Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

Thông tin giáo xứ: Chúa nhật 24 Thường niên_B. 2012

Giáo Xứ Thánh Giuse.
Địa Phận Tulsa, Oklahoma. 
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
www.gxgiusetulsa.com
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô  

Tin Mừng 
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ
Chúa Nhật Thứ 24 Thường Niên. Năm B. Số 403

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều và
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài đọc 1. Is. 50, 5-9.  Bài đọc 1 trích sách tiên tri Isaia cho chúng ta biết rằng Đấng Thiên Sai sẵn sàng chịu đánh đòn sỉ vả mà không than trách, chống trả vì Thiên Chúa luôn nâng đỡ phù trợ.  Đó là nội dung bài đọc 1 hôm nay.

Bài đọc 2. Gc. 2, 14-18.  Trong đoạn thư sau đây, thánh Giacôbê xác định đức tin chân chính đích thực thể hiện bằng việc làm cụ thể, đáp ứng mọi nhu cầu của mọi người. Đó là ý nghĩa đoạn thư này

Tin Mừng. Mc. 8, 27-35.  Sau khi thánh Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ biết Người phải chịu chết và sống lại để cứu nhân loại.  Nhưng thánh Phêrô ngăn cản, vì ông nghĩ sai sứ mệnh thiên sai của Người.  Đó là ý nghĩa Tin mừng hôm nay.

Đáp ca. Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa,
     trong miền đất của nhân sinh.

Kinh thánh tuần sau:   Kn. 2, 12-20; Gc. 3, 16-4, 3; Mc. 9, 30-37.

Suy Niệm. Con đường cứu thế của Chúa là con đường thập giá như Chúa báo trước trong bài Tin mừng hôm nay. Chữ Kitô có nghĩa gắn liền với thập giá. Mang danh hiệu Kitô hữu cũng có nghĩa gắn liền với sự đau khổ và thập giá của Đức Kitô. Thập giá là tình yêu. Do đó, Chúa nói: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mỗi ngày mà theo Ta” ( Mc 8, 34 ). Lời mời gọi của Chúa có tính hoàn toàn tự do. Chúa không bắt buộc. Chúa không bảo chúng ta đi tìm thập giá, nếu không, đạo công giáo chỉ là một thứ đạo đau khổ.  Chúa nói chúng ta vác thập giá có nghĩa là chúng ta nhận biết và tôn thờ Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa hằng sống, và từ bỏ tất cả, đặt Người trên hết, trước hết và vào trọng tâm của cuộc sống. Chúng ta có thể khước từ thập giá, từ khước ân huệ sự sống là món quà vô giá Chúa ban tặng, hoặc chúng ta đóng kín cõi lòng, không biết mở ra cho người khác. Hoặc chúng ta đi theo sự cám dỗ của xã hội, sống ích kỷ, gian dối, tham lam, chạy theo của cải, vật chất.  Đó là cách khước từ thập giá mà con người hằng ngày và thường xuyên bị cám dỗ, thử thách. Thánh Giacôbê trong bài đọc thức hai cũng viết rõ: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”. Việc làm ở đây có nghĩa là việc bác ái, lòng quảng đại, sự hy sinh phục vụ Chúa và tha nhân, cũng như can đảm sống chứng nhân cho Tin mừng và cho Chúa. Đức tin gắn liền với lòng yêu mến. “Ai liều mạng sống vì Ta sẽ được sống” (Mc. 8, 35 ).

Reflection.
Isaiah 50:4-9. In this reading, the prophet Isaiah describes the servant of God who will lead Israel back to God. The servant will suffer, but God will uphold him. Jesus was the suffering servant in Isaiah, the Messiah who was destined to suffer and so enter into his glory. What is the personal cost of following Jesus Christ? What does it "cost me" to live God’s words, to participate in the liturgy each week or  to seek God in all things?

James 2:14-18. In the second reading, the difference between merely talking about faith and practicing it is stressed. What good are kindly wishes to those who need clothing and food for today? Faith without good works is dead. Let us be concerned for the people around us who are in need. Good intentions are not enough. The love of Christ urges us to act for justice and peace for all God's people. We are witnesses to Christ. How does what we do bring people to Christ?

