Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012

Thông tin GIáo xứ

Giáo Xứ Thánh Giuse.
Địa Phận Tulsa, Oklahoma.
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel:             918-438-1380      
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô, chánh xứ.
 
Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật III Thường niên Năm B. Số 370.


Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Lễ Vọng Thứ Bảy: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8:00 và 10:00 sáng.
Lễ Trọng Buộc:  6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều  & Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.  
Bài đọc 1.  Go. 3, 1-10.  Bài đọc này thuật lại câu chuyện dân thành Ni-ni-vê phạm tội và Thiên Chúa đã sai ngôn sứ Giô-na đến kêu gọi họ sám hối ăn năn.  Toàn dân nghe lời ông thống hối tội lỗi nên được Thiên Chúa thứ tha.
Bài đọc 2.  1Cr. 7, 29-31.  Trong bài đọc này, Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu sống siêu thoát, coi mọi sự ở đời như không vì thời giờ chóng qua.  Mỗi người sống hoàn thiện bằng cách sống kết hợp với Chúa. Đó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.
Tin Mừng.  Mc. 1, 14-20.  Sau khi được Gioan Tiền hô dọn đường, Chúa Giêsu công khai loan báo Tin mừng.  Người kêu gọi mọi người sám hối tội lỗi và tin theo Người.  Người cũng chiêu mộ bốn môn đệ đầu tiên phụ giúp Người.  Đó là nội dung của Tin mừng tuần Chúa nhật thứ ba tuần này.

Đáp ca. Lạy Chúa, xin chỉ bảo con về lối bước của Ngài.
Kinh Thánh tuần tới:  Đnl. 18, 15-20; 1Cr. 7, 32-35; Mc. 1, 21-28.
Suy Niệm. Tuần này chúng ta hân hoan chào đón một năm mới đến với tất cả người Việt chúng ta.  Chúng ta vừa vui mừng ăn Tết, nhưng cũng một phần vừa lo lắng cho tương lai: Không biết năm nay sẽ thế nào? Kinh tế có ổn định không? Gia đình có được bình yên không? Công việc làm ăn có gì trục trặc không? Có khoẻ mạnh không? Đủ thứ lo. Nhưng chúng ta nghe Chúa bảo: hãy để cho Chúa lo tất cả những việc đó. Phần chúng ta, điều duy nhất Chúa muốn chúng ta lo trong năm mới này và cũng là điều quan trọng nhất, đó là chúng ta hãy lo tìm biết ý Chúa là Cha và cố gắng làm theo ý Ngài. Năm nay, được gọi là năm con Rồng. Một con vật tượng trưng cho sự cao sang quyền quí. Ngày xuân với bao lời chúc tụng cho nhau, chúc nhau an bình, thịnh vượng, may mắn. Đối với người Công giáo, ngày xuân ngoài những lời nguyện chúc bình thường mà bất cứ người nào cũng có thể chúc tụng nhau được thì người Kitô hữu còn chúc cho nhau được tràn đầy ơn Chúa, sống gắn bó với Chúa, giữ vững đức tin.  Chúng ta được kêu gọi sống lời Chúa, thực thi thánh ý Chúa như những môn đệ cao quí mà Chúa luôn yêu thương.  Chúng ta tin tưởng Chúa  ban ơn che chở, và không có gì sẽ làm cho chúng ta phải lo âu sợ hãi vì có Chúa luôn đồng hành với chúng ta.

Reflection.
Jonah 3:1-5,10God sent the prophet Jonah to the people of the pagan city of Nineveh. The people of Nineveh were doing many sinful things, and Jonah warned them of God's anger. The people listened to Jonah. They turned from their evil ways, believed in God, fasted, and did penance. Because of their change of heart, God spared them. Who are the people in today's world that help us to turn away from sin and evil behavior?

1 Corinthians 7:29-31. In this reading Saint Paul reminds the people of Corinth that our world is not a lasting home. By this he means that Christ will come again in glory. Until he comes again, we are to do our best to live good lives and to care for the needs of others. When we do these things, we are always ready to meet Christ. Preparing for God's Kingdom should always be a top priority for Christians. Why is it important to live each day as a preparation for God's Kingdom? How do we do that?

Mark 1:14-20. Today's gospel reading recounts how Jesus calls his first disciples Simon and Andrew, James and John. His herald, John the Baptist, has been put in prison. Jesus urgently calls people to repent and believe in the good news. Like the Ninevites in the first reading, the four fishermen immediately respond to God's call. They leave their boats and their nets in order to follow Jesus right on the spot. "I will make you fishers of men," Jesus promises his new disciples. They take his words to heart and make following him their first priority in life. What does Jesus call his first disciples and us to do? Are there things that might prevent us from hearing Jesus' urgent call? What are they?  Who or what can help us to put following Jesus first in our lives?

