Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

Hãy lần chuỗi trong gia đình

Đức giáo hoàng Phanxicô mời gọi lần chuỗi trong gia đình trong “tweet” của ngài ngày 3 tháng năm 2013 : “Trong tháng năm này, lần chuỗi chung trong gia đình là điều tốt đẹp. Lời cầu nguyện sẽ củng cố đời sống gia đình”
Thực ra theo truyền thống, Giáo hội đã dâng tháng năm cho Mẹ Maria.
Trong buổi triều yết chung  ngày 1 tháng năm tại quảng trường thánh Phêrô, Đức giáo hoàng đã nhấnmạnh đến “ sự quan trọng và nét đẹp của chuỗi Mân côi”:
“Khi chúng ta đọc kinh kính mừng, chúng ta được chiêm ngưỡng những mầu nhiệm của Chúa Giê su, nghĩa là suy niệm những thời điểm quan trọng trong đời ngài, để cũng như với Đức Maria và thánh Giuse, ngài là trung tâm của mọi suy nghĩ, mọi quan tâm và mọi hành động của chúng ta.”
Đức giáo hoàng còn nói thêm :"Đặc biệt trong tháng năm này,việc cầu nguyện này còn đẹp hơn, nếu chúng ta lần chuỗi chung hay cầu nguyện với Chúa Giê su và Mẹ Maria trong gia đình, cùng bạn bè, trong giáo xứ."
Trong ý nghĩa này, ngài mời gọi “ học cầu nguyện thường xuyên hơn nữa trong gia đình và như gia đình” vì “ lời cầu nguyện chung là giây phút quý báu để củng cố hơn nữa đời sống gia đình  và tình bằng hữu”.
Roma, 3 tháng năm 2013 (Zenit.org)

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....