Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

Thông tin giáo xứ: Chúa nhật 22 Thường niên Năm B_2012

Giáo Xứ Thánh Giuse.
Địa Phận Tulsa, Oklahoma.
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
http://www.gxgiusetulsa.com
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô 

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 22 Thường Niên. Năm B. Số 401

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều và
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Đnl.4, 1-8.  Bài đọc 1 trích sách Đệ nhị luật nói với chúng ta rằng Thiên Chúa sống gần gũi với dân Người, và ban lề luật cho họ tuân giữ, để được nên khôn ngoan chính trực.  Đó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

Bài đọc 2. Gc. 1, 17-27.  Trong đoạn thư sau đây, thánh Giacôbê khuyên bảo chúng ta khiêm tốn đón nhận Lời Chúa và đem ra thực hành, để Lời Chúa nên nguồn sống và ơn cứu độ cho chúng ta.

Tin Mừng. Mc. 7, 1-23.  Nghe các kinh sư và Biệt phái giả hình phê bình các môn đệ dùng bữa mà không rửa tay, Chúa Giêsu dạy chúng ta biết: chính những thứ gì từ trong con người chúng ta xuất ra mới làm cho chúng ta ra ô uế như dâm ô, trộm cắp, tham lam, ganh tị, vu khống, kiêu căng. Đó là nội dung Tin mừng sau đây.

Đáp ca. Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa?

Kinh thánh tuần sau:   Is. 35, 4-7; Gc. 2, 1-5; Mc. 7, 31-37.

Suy Niệm. Cái gì trong cuộc đời này đáng sợ nhất? Có thể có nhiều câu trả lời khác nhau. Nhưng với đa số thì là: cái lưỡi và cái tôi. Trong ca dao dân gian Việt Nam cũng diễn tả điều đó: “Lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo”. Chỉ có ba tấc lưỡi mà đã làm cho cuộc sống của bao nhiêu người phải điên đảo. Và chỉ vì lòng người không ngay thẳng mà đã làm cho cuộc sống của nhiều người trở thành địa ngục và đầy nước mắt, đúng là: “Sông sâu còn có kẻ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người”. Lòng ta chính là căn rễ của mọi điều thiện ác. Nếu tấm lòng tốt, thì có những suy nghĩ tốt, sẽ có lời nói và  hành động tốt. Và nếu lòng xấu xa, gian dối, sẽ dễ tuôn ra nhưng lời nói và hành động xấu xa. Khi tâm hồn chúng ta trong sáng và chân thật thì chúng ta nhìn cuộc đời thật đẹp, đáng sống; dễ nhận ra cái đẹp, cái tốt. Khi tâm hồn u tối, lầm lạc và thiển cận, chúng ta không thấy cái tốt, cái đẹp của cuộc sống và người khác. ‘’Cái tôi’’ chính là căn rễ của mọi sự thiện- ác. Đó là điều mà  Chúa Giêsu nhắc nhở trong Tin mừng hôm nay: “Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta: Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế, vì chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế, vì từ bên trong phát xuất những tư tưởng xấu, lời nói xấu, thái độ xấu và hành động xấu.”  Xin Chúa giúp chúng ta biết bồi bổ nội tâm bằng những tư tưởng tốt lành, thánh thiện và nhất là Lời Chúa, để lời nói và việc làm luôn đẹp lòng và sáng danh Chúa, tạo nên sự yêu thương và hiệp nhất, là nguồn an ủi và hy vọng cho mọi người.

Reflection.
Deuteronomy 4:1-2, 6-8. Some people cringe when they see words like "laws" and "commandments." They see regulations of any kind as a burden. However, as Moses prepares to lead the Israelites into the Promised Land, he reminds them of the true purpose of God's commandments. By obeying God's law, the people will live in harmony with him and with each other. What are some of the rules that are observed in your family? How do these rules make a difference in your relationships with family members?

James 1:17-18, 21-22, 27. At every Mass we hear the word of the Lord proclaimed. But if the word we hear does not get translated into action, it is like a seed that gets blown away rather than planted in good soil. Saint James reminds us in his letter that we are to be doers of the word, not just hearers. Why do you think some people rarely act on the word of God that they have heard proclaimed at Mass?

Mark 7:1-8, 14-15, 21-23. In today's gospel story, Jesus accuses the religious leaders of being hypocrites. They act as though they are speaking for God but they are really speaking about what matters to them.  Jesus points out that they are more concerned about pious practices than they are about God's commandments. They criticized Jesus' disciples for not washing their hands before eating. But they showed no interest in the goodness of the disciples' hearts. How would you explain why having a good heart is more important than giving God "lip service"? What are some of the things Jesus says comes from within people?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       1Cr. 2, 1-5; Lc. 4, 16-30.  Không có Thánh lễ 6 giờ 30  chiều     
Thứ Ba.         1Cr. 2, 10-16; Lc. 4, 31-37.   Lh. Gioan&Maria/Gđ. Oanh&Loan  
Thứ Tư.        1Cr. 3, 1-9; Lc. 4, 38-44.       Bình an&Tạ ơn/Gđ. Toán&Loan
Thứ Năm.     1Cr. 3, 18-23; Lc. 5, 1-11.    Lh. An-tôn&Mồ côi/Gđ. Oanh&Loan
Thứ Sáu.       1Cr. 4, 1-5; Lc. 5, 33-39.      Như ý
Thứ Bảy.     5:30.   Xin bình an
Chúa Nhật.   8&10.   Các Lh. mồ côi/Gđ. Hải&Thúy
                                
