Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Vọng. Năm B_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Vọng. Năm B. Số 973

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. 2Sm. 7, 1-16. Bài đọc này thuật lại chuyện vua Đavít định xây đền thờ cho Chúa ngự, nhưng Chúa cho con vua là Salômôn thực hiện, và hứa cho triều đại vua tồn tại muôn đời, vì Chúa Cứu Thế thuộc dòng tộc vua Đavít.

Bài Đọc 2.  Rm. 16, 25-27. Mầu nhiệm Thiên Chúa cứu độ từ lâu được dấu kín, nay nhờ Đức Kitô được loan báo cho mọi dân nước, để mọi người tin mà được cứu rỗi.  Đó là nội dung đoạn thư này.

Tin Mừng. Lc. 1, 26-38. Tin mừng hôm nay thuật lại Chúa sai Thiên thần truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria mang thai Con Chúa, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần.  Sau khi biết thánh ý Chúa, Đức Mẹ đã khiêm tốn vâng lời.  Đó là ý nghĩa bài Tin mừng hôm nay.

Đáp ca: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời.

Kinh Thánh Tuần Tới:  Lễ Thánh Gia Thất.

Suy Niệm.

Thiên  Chúa có thể cứu độ con người bằng bất cứ cách nào Ngài muốn, theo sự khôn ngoan thượng trí và quyền năng của Ngài. Nhưng trong công cuộc cứu độ này, Ngài không muốn hành động một mình mà muốn có sự cộng tác của con người.  Chính vì vậy mà Ngài đã sai sứ thần Gabriel đến hỏi ý kiến Đức Maria trong việc làm Mẹ Đấng Cứu thế. Ngài tôn trọng sự tự do của con người. Sau khi Đức Maria đã thưa hai tiếng “Xin Vâng”, Con Thiên Chúa lập tức đầu thai trong lòng Trinh nữ Maria, trở thành Mẹ của Con Thiên Chúa, và chương trình cứu độ loài người của Thiên Chúa bắt đầu. Từ khi thưa “Xin Vâng”, Đức Maria đã hoàn toàn tận hiến đời mình để thực hiện thánh ý Chúa. Lạy Chúa, này con đây, với tất cả những yếu hèn, giới hạn và khiếm khuyết của con, nhưng con tin rằng trong bàn tay nhào nặn của Chúa, tất cả đều có giá trị và mục đích.  Xin cho con luôn biết mở tấm lòng đón nhận ơn Chúa, có lòng hy sinh, bác ái, quảng đại và phó thác cho chương trình của Chúa như Mẹ Maria, Người đã thưa với Chúa lời “Xin Vâng”, để đáp trả lại tình yêu và hồng ân của Chúa.  Amen.

Reflection. 

2 Samuel 7:1-5, 8-12, 14, 16. This first reading tells about King David of Israel, an ancestor of Jesus. He wished to build a house for God, but instead God promised that David's rule and family would last forever: "Your house and your kingdom shall endure forever before me." Why do we call churches "the house of God?" What are the meanings of the word "dwell?" Where else does God dwell? How does David show his deep respect for God? How does showing respect for our churches show respect for God? Why do you feel that church is a very special place to be?

Romans 16:25-27. In this reading Saint Paul praises God for at last revealing Jesus Christ through the prophets and the gospel to all believers and to people of all nations. Let us praise and thank God for the priceless gift of faith in Jesus Christ, "the mystery kept secret for long ages." Let us welcome Jesus with deep faith at his birth among us and at all his "comings" into our lives. How can we keep Jesus at the center of our Christmas celebration? What are some distractions that surround Christmas in our world today?

Luke 1:26-38. In today's reading about the annunciation, an angel tells Mary that she is to be the mother of Jesus. The angel recalls the prophecy to David that we saw in the first reading. "The Lord God will give him the throne of David his father. He will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." Mary does not understand this great mystery but accepts God's will humbly: "I am the handmaid of the Lord. May it be done to me . . . ." What did Mary respond to the angel that says she was willing to do God's will? How can we listen to God who speaks to us in different ways?

Ý Lễ Trong Tuần.          

Thứ Hai.   Mừng Giáng Sinh Đấng Cứu Thế

Thứ Ba.    Cv. 6, 8-59; Mt. 10, 17-22. Lh. Vincente
Thứ Tư.    1Ga. 1, 1-4; Ga. 20, 1-8. Lh. Maria Nhương/Gđ. Bà Ry
Thứ Năm. 1Ga. 1,5-2,2; Mt. 2, 13-18. Xin tạ ơn/Gđ. Xuân Tuyết
Thứ Sáu.  1Ga. 2, 3-11; Lc. 2, 22-35. Lh. Maria Xuân Thủy/Gđ. Bà ry
Thứ Bảy.  5 giờ chiều Lh. Maria;Đominico&Giuse&Simon/Gđ. Thắng&Hà Trần
Chúa Nhật. 8 và 10 giờ sáng. Lh. Giuse – Teresa – Maria –

Phụng Vụ Tuần Này. 

         Đọc Lời Chúa                          Trao Thánh Thể                     

5. Ng. Thành Chung/Trần K Thảo    Sơ Liên/ Ng. Thanh Ban
8. Lê Huy Bình/Lê Thị Hiên              Sơ Liên/Sơ Phượng/ Trần V Thái
10. Đoàn Q Dũng/Ng. Phương        Sơ Bạch Tuyết/ Lê Đ. Phong/Đoàn Th Nguyệt

Phụng Vụ Tuần Tới

5. Ng. Danh Nhân/Ng. Ngọc Yến         Sơ Liên/ Ng. Tr. Giang

8. Ng. Hưng Thịnh/Đào Thị Lợi            Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/Phạm V Tiến
10. Lê Đình Phong/Phạm Lan Thanh   Sơ Bạch Tuyết/Nguyễn Tr Hải/Lê Th Xuân

Tài Chánh.   

