Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống Năm C_2013

Tin Mừng 
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống C. Số 437

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.   
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Cv. 2, 1-11. Bài đọc một hôm nay trích sách Tông đồ công vụ thuật lại sự việc các tông đồ vâng lệnh Chúa Giêsu tụ họp trong nhà Tiệc ly.  Và Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa ngự xuống, cho các ông nói được các thứ tiếng và can đảm loan báo Tin Mừng. Đó là nội dung bài đọc này.
Bài đọc 2. 1Cr. 12, 3-13.  Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người một đặc sủng, và tất cả mọi ơn sủng đều nhằm phục vụ lợi ích chung, xây dựng Thân thể Chúa Kitô, Hội thánh Chúa nơi trần gian.  Đó là nội dung đoạn Thánh thư này.
Tin MừngGa. 20, 19-20.  Tin mừng hôm nay thuật lại sự việc Chúa Kitô Phục Sinh ban bình an và Thánh Thần cho các tông đồ, để các ông can đảm làm chứng cho Chúa và tha tội cho mọi người.  Muốn can đảm làm chứng cho Chúa phải nhờ ơn Chúa Thánh Thần.

Đáp ca: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, 
và xin canh tân bộ mặt trái đất.

Kinh thánh tuần tới:  Cn. 8, 22-31; Rm. 5, 1-5; Ga. 16, 12-15.

Suy niệm. Mùa Phục Sinh kết thúc với lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Chúa Nhật kế tiếp Giáo Hội sẽ mừng lễ Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngày Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là ngày Sinh Nhật của Giáo Hội, cũng là ngày khởi đầu công cuộc truyền giáo, rao giảng Tin mừng của Chúa Ki-tô Phục sinh. Ơn Chúa Thánh Thần đã biến đổi các Tông đồ trở nên những người can trường rao giảng và làm chứng cho các điều Chúa Giêsu đã giảng dạy. Các Ngài không còn “đóng kín cửa vì sợ người Do Thái”; nhưng ra đi loan báo Tin mừng cho dân chúng đang tụ họp chung quanh nơi các Ngài ở, và đã có nhiều người ăn năn sám hối và xin chịu Phép Rửa để gia nhập Giáo Hội Chúa. Xin Chúa Thánh thần ngự đến giúp chúng ta là các tín hữu của Chúa ngày hôm nay, có cuộc sống làm chứng cho Chúa, đạo đức, ngay thẳng, công chính, hiền hòa, vị tha, khiêm nhường, quảng đại, và yêu thương đối với mọi người. Xin Chúa Thánh thần ngự đến canh tân và giúp chúng ta biết đem ơn sủng Chúa ban, hiệp nhất phục vụ xây dựng Hội thánh Chúa, cộng đoàn, và can đảm đem Tin Mừng tình thương của Chúa đến cho mọi ngừơi chung sống với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, gia đình, nơi sở làm, trừơng học, và cả trong cộng đoàn giáo xứ. Xin Chúa Thánh thần ngự đến để gìn giữ Gíao Hội qua mọi cuộc thử thách, khó khăn, và gìn giữ chúng ta luôn nắm vững đức tin tinh tuyền giữa bao chủ trương sai lạc của thế giới hôm nay.

