Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

Thông tin giáo xứ

Giáo Xứ Thánh Giuse.
Địa Phận Tulsa, Oklahoma.
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
www.gxgiusetulsa.blogspot.com
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 6 Phục Sinh. Năm B. Số 386


Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Và Buộc:  6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều  & Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài đọc 1. Cv. 10, 25-48.  Bài đọc 1 hôm nay thuật lại sự việc thánh Phêrô giảng đạo tại nhà ông Cornêliô.  Và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên mọi người.  Điều đó chứng tỏ Chúa thương và muốn cứu rỗi hết mọi người.

Bài đọc 2. 1Ga.4, 7-10.  Thiên Chúa là tình yêu thương.  Người yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban Con Một Người chịu chết trên thập giá để chuộc tội chúng ta.  Vì thế ai thương yêu đồng loại thì biết Thiên Chúa và do Thiên Chúa sinh ra. 

Tin Mừng.  Ga. 15, 9-17.  Trong Tin mừng trích Thánh Gioan hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta tuân giữ luật Người: thương yêu nhau như Người đã yêu thương hiến mạng sống vì chúng ta và gọi chúng ta là bạn hữu.

Đáp ca: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.

Kinh Thánh tuần tới: Lễ Thăng Thiên
Cv. 1, 1-11; Ep. 1, 17-23; Mc. 16, 15-20
Suy Niệm. Bài Tin mừng Chúa nhật hôm nay nhấn mạnh đến một giới răn quan trọng nhất trong đạo: đó là giới răn yêu thương.  Giới răn này đã có trong Cựu ước, nhưng một lần nữa, trước khi đi vào cuộc tử nạn, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến giới răn này dưới khía cạnh tình yêu huynh đệ. Thánh Gioan Tông đồ khẳng định: "Thiên Chúa là Tình yêu"(1Ga 4,7). Ngài yêu thương chúng ta trước nên đã dựng nên chúng ta, nhất là ban Con Một của Ngài cho thế gian để mọi người được cứu chuộc. Đáp lại, chúng ta cũng phải yêu mến Ngài và yêu thương nhau. Nhưng yêu thương bằng cách nào? Hay nói cách khác, làm thế nào mà biết được tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa là chân thật? Qua các bài đọc của Thánh lễ hôm nay, chúng ta có thể khẳng định mà không sợ sai lầm: đó là chúng ta trung thành giữ các giới răn của Chúa và yêu thương nhau bằng những việc làm cụ thể, chứ không chỉ yêu thương nhau trên đầu môi chót lưỡi. Tình yêu chân thật đòi phải hy sinh, mà hy sinh càng lớn thì tình yêu càng sâu đậm, càng tha thiết. Yêu là hy sinh và hy sinh lớn nhất là cho đi chính mạng sống của mình như Đức Giêsu đã nói :"Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của kẻ hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình"(Ga 15,13). 

Reflection.

Acts 10:25-26, 34-35, 44-48.     This reading describes a shocking event in the life of the early Church. Because the first followers of Jesus were all Jewish, they believed that his good news was intended just for the Jews. However, God had other plans. He inspired the centurion Cornelius to invite Peter to his home. And when Peter arrived, he suddenly saw that "God shows no partiality" between Jews and Gentiles. Then the Holy Spirit placed his "seal of approval" on this wonderful revelation by descending on Cornelius and his entire household. Some of Jesus' first followers found it hard to accept those who were not Jews into the Church. Why do you think they resisted the newcomers? What requirements, if any, do people have to meet in order to become members?

1 John 4:7-10. We can safely say that the writer of this letter has love on his mind. In fact, he uses the word in one form or another ten times. What he wants all of Jesus' followers to be absolutely certain of in their hearts is that God is love. And before we ever thought of loving God, he loved us first. It is his love in us that we share with one another.  Who are the people who have shared God's love with you?

John 15:9-17.      Love is everywhere in Jesus' conversation with his friends at the Last Supper. He gives them and us his memorable commandment: "Love one another as I love you." It sounds simple. But he reminds us that loving as he does involves a willingness to "lay down one's life for one's friends." How many times does Jesus use some form of the word "love" in this gospel reading? Why do you think he repeats it so often? In what ways does Jesus describe how he loves us?

Bài Đọc Và Ý Lễ.
Thứ Hai.    Cv. 16, 11-15; Ga. 15, 26-16,4.  Lh. Phanxicô Xavier&Anna/Gđ. Ry Ng
Thứ Ba.     Cv. 16, 22-34; Ga. 16, 5-11.       Lh. Gioankim&Maria/Gđ. Ng. V. Giá  Thứ Tư.     Cv. 17, 15-22; Ga. 16, 12-15.     Lh. Antôn&Mồ côi/Gđ. Oanh&Loan   
Thứ Năm. Cv. 18, 1-8; Ga. 16, 16-20.         Lh. Phêrô/Gđ. Thân Thấy     
Thứ Sáu.   Cv. 18, 9-18; Ga. 16, 20-23. Lh. Bathôlomêô&Maria/Gđ.Ng.Chơn Phán
Thứ Bảy.  Xin bình an/Trần Thanh Hiền&Hương   
Chúa Nhật.   Lh. Maria/Gđ. Ng. V. Giá        Lh. Gioan&Maria/Gđ. Oanh&Loan 

Phụng Vụ Tuần Này.
         Đọc Lời Chúa                      Thừa Tác Viên Thánh Thể                  Giúp Lễ
5:30 Trần Ng. Ánh/Hồng B. Ng      Nguyễn Đình Chót
8.  Đinh Trấn/Phạm Lan Dung        Sơ Ngô Vy/ Ng. Đình Chót
10. Các phụ Huynh                  Đoàn Q. Dũng;Lê Th. Xuân; Đoàn     Phạm Thắng&       
Dâng Lễ: Các em lớp giáo lý     Thanh Nguyệt; Ng. Tr. Hải      Long Ngô&Khoa Ng.

