Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Bài Giảng Lễ Tro 2012.

Ông bà anh chị em thân mến. Hôm nay chúng ta cùng với mọi người trong giáo hội, khởi đầu mùa Chay Thánh với nghi thức xức tro. Như chúng ta đã biết mùa chay kéo dài 40 ngày, để tưởng nhớ bốn mươi đêm ngày Chúa Giêsu ăn chay cầu nguyện trong hoang địa, trước khi thi hành sứ mệnh cứu chuộc loài người. Trong nghi thức xức tro, linh mục sẽ đọc câu “Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro”. nhắc nhở thân xác của chúng ta được dựng nên bằng bụi đất, và một ngày nào đó sẽ trở về với đất bụi. Sách Sáng thế ghi lại cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa lấy đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào và con người trở nên một sinh vật. Như vậy khi chết, thân xác con người chúng ta lại trở về bụi đất.
Nghi thức xức tro trên đầu cũng là một hình thức của sự khiêm nhường đánh dấu một thời gian mà chúng ta chân thành lắng nghe Lời Chúa, thành tâm nhìn vào đời sống tinh thần, đời sống đức tin, thật lòng ăn năn sám hối, quay trở về với Chúa để có một tâm hồn tốt lành mừng ngày lễ Phục sinh của Kitô. Chúng ta ý thức rằng khi chúng ta tiến lên để được xức tro, chúng ta muốn biểu lộ lòng chân thành nhận mình là người tội lỗi và quyết tâm dùng Lời Chúa và sống giáo huấn Chúa Kitô trong Tin mừng để sửa đổi, trở nên tốt lành và thánh thiện hơn. Đó là ý nghĩa của việc xức tro trên trán mà chúng ta cử hành hôm nay.

Đồng thời trong một khía cạnh khác, cử hành lễ tro hôm nay, chúng ta bước vào một mùa phụng vụ mới trong đời sống tôn giáo. Như tôi vừa đề cập ở trên, Lễ Tro là khởi điểm của mùa chay kéo dài 40 ngày, như xưa Chúa Giêsu đã vào sa mạc 40 đêm ngày để cầu nguyện, ăn chay, hãm mình trước khi bắt đầu thi hành sứ mệnh công khai rao giảng Tin mừng. Và như trong các bài Kinh thánh nhất là bài Tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta về 3 yếu tố chính, hay 3 đặc tính của mùa chay là: bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Những đặc tính này hướng dẫn chúng ta đến sự ăn năn sám hối. Và yếu tố quan trọng nhất của việc sám hối không phải là chỉ có hình thức bề ngoài, mà còn là một sự thay đổi trong nội tâm, hướng nội tâm trở về với Thiên Chúa. Chúng ta hướng nội tâm trở về với Thiên Chúa như thế nào?

Ông bà anh chị em thân mến. Điều thứ nhất, chúng ta phải tâm niệm rằng Thiên Chúa là Đấng nhân hậu và yêu thương. Thiên Chúa luôn chờ đợi, tha thứ và sẵn lòng giơ tay đón chúng ta quay trở về như người cha trong câu chuyện người con hoang đàng. Do đó, chúng ta hướng nội tâm trở về với Thiên Chúa để đón nhận tình yêu thương tha thứ của Chúa.

Hướng nội tâm trở về với Thiên Chúa cũng là động lực giúp chúng ta trở về với chính mình, để nhận ra căn nguyên bản tính tạo dựng của mình, để nhận ra tình trạng đời sống đức tin, đời sống đạo của chúng ta hiện nay như thế nào? Đồng thời chúng ta cũng tự hỏi đời sống gia đình, hôn nhân vợ chồng, con cái của tôi hiện giờ như thế nào? Đang đi theo con đường và đang hướng về phía nào: hạnh phúc, yêu thương, hòa thuận và đạo đức, hay trong tình trạng đau khổ, bất hòa, xung khắc?

Trong thời gian mùa Chay này và với Ơn Chúa, nếu chúng ta biết hy sinh cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa thì chắc chắn Thiên Chúa không những sẽ giúp chúng ta nhận ra một cách rõ ràng những khuynh hướng xấu, lầm lạc, yếu đuối, khô khan, những điều mất lòng Chúa và những người chung quanh, mà còn giúp chúng ta sửa đổi ăn năn, nhận được ơn tha thứ và sống trong ân sủng tình yêu của Chúa.

Để hướng tâm hồn, nội tâm chúng ta trở về với Thiên Chúa, chắc chắn chúng ta phải thành tâm sống giáo huấn của Chúa hàng ngày trong mùa Chay. Đồng thời phải đi đôi với sự hy sinh hãm mình và bác ái như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong bài Tin mừng hôm nay.

Như chúng ta đã biết việc ăn chay, hãm mình và kiêng thịt là những việc được nhắc nhở và là những điều nổi bật nhất trong mùa Chay. Tuy nhiên, chúng ta phải ý thức rằng những điều này cần phải được thực hành một cách đúng ý nghĩa tinh thần, chứ không phải chi là việc hình thức bề ngoài. Ăn chay hãm mình là tập luyện đời sống ngay thẳng và chân chính, tốt lành, tránh xa những dịp đưa đến tội lỗi và sự dữ.

Chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta biết dùng mùa Chay Thánh này như là một cơ hội thuận tiện, là một sự thúc đẩy chúng ta canh tân, thánh hoá, tiếp nhận ơn sủng, chuyển hướng cuộc sống nội tâm, gia đình, cộng đoàn trở nên tốt đẹp hơn, để chúng ta có một đời sống mới, tâm hồn mới chuẩn bị mừng Tam Nhật Vượt Qua của Chúa Kitô, Đấng đem lại ơn cứu chuộc cho chúng ta, để chúng ta luôn sống trong hạnh phúc, an bình và yêu thương của Thiên Chúa.

Kính chúc quí ông bà anh chị em có Một Mùa Chay sốt sáng và thánh thiện.

Lm. Antôn

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....