Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

Chủ đề ngày Hòa bình Thế giới 2013

Công bố chủ đề ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 46
Ngày  1-1-2013

VATICAN. Hôm 16-7-2012, ĐTC Biển Đức 16 đã cho công bố chủ đề Ngày Hòa bình thế giới lần thứ 46 sẽ được cử hành vào ngày 1-1-2013 là: ”Phúc cho những người xây dựng hòa bình”.

Trong thông cáo giải thích về đề tài này, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cho biết ”Sứ điệp thường niên của ĐTC, trong bối cảnh phức tạp hiện nay, nhắm khích lệ tất cả mọi người cảm thấy có trách nhiệm đối với việc xây dựng hòa bình”.

Vì thế, Sứ điệp sẽ bao gồm ý niệm đầy đủ và đa diện về hòa bình, đi từ con người: hòa bình nội tâm và hòa bình bên ngoài, để rồi nêu bật sự cấp thiết về mặt nhân loại học, bản chất và ảnh hưởng của chủ thuyết hư vô, và các quyền căn bản của con người, trước tiên là tự do lương tâm, tự do ngôn luận và tự do tôn giáo.

Ngoài ra, Sứ điệp sẽ trình bày một suy tư dưới khía cạnh luân lý đạo đức về một số biện pháp đang được áp dụng trên thế giới để chống lại cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chánh, sự cấp thiết về giáo dục, cuộc khủng hoảng các cơ chế và chính trị, trong nhiều trường hợp, đây cũng là cuộc khủng hoảng đáng lo âu về nền dân chủ.

Sứ điệp cũng nhắc đến kỷ niệm 50 năm Công đồng chung Vatican 2 và Thông điệp ”Pacem in terris” (Hòa bình dưới thế) của Đức Gioan 23, theo đó điều tối thượng vẫn là phẩm giá và tự do của con người, để xây dựng một xã hội phục vụ mỗi người, không kỳ thị một ai, và nhắm tới công ích vốn là nền tảng của công lý và hòa bình đích thực.

”Phúc cho những người xây dựng hòa bình” sẽ là Sứ điệp thứ 8 của ĐTC Biển Đức 16 nhân Ngày Hòa bình thế giới. Các Sứ điệp trước đây của ngài lần lượt mang tựa đề:

”Hòa bình trong sự thật” (2006),
”Nhân vị, con tim của hòa bình” (2007),
”Gia đình nhân loại, cộng đồng hòa bình” (2008),
”Bài trừ nghèo đói, xây dựng hòa bình” (2010),
”Nếu bạn muốn vun trồng hòa bình, hãy bảo tồn thiên nhiên” (2010),
”Tự do tôn giáo, con đường hòa bình” (2011);
”Giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình” (2012).
                                       
 G. Trần Đức Anh OP

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....