Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

Đời Hôn Nhân Là Một Thánh Lễ

Tại sao chúng ta lại cử hành bí tích hôn nhân trong thánh lễ?
Là để trong thánh lễ anh chị em hiến dâng tình yêu, hiến dâng đời sống hôn nhân, hiến dâng cả đau đớn và hạnh phúc gia đình cho Thiên Chúa.
Và hơn thế nữa, chúng ta cử hành hôn nhân trong thánh lễ để nhớ rằng đời sống hôn nhân chính là thánh lễ, vì đời sống hôn nhân cũng có những tính cách giống như tính chất của thánh lễ.  
Thánh lễ là nơi Chúa Kitô quy tụ tất cả dân tộc của Thiên Chú, là nơi Chúa kitô giao hoà nhân loại lại với Thiên Chúa. Trong bí tích hôn nhân, Chúa Kitô cũng liên kết anh chị với nhau, và qua anh chị hai họ từ đây trở thành thông gia, trở nên gần gũi. Và rồi gia đình của anh chị là nơi gặp gỡ đầy yêu thương cho mọi người, cho bạn bè, cho bà co, cho chòm xóm.
Thánh lễ là giao ước giữa Thiên Chúa và loài người. Hôn nhân của anh chị vẽ lại giao ước đó một cách sống động.
Thánh lễ được gọi là bí tích tạ ơn. Hôn nhân của anh chị là nơi cho anh chị và mọi người nhận ra hồng ân Thiên Chúa. Anh chị sẽ tạ ơn Thiên Chúa vì tình yêu của Ngài, tạ ơn Chúa vì tình yêu Ngài đã thắp lên nơi anh chị, tạ ơn Chúa vì những ơn huệ lạ lùng mà nhờ đời sông hôn nhân anh chị sẽ nhận được trong cuộc sống.
Thánh lễ là lễ hy sinh của Chúa Kitô. Đời sống hôn nhân cũng là môi trường để anh chị dâng lên Thiên Chúa những hy sinh liên lỉ. Nó là thập giá mà anh chị vác lấy mỗi ngày. Nó là cơ hội để anh chị bù đắp nơi bản thân mình những gì còn thiếu sót nơi cuộc khổ nạn của Đức Kitô (Cr 1.24)
Lễ hy sinh của Chúa Kitô làm nảy sinh cho Hội thánh những con cái mới. Không những anh chị sẽ công hiến cho Hội thánh những con cái của anh chị mà với lòng thương yêu, gương sáng, anh chị sẽ đưa về Hội thánh nhiều chị em khác.
Trong Thánh lễ, Chúa Giêsu trở nên của ăn cho chúng ta. Tong đời sống hôn nhân, ước gì anh chị em cũng trở nên của ăn nuôi sống mọi người.
Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta nếm trước tiệc thánh trên trời, là tiệc cưới của chiên con và Hiền thê Ngài là Hội thánh. Chúng tôi cầu chúc anh chị sẽ thể hiện đời sống hôn nhân của anh chị như một tiệc cưới kéo dài, và tiệc cưới ấy sẽ trở mở đầu cho bàn tiệc trên trời.
Trích trong tập sách "Tin Mừng cho đôi tân hôn"

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....