Quĩ Điều Hành. $4,726

Chúc Mừng Giáng Sinh.   

Ông bà anh chị em thân mến. Thứ Hai tuần này chúng ta mừng đại lễ Giáng Sinh của Ngôi Hai Thiên Chúa. Là Thiên Chúa cao cả và quyền năng, nhưng Ngài đã khiêm hạ xuống trần, mặc lấy thân phận yếu hèn của con người, để đem tình yêu và ơn cứu độ đến cho nhân loại, cũng như hiện diện và đồng hành với chúng ta trong mọi tình cảnh cuộc sống.  Trong niềm hân hoan mừng Sinh Nhật của Đấng Cứu Thế, chân thành kính chúc quí cha, quí sơ và quí ông bà anh chị em xa gần, và quí quyến tràn đầy hồng ân của Chúa Giê-su, Đấng Cứu Thế.

Lm. Anton Chánh xứ.   

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể.

Giờ tôn sùng Thánh Thể  chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 29, sẽ do giáo lý viên& thầy cô, ban vệ sinh và an ninh phụ trách. Xin mọi người tham dự để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường.

Xin kêu gọi tất cả mọi gia đình trong giáo xứ tham gia đóng góp chương trình trả nợ ngôi thánh đường mới. Xin đọc danh sách những gia đình đã đóng góp và số tiền trên bảng trước nhà thờ.  Danh sách những gia đình quảng đại đóng góp tuần vừa qua.

Gđ. Nguyễn Văn Cường       $1,200
Gđ. Lưu Thanh Thanh (227) $1,050
Gđ. Vũ Quang&Huyền             $300
Gđ. Trần Công Thừa               $100
Xin Thánh Gia, Chúa Giê-su, Đức Maria, Thánh Giuse, ban muôn ơn lành
cho các gia đình đã, đang và sẽ quảng đại đóng góp.

Chương Trình Giáng Sinh và các phần phụng vụ.

Chúa nhật, ngày 24, Đêm vọng Giáng Sinh.

 • 9 giờ tối. Hát vọng Giáng sinh - 9 giờ 15. Hoạt cảnh Giáng Sinh
 • 10 giờ- Thánh lễ
 • Đọc Lời Chúa:  Nguyễn Công Hải/Ng. Kim Giao
 • Thừa Tác Viên Thánh Thể:  Quí Sơ
 • Giúp Lễ:  Tất cả các em tham dự Thánh lễ
 • Lời nguyện:   Nguyễn Ngọc Yến.
 • Dâng Của Lễ: Nhóm hoạt cảnh.

Thứ Hai, ngày 25, Lễ Giáng Sinh (Lễ buộc)

 • Thánh lễ 11 giờ sáng. 
 • Đọc Lời Chúa:  Lê Đình Phong/Ngô Thủy Tiên
 • Thừa Tác Viên Thánh Thể: Quí Sơ  
 • Giúp Lễ: Tất cả các em tham dự Thánh lễ
 • Lời nguyện:    Phạm Lan Thanh         
 • Dâng Của Lễ:  Hội Hiền Mẫu 

Quĩ Linh Mục Hưu Dưỡng Địa Phận.

Để giúp cho các linh mục địa phận có những nhu cầu và điều kiện cần thiết cho cuộc sống khi hưu dưỡng, vì thế sẽ có xin tiền lần thứ hai sau chịu lễ trong Thánh lễ Vọng và Giáng sinh.  Xin mọi người quảng đại.   

Chân Thành Cám Ơn.

Giáo xứ chân thành cám ơn những ân nhân, công ty thương mại, văn phòng, tiệm nail và nhà hàng đã quảng đại bảo trợ lịch phụng vụ năm 2024. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người. Lịch sẽ được phát ra trong Thánh lễ vọng chiều Chúa nhật, và Thứ Hai ngày Giáng sinh.

Bao Thư Dâng Cúng Và Vé Số Xuân.

Hộp thư dâng cúng tài chánh năm 2024 để trên bàn trước thánh đường.  Xin các trưởng gia đình đến lấp hộp bao thư của gia đình.  Kèm theo hộp thư là 2 vé số sẽ xổ trong dịp mừng xuân mới, Chúa nhật, ngày 11 tháng 2.  Xin mua ủng hộ.

Chân Thành Phân Ưu.

 • Bà Catarina Trầm Thị Nghĩa, vợ ông Phạm Bá Nghiêm, đã qua đời Chúa nhật tuần vừa qua, và đã được an táng. Giáo xứ chân thành chia buồn cùng ông, các con, các cháu và mọi người trong thân quyến.
 • Bà Maria Nguyễn Thị Mẫn, thân mẫu của chị Phạm Hạ, vợ của anh Huỳnh Phong, đã qua đời vào sáng Thứ Năm, ngày 21, vừa qua.  Chân thành chia buồn cùng anh chị và tang quyến. Đọc kinh cầu nguyện tối Thứ Tư, ngày 27, tại nhà quàn Floral Haven, lúc 7 giờ 30. Thánh lễ An táng sẽ vào sáng Thứ Năm, ngày 28, lúc 10 giờ.  

Xin cho 2 linh hồn Catarina và Maria được chóng hưởng thánh nhan Chúa trên Nước Trời.


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....