Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2023

Tĩnh tâm Mùa Vọng_2023

Chủ đề : MẦU NHIỆM GIÁNG SINH VÀ TINH THẦN HIỆP HÀNH

 Thứ Sáu: Sự khiêm tốn của Thiên Chúa và lòng kiêu ngạo của con người.


Sáng Thứ Bảy: Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa và tính xét đoán của con người.Tối Thứ Bảy: Sự tốt lành của Thiên Chúa và tính ích kỷ của con người.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....