Reflection.
Acts 2:1-11. Today we celebrate the day when the Holy Spirit came upon the disciples of Jesus. They were "filled with the Holy Spirit" and never again would be content to keep their faith to themselves. Now they were all fired up by the Spirit to share the Good News with everyone. Down came the barriers of fear. Down came the language barrier! All the pilgrims gathered in Jerusalem from many nations could instantly understand the disciples. And they, too, were filled with the powerful Spirit of God. When we receive the Holy Spirit in Baptism and Confirmation, we are opening ourselves to a powerful force. The Spirit is a mighty wind that blows new life into us. The Spirit is fire that destroys anything that keeps us from God. How is the Spirit "wind and fire" in your life? Ask the Spirit to open you to his power.
1 Corinthians 12:3-7, 12-13. Paul's letter today gives us two "proofs" that show we are cooperating with the Holy Spirit. First, we as a community can truly say, "Jesus is Lord." Second, each of us uses his or her gifts for the good of the community. We pull together to help bring about the reign of God among all people. Each one of us is unique. How are you different in your gifts and talents? How do you use them for the benefit of all?
John 20:19-23. Once again we are reliving Easter night with Jesus and the disciples. He breathes on them, communicating the gift of the Holy Spirit. They gladly receive Jesus' Spirit and his ministry of forgiving sins. Peace and forgiveness are gifts from Jesus in the Holy Spirit. Do you need to be a more peaceful and forgiving person?

Bài Đọc Và Ý Lễ.
Thứ Hai.       Hc. 1, 1-10; Mc. 9, 13-18.      Lh. Agnes Ng. Thị Hiền/Gđ. Ly Nguyễn
Thứ Ba.        Hc. 2, 1-13; Mc. 9, 29-36.      Lh. Tiền nhân nội ngoại/Gđ. Bà Tạo
Thứ Tư.        Hc. 4, 12-22; Mc. 9, 37-39.   Tạ ơn/Gđ. Hồng Lê
Thứ Năm.    Hc. 5, 1-10; Mc. 9, 40-49.      Lh. Mồ côi/Gđ. Bà Lam Trần
Thứ Sáu.     Hc. 6, 5-17; Mc. 10, 1-12.       Lh. Vin-cen-tê/Gđ. Bà Tạo
Thứ Bảy.       5:30.  Lh. Đa Minh/Gđ. Bà Tạo
Chúa Nhật.   8&10  Lh. Maria/Các sơ Đa Minh

Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                     Thừa Tác Viên Thánh Thể              Giúp Lễ
5:30. Ng. Thanh Ban/Nguyễn Ngọc  Ng. Trung Trực
8. Ng. Đình Chót/Phạm Ng. An        Trần Ngọc Ánh/Sơ Ngô Vy
10. Các lớp giáo lý                             Ng. Văn Hòa/Ng. Thanh Ban                James Ngô&    
Dâng lễ. Lớp giáo lý                                                                          Joseph &Paul Nguyễn       

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30 Ng. Đình Chót/Hồng Nguyễn        Vũ Đình Hiệu
8. Trần Ngọc Ánh/Vương Kim Nga      Sơ Ngô Vy/Ng. Đình Chót
10. Ng.Trường Giang/Ngô Thủy Tiên   Lê Đình Phong/Lê Viết Thắng            John Trần&    
Dâng lễ. Gđ.Phan Thanh Điều                                    Tyler Thiện Hoàng/Thomas Nguyễn 
                                                                                         
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 12 tháng 5, 2013
Quĩ Điều Hành. $2,126
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình:  
  1. Phạm Văn Tân &Tuyết 5,000
  2. Nguyễn Khắc Thoảng      500
  3. Lê Văn Thuận                  300
  4. Thân Ngọc Tuyết             200
  5. Phạm Liên                        200
  6. Trần Văn Thái                  100
  7. Bà Lam Trần                    100
  8. Nguyễn Thành                   50
  9. Bùi Minh Hoàng                50
                      Tổng cộng:      $6,500

Bế Giảng Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ.  
Xin chú ý! Ngày bế giảng lớp giáo lý và Việt ngữ năm nay sẽ vào Chúa nhật tuần này, sau Thánh lễ 10 giờ sáng. Để cám ơn sự hy sinh của các thày cô, và để khích lệ các em, xin các phụ huynh và mọi người tham dự buổi lễ bế giảng và phát phần thưởng cho các em tại hội trường. Trong lần xin tiền cho phần thưởng tuần vừa qua đã thu được $733.  Xin cám ơn lòng quảng đại của mọi người.

