Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

Tùy vào bàn tay của ai

Trái bóng rổ trong đôi tay tôi chỉ giá chừng 19 đô la.
Nhưng trong đôi tay Michael Jordan giá những 33 triệu đô.
Tất cả tùy thuộc vào bàn tay của ai...

Trái bóng dã cầu trong đôi tay tôi chỉ chừng 6 đô.
Nhưng trong tay của Mark McGuire giá trị của nó lên tới 19 triệu đô.
Tất cả tùy thuộc vào bàn tay của ai…

Một cái chày đánh gôn trong đôi tay tôi thì hầu như vô dụng,
Chứ trong đôi tay Tiger Wood,
Nó sẽ là chiếc cầu vươn lên Chức Vô Địch.
Tất cả tùy thuộc vào bàn tay của ai…

Một chiếc gậy trong đôi tay tôi,
cùng lắm cũng chỉ xua đuổi được một con thú rừng nào đó.
Nhưng trong bàn tay của Mô-sê,
chiếc gậy ấy có sức mạnh phân rẽ làn nước biển cả.
Tất cả tùy thuộc vào bàn tay của ai…

Chiếc ná trong tay tôi chỉ là một món đồ chơi.
Trong tay của Đa-vít,
Món đồ chơi ấy bỗng trở nên vũ khí mạnh mẽ vô song.
Tất cả tùy thuộc vào bàn tay của ai…

Hai con cá và năm chiếc bánh trong tay tôi
cùng lắm chỉ dọn được một, hai phần bánh mì kẹp cá.
Thế nhưng trong đôi tay Chúa Giêsu,
chúng làm cho hàng ngàn người no nê.
Tất cả tùy thuộc chúng nằm trong bàn tay của ai…

Những chiếc đinh nhọn trong đôi tay tôi
chỉ đủ đóng một cái chuồng chim nhỏ.
Nhưng trong đôi tay Chúa Giêsu,
những chiếc đinh ấy,
sẽ làm nên ơn cứu độ cho toàn thế giới.
Tất cả tùy thuộc vào bàn tay của ai…

Như bạn thấy đấy,
Tất cả mọi chuyện đều tùy thuộc vào bàn tay của ai...
Thế nên, mọi chuyện trong đời:
những mối quan tâm và khắc khoải,
những lo âu và sợ hãi, những ước mơ và hy vọng,
mọi người thân trong gia đình,
mọi mối quan hệ gần xa của bạn,
cứ trao phó trong tay Thiên Chúa,
vì chưng mọi sự đều tùy thuộc vào bàn tay của Người.


GF FLORESCA, Jesse S. J.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....