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30 Ng.Th. Ban/Ng.Thị Châu        Ng. Trung Trực
 8. Ng.Đình Chót/An Phạm           Ng. Văn Khá/Sơ Ngô Vy
10.Đoàn Q.Dũng/Ngô Thủy Tiên  Ng.Thanh Ban; Phạm V.Tiến; Lê      Nicholas Âu&   
Dâng Lễ.Gđ. Hoàng Đức Tùng      Viết Thắng; Ng.V. Hòa       Timothy Lê&Mike Ng.   
                                                                   
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 6 tháng 5, 2012
Quĩ Điều Hành. $2,240
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ:  Gia đình Bùi Gấm $86.

Quĩ Quyền Sống. (Birthright)  Hằng năm vào cuối tuần Ngày Hiền Mẫu (Mother’s Day), Chúa nhật tuần này, địa phận kêu gọi mọi người quảng đại giúp đỡ tài chánh cho Quĩ Quyền Sống. Quĩ này giúp đỡ và cung cấp chỗ ở và những nhu cầu cần thiết cho những phụ nữ mang thai, và các bà mẹ mới sinh con không có nơi nương tựa.  Do đó, trong các Thánh lễ tuần này sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ.  Xin mọi người rộng lượng.

Cung Nghinh. Nếu thời tiết cho phép, sẽ có cuộc cung nghinh kính Đức Mẹ và Thánh cả Giuse, Quan Thày của giáo xứ, trước Thánh lễ 10 giờ sáng. Xin tham dự.

Ngày Hiền Mẫu. Xin chúc mừng các bà mẹ trong giáo xứ trong Ngày Hiền Mẫu. Xin Thiên Chúa và Hiền Mẫu Maria, ban nhiều ơn lành cho mọi người trong ngày vui mừng này, vì công lao và tình yêu của tấm lòng người mẹ cho con cái. 

Chúc Mừng.  Trong niềm tri ân Thiên Chúa, giáo xứ hân hoan chúc mừng các gia đình có con em trong lớp khai tâm, Xưng tội và Rước lễ Lần đầu tuần này.  Xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ngự trị trong tâm hồn và ban nhiều ơn lành cho các em, để các em được kết hợp mật thiết trong tình yêu với Chúa.  Sau đây là danh sách 32  em trong lớp khai tâm năm nay.
Alan Nhật Lưu;  Amber Hồ;  Anna Thiên Trúc Hồ;  Audrey Nguyễn;  Huyền Bùi;  Joseph Đỗ;  Colin Vũ;  David Lê;  Duy Nguyễn;  Hào Quang Đặng;  Huy Ngô; Jack Nguyễn;  Jay Lương Chanh;  Jennifer Lê;  Jessica Nguyễn;  Joey Nguyễn; Kaleb Trần;  Kayla Trần;  Kaylee Đỗ;  Kelli Morgan;  Kevin Nguyễn;  Mary Lê;  Madelene Xuân Mai Đỗ;  Mai Khanh Trần;  Nhã Dương;  Nina Hoàng;  Steven Trần;  Sanh Trường Quản;  Tammy Nguyễn;  Tiên Đinh Nguyễn;  Vincent Trần;  Vy Nguyễn.

Cảm Tạ. Xin chân cám ơn tất cả các em trong đoàn vũ phụng vụ đã dâng lên Thiên Chúa một món quà thật tuyệt vời, trong Ngày Hiền Mẫu hôm nay và trong dịp các em xưng tội và rước lễ lần đầu tuần này. Và xin chân thành cám ơn chị Đỗ Thu Hương, chị Thu, chị Christy và các phụ huynh đã bỏ nhiều thời giờ và công sức để luyện tập và chuẩn bị y phục cho các em.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho các em và mọi người.

Bế Giảng Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ.  Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ bế giảng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới và sẽ có phần phát các phần thưởng bên hội trường. Trong niềm tri ân cảm tạ Thiên Chúa, một niên học đã chấm dứt với nhiều kết quả tốt đẹp và thành công. Xin chân thành cám ơn đến các thầy cô, những phụ huynh cha mẹ và mọi người đã hy sinh tham gia, giúp đỡ trong những công việc như điều hành, dạy học, chuẩn bị ẩm thực, làm sạch sẽ, trật tự và nhiều công việc khác. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh Cả Giuse và Mẹ Maria, trả công và ban nhiều ơn lành hồn xác cho mọi người.

Picnic Giáo Xứ. Như đã thông báo, để mừng ngày bổn mạng của giáo xứ và trong dịp mừng ngày bế giảng niên học giáo lý và Việt ngữ, giáo xứ sẽ có buổi picnic vào Chúa nhật tuần sau, ngày 20 tháng 5, sau Thánh lễ 10 giờ sáng. Xin mời mọi người tham dự.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....