Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

Thông tin giáo xứ: Chúa nhật 31 Thường niên Năm B_2012

Giáo Xứ Thánh Giuse.
Địa Phận Tulsa, Oklahoma. 
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
www.gxgiusetulsa.com
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô     

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 31 Thường Niên. Năm B. Số 410

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.  
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.   

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài đọc 1Đnl. 6, 2-6. Trong bài đọc 1 trích sách Đệ nhị luật tuần này, ông Môisen kêu gọi dân Chúa kính mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, để được sống lâu, hạnh phúc trong miền đất đầy sữa và mật.  Đó là ý nghĩa bài đọc 1.

Bài đọc 2.  Dt. 7, 23-28.  Trong đoạn thư gởi dân Do thái, thánh Phaolô xác quyết Chúa Giêsu là Vị Thượng Tế muôn đời thánh thiện cao cả.  Người dâng mình một lần là đủ đền tội cho muôn dân.

Tin Mừng.  Mc. 12, 28-34.  Một luật sĩ hỏi Chúa Giêsu: ‘’Giới răn nào trọng nhất?’’  Chúa đáp: ‘’Giới răn trọng nhất chính là . . .yếu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi và yêu mến tha nhân như chính mình ngươi.’’ Đó là nội dung Tin mừng hôm nay.

Đáp ca. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa.     

Kinh thánh tuần tới: 1V. 17, 10-16; Dt. 9, 24-28; Mc. 12, 38-44.

Suy Niệm.  Đạo của Thiên Chúa là đạo tình yêu, vì chính Ngài là tình yêu. Ngài mời gọi tất cả nhân loại sống trong tình yêu với Ngài. Ngài đã làm tất cả cho dù phải hy sinh Con yêu dấu của Ngài để tỏ lòng yêu thương chúng ta. Ngài muốn chúng ta kính mến Ngài và bắt chước Ngài yêu thương anh chị em. Mến Chúa và yêu người tuy không đồng hạng nhưng phải đồng hành với nhau một cách khắng khít. Hai điều này “giống nhau” ở tầm quan trọng chứ không phải ở bản chất và đối tượng. Không thể đồng hóa mến Chúa và yêu tha nhân là một. Nhưng cũng không thể mến Chúa mà lại ghét anh chị em hay ngược lại. Chính ra phải nói rằng : nếu tôi mến Chúa thì nhất thiết tôi phải yêu anh chị em, nếu không tình yêu của tôi đối với Chúa đáng ngờ lắm. Mọi tình yêu phải phát xuất từ Chúa. Chúa Giêsu không làm lại luật, nhưng chỉ làm sáng tỏ luật yêu thương được chứa đựng trong các sách lề luật và các ngôn sứ. Chúng ta có một tấm gương tuyệt hảo về lòng mến Chúa yêu người, đó là cái chết thập giá của Đức Ki-tô. Ngài chết vì mến Chúa Cha và vì yêu thương chúng ta. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy nhìn vào Chúa Giêsu, hãy sống như Chúa Giêsu.

Reflection.
Deuteronomy 6:2-6. In this reading Moses urges his people to keep all of God's commandments. Then followers one of the most important statements in all of the Old Testament: "Hear, O Israel! The Lord is our God, the Lord alone!" This prayer is as dear to Jews today as it was to Jesus himself and all the apostles. It is a statement of belief in the one true God. Then follows the teaching that was so important to Jesus: we are to love and serve God.  Let us ponder the words of Israel's great prayer and think of Jesus reciting it daily. "Hear, O Israel! The Lord is our God, the Lord alone!"   Let us ask to truly hear and live its message!

Hebrews 7:23-28This reading continues the teaching on Jesus the eternal High Priest. Unlike the priests of the Old Testament, whose priesthood died with them, Jesus live forever to intercede for us. He offers to the Father the perfect sacrifice of himself. In every Eucharistic celebration, we share in Jesus' eternal sacrifice. Let us ask to take part in this celebration with deep faith, hope, and love for God and one another. Remember Jesus brings us before God in every moment. He is bringing us before God right now. What are your thoughts and feelings about being constantly brought into the presence of God by Jesus? Will this change your thoughts and actions in any way?