Phụng Vụ Tuần Này.
             Đọc Lời Chúa              Thừa Tác Viên Thánh Thể                Giúp Lễ
5:30  Hội Hiền Mẫu                          Ng. Đình Chót
8. Ng. Đình Chót/Phạm LanDung    Sơ Ngô Vy/Ng. V. Cả   
10. Ng.Thanh Ban/Ng.Ánh Tuyết    Lê Thanh Xuân; Đoàn Thanh Nguyệt; Lê   John Trần                
Dâng lễ: Gđ. Andy Trần               Đình Phong; Phạm V.Tiến       Khoa Ng.&Timothy Lê

Phụng Vụ Tuần Tới    
5:30.  Đỗ Cẩn/Sơ Kim Anh              Ng. Trung Trực
8. Ng. V. Cả/Trần Ngọc Ánh            Ng. Đình Chót/Sơ Ngô Vy
10.Trương V.Minh/Ng. Thảo Hiền  Lê Viết Thắng;Ng.V. Hòa; Đoàn Quốc      Vũ Trần&
Dâng lễ:Gđ. Vũ Thị Hà                  Dũng;Đoàn Thanh Nguyệt        Mike Ng./ James Ngô                
                                                                  
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 26 tháng 8 2012
Quĩ Điều Hành.  $2,030   
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình Trần Thị Huyền $40; Nguyễn Duy Kỷ $500.  Tổng cộng: $540.

Lễ Lao Động.  Xin chú ý! Thứ Hai tuần này, ngày 3 tháng 9, là ngày lễ Lao Động. Sẽ không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều.

Hội Giúp Lễ. Các gia đình nào có nam học sinh từ lớp 4 trở lên tới Trung học, muốn tham gia vào Hội giúp lễ, thì xin các cha mẹ ghi danh các em vào danh sách để ở cuối nhà thờ.  Và cũng xin các bậc cha mẹ khuyến khích con em tham gia. Xin chân thành cám ơn.

Chầu Thánh Thể Gia Trường.  Xin các gia trưởng trong giáo xứ bớt chút thời giờ tham dự giờ chầu Thánh Thể Thứ Sáu đầu tháng, vào lúc 6 giờ, trước Thánh lễ 6 giờ 30 chiều, tuần này, để xin Chúa Giê-su Thánh Thể thánh hóa bản thân, và cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.  Xin mời tham dự.

Tân Thừa Tác Viên Thánh Thể. Xin các người đã ghi tên trong danh sách Thừa tác viên Thánh Thể, vui lòng ở lại ngay sau các Thánh lễ tuần này, để biết thêm chi tiết về nghi thức trao ban thừa tác trong các Thánh lễ tuần sau. Nếu không tham dự nghi thức, sẽ không được cắt cử. Nếu vì lý do gì không tham dự được, xin cho linh mục quản nhiệm biết. Xin chân thành cám ơn sự tình nguyện của mọi người. Sau đây là danh sách các Thừa tác viên và Thánh lễ tham dự.
  • Thánh lễ Thứ Bảy 5 giờ 30
Nguyễn Ngọc Bảo; Nguyễn Đình Chót; Trần Ngọc Ánh; Nguyễn Trung Trực; Vũ Đình Hiệu.
  • Thánh lễ 8 giờ sáng Chúa nhật.
Nguyễn Văn Cả; Sơ Ngô Vy; Trần Ngọc Ánh; Nguyễn Đình Chót
  • Thánh lễ 10 giờ sáng.
Lê Viết Thắng; Trần Văn Thái; Đoàn Quốc Dũng; Lê Thanh Xuân; Nguyễn Trường Giang; Nguyễn Trung Hải; Phạm Văn Tiến; Đoàn Thanh Nguyệt; Nguyễn Văn Hòa; Nguyễn Thanh Ban; Lê Đình Phong.

Chương Trình Xây Nhà Thờ&Nhà Xứ. Sau phiên họp hàng tháng của hội đồng mục vụ tuần vừa qua, linh mục quản nhiệm đã chính thức mời kiến trúc sư Khiết tại Grand Prairie, Texas, để thiết kế một họa đồ gồm có nhà thờ, nhà xứ, các nơi để tượng đài và tổng thể  khu vực cho giáo xứ, và kiến trúc sư Khiết đã nhận lời. Được biết, kiến trúc sư Khiết đã thiết trí cho nhiều nhà thờ của những giáo xứ Việt Nam ở Hoa kỳ như nhà thờ Arlington và Austin, Texas; Đức Mẹ Việt Nam tại Atlanta; và dòng Đồng Công, Missouri.  Xin chân thành cám ơn kiến trúc sư Khiết đã nhận lời giúp.  Hy vọng sẽ có một họa đồ trong những tuần sắp tới. Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang, chúc lành cho chương trình mở mang và làm sáng danh Chúa của giáo xứ được thành công và mọi sự tốt đẹp.

Lớp Giáo Lý Tân Tòng.  Nếu ai biết có người muốn tìm hiểu hay muốn gia nhập đạo Công giáo, xin cho văn phòng giáo xứ hay linh mục quản nhiệm biết tên và số điện thoại của người đó để liên lạc và ghi danh.  Xin thành thật cám ơn.

Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ.  Vì là tuần nghĩ lễ Lao Động cho nên sẽ không có các lớp giáo lý và Việt ngữ tuần này.  

Tết Trung Thu.  Tết Trung Thu năm nay sẽ được tổ chức vào Chúa nhật, ngày 30 tháng 9, lúc 7 giờ tối, gồm những tiết mục vui nhộn và hào hứng cho mọi người, nhất là các em học sinh, như: thi tài năng (talent show); thi quần áo truyền thống (khăn đống- áo dài); phát quà; ăn bánh; uống trà.  Xin các phụ huynh chuẩn bị cho các em tham dự.   

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....