Mark 8:27-35. In the Gospel, Jesus teaches his disciples what they have gradually come to discover: He is indeed the Messiah. But he is a Messiah who must suffer and die. Peter found this hard to accept. For Peter, the Messiah would not, could not, suffer. Judging by human standards, not God's, Peter failed to accept God's will for the Messiah. Jesus assured all his disciples that they, too, must suffer, deny themselves, take up the cross, and follow him. What "crosses" do you have to "take up" in your life right now? Will you ask Jesus to help you?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     1Cr. 11, 17-26; Lc. 7, 1-10.    Lh. Phê-rô/Gđ. Thân Thấy
Thứ Ba.       1Cr. 12, 12-31; Lc. 11-17.     Lh. Gioan Thịnh/Gđ.Kim Nhung&Trường
Thứ Tư.      1Cr. 12-13,13; Lc. 7, 31-35.  Lh. Giuse/Gđ Bà Lam Trần
Thứ Năm.   1Cr. 15, 1-11; Lc. 7, 36-50.   Lh.Đôminicô Tuân/Gđ. Kim Nhung&Trường
Thứ Sáu.     Ep. 4, 1-13; Mt. 9, 9-13.     Lh. Maria Ng.Thị Tý/Gđ. Kim Nhung&Trường
Thứ Bảy.     5:30.  Lh. Phao-lô/Gđ. Bà Lam Trần
Chúa Nhật.   8&10.  Lễ giỗ Lh.Maria Ng.Thị Liên/Gđ. Kim Nhung&Trường
                                
Phụng Vụ Tuần Này.
             Đọc Lời Chúa               Thừa Tác Viên Thánh Thể             Giúp Lễ
5:30 Trần Ngọc Ánh/Nương Ng.       Nguyễn Ngọc Bảo
8. Lê Huy Bình/Vương Kim Nga       Ng. Văn Cả/Ng. Đình Chót.
10. Ng. Duy Linh/Lê Thanh Hằng     Lê Đ.Phong; Ng.Th. Ban;  Phạm          Bảo Nguyễn  
Dâng lễ: Gđ.Dương Ngọc Ánh         Văn Tiến; Lê Viết Thắng.       Joseph Ng / Khoa Ng              

Phụng Vụ Tuần Tới    
5:30. Ng.Th.Ban/Đỗ K. Loan         Ng. Đình Chót              
8.Đinh Trấn/Phạm Lan Dung         Sơ Ngô Vy/Ng. Văn Cả
10. Phạm V. Tiến/Ng.Ngọc Yến    Ng. V. Hòa; Đoàn Q. Dũng; Lê         Hoàng Trung&
Dâng lễ:Gđ.Võ Hùng Ánh         Thanh Xuân;Đoàn Th. Nguyệt     Timothy Lê&Alex Ng.
                                                                  
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 9 tháng 9 2012
Quĩ Điều Hành.  $2,008  
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ.  Các gia đình Bích Trần $1,000; Nguyễn Tự Lập $100.  Tổng cộng: $1,100.

Năm Đức Tin. Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2011, Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô thứ 16 đã công bố Tông thư tự sắc Porta Fidei (Cánh Cửa Đức Tin) về Năm Đức Tin, sẽ được cử hành bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm nay 2012 đến 24 tháng 11 năm tới, 2013.  Trong tự sắc này, ngài trình bày lý do, mục đích và những đường hướng chỉ đạo về việc cử hành Năm này. Huy hiệu Năm Đức Tin có hình con thuyền tượng trưng Giáo Hội đang ở trên các đợt sóng. Thân cây lớn ở giữa là Thánh Giá có cánh buồn được kéo lên trên đó, có ghi chữ viết tắt IHS: Chúa Kitô Đấng Cứu Thế. Cánh buồm có hình tròn mặt trời, gợi lại Thánh Thể. Chủ đích của Năm Đức Tin là cơ hội cần thiết cho mọi người Ki-tô hữu chú ý, tái khám phá, tuyên xưng và sống đức tin của mình một cách chính đáng, sống động và thành tâm hơn.