Mark 12: 28-34. In this reading, Jesus is asked to name "the first of all the commandments." In the first part of his reply, Jesus quotes the words from today's first reading: "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength." Then Jesus adds another commandment from Leviticus 19:18: "You shall love your neighbor as yourself." Jesus made the two commandments one. We now call this the Great Commandment. Loving God and loving neighbor cannot be separated. We love God by loving our neighbor as we love ourselves. The proof and measure of how we love God is shown in how much we love others. What are some specific ways we can express our love for God by loving our brothers and sisters?


Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai      Pl. 2, 1-4; Lc. 14, 12-14.     Lh. Mồ côi/Gđ.Trần Chiểu   
Thứ Ba       Pl. 2, 5-11; Lc. 14, 15-24.    Lh. TTNN/Gđ. Vĩnh&Loan Nguyễn  
Thứ Tư       Pl. 2, 12-18; Lc. 14, 25-33.  Lh.CMAENN/Gđ. Vĩnh&Loan Nguyễn   
Thứ Năm   Pl. 3, 3-8; Lc. 15, 1-10.        Các Lh. NN
Thứ Sáu     Pl. 3,17-4.1; Lc. 16, 1-8.      Lh. An-tôn/Vũ Th. Vinh
Thứ Bảy      5:30 chiều.   Lh. TTNN/Gđ. Vũ Th. Vinh
Chúa nhật   8&10 sáng.   Các Lh./Gđ. Vĩnh&Loan Nguyễn
                                           Lh. Bathôlômêô&Maria/Gđ. Ng. Chơn Phán

Phụng Vụ Tuần Này.
           Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên Thánh Thể            Giúp Lễ
5:30  Hội Hiền Mẫu                          Ng. Trung Trực
8. Lê Huy Bình/Phạm LanDung       Ng. Văn Cả/Trần Ngọc Ánh    TuấnTrần/PhạmThắng
10.Trương V.Minh/Ng.Ánh Tuyết   ĐoànThanh Nguyệt;Ng. V. Hòa; Lê     Aaron Ng. &
Dâng lễ:Gđ. Vũ Đình Bằng            Đình Phong;Lê Viết Thắng         Arthur & Alex Ng.

Phụng Vụ Tuần Tới    
5:30.Ng.Thanh Ban/Ng.Thị Châu  Vũ Đình Hiệu     
8. Đinh Trấn/Vương Kim Nga        Ng. Đình Chót/Sơ Ngô Vy         Peter&David Nguyễn        
10. Ng. Duy Linh/Ng. Thảo Hiền   Trần V. Thái; Đoàn Quốc Dũng; Lê      Long Ngô &
Dâng lễ:Gđ. Lê Văn Bằng        Thanh Xuân;Ng.Trường Giang  Johnathon Ng&Khoa Ng
                                                              
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 28 tháng 10  2012
Quĩ Điều Hành$1,918
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình:  
 1. Đỗ Trọng Quýnh            5,700         
 2. Nguyễn Đức Lợi&Huê   2,000
 3. Đỗ Thanh Danh              1,500
 4. Nguyễn Văn Bửu            1,200
 5. Nguyễn Văn Tiến           1,000
 6. Nguyễn Văn Hữu           1,000
 7. Vương Trường Thịnh     1,000
 8. Trần Văn Hải                  1,000
 9. Trần Chiểu                        600
 10. Trần Phúc Khánh              600
 11. Nguyễn Thị Ngọc             500
 12. Trần Công Hồi                  400
 13. Nguyễn Bảo                      300
 14. Trần Đình Hải                   100
 15. Nguyễn Văn Tuất              100
 16. Nguyễn Đình Chót            100
 17. Đặng Quốc Tuấn               100
 18. Hồ Văn Song                     100
 19. Phạm Thị Thúy                  100
 20. Trần Văn Sinh                    100
 21. Nguyễn Minh Anthony      100
  • Tổng cộng:      $ 17,600
Xin chân thành cám ơn sự đóng góp của mọi người.

