Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

Số Điện Thoại Khẩn Cấp. Gọi Trực Tiếp

Không Cần Tổng Đài.  Không Có Máy Ghi Âm Hay Lời Nhắn
Cần Một Cuốn “Niên Giám”
 
Khi buồn sầu                                         Gọi Gioan 14
Khi bị lừa dối                                        Thánh Vịnh 27
Nếu muốn kết quả                                 Gioan 15
Khi phạm tội                                         Thánh Vịnh 51
Khi lo lắng                                            Matthêu 6:19-34
Khi nguy hiểm                                      Thánh Vịnh 91
Khi Thiên Chúa xa vời                         Thánh Vịnh 139
Khi đức tin cần khuấy động                                        Do Thái 11
Khi cô đơn và sợ hãi                                                    Thánh Vịnh 23
Khi cay đắng hay chỉ trích                                           1 Corintô 13
Bí quyết hạnh phúc, sung sướng                                  Colose 3, 1-17
Cần hiểu biết Kitô Giáo                                               2 Corintô 5, 15-19
Khi bỏ rơi, thất thế                                                       Rôma 8:31
Cần bình an và yên tĩnh                                               Matthêu 11, 25-30
Khi thế giới to hơn Thiên Chúa                                   Thánh Vịnh 90
Cần tin chắc Kitô giáo                                                 Rôma 8,1-30
Khi xa gia đình hay du lịch                                         Thánh Vịnh 121
Khi lời cầu nguyện bị thu hẹp và ích                          Thánh Vịnh 67
Cần phương cách và cơ hội                                         Isaia 55
Cần can đảm hành động                                              Joshua 1
Cần hoà thuận                                                              Rôma 12
Khi đầu tư và thu hoạch                                               Maccô 10
Khi chán nản, trầm cảm                                               Thánh Vịnh 27
Khi tài chánh trống rỗng                                              Thánh Vịnh 37
Khi mất tin tưởng người khác                                      1 Corintô 13
Khi người khác không tử tế                                         Gioan 15
Khi thất vọng, nản chí                                                  Thánh Vịnh 126
Khi thế giới nhỏ dần và bạn to lớn                               Thánh Vịnh 19

Những Số Phụ Thuộc  hay Có Thể Thay Thế.
Khống chế sợ hãi                                                    Thánh Vịnh 34,7
An toàn                                                                   Thánh Vịnh 121,3
Cam quyết                                                               Maccô 8,35
Tái cam quyết                                                         Thánh Vịnh 145,18

Tất cả đường giây đều mở 24 giờ /một ngày
và không bao giờ bận rộn. 
Antôn Nguyễn chuyển dịch

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....