Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

Thông tin giáo xứ: Chúa nhật 25 Thường niên năm B_2012

Giáo Xứ Thánh Giuse.
Địa Phận Tulsa, Oklahoma. 
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
www.gxgiusetulsa.com
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô 

Tin Mừng 
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 25 Thường Niên. Năm B. Số 404

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều và
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Kn. 2, 12, 17-20.  Bài đọc trích sách Khôn ngoan đề cập đến sự việc kẻ gian ác tìm cách hãm hại người công chính.  Những người này một mực tin tưởng nơi Thiên Chúa, nên được Người thương che chở.  Đó là nội dung bài đọc này.

Bài đọc 2. Gc. 3, 16-4, 3.  Ở đâu có tranh chấp ghen tương, ở đó có mọi thứ xấu xa.  Còn đức khôn ngoan Chúa ban giúp con người sống hiền lành chính trực, an hòa hạnh phúc.  Đó là ý nghĩa đoạn thánh thư trích sách Giacôbê Tông đồ hôm nay.

Tin Mừng. Mc. 9, 30-37.  Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho các tông đồ biết sự thương khó của Người.  Nhưng các ông lại tranh dành nhau kẻ nào lớn nhất, nên Người bảo, ‘’Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người bé nhất và làm đầy tớ mọi người.’’ 

Đáp ca. Chúa đã nâng đỡ tâm hồn con.
      
Kinh thánh tuần sau:   Ds. 11, 25-29; Gc. 5, 1-6; 9, 37-47.

Suy Niệm. Đức Giêsu loan báo lần thứ hai về cuộc thương khó và sống lại của Ngài. Thế nhưng Tin Mừng của thánh Máccô hôm nay cho biết, các môn đệ không hiểu, nên lấy làm lơ là, khó chịu, tệ hơn họ còn tranh luận dọc đường với nhau về việc ai sẽ làm lớn trong nước Thiên Chúa. Vấn đề làm lớn, làm bé vẫn là vấn đề muôn thuở của con người. Thường ở đời, con người vẫn có kuynh hướng thích làm lớn, thích ăn trên ngồi trước chứ chẳng ít có người muốn làm bé và thích ngồi ở dưới. Chúa Giêsu lại dạy người ta khác: trong Nước Thiên Chúa, người chót hết và phục vụ mọi người sẽ là người lớn nhất. Lời dạy của Chúa Giêsu và với suy nghĩ của Ngài làm cho các tông đồ lúc bấy giờ không mấy phấn khởi.  Đây là một nét chẳng vẻ vang gì của các môn đệ, những người thân tín của Chúa, những người được Chúa tin tưởng, nhưng lại còn u tối về sứ mạng của Chúa. Rõ ràng ơn gọi của người môn đệ Chúa Kitô là phục vụ, phục vụ theo gương mẫu của Chúa Kitô. Khi sống tinh thần khiêm nhường phục vụ là  đang sống ơn gọi làm người môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Phẩm giá của người môn đệ Chúa Kitô được đo bằng chính phẩm chất của việc phục vụ anh chị em đồng loại.

Reflection.
Wisdom 2:12, 17-20. The author of Wisdom describes "the just one" who suffers the insults of the wicked. Because he pointed out their wrongdoing, the wicked are determined to make the just one suffer. They sarcastically predict that even if they condemn him to death, God will take care of him. Why do you think a person who always does what is right may be resented by others? How would you describe the example Jesus the Just One gives us?

James 3:16-4:3. In this reading, we hear the voice of a just one who spells out the consequences of sinful behavior. James encourages Christians to show by their actions that they have "wisdom from above." The wise do not act out of jealousy or selfish striving after their own way. They are peace loving, gentle, forgiving, and kind. They understand that by working for peace they help bring about justice in the world. What are some of the causes of envy and jealousy among people of your age? What are the results of envy and jealousy?