Lớp Giáo Lý Khai Tâm (Xưng tội và rước lễ lần đầu).  Xin cha mẹ của các em trong lớp khai tâm, vui lòng tham dự buổi họp cần thiết và quan trọng sau Thánh lễ 10 giờ sáng, Chúa nhật tuần này, để biết những chi tiết về sự học của các em, cũng như những giấy tờ cần thiết phải có, những công việc chuẩn bị và chi tiết về nghi thức Dâng Tiến trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 11  tháng 11.  Xin cám ơn sự hộp tác của mọi người.

Chân Thành Cám Ơn. Thành thật cám ơn anh Tom Võ đã hy sinh thời giờ sửa lại những ghế quì trong nhà thờ cho chắc chắn.  Và chân thành cám ơn các hội viên Hội đồng mục vụ, Hiền Mẫu; Bảo trì; Linh thao; Phụ huynh học sinh; Humble bees, những người phụ giúp nấu những món ăn, và tất cả mọi người khác, đã hy sinh công sức giúp đỡ trong mọi công việc cho Hội chợ Mùa Thu vừa qua. Hội chợ đã thu được số tiền là $3,500, để giúp cho quĩ kế hoạch xây dựng của giáo xứ.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.  

Kinh Năm Đức Tin. Xin mọi người chú ý! Trong Năm Đức Tin, sau phần đọc kinh chung và trước khi Thánh lễ bắt đầu, xin mọi người vui lòng dở trang bìa cuối của sách hát và cùng đọc Kinh Năm Đức Tin.  

Cảm Tạ. Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người và ban bảo trì, qua sự hỗn hợp và điều hành của anh Phạm Văn Tiến, đã hy sinh thời giờ trong suốt mùa hè vừa qua, cắt cỏ và làm sạch sẽ khu vực chung quanh nhà thờ và hội trường. Nhờ những tấm lòng hy sinh và nhiệt thành, khu vực nhà Chúa luôn được gìn giữ khang trang và tốt đẹp.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Cả Giuse, trả công bội hậu cho mọi người.

Cập Nhật Hóa Danh Sách Giáo Xứ.  Xin kêu gọi những gia đình mới đến, những gia đình chưa ghi danh gia nhập và những gia đình không nhận được phong bì dâng cúng do ban tài chánh đã gởi đi, (có nghĩa là chưa ghi danh hay nếu giáo xứ đã thất lạc địa chỉ, xin thứ lỗi!) vui lòng ghi đơn gia nhập giáo xứ. Mẫu đơn để trong hộp ở cuối nhà thờ.  Giáo xứ cần có một danh sách cập nhật hóa đầy đủ để trình cho địa phận, và nhất là giúp giáo xứ trong việc xin phép để xây thánh đường mới.  Xin chân thành cám ơn sự cộng tác của mọi người.

Ca Đoàn. Ca đoàn chân thành kêu mời những ai có thiện chí, bỏ chút thời giờ tham gia ca đoàn, để giúp cho Thánh lễ Chúa nhật hàng tuần thêm phần sốt sắng.  Và để chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh sắp tới, ca đoàn sẽ có chương trình tập dượt như sau: mỗi tối Thứ Sáu, từ 8 đến 9 giờ, tập hát cho Thánh lễ Chúa nhật; 9 đến 10 giờ, tập hát cho lễ Giáng sinh. Ngoài ra, mỗi chiều Chúa nhật từ 4 đến 6 giờ, ca đoàn cũng sẽ tập hát cho lễ Giáng sinh. Muốn biết thêm chi tiết về ngày giờ, xin vui lòng liên lạc với anh Trần Thanh Hiền số điện thoại: 289-5035

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....