Hội Hiền Mẫu. Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật này.  Chân thành cám ơn các hội viên và những người tham gia nấu các món ăn, đã hy sinh cộng tác với Hội trong chương trình xây dựng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người. Và xin mọi người mua ủng hộ.

Quĩ Quyền Sống. (Birthright). 
Hằng năm vào những tuần đầu của Tháng Năm, địa phận kêu gọi mọi người quảng đại giúp đỡ tài chánh cho Quĩ Quyền Sống. Quĩ này giúp đỡ và cung cấp chỗ ở và những nhu cầu cần thiết cho những phụ nữ mang thai, và các bà mẹ mới sinh con không có nơi nương tựa.  Do đó, trong các Thánh lễ tuần này sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ.  Xin mọi người rộng lượng.

Chân Thành Cám Ơn.
Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh giúp đỡ phục vụ trong tất cả các công việc, để chương trình giáo lý và Việt ngữ năm nay được hoàn tất và đạt được những thành quả tốt đẹp.  Nhất là mọi người phụ trách và tham gia trong các ban trật tự và vệ sinh; ban ẩm thực; các thày cô trong  ban Việt ngữ và giáo lý đã tận tâm dạy dỗ và hướng dẫn các em học sinh. Đặc biệt là ông Nguyễn Trung Hải  trưởng ban điều hành, anh Trần Thanh Hiền trưởng ban Việt ngữ; và chị Trần Thị Thu Hường trưởng ban giáo lý. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang và Thánh Cả Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Cung Nghinh Thánh Thể.   
Chúa nhật, ngày 2 tháng 6, là ngày lễ kính Mình Máu Thánh, Thánh Thể Chúa Giê-su Ki-tô.  Nếu thới tiết cho phép, sẽ có cuộc cung nghinh Thánh Thể trước Thánh lễ 10 giờ sáng.  Xin tất cả mọi người tham dự để kính thờ tôn vinh mầu nhiệm Chúa Ki-tô Thánh Thể, hồng ân cao quí của Thiên Chúa, đã ban cho loài người. Nhóm Linh thao sẽ phụ trách các phần phụng vụ trong Thánh lễ 10 giờ sáng và cuộc cung nghinh.

Các Em Rước Lễ Lần Đầu và Nhóm Vũ Phụng Vụ.
Xin các cha mẹ phụ huynh của các em rước lễ lần đầu chú ý!  Xin quí vị chuẩn bị cho các em mặc đồng phục để tham dự cuộc cung nghinh Thánh Thể và tham dự Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 2 tháng 6.  Và xin quí vị phụ huynh của các em trong nhóm vũ phụng vụ, vui lòng nhận lời chị Hương, để các em tham gia vũ trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 2 tháng 6.  Xin chân thành cám ơn mọi người.

Kỷ Niệm 20 Năm Linh Mục và Picnic Giáo Xứ
Linh mục quản nhiệm sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa, nhân dịp kỷ niệm 20 năm hồng ân trong thiên chức linh mục, vào cuối tuần Chúa nhật, ngày 2 tháng 6, và cùng để cảm tạ tri ân Thiên Chúa đã kết hợp mọi người trong giáo xứ, qua những công tác như nấu bánh và làm lá vừa qua, trong chương trình xây dựng Thánh đường và nhà xứ, giáo xứ sẽ có buổi tiệc và picnic sau Thánh lễ 10 giờ sáng cùng ngày.  Xin kính mời mọi người tham dự.  

Thánh Lễ Phong Chức Linh Mục
Đức giám mục địa phận Edward Slattery sẽ cử hành Thánh lễ phong chức phó tế cho chùng sinh Bryan Ketterer, và linh mục cho thày phó tế Tod Nance lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 25, tại nhà thờ chính tòa Holy Family. Xin mọi người cầu nguyện và tham dự Thánh lễ phong chức. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....