Hội Giúp Lễ. Một lần nữa, xin các gia đình nào có nam học sinh từ lớp 4 trở lên tới Trung học, muốn tham gia vào Hội giúp lễ, thì xin các cha mẹ ghi danh các em vào danh sách để ở cuối nhà thờ nếu các em chưa ghi danh trong các lớp giáo lý tuần vừa.  Và cũng xin các bậc cha mẹ khuyến khích con em tham gia. 
Và xin các phụ huynh chú ý! Sẽ có buổi tập dượt và sinh hoạt cho tất cả các em ghi danh vào Thứ Tư, ngày 19, lúc 6 giờ chiều tại hội trường.  Ăn chiều miễn phí.  Xin kêu gọi phụ huynh của các em, tham gia giúp đỡ bằng cách chở các em tới tham dự đầy đủ. Xin thành thật cám ơn.

Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ.  Xin các phụ huynh cha mẹ vui lòng nhắc và chuẩn bị cho các em mang theo sách và các dụng cụ cần thiết cho lớp học một cách chu đáo, đến lớp đúng giờ và nhất là đón các em về sau các lớp học.  Vì lý do an toàn, không để các em chờ một mình.  Giáo xứ không chịu trách nhiệm nếu có việc gì xảy ra. 

Thừa Tác Viên Thánh Thể.  Xin các người đã ghi tên trong danh sách Thừa tác viên Thánh Thể, vui lòng tham dự Thánh lễ ban thừa tác do Đức giám mục Edward Slattery chủ tế, vào Thứ Bảy tới đây, ngày 22 tháng 9 tới đây tại nhà thờ chính tòa Holy Family, lúc 12 giờ trưa. Tuy nhiên sẽ có một buổi học hỏi cho các tân thừa tác vào cùng ngày, lúc 9 giờ sáng tại khách sạn Downtown Double Tree do linh mục  Doug Martis, giáo sư tại chủng viện Mundelein hướng dẫn. Xin mời mọi người ghi tên tham dự.  Và xin chú ý!  Trong các Thánh lễ cuối tuần sau đó, ngày 29 và 30 sẽ có nghi thức tiếp nhận và trao ban văn bằng chứng nhận chính thức cho các thừa tác viên.  Xin mọi người tham dự. 

Hội Hiền Mẫu. Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần tới, ngày 23.  Xin những người được mời nấu các món ăn hy sinh nhận lời, cộng tác với hội trong công việc xây dựng giáo xứ.  Xin chân thành cám ơn mọi người tham gia giúp đỡ.  Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành.

Tết Trung Thu.  Tết Trung Thu năm nay sẽ được tổ chức vào Chúa nhật, ngày 30 tháng 9, lúc 7 giờ tối, gồm những tiết mục vui nhộn và hào hứng cho mọi người, nhất là các em học sinh, như: thi tài năng (talent show); thi quần áo truyền thống (khăn đống- áo dài); phát quà; ăn bánh; uống trà.  Xin các phụ huynh chuẩn bị cho các em tham dự.  

Kỷ Niệm Hôn Phối.  Đức giám mục địa phận sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn cho các đôi vợ chồng kỷ niệm hôn phối 25, 40, 50 năm và nhiều hơn, vào Chúa nhật, ngày 7 tháng 10, lúc 2 giờ 30 chiều tại nhà thờ chính tòa.  Nếu muốn tham dự, xin vui lòng cung cấp những chi tiết sau đây cho linh mục quản nhiệm: đầy đủ tên họ vợ và chồng; số năm kỷ niệm; và địa chỉ rõ ràng, để nhận được giấy mời. Thời hạn chót ngày 23 tháng 9.

Học Sinh Học Trường Thánh Pius X.  Xin các gia đình nào có con em theo học trường Thánh Pius X vui lòng và mau chóng gặp linh mục quản nhiệm, để xác nhận tên các em trong danh sách và đóng tiền học. Xin cám ơn sự hợp tác của mọi người để công việc được hoàn tất tốt đẹp. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....