Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Lần đầu tiên trong lịch sử: Nhận ơn Toàn Xá qua các phương tiện truyền thông xã hội

Lần đầu tiên trong lịch sử: Những ai theo dõi các diễn tiến về Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2013 qua các phương tiện truyền thông xã hội có thể nhận ơn Toàn Xá, mỗi ngày một ơn.
Mặc dù quý vị và các bạn không thể đến tận nơi tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới tạiBrasil được, mỗi chúng ta vẫn có thể hưởng những ơn ích bằng cách thông công qua các phương tiện truyền thông.
Theo nghị định ban hành tại Rôma của Tòa Ân Giải Tối Cao, ngày 24 tháng 6, năm 2013, vào dịp lễ Thánh Gioan Baotixita, thì:
- Ơn Toàn Xá áp dụng cho mọi tín hữu, với lòng hối cải, tham gia vào các lễ nghi sẽ diễn ra tại Rio de Janeiro, có thể được hưởng mỗi ngày một lần trong những điều kiện bình thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha). Có thể áp dụng ơn này để giảm hình phạt cho các linh hồn.
Những tín hữu có ngăn trở hợp pháp vẫn có thể được hưởng ơn toàn xá miễn là, đã hoàn thành các điều kiện bình thường - xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha - đồng thời tham gia trong tinh thần các diễn tiến thiêng liêng trong ngày, và thông công với các nghi thức và thực hành đạo đức qua truyền hình và đài phát thanh hay qua các phương tiện truyền thông xã hội mới, với một lòng thành kính thích hợp. 
Một câu hỏi được đặt ra là nếu một người vì hoàn cảnh ở xa không thể đến Brasil tham dự ĐHGTTG 2013, đương sự ở nhà đơn giản mở TV để xem tường thuật về ĐHGTTG ở Rio, thì có thể được hưởng ơn Toàn Xá không?
"Bạn không được ơn Toàn Xá giống như bạn mua cà phê từ một máy bán hàng tự động," Đức ông Claudio Maria Celli, chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Truyền Thông Xã Hội, cho biết. "Chỉ xem một Thánh Lễ trực tuyến hoặc theo dõi Đức Thánh Cha qua truyền hình, trên iPad hoặc trên website Pope2You.net, YouTube không mà thôi thì không đủ". "Những phương tiện đó chỉ là các thiết bị mà thôi. Điều quan trọng là những hoa quả thiêng liêng và chân thành trong trái tim cuả từng người, được phát sinh ra từ những hình ảnh của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới diễn ra tại Rio hoặc các Tweet của Đức Thánh Cha."
Vậy để có thể hưởng những ơn Toàn Xá dành cho những người ở xa này, quý vị và các bạn hãy:
1- Xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha.
2- Theo dõi các diễn tiến cuả ĐHGTTG 2013 trên TV, Radio, Youtube, Twitter.
3- Hướng lòng trí thông công với các chủ đề cuả ĐHGTTG 2013.
Chủ đề Ngày Giới trẻ thế giới năm nay là: “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28, 19). “Hãy đi và làm” là một mệnh lệnh đã được phát ra ngay từ buổi đầu, khi Đức Giêsu đến thế gian."
Sau đây là những chỉ dẫn để quý vị và các bạn có thể theo dõi ĐHGTTG 2013 trực tuyến: Dùng twitter trên computer hay iPhone, iPad. Ghi danh vào Twitter và theo dõi (following) @Pontifex. hoặc "Click" vào đây
Theo dõi các diễn biến theo các link sau đây (đã có trên Youtube hiện đang đếm giờ để bắt đầu):
Lễ khai mạc ĐHGTTG (WYD) (Starts:July 23, 2013)
ĐTC nhận chià khoá thành phố (Starts:July 25, 2013)
ĐTC thăm khu ổ chuột (Starts:July 25, 2013)
Giới trẻ chào đón ĐTC (Starts:July 25, 2013)
ĐTC đi chặng Đàng Thánh Giá (Starts:July 26, 2013)
Còn đây là  ứng dụng chính thức của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Rio 2013 (miễn phí), quý vị và các bạn có thể download về từ App store hoặc Android Market/Google Play Store
Linh mục đặc trách Mục Vụ Truyền Thông TGP TP.HCM và Ban Biên Tập WGPSG Nguyện xin Chúa Thánh Thần linh hoạt cùng ban tặng niềm vui và hy vọng cho quý vị và các bạn trẻ có niềm tin  trong những Ngày Lễ hội này.

 Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....