10, 21-24.  Thánh lễ 8 giờ sáng Xin tạ ơn
Thứ Tư.    Is. 25, 6-10; Mt. 15, 29-37. Lh. Tiên nhân
Thứ Năm. Is. 26, 1-6; Mt. 7, 21-27.     2Lh. Phanxico&Maria/Gđ. Bà Ry
Thứ SáuLễ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Lễ trọng và buộc. Lh. Tiên nhân&Các Lh.
Thứ Bảy.    5 giờ chiều Lh. Maria
Chúa Nhật. 8 và 10 giờ sáng. Lh.Giuse – Teresa – Maria – Xin tạ ơn

Phụng Vụ Tuần Này. 

         Đọc Lời Chúa                          Trao Thánh Thể                     

5. Hội Hiền Mẫu                             Sơ Liên/ Ng. Thanh Ban
8. Ng. Th Chung/Lê Thị Hiên         Sơ Liên/Sơ Phượng/Phạm V Tiến
10. Ng. Tr Hải/Trần Th Hường       Sơ Bạch Tuyết/ Ng. Th Ban/Lê Th Xuân

Phụng Vụ Tuần Tới


5. Ng. Hưng Thịnh/Bùi Yến Linh           Sơ Liên/
8. Ng. Ng. Minh Phú/Đỗ Thu Hương    Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/ Trần V Thái
10. Đoàn Q Dũng/Lê Nhung                 Sơ Tuyết/Lê Đình Phong/Đoàn Th Nguyệt

Tài Chánh.   

Quĩ Điều Hành. $4,123                      

Lễ Tạ ơn: $2,078

Bảo Trợ Lịch Phụng Vụ 2024.  Ethics Roofing&Construction $500  

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể.

Giờ tôn sùng Thánh Thể  chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 10, sẽ do Ca đoàn phụ trách. Xin mọi người tham dự để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

Thánh Lễ Thứ Ba Tuần Này

Xin chú ý!  Vì các linh mục địa phận tham dự ngày tĩnh tâm, cho nên Thánh lễ Thứ Ba tuần này, ngày 5, sẽ vào lúc 8 giờ sáng.  Không có đọc kinh và Thánh lễ 6 giờ chiều.

Nhận Tác Vụ Công Bố Lời Chúa Và Trao Thánh Thể.

Xin tất mọi người công bố Lời Chúa và trao Thánh Thể, vui lòng tham dự nghi thức nhận tác vụ trong Thánh lễ 8 hay 10 giờ sáng Chúa nhật hôm nay. Chỉ những người đã nhận được tác vụ mới được công bố Lời Chúa và trao Thánh Thể trong các Thánh lễ.  Cám ơn sự hy sinh phục vụ và cộng tác của mọi người. Xin Chúa ban nhiều ơn lành.

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Xin chú ý!  Thứ Sáu, ngày 8 tháng 12 tuần này, là lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.  Lễ trọng và buộc.  Sẽ có Thánh lễ vọng tối Thứ Năm, ngày 7, lúc 6 giờ tối.  Thánh lễ Thứ Sáu, ngày 8, sẽ vào lúc 8 giờ sáng, và vì tĩnh tâm, cho nên Thánh lễ tối sẽ vào lúc 7 giờ.  Sau đó tuần tĩnh tâm sẽ bắt đầu.  

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường.

Xin kêu gọi tất cả mọi gia đình trong giáo xứ tham gia đóng góp chương trình trả nợ ngôi thánh đường mới. Xin đọc danh sách những gia đình đã đóng góp và số tiền trên bảng trước nhà thờ. Danh sách những gia đình quảng đại đóng góp tuần vừa qua.

Gđ. Trần Thị Tho (135)    $500
Gđ. Nguyễn Xuân Tuyết  $250
Gđ. Nguyễn Trung Dũng $200

Xin Thánh Gia, Chúa Giê-su, Đức Maria, Thánh Giuse, ban muôn ơn lành
cho các gia đình đã, đang và sẽ quảng đại đóng góp. 

Số Tiền Xin Cho Tuần Tĩnh Tâm.

Tổng cộng số tiền xin 2 tuần giúp tĩnh tâm là: $3,569 ($1,935+ $1,634).  Chân thành cám ơn và xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Vọng.

Tuần tĩnh tâm mùa Vọng năm nay sẽ bắt đầu vào tối Thứ Sáu, ngày 8 tuần này, và sẽ do linh mục Nguyễn Quốc Linh dòng Chúa Cứu Thế hướng dẫn. Xin mọi người chuẩn bị thời giờ tham dự.  Xin đọc chương trình dưới đây.

Chương Trình Tĩnh Tâm.


- Thứ Sáu, ngày 8, Thánh lễ lúc 8 giờ sáng và 7 giờ tối – 8 giờ tối tĩnh tâm
- Thứ Bảy, ngày 9: 10 giờ sáng tĩnh tâm. 12 giờ trưa - ăn trưa miễn phí
                  12 giờ 30 trưa cho giới trẻ. Xin cha mẹ đem con em đến.
                  Thánh lễ vọng: 5 giờ chiều. 8 giờ tối tĩnh tâm
- Chúa Nhật. Thánh lễ 8 và 10 giờ sáng. 
                      2 giờ 30 chiều: Nghi thức thống hối và xưng tội.

Nhóm Hoạt Cảnh Giáng Sinh.  

Tuần này các em sẽ ở lại tập dượt hoạt cảnh sau giờ học đến 5 giờ chiều. Xin cha mẹ đến đón các em.  Chân thành cảm ơn sự tham gia của các em và cộng tác của cha mẹ. Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Công Tác Gói Bánh Mừng Tết.

Xin thông báo!  Chương trình gói bánh mừng Tết Nguyên Đán Giáp thìn năm nay sẽ được tổ chức vào 2 tuần. Tuần 1 bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 24  tháng 1, và tuần sau, ngày 31.  Xin kêu gọi mọi người hy sinh chuẩn bị thời giờ và công việc để giúp đỡ chương trình gói bánh được thành công và tốt đẹp như mọi năm.  Chân thành cám ơn và xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....