Bài Đọc Và Ý Lễ.
Thứ Hai.     2Sm. 5, 1-10; Mc. 3, 22-30.     Lh. Tiền nhân/Gđ. Đinh Tiến Cao
Thứ Ba.      2Sm. 6, 12-19; Mc. 3, 31-35.   Xin bằng an/Gđ. Ng. Văn Vàng 
Thứ Tư.      2Sm. 7, 4-17; Mc. 4, 1-20.      Tạ ơn/Gđ. Đinh Tiến cao 
Thứ Năm.  2Sm. 7, 18-29; Mc. 4, 21-25.   Lh. Maria
Thứ Sáu.   2Sm. 11, 1-17; Mc. 4, 26-34.    Xin bằng an/Gđ. Ng. Văn Vàng
Thứ Bảy.   Lh. Anna/Gđ. Đinh Tiến Cao    
Chúa Nhật. 8&10.   Lh. Phaolô
     
Phụng Vụ Tuần Này.       
              Đọc Lời Chúa                    Cho Rước Lễ                                 Giúp Lễ
Thánh Lễ Giao Thừa. 8 giờ tối
Lê Huy Bình/Vương Kim Nga            Ng.NgocBảo;Ng.Đình Chót        Các em giúp lễ
Thánh Lễ Tân Niên. 10 giờ sáng
Nguyễn Tr.Hải/Trần Thu Hường        Ng.Th. Ban; Ng.Ngọc Bảo;Đoàn         Phạm Thắng  
Dâng Lễ: Hội đồng mục vụ             Quốc Dũng; Phạm V.Tiến;  /     Ng.Quang; Ng.Khoa;
                                                                      Keluc &Johny Đặng;Long Ngô; Alex Nguyễn                                                                                                      
Phụng Vụ Tuần Tới.  
5:30. Ng.Thanh Ban/Đỗ K. Loan    Ng. Trung Trực
8. Ng. Văn Cả/Phạm Ng. An           Ng. Đình Chót/Ng. Văn Khá
10.Ng.Duy Linh/Ng.Ánh Tuyết      Đoàn Thanh Nguyệt; Ng.Tr.Hải; Lê      David Ng.     
Dâng Lễ: Gđ.Lê Thường                 Viết Thắng; Ng.V.Hòa             Peter Ng.; Long Ngô

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 15  tháng 1, 2012
Quĩ Điều Hành.  $2,230
Quĩ xây dựng Nhà thờ/nhà xứ:  Gia đình Lâm Văn Lập $500.       

Hội Chợ Xuân
Như đã được thông báo trong các tờ Tin mừng những tuần vừa qua, giáo xứ sẽ tổ chức Hội Chợ Xuân sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần sau, ngày 29.  Và sẽ có nhiều trò chơi vui nhộn và hứng thú cho người lớn và trẻ em.  Đồng thời, quán ăn Thánh Giuse sẽ mở cửa hàng bán thức ăn nóng và ngon sau Thánh lễ 8 giờ sáng.  Xin mời mọi người cùng tham gia để cùng vui xuân mới.

Chương Trình Gói Bánh.  Theo ban tài chánh cho biết, số tiền thu được là $11,519 đô la, cộng với tiền ủng hộ là $970 đô la, tổng cộng là: $12,489.  Sau đây là những gia đình ủng hộ tài chánh: Võ Cang $300; Vũ Cẩm 100; Trúc & Hằng $100; Sinh Nguyễn $100; Nguyễn Tuất $100; Nguyễn Hiền&Thanh $100; Phạm Tân $50; Bùi Khai $100. Xin chân thành cám ơn mọi người đã giúp đỡ mọi công việc, cung cấp thực phẫm, nước uống và tài chánh và nhất là cung cấp gạo nếp.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang,  trả công và ban nhiều ơn lành.

Cảm Tạ.  Giáo xứ xin chân thành cám ơn cha mẹ phụ huynh, và các em tham gia trong đoàn vũ phụng vụ trong Thánh lễ Minh Niên hôm nay. Và cũng xin cám ơn các chị Nguyễn Ánh Tuyết, chị Ngô Thủy Tiên và nhất là chị Đỗ Thu Hương đã hy sinh rất nhiều thời giờ hướng dẫn các em, để làm cho Thánh lễ Minh Niên tăng thêm phần long trọng.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Chú Ý!  Ban quản trị nghĩa trang Công giáo Calvary, đường 91 và Harvard, xin  mọi người có thân nhân chôn tại nghĩa trang này lưu ý, để tránh hỏa hoạn có thể xảy ra (đã xảy ra 1 lần vào Chúa nhật, ngày 1 tháng 1 vừa qua), tuyệt đối không xử dụng những hình thức và vật dụng có lửa, như hương và đèn cày. Và không được dụi tàn thuốc lá vào những khe của bia mộ và nhà hài cốt. Đây là luật nghiêm cấm của nghĩa trang, xin mọi người tuân theo. Ban quản trị nghĩa trang, xin cám ơn sự chú ý và tôn trọng của mọi người.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....