Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng. Năm B_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng. Năm B. Số 972

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Is. 61, 1-12.  Trong bài đọc này, ngôn sứ I-sa-i-a loan báo Chúa Cứu Thế được Thánh Thần tấn phong, sai đi cứu giúp kẻ nghèo hèn, khốn khổ, và đem Tin mừng cứu rỗi đến cho mọi người.  Đó là ý nghĩa bài đọc 1 tuần này.

Bài Đọc 2. 1Tx. 5, 16-24.  Thánh Phaolô khuyên các tín hữu của Ngài tại thành Thêxalônica và mọi người chúng ta vui mừng cầu nguyên luôn, và nghe theo Thánh Thần chỉ bảo làm lành lánh dữ, hầu được gìn giữ vẹn toàn trong này Thiên Chúa đến.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.

Tin Mừng. Ga. 1, 6-28.  Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Thiên Chúa sai Gioan Tiền hô làm chứng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, và là ánh sáng muôn dân.  Chúa Cứu Thế cao trọng hơn ông.  Người đã đến ở giữa mọi người mà nhiều người không nhận biết.  

Đáp ca. Linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa.

Kinh Thánh tuần tới: 2Sm. 7,1-16; Rm. 16, 25-27; Lc. 1, 26-38.

Suy Niệm.

Các bài Kinh thánh hôm nay đều diễn tả, nói lên niềm vui. Tại sao vui mừng?  Vì xác tín vào sự hiện diện của Chúa giữa cuộc sống. Và niềm vui này phải được loan báo cho mọi người, vì đó là niềm vui cho cả toàn dân.  Đó là sứ vụ của Gioan Tẩy giả. Gioan Tẩy giả không những làm phép rửa, nhưng phép rửa của ông chỉ là nghi thức sám hối và giúp cho các hối nhân nhận ra Đấng Cứu Thế sẽ đến. Mặc dù có rất đông dân chúng đến, nhưng ông luôn tránh những ngộ nhận của họ, và chân thật khẳng khái tự nhận mình chỉ là tiếng kêu trong sa mạc. Ông chỉ là người dọn đường cho Đấng Thiên Sai đến, Đấng cao trọng hơn ông.  Thật vậy, Gioan rao giảng và kêu gọi mọi người chuẩn bị tâm hồn là chỉ muốn mọi người nhận ra sự hiện diện của Đấng Cứu Thế khi Người đến mang niềm vui và bình an cho mọi người. Thật vậy, giới thiệu và chứng minh Chúa đang hiện diện trong cuộc đời này, cần phải có sự khiêm tốn, đi liền với một đời sống thánh thiện, hy sinh, bác ái và quảng đại. Đây là những điều kiện căn bản để lời chứng của chúng ta có sức thuyết phục hay cảm phục người khác, để họ nhận thấy sự hiện diện của Chúa. Nhờ sự hiện diện hồng phúc của Chúa, niềm vui, bình an và hy vọng sẽ tràn ngập cuộc đời.

Reflection.

Isaiah 61:1-2, 10-11. In this reading, we are told what the Messiah will do: bring good news; heal the brokenhearted; set people free and proclaim God's love. When Jesus came as the Messiah, he used these words of Isaiah to describe his work. Bethlehem is only the beginning of his work in the world. Jesus wants us to share his work, to be signs of light in our dark and troubled world. What does it mean to say "The Spirit of God is upon me?" What does this mean for our work, for what God calls us to do?

1 Thessalonians 5:16-24. This reading is taken from what is probably the oldest New Testament book, Saint Paul's First Letter to the Thessalonians, the people of northern Greece. It was written in the year 50 A.D. and gives us a picture of the concerns of the Christian community twenty years after the ascension of Jesus. The first three sentences state what for Paul are basic traits of the Christian: joy, prayer, and thanksgiving. He prays that when Jesus comes we may be "blameless," without sin and worthy of our Lord's coming. What does it mean to "test everything?" What sentence reassures us that we will be holy?

John 1:6-8, 19-28. Today's gospel reading is about the importance of giving witness. The role of John the Baptist was to testify to the light that is Christ. It is the coming of the Messiah that the entire world awaits, and we learn about who the Messiah is from all of today's readings. Waiting requires patience on our part, and becoming prepared for the one who is coming. How are we preparing to celebrate Jesus' coming this Christmas as the Messiah? What kindness can we give to others this week to show that we are ready?

Ý Lễ Trong Tuần.          

Thứ Hai.   Gr. 23, 5-8; Mt. 1, 18-25.  Lh. Đa minh&Anna

Thứ Ba. Tl. 13, 2-25; Lc. 1, 5-25.  Xin bình an.Gđ.&Đồng hương/Gđ.Ng. Th Chung
Thứ Tư.    Is. 7, 10-14; Lc. 1, 26-38. Xin bằng an
Thứ Năm. Dc. 2, 8-14; Lc. 1, 39-45.  Lh. Dominico
Thứ Sáu.  1Sm. 1, 24-28; Lc. 1, 46-56.  Lh. Anton&Terea
Thứ Bảy.    5 giờ chiều Lh. Gioan Bao&Anna
Chúa Nhật. 8 và 10 giờ sáng. Lh. Giuse – Teresa – Maria

Phụng Vụ Tuần Này

         Đọc Lời Chúa                          Trao Thánh Thể                     

5. Ng. Thành Chung/Đỗ K Loan       Sơ Liên/ Ng. Tr. Giang
8. Ng. Danh Nhân/Trần Th Tho        Sơ Liên/Sơ Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Các lớp giáo lý                         Sơ Bạch Tuyết/ Ng. Tr Giang/Ng. Th Ban

Phụng Vụ Tuần Tới

5. Ng. Thành Chung/Trần K Thảo    Sơ Liên/Ng. Thanh Ban

8. Lê Huy Bình/Lê Thị Hiên              Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/Trần V Thái
10. Đoàn Q Dũng/Ng. Phương        Sơ Bạch Tuyết/Lê Đ. Phong/Đoàn Th Nguyệt

Tài Chánh.   