Mark 9:30-37. When Jesus tried to tell his disciples about how he would soon suffer and die, they were afraid to ask him any questions. They acted as though everything would stay the same. They even argued about who was the greatest among them. So Jesus corrected them by saying that whoever wanted to be the greatest would have to be the servant of all.  In what ways have you ever been involved in arguments about "Who's the greatest?"

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai. Cn.3,27-34; Lc.8,16-18.     Thánh lễ lúc 8 giờ 30 sáng. Lh.Maria/Bà Lam Trần.
Thứ Ba. Cn. 21, 1-13; Lc. 8, 19-21.   Lh. Gioan Bao./Gđ. Đỗ Cẩn 
Thứ Tư. Cn. 30, 5-9; Lc. 9, 1-6.         Lh. Đa Minh/Gđ. Thân Thấy
Thứ Năm. Gv. 1, 2-11; Lc. 9, 7-9.      Lh. Maria
Thứ Sáu. Gv. 3, 1-11; Lc. 9, 18-22.    Lh. Maria/Gđ. Vũ Thị Hà
Thứ Bảy. 5:30  Lh. Augustinô/Gđ Phạm Bá Nghiêm
Chúa nhật. 8&10.  Tạ ơn/Gđ. Tuyết Anh     Lh. Maria/Gđ. Lâm Lập.
                                
Phụng Vụ Tuần Này.
             Đọc Lời Chúa                Thừa Tác Viên Thánh Thể             Giúp Lễ
5:30 Ng.Th.Ban/Đỗ K. Loan           Ng. Đình Chót              
8. Đinh Trấn/Phạm Lan Dung         Sơ Ngô Vy/Ng. Văn Cả
10. Phạm V. Tiến/Ng.Ngọc Yến     Ng. V. Hòa; Đoàn Q. Dũng; Lê         Hoàng Trung&
Dâng lễ:Gđ.Võ Hùng Ánh         Thanh Xuân;Đoàn Th. Nguyệt     Timothy Lê&Alex Ng.

Phụng Vụ Tuần Tới    
5:30.Ng.Đình Chót/Phạm H.Liên   Ng. Trung Trực
8. Ng. Văn Cả/Trần Ng. Ánh          Ng. Đình Chót/Sơ Ngô Vy
10. Vũ Cẩm/Trần Thu Hường        Lê Đ. Phong; Ng. Thanh Ban; Phạm    Khoa Nguyễn&
Dâng lễ:Gđ. Lê Văn Anh              Văn Tiến; Lê Viết Thắng.   Andrew Ng.&TrầnQ.Tuấn
                                                                  
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 9 tháng 9 2012
Quĩ Điều Hành.  $2,326  
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ.  Các gia đình Lê Trường & Kim Nhung $5,000; Đinh Thiên Trấn $500; Lâm Văn Lập $500. Vũ Thị Hà $1,200; Trần Cộng Đồng $1,200; Trương Thanh&Hồng $100; Nguyễn Thị Chín $100; Lưu Văn Huyến $500.  Tổng cộng: $9,100.00

Năm Đức Tin. 
Năm Đức Tin sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm nay 2012 đến 24 tháng 11 năm tới, 2013.  Trong tông thư “Cửa Đức Tin” Đức thánh cha Bê-nê-đíc-tô nêu ra những sự kiện đang xảy ra trên thế giới và trong xã hội thử thách đến đức tin.  Do đó, ĐTC kêu gọi mọi Ki-tô hữu thành tâm kiểm điểm lại đức tin hiện nay của mình, để canh tân và sống trung thành với Tin mừng của Chúa Ki-tô.  Chủ đích của Năm Đức Tin là cơ hội cần thiết cho mọi người Ki-tô hữu chú ý, tái khám phá, tuyên xưng và sống đức tin của mình một cách chính đáng, sống động và thành tâm hơn.

Thánh Lễ Thứ Hai.
Xin chú ý! Các linh mục trong địa phận sẽ tham dự buổi thường huấn vào tuần này, cho nên Thánh lễ Thứ Hai tuần này, ngày 24, sẽ vào lúc 8 giờ 30 sáng.  Sẽ không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều. 

