Thứ Hai, 9 tháng 4, 2018

Lễ Truyền Tin

Lịch sử Lễ Truyền Tin

Lễ Truyền Tin được cử hành bên Đông phương từ hồi thế kỷ thứ VI vào ngày 25 tháng 3, và chỉ một thế kỷ sau mới thấy bên Tây phương lấy lại. Giáo Hội mừng lễ Truyền Tin 9 tháng trước lễ Giáng sinh, ngày mà Thiên thần Gabriel được sai đến nhà một cô thiếu nữ tên là Maria báo cho biết Trin nữ được chon làm Mẹ Đấng Mêsia, Con Thiên Chúa. Câu chuyện đã được tác giả Luca ghi lại nơi chương 1, 26-38.
Trong tất cả các văn bản Thánh Kinh liên quan đến Đức Maria thì trình thuật truyền tin được coi như bản văn quan trọng nhất. Từ ngàn xưa các danh hoạ cũng như văn thi sĩ tìm được nguồn cảm hứng bất tận nơi chương Tin Mừng này của Lu-ca.

Sỡ dĩ văn bản truyền tin được nhiều người ưa thích vì tự nó đã là một áng văn đẹp và hay, ở đây Tác giả Tin Mừng thứ Ba đã tỏ ra tài nghệ viết văn điêu luyện của ông. Khi đi vào chi tiết, cảnh truyền tin còn mạc khải mầu nhiệm Đức Giêsu qua sự Đức Maria nhận lời ưng thuận. Biến cố truyền tin là khởi đầu cho sự hoàn tất mầu nhiệm chan chứa ân sủng lấp đầy nỗi đợi chờ của muôn thế hệ và khai mào một thời đại mới. Các nhà chú giải coi trình thuật truyền tin là văn bản quan trọng nhất về mầu nhiệm nhập thể cũng như biến cố trung tâm điểm của lịch sử ơn cứu rổi.

Cho dù cảnh truyền tin đặt trọng tâm vào Đức Giêsu, Con Thiên Chúa nhưng cùng lúc Lu-ca đã trưng dẫn điều Maria đón nhận làm cho việc Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử nhân loại có thể thành tựu. Cho nên Lu-ca 1,26-38 còn là văn bản căn bản của khoa “Thánh mẫu học” vì hầu hết mọi phương diện về mầu nhiệm Đức Maria cũng đều được soi sáng qua bản văn này. Khi đọc lại cảnh truyền tin chúng ta cũng sẽ khám phá ra vai trò của Đức Maria.
Lm Thêôphilê
 ---Lễ Truyền tin có từ thế kỷ IV hoặc V. Trung tâm điểm của lễ này là mầu nhiệm Nhập thể: Thiên Chúa làm người. Từ đời đ,ờThiên Chúa đã chọn Ngôi Hai xuống thế làm người. Theo Lc 1:26-38, giao ước này đã hiện thực. Con Người ôm cả nhân loại, không phân biệt ai, để đem về cho Thiên Chúa qua hành động yêu thương tuyệt đối. Vì nhân loại khước từ Thiên Chúa, Chúa Giêsu chấp nhận đau khổ và chịu chết: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15:13).

Mẹ Maria giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch của Thiên Chúa. Từ đời đời, Thiên Chúa đã tiền định Đức Maria làm Mẹ của Chúa Giêsu và liên quan mật thiết với Ngài trong việc sáng tạo và cứu độ thế giới. Chúng ta có thể nói rằng công cuộc sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa được liên kết trong mầu nhiệm Nhập thể. Vì Mẹ Maria là khí cụ của Thiên Chúa trong mầu nhiệm Nhập thể, Đức Mẹ giữ vai trò đồng công sáng tạo và cứu độ. Đó là vai trò được Thiên Chúa trao ban, là hồng ân Thiên Chúa từ khởi sự cho đến hoàn thành. Mẹ Maria trở thành nhân vật nổi trội chỉ có thể nhờ hồng ân Thiên Chúa. Mẹ là nơi mà Thiên Chúa khả dĩ hành động. Mẹ là mọi sự thuộc về Thiên Chúa Ba Ngôi.

Mẹ là trinh nữ hoàn thành lời tiên tri Isaia 7:14 theo cách mà Isaia không thể tưởng tượng ra. Mẹ kết hợp với Chúa Con trong việc thi hành Tôn Ý Thiên Chúa (x. Tv 40:8-9; Dt 10:7-9; Lc 1:38).

Cùng với Chúa Giêsu, Mẹ đầy ân sủng và đạc quyền là sự nối kết giữa Trời với Đất. Sau Chúa Giêsu, Mẹ là con người tốt nhất, làm ví dụ về tính khả dĩ của sự hiện hữu nhân loại. Mẹ đón nhận sự thánh thiện và tình yêu vô hạn của Thiên Chúa. Mẹ cho thấy cách nhân loại có thể phản ánh Thiên Chúa trong những trường hợp bình thường của cuộc sống. Mẹ nêu gương về những gì giáo hội và mỗi tín hữu đều có ý nghĩa. Mẹ là kết quả cuối cùng của sự sáng tạo và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ biểu hiện ý nghĩa của mầu nhiệm Nhập thể hoàn tất vì tất cả chúng ta.

Trầm Thiên Thu chuyển ngữ

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....