Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2023

Các hình ảnh sinh hoạt giáo xứ

Xin bấm ở trên mỗi link để xem hình
----- 
 

 

SINH HOẠT NĂM 2024SINH HOẠT NĂM 2023


 
SINH HOẠT NĂM 2022

 
 
SINH HOẠT NĂM 2021
 
 


SINH HOẠT NĂM 2020
 
Mừng Xuân Canh Tý_2020
Gói bánh mừng Xuân Canh Tý 2020
SINH HOẠT NĂM 2019

 
.
SINH HOẠT NĂM 2018

. 
SINH HOẠT NĂM 2017


.
SINH HOẠT NĂM 2016 SINH HOẠT NĂM 2015

Lễ Giáng sinh_2015
Tĩnh tâm mùa Vọng_2015
Lễ Tạ Ơn_2015 (Thanhksgiving)
Lễ Hội Halloween_2015
Vui Trung Thu_2015
Khai giảng Giáo lý-Việt ngữ_2015
Kiệu Thánh Thể tháng 6/2015
Kiệu Đức Mẹ tháng 5/2015
Picnic Hè_2015 
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh_2015
Thứ Sáu Tuần Thánh_2015
Thứ Năm Tuần Thánh_2015
Lễ Lá_2015
Tĩnh tâm Mùa Chay_2015
Làm Lá Mùa Chay_2015
Mừng Xuân Ất Mùi_2015
Gói bánh Mừng Xuân Ất Mùi_2015


.
 SINH HOẠT NĂM 2014

Mừng lễ Giáng sinh_2014
Tĩnh tâm Mùa Vọng_2014
Trường Giáo lý-Việt ngữ vui Giáng sinh_2014
Kiệu Đức Mẹ tháng 10/2014
Hội Chợ Mùa Thu_2014
Picnic Hè_2014
Mừng 25 năm thánh hiến giáo xứ
Vui Tết Trung Thu_2014
Tam Nhật Thánh_2014
Tĩnh tâm Mùa Chay_2014 
Làm Lá Mùa Chay_2014 
Mừng Tết Giáp Ngọ_2014
Gói bánh Tết Giáp Ngọ_2014
Giáng sinh_2014


.
SINH HOẠT NĂM 2013
 
Tĩnh tâm Mùa Vọng 2013
Hội Chợ Mùa Thu 2013
Vui Tết Trung Thu 2013
Garage Sale Summer 2013 
Thêm Sức Và Rước Lễ Lần Đầu 2013 
Tam Nhật Thánh_2013
Lớp Thêm sức_2013
Tĩnh tâm mùa Chay_2013
Giáo xứ làm Lá_2013
Thánh lễ mừng Xuân Quý Tỵ_2013 
Gói bánh mừng Xuân Quí Tỵ_2013 


.
SINH HOẠT NĂM 2012

Hoạt cảnh Giáng sinh_2012 
Tĩnh tâm Mùa Vọng_2012 
Kiệu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam_2012 
Hội chợ Mùa Thu 2012
Hình ảnh Thiếu nhi vui Tết Trung Thu_2012
Hình ảnh kiệu Thánh Thể lễ Mình Máu Chúa 2012
Hình ảnh kiệu Đức Mẹ  tháng 5.2012
Hình ảnh Picnic 2012 của giáo xứ 
Hình ảnh Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu 2012
Hình ảnh Lớp Thêm Sức năm 2012 
Hình ảnh Lễ Vọng Phục sinh 2012
Hình ảnh Thứ Sáu Tuần Thánh 2012
Hình ảnh Thứ Năm Tuần Thánh 2012
Hình ảnh giáo xứ tĩnh tâm Mùa Chay 2012
Hình ảnh giáo xứ làm lá Mùa Chay 2012


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....