Hội Giúp Lễ.
Xin các bậc cha mẹ của các em trong hội giúp lễ lưu ý!  Xin vui lòng đọc tờ Tin mừng để biết khi nào các em được cắt cử.  Khi giúp lễ, các em phải vận quần dài, áo sơ-mi bỏ vào quần và mang giầy.  Xin vui lòng đưa các em đến nhà thờ 10 phút trước Thánh lễ.  Xin cám ơn sự hợp tác của mọi người. 

Thừa Tác Viên Thánh Thể.  
Xin các tân Thừa tác viên Thánh Thể vui lòng tham dự nghi thức tiếp nhận và trao ban văn bằng trong các Thánh lễ cuối tuần tới, ngày 29 và 30.  
Thánh lễ 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy quí ông:  Nguyễn Ngọc Bảo; Nguyễn Trung Trực; Vũ Đình Hiệu. Thánh lễ 8 giờ sáng Chúa nhật: Nguyễn Văn Cả; Sơ Ngô Vy; Trần Ngọc Ánh; Nguyễn Đình Chót. Thánh lễ 10 giờ sáng: Lê Viết Thắng; Trần Văn Thái; Đoàn Quốc Dũng; Lê Thanh Xuân; Nguyễn Trường Giang; Nguyễn Trung Hải; Phạm Văn Tiến; Đoàn Thanh Nguyệt; Nguyễn Văn Hòa; Nguyễn Thanh Ban; Lê Đình Phong.

Hội Hiền Mẫu
Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần này. Chân thành cám ơn mọi người đã hy sinh tham gia giúp đỡ nấu những món ăn.  Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành, và xin mọi người mua để ủng hộ.

Tết Trung Thu.   
Tết Trung Thu năm nay sẽ được tổ chức vào Chúa nhật, ngày 30 tháng 9, lúc 7 giờ tối, gồm những tiết mục vui nhộn và hào hứng cho mọi người, nhất là các em học sinh, như: thi tài năng (talent show); thi quần áo truyền thống (khăn đống- áo dài); phát quà; ăn bánh; uống trà.  Xin các phụ huynh chuẩn bị cho các em tham dự.  

Tháng Mân Côi.   
Tháng Mười là Tháng Mân Côi kính Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta.  Trong tháng này, trùng với ngày bắt đầu Năm Đức Tin, chúng ta được kêu mời thành tâm thi hành Ba Mệnh Lệnh Fatima: Cải Thiện Đời Sống-Tôn Sùng Mẫu Tâm-Lần Hạt Mân Côi.  Và nếu thời tiết cho phép, giáo xứ sẽ có cuộc cung nghinh Đức Mẹ trước Thánh lễ 10 giờ sáng, Chúa nhật, ngày 7 tháng 10.  Xin mọi người tham dự. 

Kỷ Niệm Hôn Phối.  
Đức giám mục địa phận sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn cho các đôi vợ chồng kỷ niệm hôn phối 25, 40, 50 năm và nhiều hơn, vào Chúa nhật, ngày 7 tháng 10, lúc 2 giờ 30 chiều tại nhà thờ chính tòa.  Nếu muốn tham dự, xin vui lòng cung cấp những chi tiết sau đây cho linh mục quản nhiệm: đầy đủ tên họ vợ và chồng; số năm kỷ niệm; và địa chỉ rõ ràng, để nhận được giấy mời. Thời hạn chót ngày 23 tháng 9.

Học Sinh Học Trường Thánh Pius X.  
Xin các gia đình nào có con em theo học trường Thánh Pius X vui lòng và mau chóng gặp linh mục quản nhiệm, để xác nhận tên các em trong danh sách và đóng tiền học. Xin cám ơn sự hợp tác của mọi người để công việc được hoàn tất tốt đẹp. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....