Quĩ Điều Hành. $4,508                          Gđ. Lê Chương $200 sửa máy

Bảo Trợ Lịch Phụng Vụ 2024.  Lee Nguyen Realto Associate $500

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể.

Giờ tôn sùng Thánh Thể  chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 23, sẽ do Hội đồng Mục vụ và Bảo trì phụ trách. Xin mọi người tham dự để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

Quĩ Tu Sĩ Hưu Dưỡng.

Cuối tuần này, trong các giáo xứ tại địa phận và trên toàn quốc sẽ có xin tiền lần thứ 2, để giúp cho quĩ tu sĩ nam nữ đã về hưu tại Hoa Kỳ.  Sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ trong các Thánh lễ tuần này. Xin mọi người quảng đại và rộng lượng.  

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường.

Xin kêu gọi tất cả mọi gia đình trong giáo xứ tham gia đóng góp chương trình trả nợ ngôi thánh đường mới. Xin đọc danh sách những gia đình đã đóng góp và số tiền trên bảng trước nhà thờ. Danh sách những gia đình quảng đại đóng góp tuần vừa qua.

Gđ. Ly Nguyễn $1,032
Thân nhân Lưu Thị Nguyệt, TX, $500
Gđ. Ẩn Danh $100
Gđ. Nguyễn Đình Hòa&Huyền $550

Xin Thánh Gia, Chúa Giê-su, Đức Maria, Thánh Giuse, ban muôn ơn lành
cho các gia đình đã, đang và sẽ quảng đại đóng góp.    

Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Nếu gia đình nào muốn rước ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đến gia đình, xin ghi tên vào danh sách cuối nhà thờ. 

Chân Thành Cám Ơn.

Chân thành cám ơn công ty điện lạnh 5 Star đã đến giúp sửa máy lạnh nhà thờ tuần vừa qua.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Nhóm Hoạt Cảnh Giáng Sinh.

Xin chú ý! Tuần này các em sẽ ở lại tập hoạt cảnh đến 5 giờ chiều. Và sẽ có 2 buổi tổng dượt vào Thứ Năm và Thứ sáu tuần này, ngày 21 và 22, lúc 7 giờ tối. Xin mọi người đến đông đủ. Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chương Trình Giáng Sinh.

Xin Chú ý! Vì năm nay Chúa nhật Thứ Tư mùa Vọng và lễ Giáng sinh cận kề nhau, nên xin chú ý đến sự chỉ dẫn sau đây. Tất cả mọi tín hữu phải tham dự các Thánh lễ buộc: Ngày thứ Bảy lễ vọng hay Chúa nhật Thứ Tư mùa Vọng / và Lễ vọng hay Thánh lễ ngày Giáng sinh.  Gợi ý 4 lựa chọn 2 Thánh lễ buộc sau đây


1.Thánh lễ vọng, Thứ Bảy, ngày 23, và Chúa nhật Thánh lễ vọng Giáng sinh, ngày 24.
2.Thánh lễ vọng, Thứ Bảy, ngày 23, và Thánh lễ Thứ Hai, ngày 25, Giáng sinh.
3.Thánh lễ Chúa nhật, ngày 24, và Thánh lễ vọng Giáng sinh, tối Chúa nhật ngày 24.
4.Thánh lễ Chúa nhật, ngày 24, và Thánh lễ Thứ Hai, ngày 25, Giáng sinh.
 

Chương Trình Giáng Sinh và các phần phụng vụ. 

Chúa nhật, ngày 24, Đêm vọng Giáng Sinh.

 • 9 giờ tối. Hát vọng Giáng sinh - 9 giờ 15. Hoạt cảnh Giáng Sinh
 • 10 giờ- Thánh lễ
 • Đọc Lời Chúa:  Nguyễn Công Hải/Ng. Kim Giao
 • Thừa Tác Viên Thánh Thể:  Quí Sơ
 • Giúp Lễ:  Tất cả các em tham dự Thánh lễ
 • Lời nguyện:   Nguyễn Ngọc Yến.
 • Dâng Của Lễ: Nhóm hoạt cảnh.

Thứ Hai, ngày 25, Lễ Giáng Sinh (Lễ buộc)

 • Thánh lễ 11 giờ sáng. 
 • Đọc Lời Chúa:  Lê Đình Phong/Ngô Thủy Tiên
 • Thừa Tác Viên Thánh Thể: Quí Sơ  
 • Giúp Lễ: Tất cả các em tham dự Thánh lễ
 • Lời nguyện:    Phạm Lan Thanh         
 • Dâng Của Lễ:  Hội Hiền Mẫu 

 

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....